Home

Innledning sammenligning

INNLEDNING - Ui

 1. En god innledning bør alltid ha tre ting: 1. En generell start . Plasser temaet for oppgaven i en større sammenheng og vis hvorfor det er viktig å se på. Ikke skriv dette temaet er viktig å se på fordi at, men vis leseren hvorfor det er viktig eller interessant uten å bruke akkurat de ordene. 2. En formulering av oppgavens struktu
 2. 4. Rett innledning til slutt. Et siste triks til å skrive en god innledning er å vende tilbake til den når du har skrevet ferdig oppgaven. Noen ganger vil synsvinkelen eller problemstillingen din ha endret seg underveis, derfor er det viktig å få tilpasset innledningen så den stemmer overens med resten av oppgaven
 3. 1. Innledning 2. Sammenligning 3. Avslutning Denne fremgangsmåten er nok litt mer krevende, for her må du altså tolke og sammenligne samtidig. Her er det ekstra viktig å sette opp en litt detaljert disposisjon for deg selv, slik at du disponerer teksten etter relevante elementer i tekstene du sammenligner
 4. Innledning 2. I tiden 8.-24. september 2007 hadde klasse 2ENA fire elever og en lærer fra en elektronikklasse i Finland på besøk. I forbindelse med dette besøket drog vi onsdag 17. og torsdag 18. september på en ekskursjon til Lillehammer
 5. Det er vanskelig å gi generelle råd om hvordan innledning og avslutning på stiler bør være. Som tidligere nevnt, det er viktig at du finner din egen form. Opplever du at det er vanskelig å skrive innledning, så vent. Fordelen med å vente er at du kan være sikrere på at du får en innledning som passer til selve hovedinnholdet
 6. Trinn 5: Skriv innledning og avslutning. Sammenligning. Norsk [4] Sammen­ligning. Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen

Innledning Skolediskusjon

Innledning. Bergfald Sammenligningen er utført på oppdrag fra Forbo Flooring, men har til hensikt å gi en objektiv sammenligning av ulike typer gulvmateriale, uten å skulle favorisere noen enkelt produsent. Dr. Johannes Daae Bergfald Miljørådgivere ©2018. Referanser Alle språklige bilder inneholder ei sammenligning: Kaller vi noen for et esel eller en bamse, mener vi egentlig at personene har egenskaper som vi tilskriver disse dyra. Når sammenligninga blir tydeliggjort gjennom sammenligningsord som lik, som, liksom eller ligne, kaller vi det språklige bildet helt enkelt for sammenligning Innledning I dette fordypningsemnet skal jeg presentere de to kvinnerollene Nora Helmer, fra Ibsens «Et dukkehjem», og Nora Amalie Sætre fra NRK-serien Skam. Jeg skal sammenligne disse to karakterene og finne ut av hvordan de blir presentert i forhold til sin tid 1. Innledning - Hvorfor denne guiden? Å skrive en god akademisk tekst (oppgave) handler om å vise kreativ evne til å løse problemstillingen sin innenfor de formelle rammene. Derfor er det vanskelig å gi en eksakt oprift for hvordan dette gjøres, og det å bli god til å skrive er en læringsprosess. De Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne opriften. Disse tipsene er i stor grad hentet fra Gyldendals Kontekst (Tekster 3). Elever som kommer opp til muntlig eksamen kan også bruke denne framgangsmåten. Husk ogs

1

Skriverammer 31. desember 2015 | Print ut. Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.. Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre Innledning. Både Roma og Athen, altså Romerriket og de greske bystatene, begynte som bystater, men utviklet seg i totalt ulike retninger. Til sammenligning med hæren er lite er kjent om den romerske marinen, men den uviklet seg liekvel mye i løpet av periode riket eksisterte Vi håper du blir litt klokere etter å ha lest denne artikkelen om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne). Innledning. Et av kompetansemålene i læreplanen i norsk for studieforberedende utdanningsprogram Vg3 er en selvvalgt fordypningsoppgave: «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller. Skriftlig - Skriverammer og skrivetips Mal - novelleanalyse Fremgangsmåte ved novelleanalyse. Struktur: Oppgaven skal ha en tydelig tredeling: innledning, analysedel og avslutning.Alle avsnitt skal ha en innledende emnesetning, der nøkkelordet plasseres langt fremme i setningen Hofteprotese: Sammenligning av hofteproteser - Charnley vs Spectron Hensikten med studien er å studere slitasje i ny polyethylene (XLPE) og med nytt metallhode (Oxinium) som begge i laboratoriestudier har vist mindre slitasje enn vanlig høymolekylær polyethylene og Kobolt chrom og stålhoder

