Home

Merverdiavgift 2021

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. På denne siden finner du standardsatsen for merverdiavgift. Enkelte bransjer og områder har egne satser for merverdiavgift. Lav sats reduseres midlertidig fra 12 prosent til 6 prosent. Endringen gjelder Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter rapporterer fra 2017 merverdiavgift ved innførsel av varer til Skatteetaten, i stedet for å beregne merverdiavgift på tolldeklarasjonen

Merverdiavgift (mva), kjøp fra utlandet og særavgifter (alkohol, sukker, miljø mm.) Merverdiavgift (mva) Avgift ved omsetning, uttak og innførsel av varer og tjenester, og for arrangementer. Merverdiavgiftshåndboken 2017 - 13. utgave (PDF) Merverdiavgiftshåndboken 2016 - 12. utgave (PDF 1. januar 2017 trer et nytt rapporteringsregime i kraft for merverdiavgift. Merverdiavgift ved import av varer skal nå rapporteres i den nye avgiftsoppgaven og ikke lenger oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten Mva-meldingen skal leveres av de som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Den viser hvor mye merverdiavgift du som avgiftspliktig skal innbetale til staten, eller staten skal tilbakebetale til deg. For å korrigere terminer før 1. januar 2017, bruk lenken under Gamle versjoner av skjemaet Kapitalskog og merverdiavgift; Kapitalskog og merverdiavgift. Publisert . Av Arnstein Tveito, 29.03.2017. Dette betyr at den avgiftsmessige rettstilstanden for skogbruket for 2016 og 2017 vil være upåvirket av endringene i forståelsen av det skattemessige virksomhetsbegrepet

Merverdiavgift - Skatteetate

 1. Skatteetaten - rapportere merverdiavgift Driver du med jordbruk, husdyrhold, hagebruk, gartneri, skogbruk eller fiske er fristen for levering og betaling 10. april. Du kan også ta med omsetning fra annen næring i denne mva-meldingen dersom omsetningen herfra ikke overstiger kroner 30 000,- i løpet av året
 2. Merverdiavgiften er på de fleste varer 25 prosent. På varens utsalgspris legges det da altså på en merverdiavgift på 25 prosent. Varens pris, inklusive mva, har dermed en mva-andel på 20 prosent. Med en pris på 100, skal det legges på en merverdiavgift på 25. Merverdiavgiftens andel blir dermed 25/125, som blir 20 prosent
 3. er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020. Forskuddsskatt for selskaper : innbetaling for andre ter
 4. Merverdiavgift (mva) er en avgift som virksomheten din krever inn fra kundene dine på vegne av staten. Mva må legges på de fleste varer og tjenester når du selger disse (utgående mva). På samme måte får du fradrag for mva for de fleste varer og tjenester du kjøper inn til virksomheten (inngående mva)
 5. Det kan i den forbindelse nevnes at Klagenemnda for merverdiavgift gjennom flere saker i 2016 har kommet til at det foreligger fradrag for slike kostnader ved salg av bygg og eiendomsselskap. Finansdepartementet tok videre ut søksmål mot Skatteklagenemnda i 2017 for å få en rettslig avklaring av disse spørsmålene
 6. Fradragsført inngående merverdiavgift for slike personkjøretøy skal tilbakeføres dersom kjøretøyet i løpet av de fire første årene etter registreringen selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett. 18 des 2015 nr. 118 (ikr. 1 jan 2017), 27 mai 2016 nr. 14 (ikr. 1 jan 2017 iflg

Mva ved innførsel til Skatteetaten i 2017 - Tolletate

Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift.Dette berører alle som leverer momsoppgaven i dag. Innholdet i denne meldingen kommer fra Skatteetaten som ber oss legge meldingen ut til våre kunder . . . Skattemeldingen Fra 1. januar 2017 ble omsetningsoppgaven erstattet av en ny skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen). Den nye skattemeldingen for merverdiavgift inneholder 19 poster mot 11 poster i den gamle omsetningsoppgaven. Blant endringene er at eksport av varer og tjenester skal inn på en egen post. Det samme gjelder beregnet merverdiavgift ved kjøp av klimakvoter og gull. Den. Vedtak om merverdiavgift, 2017 Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 17. desember 2016 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) Utgående merverdiavgift. Med utgående merverdiavgift mener vi den merverdiavgiften som en næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal beregne og kreve inn når han eller hun selger varer og tjenester. Du skal beregne utgående merverdiavgift både når du selger noe til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere

