Home

Oksygenopptak verdier

Spesialist – Moloklinikken

Måling av maksimalt oksygenopptak og aerob kapasitet i form av VO2-maks testing er generelt ansett som en av de beste indikatorene på en persons utholdenhet og kondisjon. Dette betyr likevel ikke at en VO2-maks kondisjonstest nødvendigvis gir noe spesifikt grunnlag for å forutsi en utøvers prestasjoner i forbindelse med konkurranser innen utholdenhetsidretter som langrenn eller. Utrente kvinner når som regel sine høyeste verdier for maksimalt oksygenopptak ved 14-16 års alder, menn ved 18-19 års alderen. Gjennomsnittlig O2 opptak hos menn 20-30 år er ca. 50 ml kg-1 min-1, hos kvinner med samme alder ca.45 ml kg-1 min-1 Normale verdier for oksygenmetning er 95% - 99%. Flere ting kan påvirke måleresultatet, bl.a. at pulsoksymeteret har løsnet seg helt eller delvis fra kroppsdelen den ble satt fast på, lys fra omkringliggende lyskilder (f.eks. lysrør eller sterkt sollys), eller neglelakk og kunstige negler (de kan absorbere lys) Oksygenmetning er et uttrykk som i medisinsk sammenheng måler hvor stor andel av hemoglobinet i blodet som har binding til oksygen (oksyhemoglobin, et hemoglobin som har tatt opp oksygen). Normal oksygenmetning i arterieblod (SaO 2) regnes som 97-99 %, mens normalen for veneblod (S v O 2) er cirka 75 %.Oksygenmetningen avhenger imidlertid av oksygentrykket i blodet (PO 2)

Maksimalt oksygenopptak - VO2-maks - Fysionett

Maksimalt oksygenopptak måles under et 4 til 6 minutters drag. Utøveren er selv ansvarlig for oppvarming, som minimum skal vare i 25-30 minutter. Det er en gradvis økende belastning under testen, og belastningen bestemmes ut fra utøverens prestasjonsnivå. Testen avsluttes ved utmattelse. Se video av test av utholdenhet ved Olympiatoppen Lav oksygenmetning, også kjent som hypoksi, refererer til en mangel av oksygen inne i legemet. Hypoksi kan klassifiseres som generalisert hypoksi, noe som resulterer når hele kroppen blir nektet av oksygen, hypoksi eller vev, forårsaket av mangel på oksygen i et bestemt kropps seksjon eller område Vi sammenlignet nivåene av 720 såkalte mikro-RNA hos 12 deltakere med høyt maksimalt oksygenopptak med nivåene hos deltakere med dårlig kondis. Alle deltakerne i studien var mellom 40 og 45 år gamle, og hver enkelt deltaker med god kondis ble direkte sammenlignet med en person med dårlig kondis som ellers hadde de samme nivåene av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom Oksygenmetning er et mål for hvor stor andel av hemoglobinet i blodet som har inngått en kjemisk forbindelse med (eller binding til) oksygen (oksyhemoglobin). Andelen angis i prosent av hemoglobinets maksimale oksygenbindingsevne og angis ofte med forkortelsen S (engelsk: saturation).Normal oksygenmetning i arterieblod (SaO2) er 97-98 prosent og i blandet veneblod (SvO2) om lag 75 prosent

MAKSIMALT OKSYGENOPPTAK - bvnilsen

Maksimalt oksygenopptak VO 2maks er mål på utøverens evne til å ta opp og forbruke oksygen per tidsenhet (Basset & Howley, 2000). Tabell 1: Olympiatoppens åtte intensitetssoner med veiledende verdier for % av VO 2maks, % av HF- maks, laktatkonsentrasjon (mmol/l) og total varighet (minutter) Kondiskalkulatoren beregner din kondisjonsalder målt som maksimalt oksygenopptak (VO2max). VO2max er det mest presise målet vi har på kondisjon og hjertehelse. Med kalkulatoren kan du også finne din egen risiko for å dø tidlig av hjerte- og karsykdom

Oksygenmåler til fingeren - Mål din oksygenmetnin

VO2 maks tabell. Tabellen angir VO2 max verdier for kvinner og menn i alderbestemte intervaller på 5 år. Verdiene i tabellen viser verdier som er definert som meget lav, lav, rimelig, moderat, god, meget god og utmerket Maksimal oksygenopptak, VO2makstest, er et godt verktøy for å vurdere om utholdenhetstreningen har gitt effekt og gir også svar på om din kondisjon er på nivå med det man forventer i din alder eller din idrett. Bestill time i dag

