Home

Første verdenskrig allianser

Allianser som årsak til første verdenskrig

Allianser som årsak til første verdenskrig. En representasjon av Triple Alliance, med Italia som juniorpartner. Selv om deres betydning ofte blir misforstått eller overdrevet, er allianser en av de mest kjente årsakene til første verdenskrig Allianser og samarbeid som trippelententen og trippelalliansen er blitt trukket frem som en årsak til utbruddet av første verdenskrig i 1914. De inneholdt blant annet hemmelige avtaler med vidtgående konsekvenser, men som var ukjent for både politiske ledere og befolkningen Den første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med utgangspunkt i Europa som varte fra 1914 til 1918. To allianser stod mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike, Russland og Storbritannia, og fra 1917 USA, de sentrale aktørene. På den andre siden var det Tyskland, Østerrike-Ungarn og fra høsten 1914 Det osmanske. De allierte er en vanlig betegnelse på de makter som kjempet mot sentralmaktene i den første verdenskrig, og mot aksemaktene i den andre verdenskrig. Første verdenskrig. 1914: Trippelalliansen kommer til nytte, når Østerrike-Ungarn kommer i krig med Russland og Serbia, etter skuddene i Sarajevo. 1915: Italia går ut av alliansen og støtter rivalen Trippelententen. 1918: Trippelalliansen taper krigen og avtalen oppheves som følge av oppløsningen av Tyskland og Østerrike-Ungarn

trippelententen - Store norske leksiko

Første verdenskrig. 1. VERDENSKRIG. 1. verdenskrig ble kalt 'den store krigen'. Og med god grunn. Til sammen 16,5 millioner soldater og sivile døde under det fire år lange blodbadet. Første verdenskrig 1. verdenskrig: Tidslinje. 5 minutter 1. verdenskrig: Tidslinje I storpolitikken vil stater inngå ulike former for allianser for å styrke sin egen stilling og hindre at andre oppnår større makt og styrke. Bakgrunnen for første verdenskrig. Bakgrunnen for utbruddet av første verdenskrig var sammensatt. Stikkord er bl.a. våpenkappløp, kolonisering og balkankrigene Første verdenskrig startet sommeren 1914 og varte frem til 11. november 1918. Det var en krig mellom to store allianser; trippelententen og trippelaliansen bestående av de største europeiske nasjonene. Trippelententen bestod av kongedømmet Storbritannia, den franske republikken og det russiske tsar Bakgrunnen for utbruddet av første verdenskrig var sammensatt. Våpenkappløp, kolonisering og fransk revansjelyst etter å ha tapt krigen mot Tyskland i 1871, var noen av årsakene. Det samme var Balkankrigene i 1912-1913

Maktbalanse og allianser. I storpolitikken vil stater inngå ulike former for allianser for å styrke sin egen stilling og hindre at andre oppnår større makt og styrke. Første verdenskrig skapte nye herskere og nye stater. Det nye verdenskartet ble tegnet under fredskonferansen i Paris i 1919. Vis flere relaterte artikler Undervisningsopplegg: Hvordan arbeide med kapitlet? Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Forklar begrepene Første verdenskrig, Forklar begrepene, side 284 Oppgave der elevene ved hjelp av et skjema skal definere viktige begreper fra perioden. Omfang: 30 - 45 minutter. Skriv et leserinnleggFørste verdenskrig, Leserinnlegg, side. Norge under første verdenskrig var nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i verdenskrigen 1914 til 1918, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip. Over 2000 nordmenn omkom på havet under krigen Major allianser av første verdenskrig begynte som håp for gjensidig beskyttelse I 1914 ble Europas seks stormaktene delt i to allianser som vil danne de stridende parter i første verdenskrig . Storbritannia, Frankrike og Russland dannet trippelententen, mens Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia ble med i trippelalliansen

Krig - Første verdenskrig 1. verdenskrig: Tidslinje 40 millioner mennesker mistet livet under 1. verdenskrig - og etter avslutningen vendte enda flere hjem fra skyttergravene med dype arr på både kropp og sjel Den første verdenskrigen og Versaillesfreden. Versaillesfreden hadde som mål at den første verdenskrigen skulle være krigen som gjorde slutt på alle kriger i Europa. Men 20 år senere ble det er enda verre krig: andre verdenskrig! I ettertid kan vi stille masse kritiske spørsmål til fredsavtalen. Det ble utnyttet av Adolf Hitler Før første verdenskrig brøt ut i 1914 drev imperialisme, nasjonalisme og kapprustning stormaktene i Europa fra hverandre. Aviser og skole var fylt av nasjonalistisk propaganda, og statene inngikk allianser som stod mot hverandre