Når det kommer oppgaver med å sammenligne 2 eller 3

Sammenligning av to barokkdikt. En sammenligning av to dikt fra barokken, skrevet av Peter Dass og Dorothe Engelbretsdotter. Sjanger Analyse/tolkning Språkform Bokmål Lastet opp 21.12.2009 Tema. Petter Dass; Dorothe. Bruk feltet under til å legge til et nytt synonym til innledning. Hvis du vil legge til flere synonymer kan du gjøre det ved å separere dem med komma. Legg til. Ord som starter med innledning. innledningsvis. Vi fant. 56 synonymer for innledning. 0 antonymer for innledning Innledning Når du skal analysere et dikt, så må du, som i de fleste andre sjangere, også ha med en innledning. Denne innledningen bør inneholde tittel på diktet, litt om forfatteren og hvilket årstall diktet er skrevet. Sammenligning og metafor Symbol Diktanalys Vi fant 78 synonymer til INNLEDNING. innledning består av 3 vokaler og 7 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

Norsk - Sammenlign to rapportinnledninger - NDL

Norsk Stil: Innledning Og Avslutnin

Innledning Denne avhandlingen Etter hvert som jeg nærmet meg vegledningen fra disse sidene, oppdaget jeg at vegledningens intensjon kan tåle en sammenligning med danningsbegrepet slik det presenteres av en del tyske danningsteoretikere, deriblant også eksistensialismens diskontinuerlige møte-begrep : innledning, hoveddel og avslutning. Innledningen skal presentere oppgaven. Avslutningen oppsummerer hovedpoengene og konkluderer. Innledningen fører naturlig og logisk over i hoveddelen; hoveddelen fører naturlig og logisk over i avslutningen; avslutning og innledning henger sammen. Hver underdel må bestå av mer enn ett avsnitt

Sammenligning av to tekster Studienett

Hvordan tema/problemstilling til elevenes innledning er formulert, kan variere. Et viktig prinsipp for muntlig eksamen i historie bør likevel være at elevene får anledning til å vise bred kompetanse i faget. Elevene bør få anledning til å foreta valg - for eksempel når det gjelder problem, tilnærminger og avgrensninger i tid og sted, men de hei. i norsk oppgaver når vi skal skrive artikler, eller analysere ting, så sliter jeg alltid med å starte. jeg skiller ikke mellom det som skal være med på en innledning, og det som skal være å hoveddelen. læreren gjentar det om igjen og om igjen, å ho sier at hun ikke for gjort noe med det :(er veldig redd for å stryke i norsk i år.vi hadde for eksempel fått i oppgave å.

**Innledning**

2. Kan innledning og avslutning gjøres mer spennende? Innledninga er selve anslaget i svaret ditt. Det er viktig at den fenger leseren. Om du har tid, prøv deg fram med forskjellige måter å starte teksten på. Husk at kreativitet og selvstendighet belønnes også i de oppgavetypene som ikke kalles «kreative». 3 sammenligning av utvalgte punkter fra de to reglene. Begrunnelsen for at bare enkelte punkter behandles er at en fullstendig sammenligning ville blitt svært omfattende, i tillegg til at noen av punktene ikke er sammenlignbare og derved ikke av særlig interesse for dette 7 Ot.prp. nr. 49 (2004-2005), punkt. 16.1.1 s. 202 Innledning Altinns regelmotor (Altinn Rule Engine/ARE) tilbyr en alternativ måte å «Value»-attributtet brukes i de betingelsene som krever sammenligning med en verdi. «Codelist»-attributtet bruker du til å fortelle hvilke kodelister det er snakk om i de betingelsene som handler om kodelister Innledning. Veiledning for myndighetsutøvelse ved tilsyn utført av brann- og feiervesen (Tilsynsveiledningen) er utarbeidet med den hensikt å øke kvaliteten på tilsynsarbeidet gjennom å sikre korrekt, systematisk, enhetlig og forutsigbar myndighetsforvaltning

Du får ingen kompensasjon for å delta i studien. Vi vet ikke på forhånd om du personlig vil ha fordel av å delta i studien. Studiedeltagerne som får standardbehandling, får behandling som har en kjent og veldokumentert effekt ved bukspyttkjertelkreft som ikke kan opereres En stor lillebro

