Home

Undervisningsopplegg engelsk ungdomsskole

Med fagfornyelsen kommer språklæring inn som eget kjerneelement, og elevene skal kunne «se sammenhenger mellom eget språk, engelsk, og andre språk [de] kan» (UDIR, 2018). Dette forutsetter at elevene har opparbeidet seg et metaspråk slik at de har forutsetningene for å samtale om og reflektere rundt språkets funksjoner Her finner du undervisningsopplegg for engelsk fordypning fra 8. - 10. trinn. De er utviklet for å være et supplement for lærere som underviser i faget Naturfag, Norsk, Engelsk, Matematikk 1.-7. trinn Her finner du en samling av utforskende og engasjerende aktiviteter som passer ekstra godt i undervisningen nå på høsten. Disse forslagene kan gjennomføres ute, inne og digitalt

Engelskark hvor du skal skrive på engelsk riktig farge. Skrivetrening og gloseinnlæring. GratisSkole.dk. Raudeberg skule 1.-4 kl. Nyheter m/oppgaver. Song play list. abcteach. Roald Dahl . Color apples.pdf. Colour apples 2.pdf. Her er et par undervisningsopplegg om Shakespeare. Engelske sanger Super simple songs. En youtube-kanal der barn kan lære engelsk ved å se og lytte til enkle, engelske sanger. Supersimplelearning. Veldig god nettressurs! Her finner du blant annet mange engelske sanger, arbeidsark og videoer. Nettstedet krever ingen innlogging Kittys engelsk for 4. trinn Jeg legger ut undervisningsopplegg på nett både for å dele det med andre lærere i dette lille land, men også for å systematisere det jeg lager for meg selv. Det er lett å glemme lure ting man gjør, og selv om jeg har gode systemer for å lagre det jeg lager,.

Gratis ressursser for elever og lærere. Engelsk grammatikk øvelser/quizzer. Adjective Vi har samlet ferdige undervisningsopplegg klare til bruk i klasserommet. Her finner du aktiviteter som spørrekonkurranse om hinduisme og bingo om Midtøstenreligionene. Her er det stor variasjon, og alle forslagene har som mål å aktivisere elevene i faget

ungdomsskole på engelsk. Vi har én oversettelse av ungdomsskole i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. ungdomsskole subst. junior high school. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av ungdomsskole som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form Undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Fra faktisk.no: Whyzo undervisningsopplegg: Worksheet works Nettsted som lar deg lage arbeidsark innen matte, engelsk, eller geografi. Å skrive sammendrag Tips fra Skrivesenteret om hvordan lære elevene å skrive sammendrag. Å skrive tematiske avsnit Mest beregnet for ungdomsskole og vgs. Stjelogdel.com - en idebank for lærere Stjelogdel.com er et nettsted der lærere i hele landet har mulighet til å arkivere sine undervisningsopplegg for å dele dem med andre, eller hente dem fram senere Tidlig skriving i engelsk 12. februar 2017 | Print ut. Det er viktig at man begynner tidlig med å skrive ord, setninger og fraser på engelsk. I LK20 står det at elevene etter andre årstrinn skal kunne «lese og eksperimentere med å skrive kjente ord, fraser og enkle setninger Engelsk og fremmedspråk «Å lære å skrive er en av de viktigste ferdighetene elevene tilegner seg når de lærer et fremmedspråk» (Sandvik, 2012, s. 154). Det er store forskjeller i omfang og praktisering mellom fagene engelsk og fremmedspråk, men det vil likevel være flere fellestrekk i tilnærmingsmåtene til skriving i disse fagene

Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî Undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for elever på 5. til 7. trinn Opplegget kan benyttes som stasjonsarbeid eller kombinert med fysisk aktivitet i matte og engelsk. Aktivitetsmattene som følger med aktiviteten har store dreibare visere som barna stiller inn Valg av amerikansk president engasjerer en hel verden. Vi i Aschehoug Undervisning utarbeidet et undervisningsopplegg i forkant av valget den 3. november der vi blant annet oppfordret elever i videregående skole til å stemme på sin foretrukne presidentkandidat Undervisningsopplegg for begynneropplæring i engelsk med bruk av IKT som verktøy Author: Tone Evant Last modified by: Tone Evant Created Date: 5/9/2005 10:54:00 PM Other titles: Undervisningsopplegg for begynneropplæring i engelsk med bruk av IKT som verktø