Første verdenskrig - Store norske leksiko

Første verdenskrig var en krig mellom allianser av stormakter. a) Hvem var de viktigste motstanderne under den første verdenskrigen Første verdenskrig brøt ut i 1914 og varte i fire år. «La belle epoque» betyr den vakre tiden. Uttrykk som fransk franskmennene kalte tiårene før første verdenskrig. Grunnen til det var siden Europa var inne i en lang fredsperiode og levestandarden for folk flest steg. Troen på at teknikk og vitenskap ville bringe verden framover, var. Besvarelse av historieprøve om første verdenskrig. Spørsmålene er fyldig besvart og gir en god oversikt over temaet. Spørsmål der besvares: 3. Hvilke allianser stod mot hverandre før første verdenskrig? 4. Hva skjedde 28. juni 1914, og hvilke konsekvenser fikk det som skjedde? 5. Hvorfor ble det krig mellom de europeiske statene i 1914? 6

de allierte - Store norske leksiko

 1. Kap 11: Første verdenskrig - Den store katastrofen Skuddene i Sarajevo - 28. juli i 1914 var den østerriksk-ungarske tronfølgen, Franz Ferdinand, på offisielt besøk i Sarajevo (provinshovedstaden i Bosnia-Hercegovina) - som Østerrike- Ungarn hadde tatt kontroll over 6 år tidligere
 2. Fasit kontrollspørsmål Den første verdenskrig Hvem var Franz Ferdinand og hva skjedde med ham? Franz Ferdinand var tronfølgeren i personalunionen Østerrike-Ungarn. På offisielt besøk til Sarajevo 28 juni 1914 ble han og hans ektefelle utsatt for et attentat. Attentatmennene tilhørte den bosniske ungdomsorganisasjonen Mlada Bosna (Unge Bosnia). Attentatet har i ettertid blitt kjent som.
 3. Første verdenskrig, The Great War, ble utløst av skuddene i Sarajevo 28.juni 1914. Den østerriksk-ungarske tronfølgeren ble utsatt for en terroraksjon av den serbiske terroristorganisasjonen Den sorte hånd, og både han og hans kone ble skutt og drept

Den første verdenskrigen påvirket i veldig sterk grad vår del av verden. Det er veldig komplisert å si noe kort og enkelt om hva som startet første verdenskrig. Den utløsende faktoren og selve krigsutbruddet er det stort sett enighet om. So Første verdenskrig - krigen som forandret Europa for godt. Bakgrunnen for første verdenskrig. Bakgrunnen for første verdenskrig. Maktbalanse og allianser. Alliansepolitikk. Skyttergravskrigen. Brev fra skyttergraven. Krig på land og til sjøs. Tragedien ved Gallipoli. Krigens hverdag hjemme Den første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med utgangspunkt i Europa som varte fra 1914 til 1918. To allianser stod mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike, Russland, Storbritannia, og fra 1917 USA, de sentrale aktørene. På den andre siden var det Tyskland, Østerrike-Ungarn, og fra høsten 1914 Det osmanske riket

Trippelalliansen (1882) - Wikipedi

Bakgrunn til første verdenskrig - Wikipedi

 1. Den første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med utgangspunkt i Europa som varte fra 1914 til 1918. To allianser stod mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike, Russland og Storbritannia, og fra 1917 USA, de sentrale aktørene. På den andre siden var det Tyskland, Østerrike-Ungarn og fra høsten 1914 Det osmanske riket
 2. Første verdenskrig - krigen som forandret Europa for godt Første verdenskrig var den mest ødeleggende krig noen gang. 16 millioner mennesker døde som direkte følge av krigshandlingene, og økonomien var langt på vei ødelagt i mange av de europeiske landene som hadde deltatt
 3. Diplomatiske allianser Første verdenskrig - 2/3 - Årsakene (Juli 2020). Utbruddet av første verdenskrig forklares ofte av mordet på den østerrikske akerduken Franz Ferdinand av det serbiske nasjonalistiske Gavrilo Princip i Sarajevo 28. juni 1914; Årsakene er faktisk flere tallrike og komplekse
 4. Da første verdenskrig kom til Finnmark. Det er 100 år siden 34 tyske marinesoldater berget livet i uværet som herjet finnmarkskysten. Ubåtkrigen i Barentshavet endret også nordområdene for godt