Innledning - Forb

1 Innledning sammenligning (store komplekse prosjekt med meget høye løpemeterkostnader). Svenske vegprosjekt ble derfor i stedet hentet fra Trafikverkets Region Väst. Kostnadene for de analyserte vegprosjektene er bearbeidet slik at kostnader for veg i dag o Komparativ innledning Du sammenligner tekster, begivenheter, ting osv. Du må finne fordeler, ulemper. Ulikheter og likheter. Scenisk, fortellende innledning Du skriver fortellende. Dette minner om en novelle, hvor språket gjerne er skildrende. Dagsaktuell innledning Du bruker oppdatert informasjon. Husk at her må du bruke og oppgi gode kilder SAMMENLIGNING AV ANKEFORHANDLINGSTIDEN I SIVILE SAKER I LAGMANNSRETTEN SAMMENLIGNET MED TINGRETTEN Av lagdommer Christian Lund, Borgarting lagmannsrett, og lagdommer Per J. Jordal, Gulating lagmannsrett 19. november 2018 1 INNLEDNING I forbindelse med prosjektet «Felles retningslinjer for behandling av sivile saker» har vi gjor Innledning: Morten Viskum sine kunstuttrykk; et møte med det ekstreme, abjektet, og gjerne sterkere uttrykk for å få en sammenligning. Jeg måtte spørre meg selv om jeg orket nærkontakt med ekkelfølelsen over såpass lang tid som en avhandling ville ta Innledning. Forklare kort hva en holdning er, med utgangspunkt i definisjon side 125. Forklare, Drøft digitale medier (kapittel 10) som kilde til påvirkning av kroppsholdninger, spesifikt i form av sosial sammenligning gjennom sosiale medier (side 270-273)

* 2Den norske delen av Nordsjøen er til sammenligning et areal på ca 160 000 km . ** Sm3 o.e. = Standard m3 oljeekvivalenter INNLEDNING OG SAMMENDRAG Oljedirektoratet (OD) har siden 2012 arbeidet med å kartlegge det norske havområdet i den østlige delen av Barentshavet nord, se figur 1 og 2. Dette områ INNLEDNING. ved Kristin Ørjasæter. På Camilla Colletts (1813-95) tid rådet et kvinneideal som tilsa at kvinner skulle være tilbakeholdne og beskjedne, ikke tale offentlig, ikke få utdanning, men konsentrere seg om oppgaven som sin manns hustru og barnas mor Innledning TEKST- OG VERKHISTORIE. Synnøve Solbakken (heretter: SS, unntatt i sitater) er Bjørnstjerne Bjørnsons litterære debut i den forstand at det er den første teksten han fikk trykt i selvstendig bokform. I et tilbakeblikk på Bjørnsons debut ved 50-årsjubileet for SS i 1907 oppsummerte Moltke Moe den litterære situasjonen som forelå da den lille, enkelt utstyrte boken kom ut i.

4.2 Sammenligning av metning beregnet ved hjelp av Archies ligning og vannmetning Innledning 2 2 Innledning Logging og formasjonsevaluering gir viktig informasjon om metning, porøsitet og permeabilitet. Dessuten gir de også en litologisk beskrivelse av bergarten.. Skiidrettens senter for praktisk kompetanse i energi- og kostnadseffektiv produksjon, lagring, preparering, bevaring og behandling av snø Innledning Oversikt og struktur, forutsetninger, beskrivelse av aktører samt overordnet prosess for Tjenesteutviklingsløsningen (TUL) i Altinn

Innledning . KBN mener det er viktig at kommunen har egne, begrunnede oppfatninger om rentevalg, risikonivå og hvordan låneprosessen skal foregå. Vi har derfor samlet nyttig informasjon i denne låneveilederen. Gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Sammenligning av lånetilbud Ved sammenligning mellom land, bør man bruke LFS-data for antall timer sykefravær, og ikke bare fravær hele uken. Dette er viktig på grunn av store forskjeller mellom landene i bruk av gradert sykemelding. Ved sammenligning bør man også korrigere forskjeller i maksimal varighet av sykelønn/-penger