Avgiftskategori. 2017-regler. 2018-regler. Endring i pst. Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien : Generell sats. 25. 25-Redusert sats. 15. 15-Lav sats. 1 Regelverk for nøytral merverdiavgift i helseforetak Fra 1. januar 2017 får følgende virksomheter kompensert merverdigavgift for kjøp av varer og tjenester: Statlige helseforetak; Enkelte selskaper som er eid av de regionale helseforetakene; 12 private ideelle institusjoner som har langsiktige avtaler med de regionale helseforetaken Merverdiavgift 2017 ‎20-09-2016 16:01. Ser at det legges ut info om de nye reglene for innberetning av mva, som kommer fra Skatteetaten for Visma. Men hva med dere Mamut - hva er planlagt og når? Dette blir en omfattende jobb for vårt firma som driver stort med eksport - import.. Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra 2017 rapportere merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten. Her kan du finne mer informasjon om hva dette innebærer for virksomheter som er registrert i mva-registeret

Merverdiavgift (mva.), tidligere kalt merverdiomsetningsavgift (moms), er en generell forbruksavgift på verdien som blir lagt til varer eller tjenester i hvert produksjons- eller handelsledd i innenlandsk omsetning.. For hvert ledd varen passerer i handelskjeden blir en verdi (produksjonskostnader + fortjeneste = avanse) lagt til varen Fra 2017 overtok Skatteetaten over forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift, For noen varer er det mulig å få fritak for merverdiavgift ved import. Les mer om fritak; Du finner informasjon om merverdiavgift ved import i Skatteetatens merverdiavgiftshåndbok 2. januar 2017. Merverdiavgift. 5 ting du bør vite om nøytral mva for helseforetakene. Marit Barth. Lesetid: 5 min ‹ Tilbake til artikler . Med virkning fra 1. januar 2017 ble det innført en refusjonsordning for merverdiavgift for helseforetakene*. Nytt år, nye muligheter heter det ofte og det gjelder også for helse-Norge

Merverdiavgiftshåndboken - Skatteetate

Fristene en mervediavgiftspliktig virksomhet har til å levere inn mva-oppgaven, kalles for en MVA-terminer.Det betyr at man skal innbetale eventuell skyldig merverdiavgift.. Skatteetatens frister for mva-oppgaven må overholdes av alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter. Differansen mellom kjøpsmoms og salgsmoms bestemmer dette Etter merverdiavgiftsloven § 1 skal Stortinget i det årlige stortingsvedtak fastsette avgiftssatsene for merverdiavgift. Her finner du oppdaterte avgiftssatser for merverdiavgift Fra 2017 fikk vi nye regler for innrapportering, beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer til Norge. Kort sagt innebærer det at merverdiavgiftspliktige virksomheter selv skal beregne innførselsmerverdiavgift ved innførsel av varer og innrapportere dette i egne poster i skattemeldingen for merverdiavgift. Deklarasjonsoversikten Alle virksomheter som har deklarert varer.

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Dette dokumentet tar for seg tre hovedtemaer: Kort gjennomgang av Skattemeldingen for merverdiavgift Hvordan påvirker disse endringene Visma.net Financials - nye grunndata Hva må du kontrollere og eventuelt endre på eksisterende klient etter oppgradering for å tilfredsstille de nye kravene Sticos holder deg oppdatert med tips, nyheter og aktuelt fagstoff om merverdiavgift. Her finner du også oppdaterte satser Satser merverdiavgift og avgifter er hentet fra Finansdepartementet. Tabellen viser vedtatte satser for merverdiavgift og særavgifter for 2016 og 2017. Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjuster

