Home

Ssb arbeidsledighet fylke

Registrerte arbeidsledige - SSB

Registrerte ledige 15-74 år, etter utdanningsnivå og fylke. 1 Publisert 29. januar 2020; November 2019; Totalt antall ledige Grunnskolenivå Videregående skolenivå 2 Universitets- og høgskolenivå, kort Universitets- og høgskolenivå, lang Uoppgitt eller ingen fullført utdanning; 1 SSB mangle Hele landet, fylke og KOSTRA-gruppe. Prosent. 2017 Til tabellen Tabell 2. Sosialhjelpsmottakere som er registrert arbeidsledige, etter boligsituasjon. Hele landet, fylke og KOSTRA-gruppe. Prosent. 2017 Til tabellen Dersom man trekker inn husholdningssituasjon, finner vi enda Artikke

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Registrerte arbeidsledige blant innvandrere - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet SSB har derfor valgt å ikke kommentere endringstall ved denne publiseringen. Brudd i tallene på registrerte ledige Registrerte ledige 15-74 år, etter utdanningsnivå og fylke. 1 Publisert 29. januar 201

Strategi for SSB; Lover og prinsipper; Liste 2 av 3. Tjenester vis mer Om lukk. Kurs og seminarer; Kurs for skoleklasser; Statistisk sentralbyrås bibliotek; API med åpne data; Data til forskning; Statistikk på oppdrag; Informasjonstjenesten; Internasjonalt samarbeid; Liste 3 av 3. Jobb i SSB; For presse Arbeidsledighet 15-74 år. Arbeidsledighet 15-74 år. Månedstallene er sesongjustert. SSB og NAV publiserer begge tall over arbeidsledige i Norge. Hvorfor blir tallene forskjellige? Les mer. Innvandrere i arbeid. Andel av innvandrere 15-74 år som er i arbeid. Kvinner (15-74 år

Søk - SSB

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere - SSB

Norsk økonomi har aldri opplevd en bråstopp som kan måle seg med koronakrisen, ifølge SSB. Vi kan vente rekordlav lønnsvekst og høy arbeidsledighet i flere år Tirsdag var 291 000 personer registrert som helt arbeidsledige i Norge, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken i landet

Det viser Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) fra SSB. Totalt var det 108.000 arbeidsledige i januar, justert for sesongvariasjoner. På forhånd var det ventet en uendret arbeidsledighet på 3,7 prosent fra desember til januar, ifølge DNB Markets Arbeidsledighet NAV melder fredag om en nedgang i arbeidsledigheten i Norge. 71 100 personer er nå registrert som helt arbeidsledige, 4700 færre enn for ett år siden Arbeidsledighet. Innvandrere står for 40 prosent av ledigheten. SSB sammenlikner så antall og prosentandeler for innvandrere totalt, etter kjønn og landbakgrunn med resten av befolkningen

For juli viste undersøkelsen en arbeidsledighet på 3,8 prosent, noe som var overraskende høyt. Analytikerne ventet på forhånd 3,7 prosent i snitt, mens DNB Markets ventet 3,9 prosent. SSB sammenligner i motsetning til de fleste analytikere med forrige tremånedersperiode I alt 9,5 prosent av innvandrerne her i landet var helt arbeidsledige i tredje kvartal. Det er en økning på 4 prosentpoeng fra tredje kvartal i fjor SSB: Arbeidsledigheten stiger. Arbeidsledigheten steg til 4,5 prosent i mars, ifølge tall fra SSB. LITEN ØKNING I SYSSELSETTINGEN: Denne viser en langt høyere arbeidsledighet enn det Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav

Arbeidsmarked > Arbeidsledighet > Månedstall > Benchmarking Modulen sammenlikner kommuner og fylker mv mht arbeidsledigheten siste måned. Datagunnlaget er hentet fra NAV - og omfatter personer registrert som helt arbeidsledige. Arbeidsledigheten er målt i antall og som andel av den yrkesaktive befolkningen i alderen 15-74 år SSB: Flat utvikling i arbeidsledigheten Under fire prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid, viser ferske tall fra SSB. Under 1 min Publisert: 25.05.18 — 08.01 Oppdatert: 2 år side Arbeidsledighet er at arbeidsføre voksne ikke kan skaffe seg arbeid på vanlige vilkår. Et annet ord for arbeidsledighet er arbeidsløshet. Utenfor arbeidsledighetsbegrepet faller de som er uten arbeid på grunn av sykdom og invaliditet (arbeidsuføre), de som er utenfor arbeidsstyrken fordi de ikke søker arbeid og de som setter urimelige vilkår for å ta arbeid (arbeidsuvillige) Det viser den ferske arbeidskraftsundersøkelsen (Aku) for oktober fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene er et sesongjustert gjennomsnitt av arbeidsledigheten i perioden september-november. I september var arbeidsledigheten på 3,9 prosent. På forhånd ventet et gjennomsnitt av analytikerne at dette ville være stabilt, ifølge DNB Markets

Nedgangen kom hovedsakelig blant personer over 24 år, ifølge SSB. Les også: Så mye kan boligprisene øke i ditt fylke de neste årene Sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt viser at ledigheten var på 115.000 personer i januar - en nedgang på 17.000 personer Fortsatt stabil arbeidsledighet i Oslo. Skriv ut side. Ved utgangen av april er 9 966 personer eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken i Oslo registrert som helt arbeidsledige. Dette er en økning fra april i fjor på 192 personer. Ledigheten for landet er på 2,3 prosent Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser en arbeidsledighet på 3,8 prosent, målt som de som søker etter arbeid. Det var i alt 106.000 arbeidssøkende i. SSB: Høyeste arbeidsledighet på to og et halvt år Siden bunnen i ledigheten ble nådd i fjor sommer, har godt over 10.000 flere blitt arbeidsledige. - Overraskende oppgang, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov

Arbeid - SSB

SSB publiserer likevel et utvalg av slike rene månedstall på grunn av den ekstraordinære situasjonen vi er i. Det Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng. I samme periode gikk antall sysselsatte ned med 55 000, viser de siste tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB). Ledighetsnivået i mai var betydelig høyere enn det var i februar og økningen er godt utenfor feilmarginen for arbeidsledighet for rene månedstall I Norge publiseres det hver måned to tall for antall arbeidsledige: Det ene gjelder dem som er registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Det andre er tall over både registrerte og ikke registrerte ledige basert på intervjuundersøkelser i regi av Statistisk sentralbyrå - kalt AKU-ledigheten. Normalt ligger AKU-ledigheten på et klart høyere nivå enn den registrerte ledigheten

Helt ledige fordelt på fylke per januar 2020 Trøndelag, Nordland og Innlandet er fylkene som har den laveste arbeidsledigheten, alle med 2,1 % per januar 2020 Arbeidsledighet NAV melder fredag om en nedgang i arbeidsledigheten i Norge. 71 100 personer er nå registrert som helt arbeidsledige, 4700 færre enn for ett år siden Arbeidsledighet. 59.500 arbeidsledige i Norge SSB: Uendret arbeidsledighet i Norge Arbeidsledigheten var som ventet 4,1 prosent i desember, ifølge arbeidskraftundersøkelsen. - Grunn til å tro at vi fortsatt er på vei i en retning av nedadgående arbeidsledighet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser en arbeidsledighet på 3,8 prosent, målt som de som søker etter arbeid Helt ledige etter fylke i april 2016. Prosent ledige og utviklingen siden april 2015. Kilde: NAV

