Home

Mannlig omskjæring

Omskjæring av gutter Tidsskrift for Den norske legeforenin

 1. Mannlig omskjæring blir gjort til en medisinsk debatt, noe den aldri har vært. Det er en debatt om religion og kultur. Vi mener likevel at det er relevant å diskutere omskjæring fra en medisinsk synsvinkel. Omskjæring er et kirurgisk inngrep, selv om begrunnelsen oftest er kulturell eller religiøs
 2. Mannlig omskjæring: En tradisjon fra barbariske tider Det er en skamplett at vi fortsatt tillater kjønnslemlesting av guttebarn fordi en tradisjon fra barbariske tider beskyttes under parolen om.
 3. Omskjæring er et operativt inngrep på mannlige og kvinnelige kjønnsorganer som utføres av medisinske grunner eller i henhold til religiøse eller kulturelle påbud. I sin opprinnelige betydning av ordet innebærer omskjæring fjerning av forhuden hos gutter eller menn (circumcision), mens begrepet i dag også omfatter kjønnslemlestelse (mutilering), det vil si rituelle og religiøst.
 4. Mannlig omskjæring - Tanker om religiøs praksis og menneskerettigheter . Tove Brekken, Tom Hedalen, Andreas Heldal-Lund, Sissel Nordnes og Robert Rustad . Medlemmer av Hovedstyret i Human-Etisk Forbund . Nylig sendte den norske regjeringen ut et forslag til loveregulering av rituell omskjæring av gutter på høring
 5. dre eller like skadelig som kvinnelig kjønnslemlestelse. Det diskuteres også om en eventuell likhet betyr at begge deler skal forbys, eller om begge deler skal aksepteres, forklarer Lunde. - Men her finnes det ikke noe fasitsvar
 6. st i Egypt og blant flere folk i Orienten. Omskjæring av gutter er beskrevet tilbake til år 4300 før Kristus. I Bibelen fortelles det at omskjæring av guttebarn ble praktisert [
 7. Rituell omskjæring av gutter er et kirurgisk inngrep hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis, og hvor formålet er religiøst begrunnet (1). Det foreligger ingen medisinsk indikasjon for rituell omskjæring. I Norge er slike inngrep ikke begrunnet i at det har noen helsegevinst for barn

Mannlig omskjæring: - En tradisjon fra barbariske tide

I USA blir omskjæring utført på en majoritet av den mannlige befolkningen, uavhengig av religiøs overbevisning. Ved IbsenSykehusene ønsker vi å ivareta guttebarnas helse og sikkerhet. Derfor mener vi at det bør foreligge et godt, medisinsk tilbud rundt omskjæring i Norge Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er en samlebetegnelse på ulike former for omskjæring, som er kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som føre til varierende grad av ødeleggelse avhengig av typen prosedyre som brukes. Praksisen er kulturelt betinget, og foregår tradisjonelt i 30 land, først og fremst i Afrika

Kronikk: Leoni Abrahamsen Kohn, lege DISKUSJONEN OM tidlig mannlig omskjæring bærer i stor grad preg av emosjonelt forankrede påstander og tilfeldig bruk av forskning til å støtte opp om eget syn og ståsted. Enkeltstående tverrsnittstudier trekkes frem som motbevis på systematiske oversikter, og er øyensynlig nok til å annullere årevis med dedikert forskningsarbeid fra hele verdenen sammenligne omskjæring av kvinner/jenter med menn/gutter, for så å ta opp noen etiske problemstillinger som er knyttet til rituell omskjæring. Vårt mål er å vurdere litteratur på området for å avdekke likheter og forskjeller mellom mannlig og kvinnelig omskjæring, og u Mannlig omskjæring er tillatt i Norge, og praksisen reguleres i dag av lov om rituell omskjæring av gutter. Forskerne skriver i artikkelen at norske myndigheters medikalisering av mannlig omskjæring kan sees som en strategi for å redusere skade Omskjæring av heteroseksuelle reduserer HIV-risiko med 50 prosent. Ved omskjæring av tusen menn vil det bli 17 færre menn som får HIV i løpet av en toårsperiode. Anslaget har et konfidensintervall (spennvidde) fra 11 til 24 Treningsforum er Norges største side om trening og kosthold for alt om kraftsport, som bodybuilding, fitness, strongman og styrkeløft. Daglige artikler og oppdatert informasjon