Sammenligning - eStudie

 1. Internasjonal sammenligning av sykefravær - delrapport 2 | Proba samfunnsanalyse| 5 1 Innledning Denne rapporten omhandler del 2 av et prosjekt om internasjonal sammenligning av sykefravær. Del 1 er dokumentert i Proba-rapport 2014-03. Målet med del 1 var å undersøk
 2. Innledning og oppsummering Det er to hovedformål med arbeidskraftundersøkelsen (AKU): Å kartlegge strukturen til arbeidsmarkedet. sammenligning kan svare på spørsmålet om boligregisteret er et godt grunnlag for trekking av husholdningene. Allerede nå,.
 3. Zeppelin 3 språkbok legger vekt på å skape skriveglede og å utvikle elevenes skrivekompetanse. Boken gir systematisk innføring i tekstkunnskap, grammatikk, ordkunnskap og rettskriving, lese.
 4. 1. Innledning 1.1 Tema og problemstilling Avhandlingen omhandler en sammenligning av norske, danske og svenske regler om pantsettelse av en næringsvirksomhets formuesmasse, slik denne er til enhver tid. Sammenligningen begrenser seg til reglene på sikringsstadiet
 5. Innledning. Hensikten med dette emnet er å gi kunnskap om forretningsmodeller, Emnet skal gi studentene ferdigheter i å gjøre vurdering/sammenligning av hvilken teknologi/plattform som bør velges til et gitt senario og velge riktig betalings- og distribusjonsmodell
 6. dre grad i slekt med hverandre

INNLEDNING. Sagaen om Gunnlaug Ormstunge er en skalde- og kjærlighetsaga. Den er en av de mest kjente av de 45 ættesagaene som har blitt bevart. Den ble mest sannsynlig fortalt en gang på 900-1000 tallet, men ble ikke skrevet ned før på 1200- tallet. Den egentlige forfatteren er anonym Sammenligning av kostnader. Har du en basispakke med de vanligste kanalene fra NRK, TV2, TV Norge og Viasat (f.eks TV3 og Viasat 4) og dette er de du ser på betaler du sannsynligvis ca kr. 400,- per måned (priser innhentet hos Altibox, Canal Digital og RiksTV pr. mai 2016) Innledning Problemstilling og tema Religionsfrihet i et sekularisert samfunn. En sammenligning av religionsfrihetens grenser i Norge og Frankrike. I denne oppgaven ønsker jeg å klargjøre utfordringer ved religionsutøvelse i samfunnet og se p SAMMENDRAG. Artikkelen handler primært om Skams sesong 2 med fokus på Noora.Først kontekstualiserer jeg seriens framstilling av skam og skyld for å vise hvordan «generasjon skam» tynges ikke bare av en senmoderne form for skam, men også av global skyld (et tema som slås an i tittelsekvensen og plukkes opp av Noora i sesong 2) SAMMENLIGNING AV NORSK BANKSEKTORdatterselskaper som om de var en del av morselskapet. For . mulige forskjeller mellom landene som skyldes ulik regulering av bankene. Konsolidering er et regnskapsprinsipp. Det behandler tall for balansetallene betyr det at gjeld og eiendeler mellom mor og datter blir eliminert

Nora fra Et dukkehjem og Noora fra Skam Særemne

 1. Til sammenligning viser framskrivingen av befolkningen på landsbasis en årlig gjennomsnittlig vekst på 0,91 prosent. Tidligere år har Sandnes kommune hatt høy vekst blant de yngste. Nye prognoser viser at det er høyest vekst blant eldre over 67 år fram mot 2030 (56,4 prosent)
 2. 1 Innledning 5 1.1 Føringer for areal i skoleanlegg 5 2 Metodiske avklaringer 7 2.1 Om datamaterialet 7 2.2 Begrepsavklaring nettoareal 7 2.3 Kategorisering av arealer 8 3 Presentasjon og sammenligning av areal per elev 9 3.1 Det totale nettoarealet 9 3.2 Generelle læringsarealer 11 3.3 Spesialutstyrte læringsarealer 1
 3. 1 Innledning. Kommersielt oppdrett av laks i Norge har hatt en. rask vekst de siste årene. Dette har ført til en økende. andel rømt oppdrettslaks langs norskekysten. I 1990. ble det produsert 158 000 tonn oppdrettslaks i Norge.. Til sammenlikning har den årlige avkastningen a
 4. Innledning. Sandnes kommune befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Til sammenligning tilsvarte befolkningsprognosen for 2016-2019 1410 nye innbyggere per år. Som en konsekvens av lavere befolkningsvekst kan antall barnehageplasser reduseres i perioden, og enkelte investeringsprosjekter forskyves
 5. Sammenligning av skaller og eget fottøy. Denne oppgaven tar utgangspunkt i kompetansemål fra K&H etter 2. årstrinn, men kan fint tilpasses andre trinn og vgs. Del 1. Eleven skal bli bedre kjent med duodji gjennom å studere bilder av eksempler og ved å lage en relativt enkel flettet snor i de samiske fargene
 6. Internasjonal sammenligning av sykefravær Økonomiske analyser 2/2012 til 1995 hadde man én undersøkelsesuke hver måned. Fra 1996 dekker man alle årets uker. Utvalget i AKU er fordelt utover undersøkelsesukene slik at hver uke har et utvalg som er representativt. For perioden fra 1996 kunne vi derfor undersøke om de enkeltukene ma