Arbeidsmarkedet og arbeidsledighet. Økningen i ledigheten blant ingeniører i Rogaland fylke alene sto for over halvparten av økningen i arbeidsledigheten i Norge i 2015. Mange av dem som mistet jobben, var ingeniører, teknikere, operatører og andre som arbeidet tett på selve oljeproduksjonen SSB: Arbeidsledigheten steg til 4 prosent i juli. Arbeidsledigheten tikket opp et hakk i juli, ifølge SSBs undersøkelse. Flere kommer i jobb, og flere melder seg på arbeidsmarkedet, ifølge økonom Onsdag morgen presenterte SSB Arbeidskraftundersøkelsen (Aku) for juni, juli og august. De sesongjusterte tallene viser en økning i arbeidsledigheten fra 3,9 til 4 prosent. På forhånd var det ventet en liten nedgang til 3,8 prosent, ifølge Nordeas morgenrapport. I juli var 113.000 personer arbeidsledige, ifølge tallene

Arbeidsledighet - Siste nytt - NR

Tabell 4.3 Endring i registrert arbeidsledighet, helt ledige, etter fylke og sentralitet. November 2016-november 2017. Endring i prosentpoeng (Excel-fil) Tabell 4.4 Andel av befolkningen (16 år og over) med høyere utdanning, etter fylke og sentralitet. 2016. Prosent (Excel-fil SSB: Arbeidsledigheten faller videre til 4,1 prosent. Det var 114.000 arbeidsledige i august, ifølge SSBs Arbeidskraftundersøkelse. Men nedgangen kommer fordi flere trekker seg ut av arbeidsstyrken, og ikke fordi flere har fått arbeid

Flyttinger - SSB

SSB: Arbeidsledigheten falt i februar Arbeidsledigheten i Norge falt til 3,9 prosent i februar, Arbeidsledighet Statistisk sentralbyrås TDN Direkt Norge Makro Makroøkonomi Bli varslet. Informasjonskapsler og personvern. Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og. Fra november 2016 til februar 2017 gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 11.000 personer, ifølge SSB.. Nedgangen er innenfor feilmarginen i. Utdanner seg inn i arbeidsledighet Av Camilla Skjær Brugrand 9. november 2020, 10:37 SSB-rapporten «Framskrivinger av arbeidsstyrken og etterspørselen etter arbeidskraft på nasjonalt nivå for ulike utdanningsgrupper fram mot 2040» viser at flere vil ha høyere utdanning i årene framover Arbeidsledighet 2020. Bygg inn. Prosent. Ingen data. Data. Data. Data. Data. Data. Velg år. Vis verden Vis fns bærekraftsmål Forklaring. Arbeidsledigheten referere her til andelen av den totale arbeidsstyrken som er uten jobb, men som er tilgjengelig for arbeid om som søker. SSB: Arbeidsledigheten steg til 3,6 prosent i juni 21.08.2019 · Ine Brunborg Det var registrert 102.000 arbeidsledige personer i juni, noe som utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken

> Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet Modulen viser et utvalg regionale nøkkeltall om Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet. Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Velg kommune i det grå feltet nedenfor. For å avgrense valget kan du først velge fylke i valgboksen til venstre Arbeidsledighet - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer.Europa -Arbeidsledighet - Liste over land - Gjeldende verdier, tidligere verdier, prognoser, statistikk og diagrammer Bare ett fylke har lavere arbeidsledighet enn Troms Ved utgangen av mai er arbeidsledigheten i Troms på 1,5 prosent - en nedgang på 18 prosent fra samme periode i fjor. søndag 01.04 201

Det var 116.000 arbeidsledige i juli. Arbeidsledigheten er på 4,2 prosent, mot 4,5 prosent i april, ifølge SSB. Antall personer som er registrert som arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere. Modulen rangerer regioner etter registrert arbeidsledighet for kvinner og menn og etter alder. Modulen bygger på den registerbaserte ledighetsstatistikken fra SSB/NAV. << Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen valgt fylke. Tabell 1. Arbeidsledige ialt og kvinner og menn I ni år har Rogaland hatt lavest arbeidsledighet i landet, men en massiv nedbemanning i oljebransjen har ført til at oljefylket har tatt igjen resten av Norge API: Ferdige datasett. APIet med ferdige datasett er et utvalg fra de mest brukte tabellene i Statistikkbanken. Formatene er JSON-stat versjon 1.2 og CSV Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Helse - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet

Forside - SSB

 1. Det var 126.000 arbeidsledige i april, noe som utgjør 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Samtidig faller sysselsettingsandelen, viser tall fra SSB
 2. Ingen av kommunene i Trøndelag har en spesielt høy arbeidsledighet. Verran har med 3,2 % den høyest registeret arbeidsledigheten i Trøndelag per august 2019. Dette er imidlertid et øyeblikksbilde og arbeidsledigheten vil variere gjennom året. Sesongeffekter kan dessuten påvirke kommunene ulikt
 3. Uke 37: Nasjonalregnskap, SSB-prognoser og inflasjon. Gjeninnhentingen etter koronanedgangen dabbet av i juli, og nye SSB-prognoser fremstår som moderat optimistiske. Den underliggende prisstigningen fortsatte å øke i august, etter markert økning i juli. Petroleumsrelatert industri har falt kontinuerlig etter januar
 4. Dette tallet på arbeidsledighet i Norge har du aldri sett før. TV 2 har forsøkt å finne ut hvor mange som er arbeidsledige her i landet. Vi fant 223.165
 5. SSB: Fortsatt høy arbeidsledighet Økonomi fra E24 / / For abonnenter. 13.000 arbeidsledige og permitterte tilbys nettkurs POLITIKK / / For abonnenter. En ny hverdag etter korona: 24-åringen hadde planen for fremtiden klar. En telefon endret alt. A.

Befolkning - SSB

 1. Ytterligere 40.000 personer ble arbeidsledige fra februar til mai, ifølge SSB. Arbeidsledigheten steg til 5,2 prosent etter sesongjustering
 2. Stabil arbeidsledighet i Oslo. Skriv ut side. Ved utgangen av februar er 10 318 personer eller 2,7 prosent av arbeidsstyrken i Oslo registrert som helt arbeidsledige. Dette er en liten økning fra februar i fjor på 239 personer eller 2 prosent. Ledigheten for landet er på 2,5 prosent
 3. Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet Modulen viser statistikk og nøkkeltall om Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet. Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå. Velg kommune i det grå feltet nedenfor. Velg annet statistikkområde fra topplenken
 4. Krever full oppvask om skjult arbeidsledighet Per Olaf Lundteigen (Sp) mener at det «sjongleres med tall» når man fører arbeidsledighets-statistikk i Norge. Nå varsler han oppvask i Stortinget
 5. I desember 2014 er 71 700 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 1400 flere enn for ett år siden. Her er yrkesgruppene og regionene med størst nedgang i arbeidsledigheten
 6. Norges fylker (nordsamisk: fylka; sørsamisk: fylhke; lulesamisk: fylkka; kvensk: fylkki) er undernasjonale, geografiske områder mellom staten og kommunene. Norges fylker ble opprettet i 1919 som en fortsettelse av de tidligere amt, men med stort sett nye navn.Det var 20 fylker til 1972, 19 fylker til 2018, 18 fylker til 2020, og fra 1. januar 2020 er Norge inndelt i elleve fylker
 7. SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav lønnsvekst Norsk økonomi har aldri opplevd en bråstopp som kan måle seg med koronakrisen, ifølge SSB. Vi kan vente rekordlav lønnsvekst og høy arbeidsledighet i flere år

Helse > Sykefravær for kvinner og menn > Din Region Modulen viser utviklingen i legemeldt sykefravær - for kvinner og menn og etter kvartal. Modulen bygger på Statistikk fra SSB og NAV. Tabell 1 og 2 viser hvordan sykefraværsprosent og antall sykefraværsdager på kvartalsbasis Arbeidsledighet. Fortsatt høy ledighet på Haugalandet. Daniel (36) mistet jobben under korona og har søkt 50 jobber uten hell: - Ikke ta avslag personlig, SSB spår flere private jobber. Bedro Nav på grunn av stor gjeld. SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent Ifølge SSB var 239.000 direkte eller indirekte Arbeidsledighet kan defineres som en tilstand der personer som ønsker å arbeide til gjeldene lønnssatser, ikke får fatt i arbeid. arbeidsstyrken, fordelt etter fylke og endring i prosentpoeng // Kilde: NA

KommuneProfilen. Statistikk og nøkkeltall om ..