Oksygenmetning - Wikipedi

 1. oksygenopptak. Blod og blodomløp Forskning. Blodet vårt - fra historiske forestillinger til vitenskap. skrevet av @NTNUhealth. Jostein Halgunset, Professor ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer og Institutt for bioingeniørfag
 2. Oksygenopptak. Av AnonymBruker, Mars 18, 2014 i Kropp og helse. Anbefalte innlegg. AnonymBruker 7 237 005 13 829 552 AnonymBruker. Anonym; 7 237 005 13 829 552 Kjønn: Ikke viktig · #1. Skrevet Mars 18, 2014 Var innlagt på sykehus for en stund siden
 3. Høy blodprosent betyr økt mengde røde blodlegemer i blodet. Det kalles på fagspråket polycytemi. Mange sykdommer kan medføre nedsatt oksygentilførsel til vevet, noe som stimulerer til økt produksjon av røde blodlegemer og høy blodprosent
 4. -1 og 70 og 85 mlxkg-1x

60 i oksygenopptak regnes som normalt for en god mosjonist. Øyvind Leonhardsen hadde vel over 80 på sitt Måler du flere ganger under like forhold vil du kunne se fremgang. Å vite O2 opptak uten å vite laktat-verdier er nesten som å ha sykkel uten å kunne sykle. Det er ikke starten som er for hard, det er avslutningen som er for. Hva er hypokalemi? Kalium regnes sammen med natrium og klor som de vanligste elektrolyttene i blodet og kroppen vår. Hypokalemi betyr at det er et for lavt nivå av kalium i blodet, nærmere bestemt når kalium-nivået i blodet er under 3,5 mmol/L. Ved moderat hypokalemi er kalium mellom 2,5 og 3,5 mmol/L. Alvorlig hypokalemi foreligger når kalium er lavere enn 2,5 mmol/L Slår du hans verdier? Hva er maksimalt oksygenopptak? Du har sikkert hørt om at VO2 max verdiene til skiløperen Bjørn Dæhlie var høye. Det stemmer. Bjørn målte et O2-opptak på 96,0 ml/kg/min på sitt aller beste. Det er vel og merke en syklist som besitter rekorden for høyeste oksygenopptak målt noensinne

Polar Ignite - Polar går etter Apple WatchAnsatte – Moloklinikken

Maks oksygenopptak - Olympiatoppe

 1. Maksimalt oksygenopptak, også kalt VO2 maks er egentlig ikke viktig men siden jeg aldri har testet det før var det moro å prøve. og på lave verdier. Aktiv restitusjon. Ved moderat intensitet (aerob terskel) begynner kroppen å produsere laktat, og man kaller ofte dette nivå for aerob eller preanaerob terskel
 2. Vi anbefaler å teste VO2maks idrettsspesifikt, og vi tilbyr ergometre for å teste VO2maks ved bruk av. - måleutstyret gir korrekte verdier og - testpersonen stiller likt forberedt fra gang til gang. lavere enn utøverens egentlige HF maks Utrente kvinner når som regel sine høyeste verdier for maksimalt oksygenopptak ved 14-16 års alder, ved maksimal belastning stigerV E/Vo2 til 30- 40 l.
 3. Underforstått så er økte verdier av laktat assosiert med nedsatt yteevne. Mange utøvere og trenere prater om syretrening, at de løper på terskel eller at de er stive av melkesyre. Målinger av melkesyre, laktat eller den subjektive følelsen av stivhet har i så henseende flittig blitt benyttet i treningsarbeidet
 4. Maksimalt oksygenopptak ble testet på tredemølle, der deltakerne gikk eller løp til anstrengelse. Deltakerne rapporterte selv hvor ofte i løpet av de tre siste månedene de hadde opplevd følgende søvnproblemer: vanskeligheter med å sovne om kvelden, gjentatte oppvåkninger gjennom natten, for tidlig oppvåkning på morgenen uten å få sove igjen, og tretthet på dagtid
 5. Legg inn verdier i VO2 maks kalkulator under for å beregne ditt maksimale oksygenopptak. Tabellen under angir VO2 max verdier for kvinner og menn i alderbestemte intervaller på 5 år. Verdiene i tabellen viser verdier som er definert som meget lav, lav, rimelig, moderat, god, meget god og utmerket

