Home

Kunstgjødsel birkeland

Hydro har siden distribuert kunstgjødsel over hele verden. Kunstgjødselproduksjonen er i nyere tid gått over på Yaras hender etter at Hydro og Yara ble to selvstendige selskaper. Matnyttig forskning. Metoden som ble funnet opp av Kristian Birkeland og iverksatt av Sam Eyde har styrket landbruket globalt og økt matproduksjonen i stor skala Birkeland mente kortslutningen måtte kunne brukes til noe, og sammen med Sam Eyde kom han fram til en metode for å lage kunstgjødsel. Oppfinnelsen regnes som Norges viktigste. Og sammen etablerte Birkeland og Eyde Norsk Hydro Produksjonen av kunstgjødsel ved å omdanne nitrogen i luft til plantenæring er et av de store norske industrieventyrene: Oppfinneren Kristian Birkeland (1867-1917), som var professor i fysikk ved Universitetet i Oslo, har til og med prydet de norske 200-kronesedlene siden 2004 Birkeland fant en ny måte å lage kunstgjødsel på - noe som en hel verden var på utkikk etter. Sammen med Arendalsmannen Sam Eyde etablerte de Norsk Hydro, som i dag heter Yara og er verdens største kunstgjødselsprodusent

UiO-professor bak Norges viktigste oppfinnelse

Birkeland døde i Tokyo vinteren 1917, etter en kraftig forkjølelse. I 1927 gikk Norsk Hydro over til å produsere kunstgjødsel ved hjelp av den mindre energikrevende Haber-Bosch-prosessen, som fortsatt brukes. Yara International er blant verdens største produsenter av kunstgjødsel. Les også: Vil bruke luft til å lagre energ Birkeland drev også med annen forskning, han fant ut hvordan man kunne lage kunstgjødsel av luft! Foto: Norsk Hydro. Kristian Birkeland ville også lage en lydløs elektromagnetisk kanon til. Birkeland-Eyde-prosessen eller lysbueprosessen er prosess for fremstilling av nitrogendioksid til bruk i gjødsel.. Prosessen er oppkalt etter fysikeren Kristian Birkeland (1867-1917) og gründeren Sam Eyde (1866-1940). I Birkelands patentutkast fra 20. februar 1903 ble metoden beskrevet som å «fremstille elektriske lysbuer av størst mulig overflate, særlig til bruk ved kjemisk binding. Birkeland var sentral for utviklingen av Birkeland-Eyde-prosessen for fremstilling av salpeter til bruk som kunstgjødsel, et arbeid finansiert av ingeniøren og finansmannen Sam Eyde (1866-1940). Denne industriutviklingen dannet grunnlaget for Norsk Hydro LEVERANDØR AV ORGANISK OG MINERALORGANISK GJØDSEL - vi tar alle utfordringer plantene gir oss

Birkeland tok også ut et stort antall patenter som han håpet ville bidra til å finansiere den akademiske forskningen hans. Ett av patentene beskrev en elektrisk kanon. Den ble ingen suksess, men la grunnlaget for den såkalte lysbueprosessen som ga opphavet til fremstilling av kunstgjødsel i regi av Norsk Hydro Birkeland mente kortslutningen måtte kunne brukes til noe, og sammen med Sam Eyde kom han fram til en metode for å lage kunstgjødsel. Oppfinnelsen regnes som Norges viktigste, og sammen etablerte Birkeland og Eyde Norsk Hydro Yara leverer også løsninger som brukes til å fjerne lukt fra kloakk, basert på det samme produktet som Birkeland fant opp for mer enn 100 år siden. - Det tok bare to og et halvt år fra Birkeland fikk ideen i 1903 til fabrikken var klar til å produsere kunstgjødsel i det nystartede selskapet Norsk Hydro Kristian Birkeland var en norsk fysiker som er særlig kjent for sine studier av nordlyset, og som ble nominert til Nobelprisen hele sju ganger. Birkeland virket først som matematiker, men ble etter hvert mer engasjert i teoretisk fysikk og eksperimentalfysikk. Han er særlig kjent for studier av nordlys og magnetiske stormer. Under eksperimentering med en elektromagnetisk kanon oppdaget han. Kristian birkeland kunstgjødsel. Olaf Kristian Bernhard Birkeland (født 13. desember 1867 i Christiania (dagens Oslo), død 15. juni 1917 i Tokyo i Japan) var en norsk professor i fysikk ved Det Kongelige Fredriks Universitet, i dag Universitetet i Oslo.Han gjorde banebrytende arbeid innenfor forståelsen av fenomener i verdensrommet, både rundt nordlys (latin: aurora borealis), og andre.