 1. Arbeidsledighet er i dag en av de største hindringene for å bekjempe fattigdom og skape økonomisk vekst i fattige land. Ifølge ILO står 73 millioner ungdommer i verden uten arbeid. Problemet er særlig alvorlig i mange utviklingsland, som ofte har en svært ung befolkning
 2. Makro, Norge (SSB) Pengemengde, september Godstransport med lastebil, 2. kvartal Kredittindikator, september Overnattinger, september. Tallene legges som vanlig frem klokken 08.00. To timer senere legger NAV frem registrert ledighet for oktober, mens Norges Bank offentliggjør sine valutatransaksjoner for november. Makro, utenland
 3. ARBEIDSLIV: Antall arbeidsledige i september utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juni, ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte onsdag. Til sammen ble det 8.000 færre ledige i september, som i SSBs undersøkelse er gjennomsnittet for perioden august til oktober
 4. Bare ett fylke har lavere arbeidsledighet enn Troms. Ved utgangen av mai er arbeidsledigheten i Troms på 1,5 prosent - en nedgang på 18 prosent fra samme periode i fjor
 5. Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres. Det vil si at det er personer som søker arbeid til de vanlige lønnssatsene, men som ikke oppnår å bli sysselsatt på det åpne arbeidsmarkedet
 6. Troms har nest lavest arbeidsledighet i landet, men én ting bekymrer NAV-direktøren. NAV: Troms har landets laveste ledighet. I hele Troms fylke er det 1803 arbeidsledige. Til toppen Kontakt oss: Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 915 07760
 7. Kilde, SSB (AKU): Tabell 08931 * * * 2. Sysselsettingen: De som jobber. At man er sysselsatt, vil si at man har inntekt fra arbeid. Dette kan skje innenfor rammene av et arbeidsforhold eller næringsvirksomhet i egen regi. Man skiller altså ikke på om man er fast eller midlertidig ansatt, vikar, oppdragstaker eller lignende

SSB-tall viser kraftig økt ledighet 4,8 prosent arbeidsledige i januar. Regjeringen har i årets budsjett lagt inn en tiltakspakke på fire milliarder kroner i kampen mot arbeidsledighet Ny beregning fra SSB om arbeidsledighet: Offentlig pengebruk 70 ganger mer effektivt enn skattelettelser. En helt ny beregning fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som er betalt av Ap, viser at. Fra og med april var det en stor nedgang i antall jobber her i landet som følge av koronakrisen. Pilene fortsatte å peke nedover de neste månedene, men tallene for juni og juli tyder på at nedgangen ser ut til å ha bremset opp, viser foreløpige tall fra en eksperimentell månedsstatistikk fra SSB. For juni og juli ser jobbfallet ut til å ha stabilisert seg på rundt 5 prosent. I denne saken er det snakk om tiltak som motvirker arbeidsledighet. Skattelettelser er ikke et tiltak som har (dokumenterbar) innvirkning på dette, direkte eller indirekte. Tidligere forsøk har vist at denne typen skattelettelser i all hovedsak går til å øke de rikes formue enda mer, og at det dermed ikke har gunstig effekt for økonomien