HU ønsker forbud mot omskjæring for alle under 18 år

Mer om omskjæring Genital Autonomy-It's a Personal Choice (Verdensomspennende kampanje for barnets rett til å slippe unødvendig genital-kirurgi) Mer data om omskjæringsrater fins her.. Les kronikken til Ronald Goldman, daglig leder for Jewish Circumcision Resource Center.. Attorneys for the right of the child - advokatgruppe mot mannlig omskjæring Mannlig omskjæring har vært gjenstand for omfattende forskning. Eksempelvis gir et søk på «male circumcision» i Medline over 3 500 treff. Det er naturligvis stor variasjon i disse studiene, men omskjæring er trolig blant de mest utforskede inngrepene i verden i dag . Når det gjelder komplikasjonene, er det gjort flere studier på dette Det kalles også kvinnelig omskjæring, et begrep som ofte oppleves som mindre støtende. Myndigheter og forskere som studerer helsekonsekvenser av praksisen bruker som regel kjønnslemlestelse. Dette er for å skille det fra mannlig omskjæring der man «skjærer rundt», altså fjerner forhuden av penis. Kjønnslemlestelse er forbudt i Norge

Omskjæring av kvinner – overgrep og tradisjon | Tidsskrift

omskjæring - Store medisinske leksiko

En bør ikke sammenligne kvinnelig og mannlig omskjæring, da det bare er negative implikasjoner for kvinner. Og den verste typen kvinnelig omskjæring ville tilsvare å skjære av deler av penishode til mannen. det kan rett og slett ikke sammenlignes Mannlig omskjæring er fjerning av forhuden fra den menneskelige penis. Bevis støtter at mannlig omskjæring reduserer risikoen for HIV-infeksjon blant heteroseksuelle menn i Afrika sør for Sahara ; Tilstanden kan også gripe over på urinrøret og blokkere vannlatningen. Tilstanden kan ofte lindres med sterke kortisonsalver Jeg er for mannlig omskjæring for menn som gjør dette når de er myndig og velger det frivillig. Jeg er for mannlig omskjæring på barn når det er medisinsk nødvendig. Inngrep på barn som gjøres av religiøse årsaker eller andre overbevisninger er overgrep og burde være strengt forbudt

Kvinnelig omskjæring, eller kvinnelig kjønnslemlestelse (KLL) har vært et ritual og tradisjon i flere land i verden i mer enn 2000 år. Prosedyren omfatter ulike typer inngrep hvor ytre kjønnsdeler sys sammen eller fjernes helt eller delvis uten noen form for medisinsk begrunnelse Mannlig omskjæring: en hyllest til religion eller nødvendighet? Omskæring av forhuden hos menn kalles omskjæring hos menn, og den utføres i form av fullstendig kirurgisk fjerning. Denne prosedyren stammer fra tiden til de gamle jødene og muslimene som utførte det som en religiøs ritual, og kutte mannlige barn i en tidlig alder Tidlig mannlig omskjæring? Er dette det nye uttrykket som skal ufarliggjøre omskjæring av små gutter? En praksis som i verste fall skader barn for livet, eller til og med fører til dødsfall