Den norske professoren Kristian Birkeland (1867-1917) var den aller første i verden som skjønte at nordlyset hadde en sammenheng med de elektromagnetiske stormene fra solen. Han var også mannen bak den eventyrlige oppfinnelsen som gjorde det mulig å lage kunstgjødsel ved å høste nitrogen fra lufta Norsk serie. Vi ser på livet til den norske forskeren Kristian Birkeland, som oppdaget hvordan man lager kunstgjødsel KRISTIAN BIRKELAND (1867-1917) er blant Norges viktigste vitenskapsmenn gjennom tidene. Han var den første som forklarte at solen var kilden til nordlyset, han fant opp kunstgjødsel, han grunnla norsk fysikkforskning og var verdens første romforsker Han fant opp kaviar, høreapparater, kanoner uten krutt og metoden for å lage kunstgjødsel - noe som ble starten på et norsk industrieventyr. Dessuten var han verdens første romforsker! Boken forteller om den unge Birkeland, forskeren Birkeland og oppfinneren Birkeland og gir oss en helt ny forståelse av livet hans Birkeland hadde forsket mye på elektriske lysbuer og selskapet brukte hans teknologi til å binde nitrogen og oksygen i to trinn. Først til NO og så til NO 2 som et grunnlag for videre fremstilling av salpetersyre og kalksalpeter - Ca(NO 3) 2, som ble benyttet til kunstgjødsel

Birkeland hadde 60 patenter innenfor 10 forskjellige hovedområder. Den elektriske flammeskiven, som i moderne teknologi kalles Birkeland's plasma torch, har fått mange andre anvendelser etter at den ble brukt til framstillingen av kunstgjødsel og etableringen av Norsk Hydro Birkeland-Eydes metode er en metode for fremstilling av nitrogenoksid, som ble brukt videre til fremstilling av salpetersyre og Norgesalpeter.

kunstgjødsel ved å høste nitrogen rett ut av løse lufta. Han stod bak 60 patenter, på alt fra margarin og kaviar til en elektro-magnetisk kanon. Birkeland la også grunnlaget for mye av dagens forskning innen rom- og sol-fysikk. Han ble født i desember 1867, for straks 150 år siden. Verdens første offent Kunstgjødsel er industrielt fremstilt gjødsel, og kalles like gjerne for mineralgjødsel. Kunstgjødsel inneholder de tre store - NPK, men inneholder mindre organisk materiale, og ofte færre mikroernæringsstoffer. En essensiell egenskap ved kunstgjødsel, er at den inneholder næringsstoffene plantene behøver, i uorganisk form Kunstgjødsel gir rask frigivelse av næringsstoffer, men lettere utvasking. Organisk gjødsel vil i mange tilfeller ikke frigi nok næring for optimal vekst, men kan i slike tilfeller suppleres med kunstgjødsel. Kunstgjødsel kan være granulert slik at næringsstoffene blir frigitt sakte, avhengig av temperatur og nedbør «Yara Birkeland» dropper å anløpe Larvik Mange venter i spenning til det autonome skipet «Yara Birkeland» settes i drift. Fabrikksjef Jon Sletten ved Yara på Herøya forteller at dette vil skje mot slutten av 2021 - men ikke som antatt Kristian Birkeland tok examen artium ved Aars og Voss skole i Kristiania i 1885, en skole han også var tilknyttet som lærer et par år fra 1890. Han ble cand.real. i 1890. I 1893 ble Birkeland universitetsstipendiat, og fikk støtte til et utenlandsopphold, der han stort sett fulgte samme reiseopplegg som hans medstudent Vilhelm Bjerknes et par år tidligere