Arbeidsledighet, Innvandring SSB: Så stor er ledigheten

 1. SSB: Arbeidsledighet på 3,5 prosent i mars Den sesongjusterte arbeidsledigheten ved utgangen av mars var på lave 3,5 prosent. De seneste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for den såkalte Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), viser en ledighet på 3,5 prosent, målt etter de som aktivt søker etter arbeid
 2. SSB: Fem prosent arbeidsledighet for første gang siden 1996. Det skulle ikke skje før i 2018, om i det hele tatt. Men ifølge SSBs seneste arbeidskraftundersøkelse har arbeidsledigheten nådd fem prosent
 3. Beregner på ulike måter. I dag bor det om lag 25.000 innbyggere i Bjørnafjorden kommune. Mens fylket forventer 35.000 innbyggere fram mot 2050, spår SSB 30.000
 4. SSB er optimistiske for framtiden, og spår en mer normal utvikling enn det har vært de siste årene. De varsler høyere styringsrente, høyere lønnsvekst og lavere arbeidsledighet
 5. Unknown exception . OK Yes No Cancel Yes No Cance
 6. SSB: Arbeidsledighet på 4,8 prosent. NAV: Arbeidsledigheten i Norge har gått ned med 0,2 prosentpoeng fra juli til oktober. Foto: Morten Holm / Scanpix Foto: Morten Holm / NTB scanpix. I oktober var det 133.000 arbeidsledige her i landet, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå

Sveriges SSB med omfattende feil i statistikk for arbeidsledighet - norske Evry får skylda. Det norske IT-selskapet Evry får skylda for at det svenske statistikkbyrået SCB har hatt feil arbeidsledighetstall. Arbeidsmiljøet i Evry skal også granskes Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Norge - Arbeidsledighet Flere tiltak mot arbeidsledighet Arbeidsminister Anniken Hauglie fra Høyre sier regjeringen vil komme med flere tiltak mot arbeidsledighet når revidert nasjonalbudsjett legges frem i neste uke. 06.05.2016 - Twitter. Facebook. Det er tre hovedtiltak som vil legges frem på. SSB: Arbeidsledigheten stabil på 4 prosent. Det var 111.000 arbeidsledige i oktober i fjor. Det er 4,0 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden juli, viser. Uendret arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Norge er uendret på 4,6 prosent. I november var det 127 000 arbeidsløse melder SSB

SSB: Arbeidsledigheten faller - E2

Innvandrere har høyest arbeidsledighet. Av: Halvor Fosli 14. august 2020, 11:53. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeidsledigheten blant innvandrere i andre kvartal i år høyere enn noen gang: 13,7 prosent av innvandrerne var arbeidsledige. Til. SSB: Arbeidsledighet på 4,8 prosent. Illustrasjonsfoto. Publisert: 21.12.2016 08:15. I oktober var det 133.000 arbeidsledige her i landet, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjorde 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Krise kan skape mer innovasjon SSB: Stabil arbeidsledighet i august 25.10.2018 · Martin Hagh Høgseth Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at 4,0 prosent av den norske arbeidsstyrken var arbeidsledige i august

Nye tall fra SSB viser en ny oppgang i arbeidsledigheten. FrP leverer virksomme tiltak mot arbeidsledighet, og for omstilling og økonomisk vekst Kilde: SSB Agder er et fylke på Sørlandet som ble opprettet da Aust-Agder og Vest-Agder ble slått sammen 1. januar 2020 etter vedtak i Stortinget 8.juni 2017. Agder grenser mot Rogaland i vest og mot Vestfold og Telemark i nord og øst DEBATT Debatt: Trygdeytelser Sykefravær på topp, arbeidsledighet på bunn Om vi ikke forvalter velferdsytelsene bedre i dag, kan det bli langt færre av dem i fremtide