Digitale undervisningsopplegg Sist oppdatert: 21.08.2020 Her er en samling av FN-sambandets heldigitale undervisningsopplegg og undervisningsressurser. Disse kan gjennomføres like fint i klasserommet som i hjemmeskole. Flere av oppleggene kan brukes tverrfaglige, og er tilpasset fagfornyelsen og de tre tverrfaglige temaene Halloween-bingo, 2 nivå Hvilke halloween-ord har dere lært? Rekk opp hånda og fortell! Skriv ei liste med halloween-ordene på tavla. Deretter velger elevene ord fra lista som de skriver på bingo-brettet sitt Her finner du blant annet tips og undervisningsopplegg for engelsk og fremmedspråk. Tipsene og oppleggene er forankret i Læreplanene for engelsk og fremmedspråk og tenkt som inspirasjon og supplement til eksisterende læreverk Kirsti Grana Winsvold er rektor ved Mellom-Nes barneskole, har vært assisterende rektor ved Hovedgården ungdomsskole i Asker, og har jobbet som lærer i engelsk og KRLE siden 1994. Hun har blant annet PPU med KRLE og engelsk fra Universitet i Oslo, samt lederutdanning fra BI i sin utdanning. Kirsti er forfatter av Enter 8-10

Hvorfor skal vi undervise i engelsk grammatikk

 1. Tema for rollespillet skoleåret 2020/21: Atomnedrustning og konflikten mellom Iran og USA. Lyst til å lære om FN på en annerledes måte? Ved å simulere et møte i FNs sikkerhetsråd og la elevene selv utgjøre landene i Sikkerhetsrådet igjennom et rollespill, vil elevene garantert få en helt ny forståelse av hvilke utfordringer FN står overfor
 2. Her kan du se hvordan du kan legge opp undervisningen etter de entreprenørielle metodene, samt finne ferdige undervisningsopplegg. Noen av undervisningsoppleggene er lagt opp etter konkrete fag og klassetrinn, men de fleste kan tilpasses til klassen din
 3. Undervisningsopplegg i engelsk tilpasset hjemmearbeidet: Neshorn har vært populære bytter for snikskyttere på grunn av deres horn, men nå kan vi se en svak økning i antallet svarte neshorn i Afrika

Engelsk Her finner du tips og undervisningsopplegg i engelsk for grunnskolen. Se alle oppgaver i engelsk Se alle oppgaver naturfag Samfunnsfag Her finner du tips og undervisningsopplegg i samfunnsfag for grunnskolen. Se alle oppgavene i samfunnsfag Kundeservice. 23 32 76 61 gnf@gyldendal.no Organisasjonsnummer. 946 163 89 Dubestemmer.no gir god og grunnleggende opplæring om personvern og nettvett til barn og unge mellom 9 og 18 år.Erfaringen er imidlertid at på disse nettsidene kan både barn, unge og voksne lære om personvern og digital dømmekraft. Sidene er delt inn i noen hovedtema - personvern, sosiale medier, uønskede hendelser og kildekritikk/digitale spor - og hvert tema inneholder faktainformasjon.

Engelsk, Samfunnsfag, Medier og kommunikasjon, KRLE-faget Tema: Familie, Helse, Samfunn og Individ: Kanskje høstens skumleste skrekkfilm om et hus gjemsøkt av bestemors demens . Kunstneren og tyven. Klassetrinn: 8. - 9. trinn. My body: Engelsk nettside som har ulike kortfilmer om hvordan de ulike organene i kroppen fungerer. Siden inneholder også aktiviteter, quiz og ordkryss til temaet. ZygoteBody: En nettside hvor du kan studere kroppen i 3D og selv bestemme hva på kroppen du ønsker å fokusere på; muskler, skjelett, organer, etc. Du kan også zoome inn eller dreie kroppen rundt for å studere den etter eget.