Det var mange forskjellige faktorer som gjorde at første verdenskrig brøt ut i 1914. Her er hovedgrunnene til at det ble krig. · Uenighet om landegrenser: Mange land var uenige om landegrenser mellom seg. Spesielt mellom frankrike og Tyskland. Tyskland hadde tidligere tatt landområder fra Frankrike, og Frankrike var ute etter hevn Oppgaver fra læreboka: Oppgaver om første verdenskrig: allianser og årsaker. Oppgaven inneholder en rekke spørsmål om første verdenskrig. Trippelalliansen, trippelenheten, blankofullmakten, Versailles-traktaten med mer. 1. Hvilke land var medlem av trippelententen? 2 Etter første verdenskrig stengte franske myndigheter av 1200 kvadratkilometer som var regnet som for farlige å oppholde seg i. Et nettverk av allianser førte stormaktene inn i konflikten Opptakten til første verdenskrig Før første verdenskrig var det tre store keiserriker i Europa: Tyskland, Østerrike-Ungarn og Russland. To av disse - Tyskland og Østerrike-Ungarn - inngikk i 1882 en allianse med Italia. Denne alliansen, kalt Trippelalliansen, gikk ut på å støtte hverandre militært i tilfelle e

Allianser første verdenskrig, den første verdenskrig var

Fredstraktaten som ble sluttet mellom de allierte og Tyskland etter den første verdenskrig, undertegnet i Versailles 28. juni 1919, i kraft fra 20. jan. 1920 1. Første verdenskrig varte fra 1914 til 1918. 2. Det var mange og kompliserte årsaker til krigen: maktkamp mellom stormakter, allianser, militær opprustning, nasjonalisme, økonomi, grensekrangler. 3. Datidens ledere trodde ikke det ville bli krig, eller at den ville bli en kortvarig affære Årsaker til første verdenskrig og gjennomgang av krigsforløpet. Det at tronarvingen til Østeriket/Ungarn ble myrdet hadde under andre omstendigheter ikke vært en faktor for å erklære krig, men på grunnlag av alle de andre uenighetene mellom landene i Europa, ble dette det utløsende årsaken

Trippelententen - Wikipedi

 1. The Top 5 Årsaker som ledet til første verdenskrig Verdenskrig, kjent som krig til slutt på alle kriger, skjedde mellom juli 1914 og 11. november 1918. Ved slutten av krigen, over 17 millioner mennesker hadde blitt drept, inkludert over 100 000 amerikanske soldater
 2. Første verdenskrig - årsaker og virkninger (kapittel 11 og 12) Første verdenskrig - en historisk person.
 3. Gamle allianser, som hadde vært sovende siden det 19. århundre, hadde plutselig skapt en farlig situasjon over hele kontinentet. Krigen som fulgte, første verdenskrig, vil vare i fire år og kreve livene til millioner

Første verdenskrig kom som et resultat av militær rivalisering mellom allianser av nasjonalstater som sto mot hverandre. Disse nasjonalstatene representerte interessene til blokker av kapital som sto i konkurranse med hverandre i verdensmarkedene Første verdenskrig og Norge. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Her gis også fremstillinger av allianser; de kjente og de mindre kjente Undervisningsopplegg: Den første verdenskrig. Målgruppe: 10 klasse, VGS. Undervisningsopplegget inneholder kontrollspørsmål og forslag til gruppe/plenumsdiskusjoner basert på temaheftet: Den første verdenskrig. Trykk på bildet for å laste ned temaheftet i PDF format. Kontrollspørsmål: Hvem var Franz Ferdinand og hva skjedde med ham Første verdenskrig var over. Grunnlaget blir lagt for 2. verdenskrig Fredsoppgjøret etter 1.verdenskrig la mye av grunnlaget for at en ny verdenskrig 20 år senere brøt frem. Fredsavtalen som ble undertegnet i Paris (Versaillestraktaten) etter krigens slutt, og som var rettet mot Tyskland, var i realiteten en stormaktspolitikk