Oksygenmetningen refererer til nivået av oksygen båret av røde blodceller gjennom arteriene og leveres til indre organer. Som røde blodceller reise gjennom lungene, de er mettet med oksygen Etter tre uker med omega-3-tilskudd hadde syklistene høyere verdier av NO i blodet både i hvile og under trening. Dette er sannsynligvis et uttrykk for bedre endotel-funksjon, som igjen vil virke inn på ekstraksjonen av oksygen fra blod til muskler. NO-verdier i blodet før forsøket, i narrepille-gruppen og i omega-3-gruppen Statistisk sett synker VO2maks med alderen. I tabellen under finner du gjennomsnittlige verdier for norske kvinner og menn. Tallene utrykkes i milliliter oksygen pr. kilo kroppsvekt pr. minutt. Godt trente idrettsutøvere kan ligge betydelig høyere. Oksygenopptak kan enten beregnes eller testes direkte. En beregning er enkel, men også ganske.

lav oksygenmetning i blodet - digidexo

En fotballspiller på eliteserienivå har et gjennomsnittlig oksygenopptak på mellom 55-67 ml x kg x min med individuelle verdier større en 70 ml x kg x min. Hoff og Helgerud har laget en løype for trening og testing av utholdenhet med ball. Nøyaktig testing av utholdenhet er ofte forbundet med dyrt utstyr og kvalifiserte fysiologer Personer som hadde en lavere nedgang i maksimalt oksygenopptak oppnådde gunstigere verdier på HDL-kolesterol, totalkolesterol triglyserider, systolisk og diastolisk blodtrykk og hvilepuls. Fra en tidligere studie som ble publisert i European Heart Journal i 2018 med tittelen Peak oxygen uptake and incident coronary heart disease I en studie har vi undersøkt maksimalt oksygenopptak til en gruppe voksne. VI ønsker å finne ut hvilke faktorer som er assosiert med maksimalt oksygenopptak. Vi har undersøkt 904 personer, 441 kvinner og 463 menn. I tillegg til å måle maksimalt oksygenopptak (uttrykt som VO2 ml/kg/min), ha

Kondisjonstallene - NTN

Det ser ut til å være en nedre og en øvre grense for optimal effekt. Ved trening under 85 % av maksimal puls får man liten eller ingen effekt på maksimalt oksygenopptak. På den annen side vil intensitet over 95 % av maksimal puls gi svært høye melkesyre-verdier og derved kort arbeidstid, slik at trening i dette området ikke er effektivt VO2maks 425 190 Oksygenopptak 60,3 Dine verdier for Anaerob Terskel (AT= 0,8 + 1,7 mmol/L) er beregnet til: Belastning: ca 270 Watt Hjertefrekvens: ca 165-167 slag/mi

oksygenmetning - Store medisinske leksiko

Røde blodceller, røde blodlegemer eller erytrocytter er den vanligste blodcellen. De røde blodcellene er det viktigste mediet for oksygentransport i blodet hos virveldyr.Ordet rytrocytt kommer fra gresk erythros for «rød» og kytos som opprinnelig betydde «(å være) hul», til cyte som nå betyr «celle». En schistocytt er en rød blodcelle som blir delt Test av maksimalt oksygenopptak (Vo2maks) Vo2maks-testen illustrerer hvor mye oksygen utøveren maksimalt er i stand til å ta opp etter nådd anaerob terskel. På grunn av nåværende situasjon med tanke på Covid-19 vil det ikke bli gjennomført testing av VO2 max og laktatprofil ut 2020 Normale verdier for oksygenmetning er 95% - 99%. Flere ting kan påvirke måleresultatet, bl.a. at pulsoksymeteret har løsnet seg helt eller delvis fra kroppsdelen den ble satt fast på, lys fra omkringliggende lyskilder (f.eks. lysrør eller sterkt sollys), eller neglelakk og kunstige negler (de kan absorbere lys