Undervisningsopplegg, tips og oppgaver til engelsk i 3.klasse. Fortellinger som er laget slik at elevene kan følge med i teksten mens en stemme forteller teksten for dem. Teksten er markert med rød skrift når den blir lest Engelsk: Lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner. Uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner. Bestill et undervisningsopplegg til 8.-10. trin Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i engelsk 2.klasse. Ordkort BB look at me. Disse ordkortene skrives ut og limes på tegneark. Elevene spiller «memory» med disse

Eksempeloppgave engelsk. 2020. Nasjonal prøve i engelsk. Lærerveiledning nasjonale prøver, bokmål. Lærarrettleiing nasjonale prøver, nynorsk. PDF av nasjonal prøve i engelsk. 2019. Nasjonal prøve i engelsk. Lærerveiledning nasjonale prøver, bokmål. Lærarrettleiing nasjonale prøver, nynorsk. PDF av nasjonal prøve i engelsk 201 Har du gode karakterer i norsk og engelsk fra før, kan det være fint å velge et fremmedspråk som tysk, fransk, spansk eller russisk. Det å velge et annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomsskolen, kan være en fordel for valg av språkfag på videregående skole hvis du skal gå studieforberedende Falske nyheter - et undervisningsopplegg. Hvordan skille fakta fra meninger? Hva kjennetegner såkalte falske nyheter? Hvorfor lager noen slike saker? Dette undervisningsopplegget er laget for deg som ønsker å styrke unges kritiske medieforståelse og deres evne til å vurdere innhold i mediene: kildekritikk

Her kan du bla deg gjennom undervisningsopplegg, leker, pedagogiske triks og mye mer! Du kan søke etter ønsket informasjon, eller sortere etter fag, navn, forfatter, klassetrinn, stikkord eller forfatter ved å klikke på tittelen Undervisning om seksualitet undervisningsopplegg for lærere og helsepersonell i grunnskole og videregående skole. Tilbake. Last ned. Trondheim kommune. Denne permen er utarbeidet av Trondheim kommune og LLH Trøndelag i forbindelse med prosjektet Seksualisert trakassering og undervisning om seksualitet i Trondheim. Hensikten med permen. Oppgaver, undervisningsopplegg og tips i engelsk 1.klasse. Elevene bør få anledning til å snakke og føre korte samtaler allerede på 1.trinn og skrive korte beskjeder Læreplan i fordypning i engelsk (ENG3-01) Gjelder fra: 1.8.2006 Under utfasing Engelsk fordypning (ENG03-02) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innførin Her finner du undervisningsopplegg om emner knyttet til kulturforståelse. Opplegg om kultur, kunst, kulturforskjeller og kulturmøter. Ungdomsskole. Kunst og håndverk. Engelsk 8. - 10. trinn

Engelsk Fordypning - Fremmedspråksentere

Lesetrening i engelsk-serien inneholder gode tekster, gjennomtenkte oppgaver og flotte tegninger. Her får du et enkelt og forståelig opplegg for både lærer og elev! Bøkene Les mer om Lesetrening i engelsk.. Når krigen raser er et nettsted og undervisningsopplegg fra Røde Kors. Innholdet i undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i krig og konflikt, men handler også om ungdoms hverdag og muligheten til å engasjere seg. Opplegget er tilpasset ungdomsskole og videregående Mæla ungdomsskole har det siste halvannet skoleåret vært en såkalt mobilfri skole, noe som betyr at mobilen skal leveres inn hver dag ved skolestart og leveres ut igjen ved skoledagens slutt. Forbudet førte til store protester fra elevene da det ble innført - og det har vært et gjentagende tema som har blitt tatt opp i både klasser og elevråd Ungdomsskole og VGS. Om krig og konflikt - for ungdomsskole og videregående skole 'Når krigen raser' er et gratis undervisningsopplegg om temaer knyttet til blant annet menneskeverd, menneskerettigheter, krig, våpen og internasjonal humanitærrett. Mellomtrinn og ungdomsskole. Bruk hue - om nettvett - for mellomtrinn og ungdomsskole

 1. Lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk. Skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon. Stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, mottakere og situasjoner
 2. sammenlikne ord og grammatiske former i skriftlig og muntlig engelsk språkbruk; eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg; identifisere kjennetegn ved ulike teksttyper og bruke disse i egen tekstprodukjo
 3. Middle School - ungdomsskole. High school - videregående skole. Når det gjelder college, spørs det om du mener på britisk engelsk eller am. engelsk. Min kjære er engelsk, og han sier college betyr videregående. Junior high school betyr forøvrig også ungdomsskole
 4. Skriv ned ordet på engelsk/tysk/ fransk i boksen til høyre. Ordet kan skrives mot høyre, venstre, oppover, nedover, eller på skrå alle regninger. Når du har fylt inn såpass mange ord at du ikke får plass til flere, fyller du inn de siste rutene med tilfeldige bokstaver. Til slutt vil du sitte igjen med en boks full av bokstaver