Birkeland skapte mye kontrovers da han i 1908 foreslo at strømmer gikk langs de geomagnetiske feltlinjene inn mot og ut fra de polare områdene. Datidens målinger var ikke i stand til å bekrefte dette, men etter inngangen til satellittalderen mer enn 50 år senere ble Birkelands teori omsider bekreftet, og disse felt-rettede strømmene fikk kledelig navnet Birkelandstrømmer Det som hendte, gjorde at de fant ut hvordan kunstgjødsel kunne lages. Møtet mellom det geniale og det praktiske ble viktig for Norge og verden. Det er ikke så lett å få øye på det geniale og søkende ved Kristian Birkeland i UiOs byste. Den ble gitt i gave av broren Dr. Tønnes Birkeland i 1926 Denne hendelsen førte til at Birkeland fant opp hvordan man skal lage kunstgjødsel - noe en hel verden ventet på fordi det var matmangel og sult. I 2017 var det 150 år siden han ble født og 100 år siden han døde. En hel verden hyller nå verdens første romforsker. Fysikeren Kristian Birkeland var den første som lykkes med å binde luftas nitrogengass slik at kunstgjødsel kunne lages industrielt, en bragd som var grunnlaget for etableringen Norsk Hydro i 1905

Mannen bak Norges viktigste oppfinnels

Kristian Birkeland var en av grunnleggerne av Norsk Hydro. Men han var også en naturvitenskapsmann av internasjonalt format I den grad Birkelands forskning var kjent, var den knyttet til Norsk Hydros kunstgjødsel. I dag er det langt mer naturlig å tenke på Birkeland i forbindelse med nordlysforskning og romforskning Birkeland utviklet kunstgjødsel, som trekkes fram som Norges viktigste oppfinnelse, og dannet grunnlaget for etableringen av Norsk Hydro. Energi, luft og vann. Professor Truls Norby ved UiO tror at dette industrieventyret en gang vil ta slutt

Birkeland var og en unik oppfinner og fant opp kaviar, høreapparater, kanoner uten krutt og metoden for å lage kunstgjødsel. Dette ble oppstarten på et norsk industrieventyr med etableringen av Norsk Hydro - som i dag er blitt Yara - verdens største gjødselprodusent Kunstgjødsel basert på Birkeland og Eides prosess som førte til etableringen av Norsk Hydro ble for kostbar for de fleste. Bureisingsbrukene som ble etablert utover på 1900-tallet fikk tilskudd til innkjøp av kunstgjødsel. Det var viktig for å få tilført jorda fosfor og nitrogen Det helelektriske skipet Yara Birkeland på vei til Norge. 40 000 tonn kunstgjødsel fra Porsgrunn tok fyr. Nå får Yara 194 mill. i erstatning. Vil kreve svar på hvorfor Yara sa nei til fordel for Grenland: - Her er det noe som skurrer. Yara dropper Larvik til fordel for Grenland - Vi burde ha informert om smellet på Herøya Yara Birkeland vil redusere utslipp og forbedre sikkerheten på veiene ved å erstatte opp til 40 000 trailere årlig i det tett befolkede Grenland-området. Fartøyet vil transportere kunstgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn til eksporthavnene i Larvik og Brevik

Kunstgjødsel: I 1903 klarte to karer, Birkeland og Eyde, å lage kunstgjødsel ved bruk av elektrisitet og nitrogenoksider fremstilt fra luft. Dette i industriell skala! Norsk Hydro fikk sitt grunnlag av dette og muligheten for å fremstille nitrogengjødsel, for første gang i verden Fra jorda og næringen i den, får plantene de næringsstoffene de trenger for å vokse og trives. Alle planter trenger næring. Generelt sett kan man si at planter som vokser raskt, trenger mer næring enn de som vokser sakte. Den beste tiden å gjødsle på, er om våren

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse problemet med økende matmangel i Europa. Selskapet har i dag en verdensomspennende tilstedeværelse med over 15,000 ansatte og salg til mer enn 160 land 1903: Nachspiel: Sam.Eyde & Kristian Birkeland: ide: luft + vann = kunstgjødsel . 1905: Norsk Hydro stiftes med hovedsete på Notodden . 1907: Byen Rjukan skal bygges . 1909: Transportåren Rjukanbanen (jernbane/ferje) åpnes av Kong Håkon VII . 1911: Vemork (verdens største kraftstasjon) står ferdig, første lass med kunstgjødsel Nå forsvinner Norges største oppfinnder noensinne, Kristian Birkeland fra 200-kronerseddelen og erstattes av en... torsk! Norges Bank kommer med en helt ny seddelserie i år, og på den nåvæende finner du professor Kristian Birkeland, verdensberømt for sitt samarbeid med industrigründer Sam Eyde for gnisten som ga verden kunstgjødsel og for sin nordlysforskning