Nye regler for merverdiavgift ved import fra 2017 Visma Blo

 1. Innhold Merverdiavgiftshåndboken 13. utgave 2017 7 3‑3 .3 § 3‑3 annet ledd - § 3‑2 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende . . . . . . . . 205
 2. 1. januar 2017 trer nye mva-regler i kraft. De innebærer blant annet at regnskapssystemet må tilpasses den nye meldingen for merverdiavgift
 3. Merverdiavgift. Fra 1. januar 2017 er det nye regler for beregning av merverdiavgift (mva) på import av varer. Dette gjelder bare dere i virksomhet som er registrert i merverdiavgiftsregisteret
 4. Merverdiavgift ved innførsel av varer Fra 1.1.2017 skal innførselsmerverdiavgift føres i ny skattemelding for merverdiavgift. (Fylkes)kommunen må selv beregne, bokføre, dokumentere og rapportere innførselsmerverdiavgift ut fra tolldeklarasjonen mv. (Fylkes)kommunen vil ikke lenger motta faktura fra speditør eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift. Den nye mva-meldingen gjelder.
 5. Merverdiavgift Det blir unntak fra justeringsreglene for overdragelse av fast eiendom m.m. som ledd i kommunesammenslåinger og ­delin­ ger med virkning fra 1. januar 2017. MVA­kompensasjonsordningen utvides for friskoler med voksne elever uten rett til videregående opplæring. Dette får virk­ ning fra 1. januar 2017
 6. Merverdiavgift kan alene utgjøre 25 % av kostnadene i et eiendomsprosjekt. Unngå å havne i momsfella! Her er forholdene du må være klar over dersom du skal selge et eiendomsprosjekt før det er ferdigstilt
 7. Unngå å miste fradragsrett for merverdiavgift 08/28/2017 in. Små bedrifter. tag Regelverk; Det er strenge krav til hvilke fakturaer som gir fradrag, og risikoen for tilleggsavgift er høy dersom det er formelle feil ved inngående fakturaer. Skatteetaten.
Oppland Arbeiderblad - Så mye betaler vi i renovasjon

Fra og med 01.01.2017 tar Skattemelding for merverdiavgift over for den gamle omsetningsoppgaven. I praksis: Hva er er nytt, og hva betyr dette for deg 12. mai 2017 I et brev av 2. november 2016 ba Skattedirektoratet om Finansdepartements syn på om en kommunesammenslåing er en overdragelse i merverdiavgifts- og kompensasjonslovens forstand slik at det utløses rett eller plikt til å foreta justering av merverdiavgift Alle avgiftssubjekter skal levere den nye skattemeldingen fra og med 1. termin 2017. For å få ut tall som skal spesifiseres i skattemeldingens nye og endrede poster, må bokføringen av mva tilpasses skattemeldingen fra og med 1. januar 2017. Merverdiavgift som gjelder året 2016 skal deklareres på nåværende omsetningsoppgave Innholdet er oppdatert til årsoppgjøret for 2019 og blir også tilrettelagt for bruk i 2020. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål, innspill eller kommentarer - til årsoppgjørsmappen eller andre områder Om merverdiavgift og fradragsretten ved utleie av fast eiendom. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Kontohjelp gjør regnskapet enkelt. Raske svar og veiledninger på 2500+ emner innen bokføring, mva, lønn, satser og frister Skatteetatens ansvar fra 1. januar 2017. Fritak for merverdiavgift Hovedregel er at du skal betale merverdiavgift ved innførsel av varer. I noen tilfeller kan du likevel få fritak. Det er opp til deg som importør å dokumentere at vilkårene for et eventuelt fritak er oppfylt Merverdiavgift, også kalt moms, avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen. Merverdiavgift ble innført i Norge i 1970 og erstattet den tidligere omsetningsavgiften, som rammet siste ledd, og som fra 1964 utgjorde 12 prosent. Avgiftsgrunnlaget er salgssummen Momskompensasjon: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester

Altinn - Merverdiavgift (mva/moms) - alminnelig mva-meldin

 1. Merverdiavgift som ikke lar seg inndrive hos kunde kan i visse tilfeller være fradragsberettiget, men det stilles strenge krav. Regnskap & skatt 19/03/19 Statsbudsjettet 2017
 2. nelig mva-melding for 2017 (altinn.no) Kurs for nye næringsdrivende (Skatteetaten
 3. For det første ble det i 2017 innført nøytral merverdiavgift i spesialisthelsetjenesten, hvor drøyt 6 mrd. ble trukket ut av regnskapstallene. Dersom vi skal sammenligne kostnader for 2017 med tidligere år må vi korrigere for denne endringen. Det er særlig fordelingen mellom tjenesteområdene som da har vært utfordrende
 4. er før 1. januar 2017, bruk lenken under Gamle versjoner av skjemaet
 5. Nedenfor følger en oversikt over de viktigste nyhetene innen merverdiavgift, toll og særavgifter som ble lagt frem i budsjettet for 2017 i dag (6. oktober). Vi har også skrevet et eget innlegg om finansskatten som vil tre i kraft fra 1. januar 2017. Generelt om særavgiften. De fleste avgiftssatsene endres bare i tråd med prisstigningen
 6. Det skal ikke justeres for kompensert merverdiavgift ved overdragelse av bygg, anlegg eller annen fast eiendom som følge av vedtak om sammenslåing eller deling etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) §§ 4 og 5
Fredriksstad Blad - SISTE: Skatt Øst krever 17,4 mill