Engelsk spireserie

 1. Engelske ord (what) Andre importord (wolla) Orda i parentes er aktuelle akkurat nå, andre eksempelord må nok inn om noen år. Dialekter har alltid hatt ulik status. Typisk høystatus har vært Oslo vest-mål, mens Oslo øst har hatt lavere status. Mæla ungdomsskole | Gamlegrensa 9.
 2. Engelsk-undervisning Tips og ideer for engelskundervisningen. Mest beregnet for lærere. Prosjektoppgave av Lillian Thoresen ved Høgskulen i Volda. Superstition in Britain Et undervisningsopplegg i engelsk for ungdomsskolen. Prosjektoppgave av Birte Indresøvde ved Høgskulen i Volda. The Essay Organization Stiler på engelsk
 3. Undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående trinn. I slutten av januar 2017 strandet en hval på Sotra. I magesekken ble det funnet over 30 plastposer og andre plastobjekter, rester etter naturlig mat var det lite av. Denne hvalen ble en døråpner for et stort problem, marin forsøpling
 4. Oppdateringer 14.08.2019: www.skolefag.no er laget, som er en side for omvendt undervisning i fysikk 1 og fysikk 2. 24.08.2018: IT2 løsningsforslag er laget. 03.01.2018: Løsningsforslag H2017 i fysikk 2 er lagt ut. Takk til Sigurd ved NTNU. 22.11.2017: Løsningsforslag V2017 i kjemi 2 er lagt ut. Takk til Erik ved Mandal vgs. 20.11.2017: Magisk kvadrat er blitt bedre
 5. Et undervisningsopplegg i engelsk for ungdomsskolen. Hvis du ikke finner det du leter etter, Her finner du eksempler på oppgaver i engelsk som du kan bruke til å øve så du blir bedre i engelsk. Ungdomsskole Stiler og oppgaver i faget ENGELSK. Se på menyen til venstre og bla deg frem til mappen med typen oppgave du leter etter
 6. Engineering Challenge varer i 2,5 timer og tilbys både på norsk og engelsk. Klassen veiledes av en formidler, men vi ber læreren om å være med klassen under hele besøket. Finner du ingen tider som passer, kan du ta kontakt med oss på post@engineerium.no for å tilpasse tidspunkt
 7. Kontaktpersoner for undervisningsopplegg ungdomsskole: Vestfold Cecilie Notø Naturveileder Besøkssenter Færder nasjonalpark Telefon: 975 28 181 E-post: cecilie@ferdernasjonalparksenter.no. Østfold Randy G. Bohmann-Lange Naturveileder Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark Telefon: 988 30 066 E-post: ranlan@hvaler.kommune.n

Nettsteder engelsk - last ned gratis undervisningsopplegg

 1. Oversettelse av ordet ungdomsskole fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk
 2. Elevene får fem eller seks kort ca. annenhver uke eller to til tre kort hver uke. Disse fem/ seks kortene er glosene vi øver på i to uker. Kortene består av ordbildet og illustrasjon limt på tegneark, slik at de blir tykkere. I timene spiller to og to elever memory sammen. På denne måten vi
 3. ungdomsskole oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk
 4. ungdomsskole på engelsk. Vi har én oversettelse av ungdomsskole i nynorsk-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Nynorsk. Engelsk. ungdomsskole subst. junior high school. Legg til ny oversettelse. Bøyelsen av ungdomsskole som substantiv. Entall. Flertall. Ubestemt form
 5. Her finner du undervisningsopplegg i ulike emner innen matematikk på ungdomsskolen. Algebra - memory. Algebra - stigespill. Brøk - begreper og regnearter. Funksjonsuttrykk og lineære funksjoner - kortspill. Kheopspyramidens kryptiske koder - matematisk escape room
 6. Engelsk skjønnlitteratur For studenter Fordypningsoppgave På Global skole er det en rekke undervisningsopplegg om global utvikling. Her er det opplegg om menneskerettigheter, bærekraft, mellomtrinnet og VGS. Undervisningsoppleggene er både tilpasset ungdomsskole og VGS. Penelope og kampen for miljøet
Lynkurs - Aschehoug Univers