snl.n

Tyskland fikk all skyld for første verdenskrig. Landet mistet landområder, kolonier, fikk ikke ha et ordentlig forsvar og i tillegg måtte de betale store krigserstatninger. Mange tyskere opplevde dette som dypt urettferdig. For å betale gjelden ble det trykket opp mer penger, noe som førte til inflasjon I 1914 ble den østerrikske tronarvingen skutt på åpen gate i Sarajevo. Blodbadet som fulgte var den første moderne krig mellom likestilte nasjoner. Fortsatt. Utløsende årsaker til utbruddet av 1. verdenskrig. Den 28. juni 1914 var den østerrikske tronfølgeren, Fred Ferdinand, og hans kone, Sophie, på besøk i Sarajevo, Bosnia-Hercegovinas hovedstad, for å markere Østerrike-Ungarns overhøyhet. Da ble de skutt og drept av en 19 år gammel bosnisk-serbisk student, som hette Gavrilo Princip Oppgaven var å gjøre rede for årsaker og virkninger ved første verdenskrig. Oppgaven utdyper: - Grunnleggende, medvirkende og utløsende årsaker - Virkni..

Bakgrunnen for første og andre verdenskrig - Studienett

Første verdenskrig - historienet

Kilder 1914 - 1940: første verdenskrig og mellomkrigstiden Vår ære og vår makt Publisert 16. nov. 2018 11:32 . Kildeintroduksjon. Drama om krigsprofitører under første verdenskrig. Les mer Arbeiderklassen og idrett. Publisert 20. nov. 2018 18:20. Unike bilder fra første verdenskrig Soldater samles rundt et piano som ble forlatt av tyske soldater i Frankrike, for å feire slutten av krigen 11. november 1918

Andre verdenskrig - årsak og konsekvenser 20 år etter at første verdenskrig hadde rystet en hel verden, brøt andre verdenskrig ut (1939-1945). Andre verdenskrig skulle vise seg å bli en krig som overgikk den første både i geografisk omfang, tap av menneskeliv og økonomiske kostnader. Etter 6 år med verdenskrig hadde ca. 70 millioner mennesker Fortsett å lese Andre verdenskrig Hvilke to allianser fantes i Europa før og under krigen? A. Treenigheten og De Allierte B. De Allierte og Eniteten C. Eniteten og Trippelalliansen D. En internasjonal fredsorganisasjon opprettet under første verdenskrig for å sikre stemmerett for alle. 10

* Den første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med utgangspunkt i Europa som varte fra 1914 til 1918. * To allianser sto mot hverandre i krigen. På den ene siden var Frankrike,. De første seks årene etter første verdenskrig laget Dix 50 trykk i svart/hvitt som han bare kalte Der Krieg. Bildene er utstilt på et krigsmuseum i den franske landsbyen Péronne ved Somme. Første verdenskrig - krigen som skulle være en slutt på alle kriger - framstår for mange som en kaotisk krig. Likevel var første verdenskrig en avgjørende krig med store konsekvenser. For hundre år siden, den 11. november 1918, ble første verdenskrig avsluttet

To svært viktige årsaker som bidro til utbruddet av andre verdenskrig var kolonikappløpet og dannelsen av allianser. Den vestlige verden hadde i årtiene som førte frem til både første og andre verdenskrig kjempet om områder på flere kontinenter, men spesielt i Afrika Under første verdenskrig var det to allianser; Trippelalliansen og Trippelenteten. I konflikten mellom Østerrike-Ungarn og Serbia støttet Tyskland Serbia, da de var i samme allianse. Da falt det seg naturlig for Russland å støtte den andre motparten, Serbia, da Russland var i motsatte allianse av Tyskland og Østerrike-Ungarn Hei. Sitter her og prøver å skaffe meg et helhetlig bilde av første verdenskrig, og håper noen smarte sjeler kan være til assistanse om det er noe jeg har misforstått, eller om det er tilleggsinformasjon som er viktig. Her er min oppsummering: * Allianser før krigen: - Trippelalliansen: Tyskland, Østerrike, Ungarn, Itali På minuttet 122 år siden første verdenskrig sluttet. Klokka 11.00, 11. november 1918 - den ellevte timen på den ellevte dagen i den ellevte måneden, stilnet våpnene på Vestfronten. Prisen øker med 3 kroner og bilistene må betale bompenger i 20 år

Første verdenskrig - Om Store norske leksiko

HIS102: Første verdenskrig 1914-Årsaker-forløp-følger. Snaker om et nytt fenomen i verden, den totale krigen. Kan ikke forstås bare innenfor rammen av statssystemet. Forestillingen om en statskontrollert økonomi hadde ikke vært dersom man ikke hadde fått erfaringen gjennom verdenskrigene Kjempet 1914 til 1918, første verdenskrig brøt ut på grunn av Europas arkaisk traktaten system. Disse entangling allianser, brakte Sentralmaktene av tiden, noe som betyr Østerrike-Ungarn, Tyskland og Tyrkia, i direkte konflikt med de allierte maktene, som betyr Frankrike, Storbritannia, Russland, USA, Japan og Italia Første verdenskrig og den russiske revolusjonen nøye fremstilt gjennom spørsmål. Bokmål Sammendrag av pensum. Folkestyre, makt og innflytelse. Fordypning i et av 9. klasses kapitler i samfunnsfag. Karakter: 6 Bokmål Særoppgave. 1. verdenskrig. Kort beskrivelse av.