Mannlig omskjæring er et kirurgisk inngrep som består i at man fjerner forhuden på penis hos en gutt eller mann. Behandlingen kan bli utført av medisinske eller av religiøse og kulturelle grunner Spaltist Leif Knutsen. Blogger og næringsdrivende Respektløst om mannlig omskjæring. En høyt tiltrodd gruppe norske fagfolk står fram som aktivister mot omskjæring dc.contributor.author: Kohn, Leoni Abrahamsen: dc.date.accessioned: 2016-09-16T22:28:07Z: dc.date.available: 2016-09-16T22:28:07Z: dc.date.issued: 2016: dc.identifier. Mannlig omskjæring er en vanlig prosedyre som kan utføres på grunn av helse, estetikk, tradisjon eller religion. Ulike studier har antydet at omskjæring kan ha flere helsemessige fordeler, inkludert å redusere risikoen for infeksjoner og muligens til og med kreft i kjønnsorganene For noen familier er omskjæring et religiøst ritual. Operasjonen kan også være en familietradisjon eller et forebyggende medisinsk tiltak. Men for noen mennesker virker det unødvendig eller disfiguring. Så hva er det og hvorfor gjør mange mange omskjæringer

Kampen om forhuden

Mannlig omskjæring

 1. Hun legger til at mannlig omskjæring ikke er forbudt og trolig utbredt i de kurdiske områdene. De hun intervjuet syntes imidlertid det var vanskelig å kjenne seg igjen i den offentlige debatten om kvinnelig kjønnslemlestelse i Norge. Forskere og andre som jobber med temaet deler vanligvis kjønnslemlestelse inn i fire typer
 2. Kilde: International Herald Tribune, 1. februar 2012.Den dagen da man kan utføre mannlig omskjæring på ?samlebånd? nærmer seg, melder avisa International
 3. Hei, jeg ble omskåret for 25 år siden som 16-åring. Jeg opplever plager både i dagliglivet og seksuelt. Til tross for at det regnes som irreversibelt finnes de
 4. Mannlig omskjæring - en forbasket vederstyggelighet 4 05 2008. Gjennom mange år har vi i dette landet hatt fokus på kjønnslemlestelse av kvinnebarn, da dette ofte er den mest omfattende og invalidiserende formen for omskjæring

Omskjæring: Forbudt på jenter, lov på gutter - NKVT

Historie,religion,kunst - Div

Tidlig mannlig omskjæring, foreldreansvar og Barnekonvensjonen Å konstruere et motsetningsforhold mellom foreldres rettigheter og deres barn er i strid med sunn fornuft, vår samfunnsform, og Barnekonvensjonens tekst og intensjon Den nylig vedtatte lov om tidlig mannlig omskjæring er en bekreftelse på at vi er et tolerant samfunn. Det var bare en redaksjonell glipp som var årsaken til at religionsfrihet ikke ble nedfelt i Grunnloven i 1814. I dag er det annerledes. Vi ønsker å bli oppfattet som et tolerant samfunn Religiøs mannlig omskjæring skjer vanligvis like etter fødselen, i løpet av barndommen eller rundt puberteten som en del av en passeringsrite. Omskjæring er mest utbredt i religionene jødedom, islam, koptisk ortodoks kirke, etiopisk ortodokse kirke og eritreiske ortodokse kirker.. Mange land med majoriteten av kristne tilhengere har lave omskjæringsgrader (som i Europa og Sør-Amerika. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Å totalforby mannlig omskjæring vil klart være i strid med religionsfriheten. Å tillate omskjæring bare for dem over 18 år, vil derimot sikre generell trosfrihet, kjønnslikestilling, foreldrenes rett til å oppdra barna i den tro at omskjæring er riktig, barnas egen trosfrihet og barnas rett til selv å bestemme over egen kropp og å avgjøre om de vil utsette seg for risikoen ved. Mannlig omskjæring er det vanligste kirurgiske inngrepet i verden, og det er gjort en rekke studier, som alle avviser at omskårne gutter opplever noen plager knyttet til dette senere i livet. Omskjæring gjort på kompetent vis har lav risiko, og omfattende forskning tyder til og med på betydelige positive helseeffekter av inngrepet