Fremtidens bonde lager kunstgjødsel hjemme på gården

 1. Norsk bokmål: Birkeland-Eyde lysebueovn utenfor Norsk teknisk museum på Kjelsås. Lysbueovn brukt til fremstilling av kunstgjødsel ved å utvinne nitrogen. Utviklet av Sam Eyde og Kristian Birkeland. Ovnen på bildet er blant de største, kapasitet på 3300 kW
 2. Start studying Kristian Birkeland. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Men Birkeland observerte at under kortslutningen ble det laget en lysbue. Senere oppdaget Birkeland at hva som skjedde var at lysbuen binder nitrogenet i luften så det ble produsert nitrogendioksid (NO2). Nitrogendioksid er en gass du trenger for å lage ammoniakk. Og ammoniakk er et stoff som bruker i kunstgjødsel
 4. De startet presentasjonen med å fortelle om historien til Kristian Birkeland og etableringen av Norsk Hydro - og produksjonen av kunstgjødsel, som i dag utgjør selskapet Yara. Denne historien var viktig for studentene da de skulle løse oppdraget med å utvikle visuell identitet, kommunikasjonsstrategi og sosiale medier-strategi for Yara Birkeland AS

I 1903 innledet ingeniør Sam Eyde og fysikkprofessor Kristian Birkeland et samarbeid om utviklingen av en ny metode for fremstilling av kunstgjødsel, den såkalte Birkeland-Eyde-prosessen. Det sentrale elementet i prosessen var en lysbueovn der luften ble varmet opp til den avga nitrogenholdige gasser Eyde og Birkeland hadde enorm pågangsmot og kreativitet. De greide å stable på beina 1,5 ganger Norges statsbudsjett for å komme i gang med sitt prosjekt. Prosjektet var stort og ga grunnlag for utvikling av industri og lokalsamfunn på steder som Notodden, Rjukan, Tyssedal/Odda, Kristiansand og Eydehavn Kristian Birkeland (13. desember Rik vart han i alle fall, for metodane han hadde utvikla vart tekne i bruk i produksjonen av kunstgjødsel. Saman med ingeniøren Sam Eyde oppfann han Birkeland-Eyde-metoden for utvinning av nitrogen frå luft. Prosessen vart grunnlaget for Norsk Hydro Kristian Birkeland var den første til å løse nordlysets gåte. At det var partikler fra Sola som lagde nordlys. For mange er Birkeland kjent fra fjeset på 200-kronerseddelen. Han fant opp kaviar, høreapparater, kanoner uten krutt og metoden for å lage kunstgjødsel - noe som ble starten på et norsk industrieventyr Historien til Yara strekker seg helt tilbake til 1905, da kjemikeren Kristian Birkeland fant ut hvordan man kunne binde nitrogen fra luften. I Norge hadde man god tilgang på elektrisitet gjennom store vannkraftressurser, noe som gjorde det mulig å fremstille kunstgjødsel industrielt til en overkommelig pris

Ovn - Norsk Teknisk Museum / DigitaltMuseum

Yara Birkeland vil redusere utslipp og forbedre sikkerheten på veiene ved å erstatte opp til 40 000 trailere årlig i det tett befolkede Grenland-området. Fartøyet vil transportere kunstgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya i Porsgrunn til eksport-havnene i Larvik og Brevik Historien om Birkeland og «Norgessalpeteren» er berømt, men fortjener absolutt å gjentas: I 1903 var det klart for en stor demonstrasjon fra den unge, geskjeftige fysikkprofessoren. Birkeland allerede var ekspert på elektromagnetisk stråling, fikk etter hvert åtte nominasjoner til Nobelprisen, og oppdaget at nordlys består av stråling fra sola Dermed startet arbeidet med å fremstille «kunstgjødsel». Birkeland og Eyde stiftet sammen med svensken Marcus Wallenberg selskapet Norsk Hydro i 1905. Selskapet ble et industrieventyr i verdensmålestokk og er fortsatt et stort selskap. Produksjonen av kunstgjødsel pågår fortsatt, men i dag i et eget selskap med navnet Yara Kristian Birkeland malt av kunstneren Asta Nørregaard rundt 1900. Sam Eyde fotografert i 1910 Birkeland-Eyde-prosessen eller lysbueprosessen er prosess for fremstilling av nitrogendioksid til bruk i gjødsel. 47 relasjoner Yara Birkeland vil bli det første helektriske og selvkjørende konteinerskipet i verden. Etter planen skal fullskalaversjonen av skipet sjøsettes i første kvartal 2019. Etter et år med bemannet testing, skal skipet fra 2020, uberørt av menneskehender, frakte kunstgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya ved Porsgrunn i Telemark til Brevik og Larvik