Lave verdier og moderat forøkte enzymaktiviteter har ingen klinisk betydning. Varig økt enzymaktivitet (ofte 10x øvre referansegrense) avspeiler en varig, aktiv betennelses-prosess i levercellene som for eksempel ved neoplasi og kronisk aktiv hepatitt. Alb:Glob (ratio) (A:G) Beregnet verdi. Albumin (Alb) Albumin dannes i leveren NRK.no er Norges største tilbud på nett: nyheter fra Norge og verden, lokalnyheter, radio- og tv-program, podcast, vær, helse-, kultur-, underholdning-, humor- og. En interessant, dog ofte deprimerende fotnote om FTP, er at du enkelt kan sammenlikne dine verdier med proffene. Maksimalt oksygenopptak. Maksimalt oksygenopptak (VO2 maks) er en ofte misforstått prestasjonsparameter. Mange tror at VO2 maks er den mengden oksygen du klarer å få inn i kroppen gjennom lungene. Dette er feil

BMI-kalkulator: Sjekk om du er undervektig, har normal vekt eller er for tung. TV 2 Sportys formkalkulator viser deg hvor god kondisjon du har i forhold til alderen din I denne artikkelen vil jeg ta for meg det maksimale oksygenopptaket (VO 2maks) en parameter som knyttes til utholdenhetsprestasjon og aerob energiomsetning.Jeg vil forsøke å beskrive hva som menes med VO 2maks, hva som avgjør størrelsen på det, hvordan det måles og hvilken praktisk betydning det har for prestasjon.Til slutt vil jeg ta opp hvordan man kan trene med tanke på å øke sitt.

Utholdenhet - Trening som virker - Olympiatoppe

Hesten med høyest oksygenopptak og optimal teknikk, og som utnytter dette i en løpssituasjon, er den beste hesten. Alle har sett idrettsutøvere bli stive i konkurranser og miste teknikken og kanskje pallplassering. Dette skyldes at melkesyremengden i musklene har blitt for stor 01.07.2011: Originalartikkel - Pulmonal arteriell hypertensjon er en kronisk og progressiv sykdom som karakteriseres av økt pulmonal vaskulær resistens, sekundært til hyperplasi av intima og hypertrofi av glatte muskelceller samt in situ trombose i små og mellomstore lungearterioler Maksimalt oksygenopptak (VO 2max) er ofte definert som en avflating (et platå) av oksygenopptaket til tross for stigende belastning (2). For barn og unge er dette vist seg å være vanskelig å vise, Ulempen er at ofte inntreffer lokal tretthet i beinmuskulatur før pasienten har nådd maksimale verdier av oksygenopptak

Maksimalt oksygenopptak (maks VO 2) : Maks O2 er ganske enkelt hvor mye oksygen du maksimalt greier å ta opp. Dette kan du finne ut på medisinske senter som tilbyr slike målinger. Man løper for eksempel på ei tredemølle, begynner rolig, og øker hastigheten gradvis helt til man ikke greier høyere hastighet ; Kondiskalkulatoren Høye verdier i hvile kan være en indikasjon på sykdom. Anstrengende aktivitet: 1.8 - 5.0 mmol/L : OBS : I protokollen anbefales det å måle VO2max (maksimalt oksygenopptak) samtidig som man måler melkesyreterskelen. Dette er en anstrengende test som ikke anbefales for personer som er eller som nylig har vært syke!! - Ville man målt O2-opptak på en svømmer i hans rette element, altså vannet, ville han nok nådd enda høyere opp og vist veldig gode verdier, mener Aasen. - Er det mulig å måle det i vannet? - Det er det. Det er en del mer komplisert, men det er mulig. Årsaken til at vi bruker tredemølle og løping er at det er noe de fleste er vant med og har gjort mye i livet, sier Sigmund Aasen Treningssentre har begynt å anskaffe fullverdig ergospirometri-utstyr som måler gassutveksling, hvile/energiomsetning, maksimale verdier og submaksimale verdier. Man måler altså oksygenopptak når man er aktiv og når man hviler. Dette gir en direkte fysiologisk måling på hva du forbrenner av fett, karbohydrater og proteiner