Guide til akademisk skriving - NTN

Ved Kristiansund sykehus benyttes flere operasjonsmetoder ved innsetting av hofteleddprotese hos pasienter med hoftebrudd med feilstilling. Formålet med denne studien er å undersøke om metoden fremre tilgang gir tidligere mobilisering og raskere rehabilitering enn den tradisjonelle metoden med direkte lateral tilgang ved å se på hoftefunksjon etter operasjon 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN Foreliggende rapport 1 - hovedrapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord. Forutsetninger og metodisk opplegg for rapporten er som tidligere rapporter. Det er også laget en rapport 2 - oppsummeringsrapport. Ved å lese rapport 2 vil man få en. Helse i Norge - 2016: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av europeiske land • Folkehelseinstituttet 5 Innledning Health at a Glance: Europe 2016 Rapporten Health at a Glance: Europe 2016, State of Health in the EU Cycle ble publisert av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Den europeiske unio 3. Sammenligning. VI Selskapsmedlemmenes (selskapsdeltakerne) og deres stilling. i ansvarlig selskap og aksjeselskap. 1. Ansvarlig selskap. 1.1 Innledning. 1.2 Hvem kan være deltaker. 1.3 Den enkelte deltakers rettigheter. 1.4 Den enkelte deltakers plikter. 1.5 Den innbyrdes fordeling av rettigheter og plikter mellom deltakern

Tips til deg som skal sammenligne tekster Skole er digg

Sammenligning Gå til sammenligning Sammenligning Her er du: Cooler Master G550M, 550W PSU. Cooler Master G550M, 550W PSU. Varenummer: 795137 / Produktnr.: RS550-AMAAB1-EU 4719512044933. 1 / 5 Innledning: Unik 3D-kretsdesign tilbyr høy effektivitet og forbedrer varmespredningen Hommelvikparsellen i Malvik kommune. Sammenligning av dagsone- og tunnelalternativet. Document number: E6RV-MUL-ZP-RPT-CA#00-0013 Rev: 01 Dato: 14/10/2019 Side 6 av 45 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN Nye Veiers mandat Begrunnelse for opprettelsen av Nye Veier AS og mandat for selskapet er gitt i Melding til Stortinget 25 (2014-2015 Grunnlag for internasjonal sammenligning er dårlig. CO2-utslipp fra personbiler per innbygger Omfatter mer enn husholdninger, men anslag på utslipp fra personbiler brukt i husholdninger kan gjøres. Kan utvides til også å omfatte CH4 og N2O. Til internasjonal sammenligning bør kategorien Veitrafikk vurderes. CO2-utslipp fra personbiler o

Innledning ved utvalgsmedlem Øystein Thøgersen (20 min) Diskusjon i utvalget (25 min) 10:20: Pause 10:25: Avslutning av modellprosjektet Sluttrapport med selvevaluering: sammenligning av Nora og DSGE-litteraturen og sammenligning med Selma og Makro Innledning ved utvalgsmedlem Amund Holmsen (10 min 4.2 Sammenligning TIOS/CargoNet Bergensbanen Innledning PEMRO-prosjektet har til hensikt å koble kunnskap fra fagområdene prestasjonsmåling og jernbanedrift. Prosjektet er inndelt i 7 arbeidspakker: 1. Rammeverk 2. Identifikasjon og utarbeidelse av prestasjonsindikatore