SSB-prognose: Vi kan vente oss flere år med rekordlav

Ungdommen rømmer fra distriktene og inn til storbyene, viser beregninger SSB har gjort for de kommende 30 årene. Igjen på bygda sitter de eldre SSB: Hordaland hadde sterkest vekst i registrert arbeidsledighet I november var det 130.000 arbeidsledige her i landet, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det utgjorde 4,7 prosent av arbeidsstyrken, et fall på 0,1 prosentpoeng fra måneden før Vestland er et fylke på Vestlandet i Norge som ble etablert den 1. januar 2020. Fylket består av de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.. Fylket grenser i sør til Rogaland, i nord til Møre og Romsdal fylke, og i øst til fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.. Det er 43 kommuner i fylket, som er det femte største fylket i landet I løpet av de siste to ukene har de registrert ledige i Norge økt fra 2,3 til 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Mer enn 270 000 personer er kastet ut i ledighet, de aller fleste i form av permittering. Nå foreligger en analyse av hvem som mistet arbeidet gjennom krisens første uker, med utgangspunkt i søknader om dagpenger. Den viser at arbeidsledigheten nå rammer bredt, men at det likevel. På temasiden til SSB om arbeid kan vi for eksempel lese at det er omtrent tre ganger så mange som jobber i butikk, som det er bønder og fiskere. 25 000 personer er administrerende direktører og 21 000 er vaktmestere. 31 prosent av lederne er kvinner, mens 41 prosent av alle kvinnelige sysselsatte har deltidsjobb

Nav: Høyeste arbeidsledighet i Norge siden krigen - NRK

SSB har nå for første gang lagt fram detaljerte tall som på kommunenivå varsler befolkningsutviklingen fram til år 2050. Tallene ble presentert for få dager siden og de har fått ordførere og lokalpolitikere i flere mindre kommuner til å hente fram det store smilet. SSB avlyser blant annet avfolkingen av Troms og Finnmark Fylke er betegnelse på en geografisk inndeling av landet for å ivareta en rekke offentlige oppgaver. Dette dreier seg om oppgaver som er for omfattende til at de enkelte kommuner kan løse dem på egen hånd, eller oppgaver som sikrer at statlige vedtak og interesser blir ivaretatt på lokalt nivå. Med unntak av Oslo er det flere kommuner innenfor hvert fylke Det er ved utgangen av 2016 1803 helt arbeidsledige personer i Troms. Det er 29 flere sammenlignet med desember i fjor. Økningen, som er på to prosent, skyldes ifølge NAV Troms, i all hovedsak permitteringer i fiskeindustrien

SSB: Arbeidsledigheten øker - E2

Statistisk sentralbyrå (SSB) er hovedmyndigheten for utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge, og produserer cirka 85% av den offisielle norske statistikken.I tillegg til egen statistikkproduksjon, har SSB ansvaret for å samordne utvikling, utarbeiding og formidling av all norsk offisiell statistikk SSB må bruke helt nye BNP-kilder: - Langt fra en normal resesjon Økonomi fra E24 / / For abonnenter. SSB: Fortsatt høy arbeidsledighet Økonomi fra E24 / / For abonnenter. Tiden etter korona: Vinnerne er dem med jobb og høy gjeld Økonomi fylke for fylke FORELDRELIV / / For abonnenter. SSB: De rikeste får mest. Arbeidsledighet; NAV; Troms fylke; Av Are Medby. Publisert: 02. februar 2018, kl. 10:09 Sist oppdatert: 02. februar 2018, kl. 10:09. Artikkelen er over 2 år gammel DEL. Troms har - sammen med Sogn og Fjordane - den laveste arbeidsledigheten i landet. Det viser ferske tall som. SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,2 prosent. Laveste ledighet på ni år i Hedmark. Stor ledighet. Arbeidsledigheten blant innvandrere er størst i Våler, Åsnes har lavest arbeidsledighet i Hedmark. Ønsker seg jobb til jul. Frykter mest for jobben . Fortsatt positivt arbeidsmarked Innvandrere fra Somalia har lavest sysselsetting av alle de store innvandrergruppene i Norge: 36 prosent av mennene og 22 prosent av kvinnene er i inntektsgivende arbeid