Kondiskalkulatoren - NTN

Hva er oksygenopptak? - Ung

Hvilke faktorer avgjør utholdenheten? - Trening

Mål din utholdenhet med laktatprofil og oksygenopptak LH

 1. Jakob Ingebrigtsen sprenger alle grenser. I flere tiår har Leif Inge Tjelta testet norske verdensklasseutøvere i forskjellige idretter ved Olympiatoppen. 17-åringen Jakob Ingebrigtsen overgår alle - med solid margin
 2. asjon Begrensning av anaerob terskel: For å utvikle anaerob terskel må man trene
 3. Kondisjonstest. Polar Fitness Test er en enkel, sikker og rask måte å anslå din aerobe (kardiovaskulære) kondisjon på, under hvile. Resultatet, Polar OwnIndex, kan sammenlignes med maksimalt oksygenopptak (VO 2max), som er en vanlig metode for evaluering av aerob kondisjon.OwnIndex påvirkes av din treningsbakgrunn på lang sikt, hjertefrekvens, hjertefrekvensvariabilitet under hvile.
 4. Generell%20veileder%20i%20pediatr
 5. / kg (SD 6, 0 ml /

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk skal skape rom for reflekterte og kritiske analyser av utdannings- og danningsprosesser. Tidsskriftet er et vitenskapelig Open Access tidsskrift som publiserer fagfellevurderte artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk, samt tekster som ikke er fagfellevurderte muskelstyrke og maksimalt oksygenopptak mellom svømmere i alderen 8-10 og 15- 18 år sammenlignet med jevnaldrende kontroller fra andre kondisjonsidretter. H 1: Det er forskjell i lungefunksjon, lungevolum, diffusjonskapasitet, respiratorisk muskelstyrke og maksimalt oksygenopptak mellom svømmere i alderen 8-10 og 15 Midtbane: Denne gruppen viste seg å inneha bedre verdier på relativt oksygenopptak, makspuls, maks løpshastighet og laktatnivåer, sammenlignet med forsvar og angrep. Forsvar: Fotballspillere i denne gruppen viste seg å inneha mer kroppsfett enn midtbane og angrep

Hodepine knyttes til lavt O2-opptak - Forskning - Dagens

Forskerne fant at kvinner og menns kondisjon (oksygenopptak) var henholdsvis 35 mL/kg/min og 44 mL/kg/min. Kondisjonstallet ble omtrent 7 % lavere for hvert tiår økende alder for begge kjønn. Kvinner og menn som hadde lavere kondisjon (uavhengig av alder). Tabell for O 2-metning i vann Yara Praxair AS www.yarapraxair.com tlf.: 04277 e-post: norge@yarapraxair.com Spør oss - vi hjelper deg med riktig oksygenering Oksygenopptak er en ganske kjent variabel for mange, som enten kan defineres som absolutt antall liter oksygen en utøver maksimalt tar opp pr. minutt, Vanlige verdier her er mellom 80 og 90 prosent av maksimal puls, eller 160-180 slag/minuttet dersom man har 200 i makspuls

Maksimalt oksygenopptak! Hva er det ? - Ingrid Kristiansen

 1. -1 for henholdsvis menn og kvinner (Ingjer 1991, Tønnessen, Sylta et al. 2014, Tonnessen, Haugen et al. 2015, Sandbakk, Hegge et al. 2016)
 2. Oksygenopptak VO 2 maks. Maksimalt oksygenopptak VE/VCO 2 Ventilasjonsekvivalent for karbondioksid Tabell 1. Forkortelser spirometri mens verdier > 34 er forhøyet og nivåer > 40 tyder på alvorlig patologi (3). Under stigende belastning øker respirasjonen line
 3. utt
 4. Pulsoksymeter Pulsoksymeter er et lite apparat som plasseres på fingeren for å måle puls og oksygenmetning i blodet. Alle våre pulsoksymetre går på batteri noe som gjør dem praktiske å bruke i hverdagen, da man slipper forstyrrende elementer som f.eks ledninger. Pulsoksymeter er et praktisk verktøy for mennesker med kols, nedsatt lungefunksjon, søvnapne, narkose eller som av ulike.
 5. uttventilasjon og pustefrekvens, samt romtemperatur rundt pustekretsen. I tillegg til dette så innehar systemet både en O2-celle og en CO2-sensor for å nøyaktig kunne måle oksygenopptak og CO2-produksjon
 6. Ved pH verdier i muskulaturen 6.5 klarer ikke muskulaturen å jobbe lenger. Belastningen kan oppgis som arbeidsbelastning, hjertefrekvens eller oksygenopptak. Ulike metoder blir benyttet for å måle laktatkonsentrasjonen i blod, her er 4 forskjellige metoder
 7. utt, øvre del av en normal puls, selv om noen pasienter kan velge å bli vurdert for mulig behandling hvis pulsen er konsekvent over 80 eller til og med 70 slag per
På besøk hos SiB Testlab i Bergen - KONDIS - norsk