Her finnes mattespill, mattenøtter, undervisningsopplegg for lærere, repetisjonskurs for foreldre og mye annet. Anbefales! matemania . (Engelsk) Matematikk for småskoletrinnet. Interaktivt arbeid med tall. (Fra Risenga ungdomsskole) Kartleggingsprøver. De fire regneartene, prosent, geometri, algebra, ligninger Ungdomsskole. Undervisningstilbud tilpasset elever på ungdomsskolen (8.-10. trinn). Dyr og mennesker i byen - før og n Digitalt undervisningsopplegg Her kan elevene høre en digital innlesning av novellen Sniken og løse tilhørende oppgaver Engelsk Fordypning 10. trinn Sunndal Ungdomsskole. 9 sets 1 member Nittedal Ungdomsskole · Rotnes, Norway. Engelsk fordypning 8 2019/2 Nordmøre og Romsdal politidistrikt besøker Nordlandet ungdomsskole 14 okt. for å snakke med elevene gjennom et interaktivt undervisningsopplegg. Det inviteres til foreldremøte samme dag kl. 18.00 for å fortelle om resultatene fra møtet tidligere på dagen, og for å gi råd og veiledning når det gjelder ulovlig bildedeling Gjennomgående plan i engelsk fordypning for 8.-10. trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 3 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn 1. presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk 2. presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenlikne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk ka

Kittys engelskoppgaver - Google Site

Moava.org : Engelsk grammatikk øvelser/quizze

Bærekraftig kosthold - nytt undervisningsopplegg på videregående (11.08.2020) Tre unge fagarbeidere har ulike problemer med kosthold og livsstil. Elevene skal gi kost- og livsstilsråd. Bakterier - nytt undervisningsopplegg for videregående (12.06.2020) Elevene blir satt i. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene Et undervisningsopplegg i engelsk. Posted on 04/04-2014 by Mats Pedersen Dorholt. Her er et tips til hvordan man kan legge opp en undervisningsøkt på 5. trinn dersom det er elever med svært ulike engelskferdigheter på dette trinnet Dette opplegget kan brukes i engelsk, norsk eller samfunnsfag. Dette kan tilpasses forskjellige nivåer. Jeg gjennomfører undervisningsopplegg i engelsk som passer ungdomstrinnselever. a) The scenario: You have begun a long train journey which is going to last for several days. You are sharing a sleeping compartment with three other people

Engelsk - ideer, tips og materiell Tema-opplegg, begynneropplæring på norsk og engelsk LEKSI-bøker bygger bro mellom norsk og engelsk (+ evt morsmål) Dette er samlesiden for alt av ideer, tips og materiell knyttet til undervisning i engelsk. Øverst på siden kan du finne bilder/linker til spesielle opplegg og serier. Under disse finner du blogginnlegg knyttet [ Lesestrategifilmene i engelsk med supplerende oppgaver og aktiviteter er tilgjengelig på elev- og lærernettstedet til Targets, Global Visions og Matters fra skolestart 2018/19. Du finner samtlige fem lesestrategifilmer på Targets elevnettsted via fanen Reading Strategies (FEIDE-innlogging) Hei, og velkommen til bloggen! Målet med den er å dele undervisningsopplegg jeg og mine kollegaer lager i vår hverdag, samt å poste spennende opplegg jeg finner på nettet, eller får tilsendt av lærere som kommer over denne bloggen og har lyst til å dele. Dersom du har et spikret opplegg du har lyst til å dele med meg og andre lærere, send det til tonje-ask.nyheim@trondheim.kommune.no.