Arbeidsledighet, NAV Arbeidsledigheten faller i Norg

Etter 10 år i Norge er 1 av 2 flyktninger fortsatt uten jobb Flyktninger når aldri samme sysselsetting som resten av samfunnet, viser tall fra SSB Fylke 16 Sør-Trøndelag slås sammen med fylke 17 Nord-Trøndelag til nytt fylke 50 TRØNDELAG. Alle kommuner i de to fylkene får nye kommunenummer som begynner på 50. Og så de to siste sifrene i kommunenumrene endres for de fleste av de. Merk at sammenslåingen av Rissa og Leksvik er en del av fylkessammenslåingen, se ove Vi elsker data, vi elsker tall og derfor elsker vi SSB.no. Her er noen enkle tips og triks vi har lært oss. EKSPORTER FRA SSB: Ikke bruk Excel- valget. Det er denne du skal bruke. I statistikkbanken står det et ofte en bokstav i parantes. Dette betyr de: (F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted Nordland fylke vil ifølge SSB sin nye befolkningsframskriving passere denne grensen om bare to år. Vestfold og Telemark fylke følger like etter. Allerede i 2025 kommer også Møre og Romsdal fylke dit. Det samme gjør Troms og Finnmark fylke i 2026. Oslo har landets klart yngste befolkning Norsk økonomi har aldri opplevd en bråstopp som kan måle seg med koronakrisen, ifølge SSB. Vi kan vente rekordlav lønnsvekst og høy arbeidsledighet i flere år. «På kort tid har utsiktene for norsk økonomi endret seg fullstendig», skriver SSB i sin gjennomgang av de ferske konjunkturtendensene for Norge og utlandet

Troms og Finnmark (nordsamisk: Romsa ja Finnmárku; kvensk: Tromssa ja Finmarkku) er et fylke i Nord-Norge; det er det nordligste av to fylker i landsdelen.. Fylket grenser i sørvest mot Nordland, i sør mot Sverige (Kiruna kommune i svensk Lappland og Norrbottens län) og Finland (kommunene Enontekis, Enare og Utsjok i finsk Lappland) og i øst mot Petsjenga rajon i Murmansk oblast i Russland Nordre Follo er en kommune i Osloregionen i Viken fylke.Kommunen ligger i landskapet Akershus og området var en del av Akershus len, Akershus stiftamt, Akershus amt og Akershus fylke fra middelalderen til 2020. Nordre Follo ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Ski og Oppegård kommuner Fylke for fylke: Her har folk størst gjeld: - Urovekkende Se forskjellene på gjeldsandel ut fra inntekt i husholdningene. OLJEBYEN: Rogaland, på bildet representert med Stavanger, er et av fylkene som ligger øverst på lista med husholdninger som har gjeld på mer enn tre ganger inntekt. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix ØKT ARBEIDSLEDIGHET: SSB redegjør i sin statistikk for tredje kvartal om fortsatt økt arbeidsledighet blant innvandrere i Norge. (Foto: Holm, Morten/Scanpix

 • Kredittkort uttak minibank.
 • Disney on ice 2018 oslo spektrum.
 • Adhd frankrike.
 • Iphone pant apple.
 • Skalierungsfaktor in prozent.
 • How many tectonic plates are there.
 • John kristian larsgard.
 • U2 concert tour europe.
 • Ikea bild köln skyline.
 • Elins frisør sola.
 • Home company moebel.
 • Hallo niedersachsen wetterbild.
 • Fingermaling giftfri.
 • Kampanje iphone 5s.
 • Forsikring hund if.
 • Deltid kvinner ssb.
 • Kraftwerk rottweil.
 • Åneby pizza og grill.
 • Hellasgården bastu öppettider.
 • Flying dutchman prague.
 • Roliga klagomål.
 • Sc styling.
 • Was schreiben nach one night stand.
 • Kortspiller kryssord.
 • Claudia schiffer clementine.
 • Norway a nutshell.
 • Arteria axillaris.
 • Championnat de france de breakdance 2017.
 • Patogen definisjon.
 • Gullsko hest.
 • Lamellenpilz merkmale.
 • Eva och adam säsong 1.
 • Synonymordboken no.
 • Verdens søteste hest.
 • Sylan skitur.
 • Antall ansatte i nrk 2017.
 • Anzeige internetbetrug online.
 • Paradise hotel hotellet.
 • Stord i dag.
 • Obs fjernsyn.
 • Steakhouse gøteborg.