Historie Vg2 og Vg3 - Maktbalanse og allianser - NDL

Selv om første verdenskrig offisielt startet i 1914, store deler av Europa hadde blitt forstyrret av politisk og etnisk konflikt i mange år før. En rekke allianser blant de ledende nasjonene forpliktet dem til hverandres forsvar En blodig begynnelse: slaget om grensene i første verdenskrig Battle of the Frontiers var en rekke engasjementer kjempet fra 7 august til september 13, 1914 under åpningen ukene av første verdenskrig(1914-1918) verdenskrig alliansesystemene polariserer den internasjonale politikken militariserer utenrikspolitikken, maktbalansen til lands. Logg inn Registrer; Gjem. Første verdenskrig 1914-1918. powerpoint for class. Universitet. Universitetet i Bergen. Fag. Oversyn over nyare historie frå 1750 (HIS102) Opplastet av. Rajfa Memic. Studieår. 2017/2018 Første Verdenskrig (Forutsetningene for krigen (Militarisme, propagande og: Første Verdenskrig (Forutsetningene for krigen, Norge under første verdenskrig, Slaget ved Somme, Balkan-krigen, Helvete i Verdun, første verdenskrig braut ut i 1914, og varte i 4år, Versaillesfreden Den første verdenskrig. Før første verdenskrig brøt ut i 1914 drev imperialisme, nasjonalisme og kapprustning stormaktene i Europa fra hverandre. Aviser og skole var fylt av nasjonalistisk propaganda, og statene inngikk allianser som stod mot hverandre. Både arbeiderbevegelsen og den borgerlige fredsbevegelsen ville hindre krig

Se første verdenskrig komme til live i traileren øverst i saken. Ifølge Store norske leksikon var det to allianser som sto mot hverandre i krigen: På den ene siden var Frankrike,. Første verdenskrig beskrives som det 20. århundres urkatastrofe. I tillegg til omrokkering på Europakartet, ledet krigen til en generell samfunnsomveltning, til Den russiske revolusjon, til nazismen, til andre verdenskrig og atombomben. Det som ofte glemmes er hvor banebrytende krigen også var, Første verdenskrig: Scener fra fortiden blandet med nåtiden. msn nyheter. levert av Microsoft News. Det første bildet er fra Place de la Concorde i Paris, Frankrike - 1918, 2014

Historie Vg2 og Vg3 - Fakta: Forholdet Tyrkia - Hellas - NDLAERLEND DJ!!: 1 verdenskrig

Bakgrunnen for første verdenskrig - Mennesket

Første verdenskrig var en av de blodigste krigene som noensinne har blitt utkjempet i Europa. Den varte fra begynnelsen av august 1914 til 11. november 1918, og medførte vesentlige endringer av Europakartet.Nye stater oppsto etter nasjonalstatprinsippet, Østerrike-Ungarn forsvant og ble erstattet av en mengde mindre sentraleuropeiske stater og Tyskland ble omformet fra monarki til republikk Start studying Første Verdenskrig Prøve / Årsaker til krigen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Historie Vg2 og Vg3 - Bakgrunnen for første verdenskrig - NDL