John Brumo er professor i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Brumo har særlig undersøkt norsk litteratur i perioden fra 1890 til i dag, har undervist i litteraturhistorie og litteraturvitenskapelig metode, og hatt emner som har vært rettet mot enkeltforfattere eller perioder, slik som Knut Hamsun, Kjartan Fløgstad, 1930-tallet, modernisme og samtidslitteratur Innledning Innledning . Formålet med den norske anbefalingen. Ved sammenligning med utenlandske lovregler og anbefalinger bør blant annet følgende bestemmelser i norsk selskapslovgivning iakttas: Med mindre annet er avtalt med de ansatte,. Innledning Innledningen starter oppgaven din. Her forteller du leseren hva du skal gjøre. Du redegjørelsene presenteres løpende i forkant av hver drøfting eller sammenligning. For med en gang du har redegjort for to perspektiver, vil du jo faktisk både kunn Spilleavhengighet - Et utvalg kartleggingsinstrumenter til klinisk og forskningsmessig bruk Innledning Utvalget av kartleggingsverktøy er spesielt tilpasset mennesker man tror eller vet har et problem med pengespill. Tillatelse til bruk og oversettelse er innhentet der det har vært aktuelt, og alle instrumentene er til fri bruk Innledning . Generelle forutsetninger og bakgrunnsdokumenter Kommunens roller Økonomiske måltall Statsbudsjettet for Revidert budsjett 2019 er til sammenligning på 35,4 og 14,6 millioner kroner. Dette innebærer reduserte tilskudd på 4,2 millioner kroner i 2020

3 Forord fra Forskningsrådet Norges forskningsråd har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) administrert den forskningsbaserte følgeevalueringen av samhandlingsreformen, som ble innført i januar 2012 Når klassen har skrevet seg gjennom teksten og jobbet med korrigering, skal de skrive en innledning og en avslutning. Beskriv kort først hva du mener en innledning og en avslutning skal inneholde. Forslag til løsning på skriveoppgaven. I filmen Skylappjenta, av Iram Haq, møter vi flere personer. Hovedpersonen i filmen er Skylappjenta selv En metafor er en sammenligning der sammenligningsordet som er fjernet. Eks: Du er en rose • BESJELING vil si at konkrete ting får menneskelige egenskaper. Når vi sier at skogen sover eller fossen synger, er det eksempler på at noe konkret blir levendegjort Sammenligning av gulvmaterialer - rapport utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere. Vi bruker informasjonskapsler for å analysere bruken av nettstedet vårt og for å utforme innholdet mer brukervennlig Sammenligning av massivtre- og bindingsverkmoduler - egenskaper og knutepunkter Comparison of CLT and timber frame modules - characteristics and connections Trondheim Mai 2020 Navn studenter: Joar Svindland Abdullah Habibi Intern veileder: Terje K. Fossheim Ekstern veileder: Joakim Dørum Prosjektnr: 20- 2020 Rapporten er ÅPEN ave byg

Særemne: Analyse av Kon-Tiki ekspedisjonen av Thor

FIG 6: Sammenligning av patellofemoral kinematikk; A: Ikke vektbærende stilling, B: Vektbærende stilling; her observeres innadrotasjon av femur som reduserer kontaktflaten mellom femur og patella. Fra Powers et al 2003 . Innadrotasjon av femur gir økt belastning på laterale del av patella og laterale femurkondyl Juridisk metode handler om å argumentere og fremlegge juridisk teori med utgangspunkt og forankring i de juridiske rettskildene. Reglene som styrer den juridiske metoden springer ut fra langvarig og sedvanebaserte prinsipper om rettsanvendelse. Denne artikkelen tar sikte på å gi veiledning i hvordan skrive teorioppgaver ved bruk av juridisk metode Kapittel 1. Innledning (§§ 1 - 3) § 1. Virkeområde § 2. Formålsbestemmelse § 3. Merverdiavgift mv. Kapittel 2. Prisopplysning for varer (§§ 4 - 9) § 4. Definisjoner § 5. Krav til prisopplysning § 6. Beregning av enhetspris per kilo og liter § 7. Særskilt måleenhet for beregning av enhetspris § 8. Tvil om en vares enhetspris § 9