Kristian Birkeland - vår mest geniale nordlysforsker og

 1. I 2005, i forbindelse med et foredrag dykket han ned i historien om Kristian Birkeland, en av gründerne bak Norsk Hydro. Birkelands lysbueprosess, det vil si hvordan man kan omvandle nitrogen og oksygen i luft til kunstgjødsel, var grunnlaget for den teknologien som bidro til at Norsk Hydro, og senere Yara ble verdens største produsent av kunstgjødsel
 2. Med tiden ble Eyde ansett som ukvalifisert til denne stillingen; hans visjoner og planer lignet etter hvert mest på stormannsgalskap, og styret så ingen annen utvei enn å overtale ham til å trekke seg. Dette ble gjort i 1918 i form av en avtale som ble hemmeligholdt Eyde og Birkeland hadde enorm pågangsmot og kreativitet
 3. De fleste kjenner til at Birkeland fant resepten på kunstgjødsel, færre vet at Universitetet i Tromsø er et barn av Kristian Birkeland, også for Meteorologisk institutt og norsk romforskning. Birkeland var oppfinner og sikret seg 60 patenter på alt fra elektromagnetisk kanon, høreapparat, tørking av fisk og behandling av organisk avfall

Reklame for norsk kunstgjødsel på keramiske fliser i Peñafiel, Valladolid, Spania Kunstgjødsel eller mineralgjødsel er en kjemisk framstilt plantenæring, i motsetning til husdyrgjødsel eller organisk gjødsel der næringen i stor grad er bundet organisk. 83 relasjoner Vi bruker mye nitrogen til å lage kunstgjødsel, slik at bonden får gjødslet åkrene sine. De første som klarte å ta nitrogen fra lufta, og gjøre den om til kunstgjødsel, var nordmennene Samuel Eyde og Kristian Birkeland. De oppdaget at en lysbue med temperatur på ca. 3000 grader gjorde om nitrogenet i lufta til nitrogenmonoksid Skipet skal frakte containere med kunstgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya, til eksporthavnene i Brevik og Larvik. I prosessen spares anslagsvis 40.000 lastebilturer gjennom et boligområde i Porsgrunn. - Takk til alle som jobber med Yara Birkeland-prosjektet hver dag, og det begynner å bli ganske mange - Yara Birkeland er et autonomt -altså førerløst- og elektrisk containerskip som skal gå mellom Herøya i Porsgrunn, til utskiaiene i Larvik og Brevik. Skipet har lastekapasitet til 120 containere. I containerne skal man frakte kunstgjødsel fra Yaras fabrikk på Herøya ut til større båter, for videre frakt ut på verdensmarkedet Vår beste jord kan gjøre underverker med plantene dine, enten du trenger jord til hagen eller for å plante i potter. Hvert år, når du planter noe nytt, bør du tilsette ny jord og kugjødsel for å forbedre den jorda som ligger i hagen

Fremtidens bonde lager kunstgjødsel hjemme på gårde

 1. Kunstgjødsel . Med en banebrytende oppfinnelse fra 1903 klarte Birkeland og Eyde å fremstille nitrogenoksider fra luft ved bruk av elektrisitet i industriell skala. De bidro dermed til å fremstille verdens første nitrogengjødsel. Oppfinnelsen dannet grunnlaget for Norsk Hydro, og har hjulpet verden med å få mer mat. Røntgen-kontrastvæske
 2. På dette tidspunkt var forekomstene av Chile-salpeter i ferd med å tømmes og man så seg om etter andre tilganger på kunstgjødsel. Da Birkeland fortalte Eyde om sine observasjoner fattet Eyde.
 3. Lysbuer til salpeterfremstilling var kjent da Kristian Birkeland og Sam Eyde startet samarbeidet i 1903, men ingen hadde på det tidspunkt klart å finne en metode som kunne legge grunnlag for industriproduksjon av kunstgjødsel. Birkeland tok i bruk sine omfattende kunnskaper om elektromagnetisme, som han hadde utviklet gjennom nordlys- og.