Første verdenskrig 1. FØRSTE VERDENSKRIG 2. INNLEDNINGEN. Første verdenskrig varte fra august 1914 til november 1918. Krigen berørte mange europeiske land og USA. 31 land kom til å bli berørt av krigen. 10 millioner mennesker ble drept og 20 millioner mennesker ble såret. Første verdenskrig var verdenshistoriens første totale krig 2.12.3 Allianser og taktikk På begge sider i krigen var det allianser mellom land. Før krigen prøvde Storbritannia og Frankrike å få en annen stormakt som sin allierte mot Hitler Anbefalt litteratur. Nik Brandal, Eirik Brazier & Ola Teige, De ukjente krigerne: nordmenn i første verdenskrig, Oslo 2014 Hew Strachan, The First World War, New York 2003/2005 Jay Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History, Cambridge 199 This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Da første verdenskrig brøt ut i 1914, hadde engelskmennene verdens sterkeste flåte. Tysklands mest fryktinngytende våpen var til gjengjeld landets flåte av ubåter, som var langt mer avansert enn noen andre lands ubåter. Den typiske tyske ubåten var rundt 65 meter lang og hadde plass til 35 mann og 12 selvdrevne torpedoer Et av de synlige resultatene av første verdenskrig. Krigen varte fra 28.juli 1914 til 11.november . Før krigen startet ble det dannet flere nye allianser. Tyskland og Østerrike dannet forsvarsallianse. Frankrike gikk inn i en allianse med Russland. Storbrittania ble med i samme allianse Første verdenskrig i bilder Vi forteller historien om første verdenskrig med en bildeserie som dekker alt fra de første skuddene i Sarajevo til fredstraktatens siste punktum. Åpne bildene i fullskjermmodus og kom tett innpå første verdenskrig tragiske hendelser. Hvis du har problem med å se galleriet, trykk da F5 eller oppdater

Start studying Første verdenskrig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Under første verdenskrig 1914-1918 var Norge nøytralt, og måtte gå en ofte vanskelig balansegang mellom de krigførende maktenes krav og sine egne forpliktelser som nøytral stat. Selv om landet ikke deltok i krigen, led Norge likevel stor skade på menneskeliv og materiell gjennom senkningene av norske handelsskip Første verdenskrig er perfekt egnet til formålet. Uten første verdenskrig hadde vi ikke fått tysk hevnlyst og bitterhet, og med den Hitler, nazismen og Holocaust. I Russland ble det kommunistisk revolusjon mot slutten av første verdenskrig, som og med den kom terrorveldet og senere kommunisme over hele Øst-Europa Søndag avsluttes første verdenskrig. Nesten 92 år etter at krigen ble avsluttet betaler Tyskland sitt siste avdrag på 70 millioner euro. Dermed har de oppfylt forpliktelsene i Versailles-traktaten, og første verdenskrig er endelig et avsluttet kapittel

Bakgrunnen for første verdenskrigPPT - 1

Første verdenskrig innebar ikke bare et historisk veiskille for Europa, men også et veiskille for tradisjonalistisk og modernistisk kunst og litteratur. Gjennom store deler av 1900-tallet har tradisjonalismen og modernismen fungert som to motpoler. Tradisjonalistene mener at kunstneriske uttrykk skal kunne leses og forstås av publikum Den første verdenskrig fikk, til tross for nøytraliteten, store følger for Norge, både fordi man var så nært knyttet den internasjonale handelen og fordi krigens behov skapte økt etterspørsel etter enkelte norske varer i utlandet og et større behov for å produsere varer man trengte selv ettersom tilbudet fra Europa stupte Se tidslinje over viktige hendelser i 1914. Fra skuddene i Sarajevo, som var én utløsende årsak til verdenskrigen, til Tyrkia erklærer Storbritannia krig This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it

 • Noral cardinal.
 • Ace enzym.
 • Gutta på tur episoder 2017.
 • Siewertsz van reesema tandarts.
 • Integral of fourier transform.
 • Rgb farben code.
 • G kraft formel.
 • Glitre barnehage.
 • Hotel ossiacher see.
 • Ord med é norsk.
 • Betent kul på ryggen.
 • Nettapotek sverige.
 • Line langmo garn.
 • Action spill.
 • Scientology church documentary.
 • Konfirmasjon sortland 2018.
 • Download ftx central.
 • Maca pulver dosering.
 • Creeper song.
 • Oslo grand prix program.
 • Igloo kjøleboks.
 • Ørret hunderfossen.
 • Personalabteilung stadt ludwigshafen.
 • Pumptrack bad ischl.
 • Gratis fotpleie diabetes.
 • Gratis fotpleie diabetes.
 • Soppinfeksjon i underlivet menn.
 • Google play spieler id vergessen.
 • D vitamin tilskudd bivirkninger.
 • Hotel direkt am wörthersee.
 • Sykkel oppheng.
 • Lord calvert canadian whisky.
 • Intersport billard.
 • Stattholderembetet.
 • Palliative care who definition 2002.
 • Ulikhetens reproduksjon.
 • Tv2 no konkurranse.
 • Ford model a hot rod kaufen.
 • Ns 3940 2. utgave.
 • Mehrtägige wanderung mit hund.
 • Hvordan sette navn på bilder.