Kapitalskog og merverdiavgift - Norges Bondela

Sammen med oppgavesamlingen Merverdiavgift - spørsmål og svar dekker boken behovet for et fullstendig og oppdatert læreverk innen merverdiavgift. Denne femte utgaven av læreboken er oppdatert med lovendringer og praksis pr. 1. mai 2017, herunder nytt system for innførselsmerverdiavgift, ny skattemelding for merverdiavgift og den nye skatteforvaltningsloven Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017. Oppsett forholdsmessig fradrag . OPPSETT. Default Non Stock item not set for Tax ID. Hvilken avgiftskode foreslås? Oversikt over avgiftskombinasjoner i Financials . FØRING I HOVEDBOK. Føre hovedboksbilag uten mva. Åpne for føring av mva i Hovedbokstransaksjone MVA kalkulator - beregn merverdiavgift og moms - Payr. Lurer du på hva merverdiavgiften blir - både i Norge og i andre land? Nedenfor får du en oversikt over MVA satser (det som før het moms eller meromsetningsavgift) i en rekke ulike land

Altinn - Rapportering og betaling av mv

 1. Lærebok i merverdiavgift er en praktisk innføring i merverdiavgift. Sammen med oppgavesamlingen Merverdiavgift - spørsmål og svar dekker boken behovet for et fullstendig og oppdatert læreverk innen merverdiavgift. Denne femte utgaven av læreboken er oppdatert med lovendringer og praksis pr. 1. mai 2017, herunder nytt system for innførselsmerverdiavgift, ny skattemelding for.
 2. Merverdiavgift - helseforetakene Regjeringen foreslår å innføre en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017. Hensikten med ordningen er å redusere vridningen som oppstår når helseforetakene kan produsere tjenester med egne ansatte uten merverdiavgift, men blir belastet merverdiavgift dersom tilsvarende tjenester kjøpes av private virksomheter
 3. Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter kompensasjonsordningen. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010
 4. Merverdiavgift i Norge []. Merverdiavgiften utgjør en betydelig del av den norske statens inntekter. I 2009 utgjør merverdiavgiften 21 % av det offentliges totale skatteinntekter og 7,8% av BNP.. I Norge vedtas merverdiavgiften, på samme måte som de øvrige skattene til statskassen, av Stortinget i medhold av Grunnloven § 75 (a).Dette skjer gjennom det årlige stortingsvedtaket om.

Merverdiavgift i eiendomsprosjekter kan være komplisert. Det er viktig å innrette seg på en måte som gjør det mulig å få et optimalt fradrag for inngående merverdiavgift. Vi har satt sammen en guide for deg som utvikler eiendom. Last ned gratis. Denne artikkelen ble først publisert 4. september 2017, oppdatert juli 2019 Fast eiendom er unntatt merverdiavgift, men utleiere av bygg og anlegg kan la seg frivillig registrere i Merverdiavgiftsregisteret. Her får du reglene som gjelder. Fast eiendom er unntatt merverdiavgift. Omsetning og utleie av fast eiendom er i utgangspunktet unntatt merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 3-11

Merverdiavgiftskalkulato

 1. Hvis du returnerer en vare til avsender i utlandet på grunn av feil eller mangler, kan du søke om refusjon av avgiftene du betalte ved import. Bedrifter som ikke har tillatelse til elektronisk omberegning i TVINN må bruke skjema for omberegning i Altinn når de skal korrigere inn- og utførselsdeklarasjoner
 2. Finansdepartementet om merverdiavgift mars 2017 (PDF, 530,5 KB) Behov for avklaring av det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet i skogbruket (PDF, 443,4 KB) Relaterte lenke
 3. For å gjøre plass til de nye postene for innføreselsmerverdiavgift, ble omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattet av Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen) med virkning f.o.m. 1. januar 2017
 4. Reglene om merverdiavgift og hvilke varer som omfattes er beskrevet i flere regelverk, herunder tolloven og tollforskriften. Ettersom denne artikkelen fokuserer på klokker av høy kvalitet og verdi, tar vi utgangspunkt i at den ligger over fritaksgrensen på 6000 norske kroner og at man derfor skal betale en merverdiavgift ved innførsel på 25% (jf. tollforskriften § 5-1-1) av varens verdi
 5. Bestemmelser om k ompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2017 Fa sts att av Kulturdepartementet 09. 11. 2016 . 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. D et vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til ful
 6. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Regnskapsåret 2019 er grunnlaget for søknaden i.

Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

Det foreslås at endringen trer i kraft straks, med virkning fra 1. januar 2017. Salg av strøm til husholdningsbruk i Nord-Norge. Etter dagens regler er salg av elektrisk kraft til husholdningsbruk i Nord-Norge fritatt for merverdiavgift. Med husholdningsbruk menes bruk for eneboliger, leiligheter, hybler mv Etter forslag i Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet innføres det en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017. Helsetjenester er unntatt merverdiavgift, noe som innebærer at helseforetakene i hovedsak er utenfor merverdiavgiftssystemet Fra 2017 erstattes den nåværende omsetningsoppgaven av «skattemelding for merverdiavgift» (mva-meldingen). Bakgrunnen for endringen er hovedsakelig at import-mva fra 2017 ikke lenger skal betales ved innførselen, men innrapporteres i mva-meldingen

Altinn - Merverdiavgift

Omsetningsoppgaven for merverdiavgift erstattes fra 2017 av skattemelding for merverdiavgift. Dette berører alle som leverer momsoppgaven i dag. Den nye skattemeldingen for merverdiavgift gjør plass til merverdiavgift ved innførsel av varer, samt at den spesifiserer avgiften på en bedre måte Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. Frister for innlevering og betaling endres ikke. Fra 1. januar 2017 må du føre regnskapet med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva 3 sentrale dommer om MVA fra Høyesterett i 2017: • Avinor (HR-2017- 2065A) -Infrastruktur • Ole Deviks vei (HR-2017-1948A) -Frivillig registrering • Skårer Syd (HR-2017-1851A) -Transaksjonskostnader Nyere dommer Merverdiavgift - en oppdatering | Side 7 Faktum: • Avinor hadde utført arbeid på offentlig veg ved tre lufthavner • Avinor fradragsførte MV

Fra og med første termin i 2017 blir omsetningsoppgaven erstattet med «skattemelding for merverdiavgift» (mva-melding). Frister for innlevering og betaling blir som før. Endringene innebærer blant annet at alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal betale innførselsmerverdiavgift på all.. Hvordan forberede bokføringen på ny MVA-melding 2017 Alle registrerte merverdiavgiftspliktige virksomheter skal fra 2017 innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten istedenfor til Tolletaten Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten. Dette betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen), og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift.. Du kan lese mere om den ny MVA-melding i Mamut her. Dette medfører også at import av varer og.

Fradragsnekt for MVA på vann- og avløpsanlegg

Merverdiavgift - KPM

Skattemelding merverdiavgift 2017 ‎27-03-2017 14:48. I skattemeldingen for termin 1 2017 vises ikke beregnet avgift post 9 Innførsel av varer og beregnet avgift høy sats før jeg ber om utskrift - da vises beløpet NR. 7 • 2017 63 Bakgrunnsretten Frivillig registrering for utleie av fast eiendom Utleiere av næringseiendom kan på visse vilkår få fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til oppføring, rehabilite-ring og drift av utleieeiendommen gjennom frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret etter merverdiavgiftslovens § 2- Hei alle sammen. Jeg får ofte spørsmål om mva-regning og dens hemmeligheter og folks vanligste feiltrinn, så jeg tenkte å lage et kjapt innlegg på det. Først litt forenklet teori om mva. Merverdiavgift, mva for short, er det som kalles en indirekte skatt. Skatt i dens direkte form kjenner vi til

Hjelpefil: MVA-endringer i 24SevenOffice fra 01.01.2017. Les om Tolldeklarasjonsoversikt i Altinn her. Les om at Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter fra 2017 skal innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten her. Les om bokføring av innførselsmerverdiavgift her Fra og med 1. januar 2017 endres dagens ordning med betaling av innførselsmerverdiavgift ved import til Norge. Fra samme tidspunkt erstattes også dagens omsetningsoppgave «Alminnelige omsetningsoppgave» med en ny mva-melding «Skattemelding for merverdiavgift»

Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) - Lovdat

Oppsummering av endringene. Fra 01. januar 2017 vil omsetningsoppgaven erstattes av «skattemeldingen for merverdiavgift». Den nye MVA-meldingen vil ha 19 underposter fordelt på avgiftsposter A-H, mot 11 poster på dagens omsetningsoppgave, samt ny terminologi I Statsbudsjettet for 2017 som ble lagt frem kl 10 i dag (6. oktober) har vi fått den endelige bekreftelsen på at regjeringen legger opp Merverdiavgift , Bank og finans Yngvar Solhei av Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS Regjeringen Solberg har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2017. I statsbudsjettet er det varslet endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven) Hjemmel for bokføringspålegg og ileggelse av tvangsmulkt følger av skatteforvaltningsloven som trådte i kraft fra 1. januar 2017. Bokføringspålegg og eventuelt vedtak om daglig løpende tvangsmulkt fattes av skattekontoret overfor bokføringspliktige som leverer omsetningsoppgaver/ skattemeldinger, og arbeidsgivere med plikt til å foreta forskuddstrekk, samt andre med trekkplikt Momsregler fra 1. januar 2017. Fra og med 1. januar 2017 innføres det en ny skattemelding, «Skattemelding for merverdiavgift», som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Samtidig innføres det også nye regler for betaling og beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer fra utlandet

Lærebok i varme arbeider Norsk | EH-produkterInvestering | Kristiansund Kommune Årsrapport 2016

Logg inn. Cart. 0 Handlekur August 2017. 07 AUG A-melding for juli 10 AUG Særskilt mva-melding etter merverdiavgiftsloven § 15-6 (mva-melding for omvendt avgiftsplikt) 18 AUG Særavgiftsmeldingen - frist for å levere skattemelding for særavgift for alle særavgifter unntatt NOx 31 AUG Merverdiavgift, kompensasjonsmelding - frist for leverin

Merverdiavgift. Viktig endring i 2017 - Uni Micro Kundesente

Standard momskoder og ny momsoppgave fra 2017

Fra og med 01.01.2017 tar «Skattemelding for merverdiavgift» over for den gamle omsetningsoppgaven. I praksis: Hva er er nytt, og hva betyr dette for deg? Hvis enkeltpersonforetaket ditt er merverdiavgiftregistrert, skal du tidligere denne måneden ha mottatt et brev fra Skattemyndighetene (elektronisk på Altinn), som informerer om det nye skjemaet for momsrapportering I de kommende ukene behandler Høyesterett flere viktige spørsmål knyttet til næringseiendom og fradrag for merverdiavgift. Vi ser nærmere på sakene. Frokostseminar / 22.11.2017 Næringseiendom og fradrag for merverdiavgift. Eiendom, Eiendomsutvikling, Skatt og avgift Denne oppgavesamlingen med løsningsforslag gir en unik mulighet til å få testet om man virkelig har forstått merverdiavgiftsretten og klarer å anvende reglene på praktiske tilfeller. Sammen med Lærebok i merverdiavgift av samme forfattere (6. utgave Gyldendal 2017) utgjør boken et pedagogisk meget godt tilrettelagt læreverk i faget

Liten varebil - "Pizzabil" - Stavanger, Sandnes | RogalandPasserte 20 millioner i omsetning - TynsetingenStore endringer i bilavgiftene - elbiler og ladbare
 • Nettapotek sverige.
 • Peter kihlman adresse.
 • Speak out munnstykker.
 • Tidsreisen dansk serie skuespillere.
 • Niklas frank.
 • Fjøsnissen tine skuespiller.
 • Langer kirschbaum weißer stein.
 • Kan man bruke euro i danmark 2016.
 • Lykt kryssord.
 • Utleiehenger ålesund.
 • Jacobs fond.
 • Liverpool podcast norge.
 • Kattejager lyd.
 • Gropen extreme rabatt.
 • Number of norwegian dialects.
 • Woksaus trines matblogg.
 • First price smør pris.
 • Laborant jobbmuligheter.
 • Wow classic information.
 • Download lagu geisha takkan pernah ada planet lagu.
 • Erfaring anslut varmepumpe.
 • Filippinene befolkning 2017.
 • Compeed herpespflaster erfahrungen.
 • Iskrem norge.
 • Iphone helse app virker ikke.
 • Ibc container neu.
 • Youtube jack.
 • Berghain style.
 • Mozzarella skinke tomat.
 • Hvor ligger fettcellene.
 • Universitet i canada.
 • Sam jenkins größe.
 • Fibertau.
 • Was kann man als paar in hannover machen.
 • Weizmann bopfingen preise.
 • Pirates of the caribbean salazar's revenge trailer.
 • Kep helmet configurator.
 • Damekor i oslo.
 • Gullsko hest.
 • Lymphknoten achsel.
 • Forsvarsbygg evenes.