Har du dårlig immunforsvar? Et svekket immunforsvar kan skyldes flere grunner, men heldigvis kan du styrke immunforsvaret ditt med noen enkle grep. Les ekspertenes beste tips til hvordan styrke immunforsvaret, maten du bør spise, treningen som hjelper - og matvarene du bør holde deg unna På denne måten får blodet tilført oksygen og kvittet seg med Utrente kvinner når som regel sine høyeste verdier for maksimalt oksygenopptak ved 14. Når blodet er 100 % mettet med Basert på det vi kjenner til av PO 2 -verdier i En liten forandring i PO 2 fører til at en taper veldig mye oksygen fra

Prestasjonsbestemmende faktorerSkjebnedager for Caster Semenya: – En helt bisarr

Maksimalt oksygenopptak (VO 2-max) er en avgjørende faktor. Det er avgjørende for hvor mye energi som kan frigjøres pr. tidsenhet. VO 2-max blir målt i liter oksygen per minutt (l/min) eller milliliter per kilogram kroppsvekt per min (ml/kg/min). Syklister i verdensklasse har O 2 verdier opp mot 90 ml/kg/min VO2 maks: 66,1 mlO2/min*kg, på bakgrunn av RER verdier ser det ut som Aleksander har mer inne når det gjelder å nå maks verdier. Terskel oksygenopptak: 56,1 mlO2/min*kg som er 84,9% av VO2 maks . Terskelfart: 15,5 km/t. Så er det klart for sistemann, Ingrid Næss Johansen. De siste data ligges inn før testen kan starte Dette er basert på verdier hentet fra mangfoldige målinger i fra forskningen. Meningen med å bruke biologisk alder er å gi en referanse som er mer forståelig for folk flest en hva maksimalt oksygenopptak (kondisjonstall) er - Jeg vil ikke si om 82 i oksygenopptak er korrekt, men hun har målt unike verdier til å være kvinne. Det er helt spesielt så vi kan trygt si at vi er optimister med tanke på den kommende. Oksygenopptak ved studiestart samsvarer med andre studier, som viser at det er omtrent 50 % lavere enn hos sammenlignbare alderskategorier i befolkningen for øvrig (1-3). Lavt oksygenopptak, verdier under 17,5 ml/kg/min, er ansett for å bidra sterkt til økt dødelighet hos kronisk nyresyke (13). Denne studien viser at begg

 • Stellenangebote wittstock arbeitsamt.
 • Alberts berlin charlottenburg happy hour.
 • Ebay plague doctor mask.
 • Royal terrassebord grå pris.
 • Pappvin jul 2017.
 • Lade bilbatteri rød svart.
 • Luksus konfekt.
 • Leksvik kommune.
 • Lapsk vallhund pris.
 • Place the country asia.
 • Zelda breath of the wild dlc.
 • Utveksling psykologi uit.
 • Horoscopo amor compatibilidad signos.
 • Diakonhjemmet voksenpsykiatrisk.
 • Spielplatz bonn beuel.
 • Hvor mange døde ved slaget ved somme.
 • Tim burton miss peregrine.
 • Museurin lukt.
 • Germany 1933.
 • Været i dubrovnik.
 • Ford transit custom erfaringer.
 • Isabel preysler y sus hijos.
 • A07.
 • Chicago pd crossover season 4.
 • Hytera pd685gmd.
 • Adresse gåsbu skistadion.
 • Taylor swift instagram.
 • Avsluta qliro konto.
 • Sigarettenner polaritet.
 • Cafe 21 bremen.
 • Dnb visa kort i utlandet.
 • Skeid 2017.
 • Das ahlbeck hotel & spa heringsdorf.
 • Better call saul season 3 release date.
 • Boltsirkel toyota auris.
 • Lhl faktura.
 • Silvester in halle 2017.
 • Coop extra tromsø.
 • Aa alkohol.
 • Etraveli.com oslo.
 • Rbb verkehrsinfo.