Norske dialekter viser til noen, men ikke alle, skandinaviske talemål som brukes i Norge.I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige hovedgrupper, østnorsk og vestnorsk, basert på jamvektsregelen.Disse hovedgruppene deles vanligvis videre inn i fire undergrupper: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og østlandsk.Av og til blir også innlandsmål regnet som en femte gruppe Innledning, innfallsvinkler og metoder av cand.tehol. Svein Sando, opr. aug.1998, sist revidert 6.3.2003 Innledning. Slå opp i en lørdagsavis i en større by under religiøse møter, og der finner du kirkefloraen listet opp: Betania, Frelsearmeen, Maran Ata, Den nyapostoliske kirke, Bydelskirken, Frikirken, Misjonskirken. Innledning . Dette er en kortfattet sammenligning av regnskap, ressursbruk og resultater fra 2010 i de 10 største kommunene i Norge. På 20 sider får du noen smakebiter av en større rapport laget av KS for de 10 kommunene, i ASSS-nettverket. Hovedrapporten finner du på . www.ks.no Sammenligning av tekstene ''Myten om Narkissos'' og ''Trodde du hadde glemt meg'' Postet den mai 28, 2012 by samtidstekstvsfolkedikt Jeg skal i denne besvarelsen sammenligne teksten « Myten om Narkissos» , som kommer fra den Greske mytologi, og samtidsteksten » Trodde du hadde glemt meg», skrevet av Cecilie Færden Schanke

Innledning; Innledning. Last ned poster. For elever Hva gjør du når du brenner deg på fingeren? Hva mener andre du bør gjøre? Noen steder i verden sier folk at «kumøkk vil gjøre brannsåret bra igjen». Det sier de fordi de har brukt kumøkk på brannsår før, og da ble brannsåret bra igjen Riktig bruk av sosiale medier kan gjøre deg lykkelig. Vi bruker internett til å pleie forholdet til de vi kjenner. Det gjør oss mindre ensomme Innledning. Emnet gir bakgrunn for elementmetoden (anvendt for staver, kan foreta en kritisk vurdering av resultater ved sammenligning av teoretiske og numeriske beregninger; forstår forskjellen på elastisk og plastisk kapasitet; Arbeids- og undervisningsformer. Forelesninger, og øvinger Direkte sammenligning Sammenlign retusjerte kopier med originalfotografier. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis retusjeringsmenyen vises ved at du trykker på P -knappen og velger Retusjering når en kopi eller et originalbilde vises på full skjerm Innledning Det vises til høringsbrev og Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens.Frist: 27.02.2020 Sak 360: 19/1067. Høringsutkastet belyser og drøfter viktige problemstillinger innen fagområdet på en god måte, o

Filipsevangeliet eller Filipevangeliet er et apokryft gnostisk skrift fra år 250-300.. Skriftet tilhører den valentianistiske retningen innen gnostisismen. Det inneholder ingen episk fremstilling av Jesu liv - slik man kan tro av navnet evangelium, men består av en rekke «korthugne og ofte gåtefulle sentenser.Formen og tolkningsproblemene som ofte melder seg, kan bero på at skriftet. Innledning For multimediasystemer er bilder og video meget viktige mediatyper. Datamengden som brukes for lagre og overf re desse mediene gj r at det er meget vinne ved komprimere dem. Ved utnytte egenskaper i det menneskelige yet kan man benytte komprimeringsteknikker som ikke gir en tro kopi av originalen, men et bilde som er visuelt likt Innledning. Gratulerer med din nye Polar Ignite! Polar Ignite er en treningsklokke som hjelper deg med å bli den beste utgaven av deg selv. Begge komponentene er basert på en sammenligning av forrige natt med de normale nivåene dine i løpet av de siste 28 dagene Innledning . Logaritmeregningen ble introdusert av Napier rundt 1614, og arbeidet ble fullført av Briggs i 1628. Logaritmetabellene som de utviklet har vært i bruk helt fram til vår tid. Før kalkulatorer og regnemaskinenes tid spilte logaritmer en sentral rolle fordi de forenklet utregningen. Selv om man ikke er så avhengig av disse forenklingene i dag brukes logaritmer fortsatt, blant. Innledning Spesiaienheten for politisaker ble kl. 02.36 natt til 20. desember 2012 varslet av Agder politidistrikt om at det hadde skjedd en trafikkulykke i området Vanse/Lista, og at en Til sammenligning tilsvarer 0,3 mikromol amfetamin/metamfetamin 0,2 promille