Mannlig omskjæring kan redusere antallet nye hiv-smittede med fire millioner sørlige Afrika, ifølge forskere Mannlig omskjæring har ofte vært alt om valg. Noen familier velger å ha sine mannlige barn omskåret basert på religiøs tro, mens andre velger å forlate forhuden av samme grunn. Omskæring har også blitt valgt av noen foreldre som et middel til å gjøre penis lettere En ny studie av forskere i USA fant at mannlig omskjæring reduserer risikoen for kjønnsherpes og humant papillomavirus (HPV) infeksjon, men ikke syfilis. Studien, som er publisert i 26. mars utgaven av New England Journal of Medicine, NEJM, Var forskernes arbeid ved Rakai Health Sciences Program i Uganda og forskere ved Johns Hopkins University Bloomberg Høgskolen i Baltimore, Makerere. Å totalforby mannlig omskjæring vil klart være i strid med religionsfriheten. Å tillate omskjæring bare for dem over 18 år, vil derimot sikre generell trosfrihet, kjønnslikestilling, foreldrenes rett til å oppdra barna i den tro at omskjæring er riktig, barnas egen trosfrihet og barnas rett til selv å bestemme over egen kropp og å. Mannlig omskjæring er et medisinsk inngrep som består i at man fjerner forhuden på mannens penis. Behandlingen kan bli utført av medisinske eller religiøse/kulturelle grunner. Mannlig omskjæring heter på latin circumcisio. På engelsk kalles mannlig omskjæring circumcision Historie Omskjæring var vanlig flere steder i oldtiden, ikke minst i Egypt og blant flere folk i Orienten. I.

Video: Om omskjæring - Omskjæring Klinikk i Osl

Rituell omskjæring av gutter - Helsedirektorate

Mannlig omskjæring fordeler er større enn risikoen, sier American Academy of Pediatrics (AAP) Etter å ha gjennomført en omfattende gjennomgang av tilgjengelige vitenskapelige bevis. Akademiet legger imidlertid vekt på at det ikke vurderer at fordelene er nok til å gi foreldrene beskjed om å få sine nyfødte, mannlige babyer omskåret Tilbake til siden «Mannlig omskjæring». Sist redigert den 5. okt. 2019, kl. 23:05. Innholdet er tilgjengelig under CC BY-SA 3.0 hvis ikke annet er angitt. Denne siden ble sist redigert 5. okt. 2019 kl. 23:05

Omskjæring av gutter utføres hos IbsenSykehusen

 1. Mens noen mener at mannlig omskjæring kan ha helsemessige fordeler, kan omskjæring av jenter ha mange negative helsemessige konsekvenser og kan i verste fall være dødelig. Man kan få hjelp ved å ringe Røde Kors-telefonen 815 55 201. Vennlig hilsen ung.no. Jeg synes også du bør lese
 2. Omskjæring av norske guttebarn: Frp skal signalisere at de er det «norskeste av det norske» På verdensbasis er rundt en tredel av den mannlige befolkningen omskåret
 3. Contextual translation of mannlig omskjæring into English. Human translations with examples: man, circumcise, circumcised, prepucectomy, infibulation, circumcision
 4. Sven Egil Omdal skriver hyppig i Stavanger Aftenblad og er en innbitt motstander av tidlig mannlig omskjæring. Som svar på Aftenpostens meget sindige leder om saken denne helgen, skriver trekker.
 5. Tidsskrift for Den norske legeforening: - Mannlig omskjæring beskytter mot hiv Dagbladet: Omskjæring beskytter mot hiv Dagsavisen: Omskjæring reduserer risikoen for hiv-smitte
 6. Mannlig omskjæring er et medisinsk inngrep som består i at man fjerner forhuden på penis hos en gutt eller mann. Behandlingen kan bli utført av medisinske eller av religiøse og kulturelle.