Video: Mannen som løste nordlysmysteriet - NRK Kultur og

Birkeland-Eyde-prosessen - Wikipedi

 1. Kristian O. B. Birkeland 1867 - 1917. Professor, fysiker, oppfinner. Også kjent som Olaf Kristian Bernhard Birkeland. Birkeland tok naturvitenskaplig embetseksamen i 1890 og reiste etter dette til Paris, Genève, Bonn og Leipzig på forskjellige studieopphold
 2. Samuel Eyde (29. oktober 1866-21. juni 1940) var ein norsk ingeniør og industriherre.Han vart fødd i Arendal, som son av ein skipsreiar.Eyde avla eksamen som bygningsingeniør i Berlin i 1891.Eyde er mest kjend som grunnleggjar av industriføretaka Norsk Hydro og Elkem.Eyde bygde mellom anna på oppfinningane til fysikaren Kristian Birkeland.Ein metode for framstilling av kunstgjødsel har.
 3. Siste lass med kunstgjødsel gikk fra Rjukan i 1991, med tog på Rjukanbanen, jernbaneferja M/FStoregut over Tinnsjøen, tog på Tinnosbanen til Notodden, og tog på Bratsbergbanen til Herøya. Det er fremdeles en del industri igjen på Rjukan, men utviklingen har lært oss å søke flere ben å stå på

Norsk Hydro (opprinnelig Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab) er et industrikonsern etablert i 1905, opprinnelig produsent av kunstgjødsel, siden utvidet til en rekke andre felt.I dag er fokus for konsernet energi og metaller (særlig aluminium), etter at kunstgjødselvirksomheten ble utskilt som eget selskap (Yara) i 2004, og petroleumsvirksomheten ble slått sammen med Statoil i 2007 Kunstgjødsel var etterspurt over hele verden pga. en kraftig befolkningsøkning. Grunnlaget var lagt for en storstilt vannkraftutbygging og en av verdens teknisk sett mest avanserte elektrokjemiske bedrifter. Rjukan gikk fra et bondesamfunn til et pulserende industrisamfunn. For den avsideliggende Vestfjorddalen var industrien en revolusjon Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab ble startet i 1905 av Sam Eyde, med svensk, fransk og norsk kapital. Eyde hadde fått med seg professor Kristian Birkeland om å utviklet en metode for å bruke store mengder elektrisk kraft til å utvinne luftas nitrogen og lage kunstgjødsel Denne hendelsen førte til at Birkeland fant opp hvordan man skal lage kunstgjødsel - noe en hel verden ventet på fordi det var matmangel og sult. I 2017 var det 150 år siden han ble født og 100 år siden han døde. En hel verden hyller nå verdens første romforsker. Fra 2004 ble kunstgjødsel-delen sk... Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab ble startet i 1905 av Sam Eyde, med svensk, fransk og norsk kapital. Eyde hadde fått med seg professor Kristian Birkeland om å utvikle en metode for å bruke store mengder elektrisk kraft til å utvinne nitrogen fra lufta og lage kunstgjødsel