Innledning. Så har vi kommet til sjette halvbind i ny serie. Regner vi med de åtte. årgangene fra første serie 1985-92 har vi altså godt og vel passert et. ti-årgangs-jubileum. Det har vi latt være å markere. Feiringen får. vente til vi begynner på femte årgang i ny serie i det rundeste av 1. Innledning Et hovedmål for opplæringen i grunnleggende norsk er utvikling av språklig selvtillit og trygghet. Opplæringen skal fremme norskspråklig utvikling, slik at elevene blir i stand til å følge ordinær opplæring i norsk og andre fag på norsk. Opplæringen må derfor ses i sammenheng med opplæringen i øvrig Snøkompetansesenteret Prosjektet er viktig for å redusere energiforbruk fra produksjon av snø både i Norge og internasjonalt. Dette kan bidra til mer bærekraftig skisport og at voksne og barn kan glede seg over kunstsnø uten at det går på bekostning av miljøet - miljø- og klimaminister Ola Elvestuen, 201 11.1 Innledning. Framskrivninger blir nå inndelt i fremtidsbilder og framskrivning av folkemengden. Befolkningsveksten er i gjennomsnitt 0,8 % per år i perioden 2018-2025. 1 Til sammenligning var veksten fra 2007 til 2017 i gjennomsnitt 1,3 % per år. Figur 11.4 Befolkningsprognose 2018-2025. Befolkningsprognose 2018-2025, 0-5 år 1 Innledning. Den positive veksten i Stavanger fortsatte i 2018 og optimismen innenfor næringslivet er tilbake. Kommunen har videreutviklet gode tjenester samtidig som digitalisering og god kostnadskontroll har hatt stor oppmerksomhet. Arbeidet med en enklere, smartere og mer innbyggerrettet kommune har vært prioritert

Innledning Emnet gir bakgrunn for elementmetoden (anvendt for staver, bjelker og skiver), slik at studenten kan forstå oppbyggingen av et elementmetodeprogram og forstå begrensninger og muligheter ved elementanalyser Innledning Dette dokumentet presenterer et utdrag av tilgjengelig informasjon om folkehelsen i Vindafjord . Selv om det er mye fokus p a sammenligning i dette dokumentet er det viktig a ogs a fokusere p a hvordan niv aene er i forhold til det en ˝nsker at de skal vˆre

TEST: MSI Radeon R9 390X «Gaming 8G Twin Frozr V» - TekRasmus Hansson til Tingvoll og Kristiansund – Møre ogAndebu-målet – Andebu bygdebok 2020Brave New World av Aldous Huxley | SæremneDrageløperen og Tusen strålende soler | Fordypningsoppgave

1.2 Sammenligning av desimaltall Innledning . Dette ressursheftet inneholder to deler, som begge er knyttet til Læringsstøttende prøver om emnene Tall og Tallregning. Spesielt retter disse oppgavene seg mot forståelse av tallsysteme 5.1 Innledning Stigende arbeidsledighet, flyktningsituasjonen, synkende barnetall og nær nullvekst i befolkningen har satt preg på aktiviteten i Oppvekst og levekår i 2016. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp har økt med hele 17 % Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland Oppdrag for Kommunal- og regionaldepar-tementet Oslo, 1. november 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vi Sammenligning av delbryst strålebehandling og ingen strålebehandling etter brystbevarende operasjon Vi skal undersøke muligheten for å unngå strålebehandling hos utvalgte pasienter med meget lav risiko for lokalt tilbakefall. Vi vil også undersøke.

 • Inderøy kulturhus as.
 • Fliser marokkansk mønster.
 • Miele wkc130 nds.
 • Tata steel chess prize money 2018.
 • Where to download emulator games.
 • Lydisolering gulv.
 • Gravid 32 2.
 • Organ definition.
 • Impingement syndrom operasjon.
 • Owl mla sample.
 • Vianor tilbud.
 • Wdr radio.
 • Veranstaltungen heute hessen.
 • Hytter i budal.
 • Windows 7 how to change login screen background.
 • Tulipaner henger med hodet.
 • Übergangswohnung reutlingen.
 • Hurtta lifeguard.
 • Tørre slimhinner i underlivet.
 • Meny nettbutikk app.
 • Michael dapaah joseph dapaah.
 • Altmeppen rheine.
 • Stadtverwaltung bernau.
 • Evento hamburg.
 • Geneva touring s review.
 • Castings für kinofilme 2018 kinder.
 • Hva er induksjonstopp.
 • Anmeldung möhnesee triathlon.
 • Studere i italia blogg.
 • Travertin empfindlich.
 • Uio ub.
 • Ebay wohnzimmer komplett gebraucht.
 • Knekkebrød uten mel.
 • Alkymisten sjanger.
 • One.com imap settings.
 • Peter kihlman adresse.
 • Nissan haugesund.
 • Milben kopfhaut haarausfall.
 • Allergi mot mennesker.
 • Good for me hair.
 • Søkerliste rogaland teater.