Kvinnelig omskjæring - Wikipedi

Mannlig omskjæring - et upresist bilde av virkeligheten

Når det gjelder mannlig tidlig omskjæring, kommer dette resonnementet til anvendelse i mange andre sammenhenger også: vår kultur vil ikke påføre barn unødig smerte; omskjæring er. mannlig omskjæring oversettelse i ordboken norsk bokmål - italiensk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Jødedommen krever mannlig omskjæring, men tillater ikke kvinnelig omskjæring.[10],[11] Kvinnelig omskjæring praktiseres også blant animistiske grupper, særlig i Guinea og Mali. [12] Så dessverre - her får dere heller ikke matet muslimhatet deres definisjon En svært gammel kirurgisk praksis, omskjæring innebærer total fjerning av forhuden: Følgelig forblir den terminale delen av penis (glans) helt avdekket. Noen kilder skiller to typer omskjæringer, basert på total eller delvis fjerning av forhuden (dermed forlater glansen delvis eksponert). I v Kommentarer til: Mannlig omskjæring - en forbasket vederstyggelighet Christopher Hitchens er en svært interessant kar - takk for (om enn virkelig sent) linken! :) Omskjæring av guttebarn er i noen svært få tilfelle riktig å gjøre- der hvor forhuden er så trang at det gir problemer med vannlating og renhold

Lettere å snakke om mannlig omskjæring Kilde

Antall mannlige innsatte i begynnelsen av 1998 var 1945 mens for samme periode var det bare 113 kvinner (gjelder alle lovbrudd). Forbrytelse mot sedeligheten (voldtekt og lignende) blant menn var 95 mot bare en kvinnelig forbryter. Mordere (begått drap): 85 menn mot 4 kvinner. I idrett er det ofte kjønnsfordeling De som er imot omskjæring, hevder at det er grusomt, at få medisinske fordeler er bevist, at omskjærte menn vil ha redusert seksuell følelse på grunn av å fjerne den følsomme forhuden, at den unødvendig utsetter mannlige spedbarn for potensielle kirurgiske komplikasjoner, og at barn har rett til autonomi over sine egne kropper Norske myndigheter skiller i dag tydelig mellom kvinnelig kjønnslemlestelse og mannlig omskjæring. Kvinnelig kjønnslemlestelse har vært forbudt i Norge siden 1995. Loven om rituell omskjæring av gutter trådte i kraft i 2015, og har som formål å sikre at omskjæring av gutter utføres på en forsvarlig måte Mannlig omskjæring av religiøse grunner er i dag vanlig praksis hos jøder og muslimer, og er ikke forbudt ved lov eller regulert med en nedre aldersgrense i noen land. Mens jødiske guttebarn blir omskjært først og fremst som følge av religiøs plikt, så blir muslimske gutter omskjært som følge av at det regnes som en praksis fra profeten, og derfor er å anbefale

Omskjæring av menn forebygger HIV - FH

Videre kan man gjøre en omskjæring, hel omskjæring hvor hele forhuden fjernes, eller en mindre omskjæring hvor en liten brem av forhuden står igjen slik du har fått gjort. Den gjenstående bremmen vil da dekke ca halve glans når penis er slapp. På bildet du har sendt ses et vanlig resultat etter en slik omskjæring Som mange som støtter mannlig omskjæring, tilbys kulturelle, religiøse, mytiske, medisinske og like estetiske motiver som begrunnelse. Så viet er noen talsmenn for kvinnelig omskjæring som i 1930 forklarte den fremtidige kenyanske statsministeren at prosedyren var integrert i overlevelsen til Kenyas etniske institusjon

Mannlig omskjæring - Fritanke

En amerikansk professor har gjennomført en studie som viste at helsemessige fordeler av mannlig omskjæring langt overveier risikoen. Omskæring kan snart bli anbefalt for alle baby gutter, hvis resultatene av en amerikansk professors studie er tatt i betraktning - Men ingen tjener penger på mannlig omskjæring, ingen andre enn de 4.000 som vil bli smittet i Afrika i løpet av morgendagen, sa Bailey som har forsket på effekten av omskjæring i Uganda, Kenya, Malawi, Zambia og USA En aldersgrense for omskjæring av gutter vil nødvendigvis føre til overgrep mot minoriteter i samme kategori som man i nyere tid har sett seg nødt til å ta avstand fra. Ifølge Rolf Kirschner, lege og tidligere leder i Mosaisk Trossamfunn, bærer den norske debatten om mannlig omskjæring ofte preg av å være usaklig, uetisk og sårende Omskjæring kan vise til: Mannlig omskjæring, medisinsk inngrep som består i at man fjerner forhuden på mannens penis. Kvinnelig omskjæring, samlebetegnelse på ulike former for kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som fører til varierende omfang av skade avhengig av hvilken. Sammenligningen mellom kvinnelig og mannlig omskjæring fnyses gjerne vekk med påstand om kunnskapsløshet, alternativt ondskap. Dette bringer oss til muslimske miljøer. I mange av disse blir begge kjønn omskåret, her finnes det altså likestilling i barbariet