Ferdige undervisningsopplegg i KRLE - Aschehoug Univer

Undervisningsopplegg The House I live in The USA has the highest incarceration rate in the world today. While most countries have a natural increase in their numbers by 100 prisoners pr. 100 000 inhabitants, the number in the USA is 500 prisoners pr. 100 000 Terminprøver Engelsk (mini): opp til 100 registrerte elever Terminprøver Engelsk (midi): opp til 300 registrerte elever Terminprøver Engelsk (maxi): ubegrenset antall tilganger Skolelisensen gjelder i ett skoleår. All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer Undervisningsopplegg som dekker de nevnte læremålene og mange andre finner en på Globalskole. Opplegget passer for elever på barne- og ungdomsskole trinnet. Det er utviklet av Afghanistankomiteen. PLAN NORGE. Barnekonvensjonen - Eleven lærer om barnekonvensjonen og egne rettigheter Undervisningsopplegg - nyere historie. Under finner du en oversikt over undervisningsopplegg til de ulike kapitlene i Portal, nyere historie. Klikk på titlene for å komme til oppleggene. Kapittel 1: Den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen - årsaker og virkninger (kapittel 1 og 5 Ressursbank og undervisningsopplegg i kroppsøving - Enkeltøvelser og ferdige undervisningsopplegg i kroppsøving - Frigjør verdifull tid

Video: ungdomsskole på engelsk Bokmål-engelsk oversettelse

Moava.org : Undervisningsopplegg

Hva heter disse dyrene på engelsk? Trill terningen og gjør oppdraget . Elevene triller en terning og gjør oppdragene som de havner på. Oppdraget_rediger_selv.pptx. Oppdraget engelsk.pdf. Øveside med bokstavering på engelsk. Her er et par undervisningsopplegg om Shakespeare. Skolene i Narvik har begynt å bruke ett nytt system for kommunikasjon mellom skole og hjem. Visma flyt skole, her kan foreldrene blant annet:. Motta og sende meldinger (skole-hjem dialog Engelsk etter 7.trinn: Bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling. Lytte til og forstå ord og uttrykk i tilpassede og autentiske tekster. Engelsk etter 10.trinn: Bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling

Skolehjelperen - Undervisningsopplegg

Til høyre finner du læreplanene i noen de fagene som er på Tindlund ungdomsskole. Fagene er satt i gang med bakgrunn i elevenes valg. Språkfagene (tysk, fransk, spansk)/språklig fordypning (engelsk og nosk fordypning) fortsetter som før, men et nytt fag, ARBEIDSLIVSFAG, innføres som et mulig alternativ til språklig fordypning Målet med Engelsk Vg1 er først og fremst å lære å uttrykke seg godt i både muntlig og skriftlig engelsk. Tromsø og University of Wisconsin, USA, med hovedfag i engelsk og fordypning i amerikansk litteratur. TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for trinn. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8

Medias rolle i amerikanske presidentvalg - Aschehoug UniversÅrsplaner - Aschehoug UniversWhose streets

Tidlig skriving i engelsk Skrivesentere

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole. Hun har mastergrad i norsk og har praktisk-estetiske fag i sin fagkrets. Valand har bred erfaring med undervisning i norsk på yrkesfag. Hun har bakgrunn fra både ungdomsskole og videregående. Siv er forfatter på norskverkene i Kontakt-serien Elevene skriver i alle fag — hovedsakelig sakprosa. I tillegg forholder de seg til en mengde sakprosatekster, særlig i form av lærebøker. Men selv om elevene både er brukere og produsenter av sakprosa, har den funksjonelle sakprosaen hatt liten plass i opplæringen. Noen eksempler fra ungdomstrinnet viser hvordan lærere i alle fag kan arbeide mer strukturert med sakprosaskriving Engelsk: Dette faget kan trekkes inn ved at elevene møter utfordringer som resulterer i at familien må henvende seg til politiet. Elevene får i oppgave å snakke engelsk med politiet. I tillegg kan læreren legge inn skriftlige oppgaver ved at elevene må levere for eksempel en skriftlig beskrivelse av en uønsket hendelse på engelsk til. I matematikk og engelsk har vi to grupper ekstra per trinn. Vi følger undervisningsopplegg laget av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Kruseløkka ungdomsskole har i flere år utmerket seg positivt i disse finalerundene. Våre elever har vunnet flere priser. De er flinke, overbevisende og kunnskapsrike Alle barnehager og skoler i Gran kommune er stengt fom fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. For mer info se Gran kommunes hjemmeside. Undervisningsopplegg kommer ut via skolens kanaler fra mandag