Det skal påpekes at mannlig omskjæring ikke brukes som profylakse mot klamydia, syfilis og gonoré. Når det gjelder muligheten for å redusere risikoen for HPV (papillomvirus) etter omskjæring, er det motstridende avhandlinger: Noen mener at omskjæring ikke er en profylaktisk praksis mot HPV, men andre eksponenter for forskning er imidlertid mer håpfulle på denne fronten Mannlig omskjæring innebærer kirurgisk fjerning av forhuden fra penishode utført av medisinke eller religiøse og kulturelle grunner. Omskjæring var vanlig flere steder i oldtiden, ikke minst i Egypt og blant flere folk i Orienten. Omskjæring av gutter er beskrevet tilbake til år 4300 før Kristus Omskjæring kan vise til: . Mannlig omskjæring, medisinsk inngrep som består i at man fjerner forhuden på mannens penis.; Kvinnelig omskjæring, samlebetegnelse på ulike former for kirurgiske inngrep på de kvinnelige kjønnsorganene som fører til varierende omfang av skade avhengig av hvilken prosedyre som brukes.; Kvinnelig omskjæring blir i vestlige land også kalt (kvinnelig. - Man har sett at mannlig omskjæring har gitt en reduksjon av faren for hiv-smitte, på opptil 60 prosent. Tidlig. Han er klar på at omskjæring ikke fjerner smitterisikoen fullstendig. Det er også viktig å gjennomføre omskjæringen så tidlig som mulig. Kun ti prosent av heteroseksuelle menn som ikke var omskjært, sa de ville la seg. WHO har på bakgrunn av flere forskningsrapporter konkludert med at mannlig omskjæring anbefales som et viktig virkemiddel for å forebygge HIV-infeksjon hos menn i land der HIV er utbredt. 15 En Cochrane Collaboration systematisk oversikt som bygger på randomiserte kontrollerte studier fra Kenya, Uganda og Sør-Afrika, viser at mannlig omskjæring reduserer risikoen for heteroseksuell.

 • Mc ulykker 2016.
 • Rafael kunstverk.
 • Forskjellen på klassisisme og nyklassisisme.
 • Hva er norske verdier.
 • Thomas the tank engine mashup.
 • Scott scale 770.
 • Alte wendy comics online lesen.
 • Asteroider snl.
 • Tissot t touch 2.
 • Paroxysmal supraventricular tachycardia.
 • Tannverk når jeg ligger.
 • Plekter.
 • Sykdommer fra thailand.
 • Multicom nop.
 • Moers festival bilder.
 • Til mitt barnebarn.
 • Cappelen damm historie.
 • Platin katalysator.
 • Blockhaus harz 2 personen.
 • Troy fanta 4 bedeutung.
 • Bordershop sassnitz.
 • Rabattcode wunschbilderrahmen.
 • Evangelische kirche mainz laubenheim.
 • Cool youtube names that aren't taken.
 • Ral ncs fargekart.
 • Sicherheitsmerkmale 100 euro schein.
 • Power plant norsk.
 • Tintin origin country.
 • Bh barn 11 år.
 • Iphone fotos kreis mit ausrufezeichen.
 • Hvordan er det å bo i bergen.
 • Dallas 2012.
 • Toronto fernsehturm eintrittspreise.
 • Miele wkc130 nds.
 • Bmx shop bielefeld.
 • Stau münchen salzburg.
 • Frostsikkert drikkekar hest.
 • Påske i torrevieja 2018.
 • Overnatting blefjell.
 • Bykart over longyearbyen.
 • Tredagersfeber.