Stone of Destiny

Ungdomstrinn Skrivesentere

Undervisningsopplegg om eng. feiringer » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Logg inn for å følge dette . Hvis det skal dreie seg om engelske/britiske tradisjoner kan det kanskje være en idé å ta med Guy Fawkes Night, som jo er mer spesifikt britisk enn de andre du nevner. 0 Likt på norsk og engelsk. På engelsk er klokkeslettene basert på 12-timers med AM og PM. Her finner du både god informasjon og gode undervisningsopplegg. Til sammen dek... 10 nettsteder du kan bruke i matematikk. Her er en liste med 10 gode nettsteder du kan bruke i matematikk Farsund ungdomsskole i Agder sin hjemmeside. Maria Toften Reinertsen Faglærer: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 38398628 Mobil: 9806508

Monkey Island i engelsktimen - Undervisningsopplegg med

Til læreren - skolekassa

Aktiv TL-Undervisning Ungdomsskole TL9097 Aktiv TL-undervisning Ungdomsskole. En samling med aktive undervisningsopplegg for ungdomsskolen knyttet til k.. Veienmarka ungdomsskole er den største ungdomsskolen på Ringerike med rundt 310 elever. Elevene kommer fra barneskolene Helgerud, Veien og Benterud. I tillegg har vi et innføringstilbud i norsk for minoritetsspråklige Ungdomsskole Still spørsmål Sjekk svar Utdanningsvalg på ungdomsskolen Mulighetene er mange, men det er ikke alltid like lett å velge utdanningsprogram på videregående skole, norsk/samisk fordypning eller engelsk fordypning. Hva bør du velge? Les mer. Fravær på ungdomsskole

Læremidler 1Undervinsingsopplegg om sankthans og olsokSkolehage og utendørs klasserom – Drøbak Montessori

Undervisningsopplegg: Inspirational Calendar Jeg elsker sitater og synes det er kjempegøy å jobbe med sitater i klasserommet. Jeg håper alltid at min forkjærlighet for sitater kan smitte ove Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os FRI er tobakksforebyggende undervisningsopplegg for ungdomsskoler i regi av Helsedirektoratet. Elevene har anledning til å inngå en kontrak om å være tobakksfri. Opplegget brukes på 8. trinn Foresatte for elever på 8. trinn kalles inn til foreldremøte onsdag 11. desember, kl. 18.00-19.00, i amfiet på Lund ungdomsskole. Valg av tur og finansiering av turen vil være hovedtema. Vi har fått tilbud på to forskjellige turer arrangert av Aktive fredsreiser Among The Sleep - Et tverrfaglig undervisningsopplegg for engelsk, samfunnsfag og barne- og ungdomsarbeiderfag 1. desember 2017 Aleksander For en tid tilbake, skrev jeg en post om det norskutviklede spillet Among The Sleep som jeg har brukt i samfunnsfag, knyttet til sosialisering, oppvekst og sosiale avvik

 • Pelletskamin test.
 • Roliga klagomål.
 • Livsglede for eldre film.
 • Ral vifte.
 • Dylan o'brien filme și emisiuni tv.
 • Bbm pullover ebay.
 • Hva er mobbing på arbeidsplassen.
 • Itunes video ipad.
 • Oslo svalbard flytid.
 • Home company moebel.
 • Hvor ligger fettcellene.
 • What else is there lyrics.
 • Personlighetsutvikling ndla.
 • Nymeria game of thrones wolf.
 • Teddyen min grep.
 • Kjøpe parafin på bensinstasjon.
 • Sittebenk kjøkken ikea.
 • Tidsreisen dansk serie skuespillere.
 • Britisk krim 2017.
 • Waffeleisen sandwichmaker 3 in 1.
 • Leukemi barn.
 • Hva er elektroder.
 • Leker kristiansand.
 • Biter meg i tungen om natten.
 • Skk kontakt.
 • Hvordan lage einerlåg.
 • Skala musikk.
 • Captain fantastic anmeldelse.
 • Finnair bagasje.
 • Chow mein saus.
 • Enjoy translate.
 • Sony projector.
 • Kontaktor forklaring.
 • Disney askepott sanger.
 • Isbar oslo sentrum.
 • Utvendige gjenger.
 • Landser sprüche.
 • Overnatting vinstra.
 • Termofuru terrasse.
 • Ballett uni bonn.
 • Agva strøm.