Oppfinnelsen av kunstgjødsel revolusjonerte verdens matvareproduksjon. Dette ble grunnlaget for at Norge gikk fra å være et av de fattigste landene i Europa til det rikeste på 100 år. Et nærmest tilfeldig møte i 1903 mellom ingeniøren Sam Eyde og den unge og begavede professoren Kristian Birkeland var det som skulle til for å gjøre alvor av ideene om industriell produksjon av gjødsel Kristian Birkeland, mannen bak kunstgjødsel, forsket også på nordlyset. Filmen viser hvordan man kan lage en spennende nordlyseffekt på laboratoriet. Hvordan ser vi? Ved hjelp av lyset fra en mobiltelefon og en konveks linse kan man lage et skarpt bilde av seg selv på en hvit vegg Kristian Birkeland. Galleri. 1904 Lysbuemetoden legger grunnlaget for produksjon av kunstgjødsel. Kristian Birkeland oppfinner lysbuemetoden og legger på den måten grunnlaget for kunstgjødselproduksjon ved hjelp av store mengder vannkraft. Sammen med Sam Eyde starter han Norsk Hydro,. Produksjonen av kunstgjødsel i regi av Eyde og Birkeland startet på Rjukan. Grunnen til at kunstgjødselproduksjonen startet akkurat på Rjukan, var at den elektriske energien som trengtes for å lage kunstgjødesl kunne produseres ved å legge Rjukanfossen i rør

Sam Eyde og Kristian Birkeland var de første i verden til å lage kunstgjødsel i industriell skala ved å bruke vannkraft til å trekke nitrogen fra luften. Notodden av fødested til Norsk Hydro, og sammen med Rjukan fikk de verdensarvstatus for sin industriarv For snart hundre år siden utviklet den kjente norske forskeren Kristian Birkeland en lysbueteknologi som henter ut nitrogen fra luften. Teknologien ble brukt av Norsk Hydro for å fremstille kunstgjødsel, men ble raskt byttet ut med annen teknologi Det er i år 200 år siden Kristian Birkeland døde. Birkeland studerte elektrisitet og magnetisme. Han gjorde banebrytende arbeid i forståelsen av nordlyset, aurora borealis, og klarte å simulere nordlysdannelse i en terrella i laboratoriet sitt. Mest kjent er han kanskje for utviklinga av lysbuemetoden for framstillinga av nitrogendioksid fra luft for å lage kunstgjødsel Norges Bank får kritikk for bytte av Kristian Birkeland med torsk på seddelen - Han var datidas svar på Elon Musk, sier romforsker om Kristian Birkeland. Nå forsvinner Birkeland-motivet fra 200-kronerseddelen - og erstattes av en torsk

Birkeland reiste også til Japan, og der døde han - bare 50 år gammel. Kristian Birkeland rakk dermed ikke å få noen nobelpris. Uten kunstgjødsel ville det moderne jordbruket vært umulig Vi ser på livet til den norske forskeren Kristian Birkeland, som oppdaget hvordan man lager kunstgjødsel. Aldersbegrensning Tillatt for alle Tidspunkt Denne vil alltid være på nett Sesong 1. Uffda, vi greide ikke hente episodene til denne sesongen akkurat nå. Kan du prøve på nytt litt. Kunstgjødsel produseres i dag fra kull og fossil gass, og N2 erstatter kunstgjødsel med et produkt som er fremstilt av husdyrmøkk, og som produseres ved hjelp av biogass, vind- eller solkraft og luft. N2 Applied har hovedkontor i Oslo og testsenter i Svene utenfor Kongsberg

Kristian Birkeland - Wikipedi

Grønn Gjødsel AS - Leverandør av naturgjødse

Det beste i det forrige århundre som etter min mening har kommet til Rjukan fra Notodden er Birkeland/Eyde-metoden for framstilling av kunstgjødsel. Det beste i dette århundre som etter min mening har kommet til Rjukan fra Notodden er Runar Lia og hans direktørjobb på NIA. Nå skal han slutte, og han fortjener en stor takk Ville de andre ikke sette ham der, forsøkte han å rydde veien dit for seg selv: Kostelig, men også avslørende, er Grimnes' fremstilling av arbeidet for å få gitt professor Kristian Birkeland nobelprisen i kjemi for sin oppdagelse av «Eyde-Birkeland-metoden» for fremstilling av kunstgjødsel Historien om Norsk Hydro med pionerene Sam Eyde og Kristian Birkeland er mangfoldig og fascinerende. Som verdensarv kan regionen fortelle om industrieventyret der vannet blir gjort om til elektrisk kraft, og der kunstgjødsel ble produsert for en voksende befolkning i verden

Kristian Birkeland - Norsk Teknisk Museu

Pris: 215,-. innbundet, 2017. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Historien om Kristian Birkeland av Pål Brekke (ISBN 9788299940177) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Kjøp Historien om Kristian Birkeland fra Norske serier En ny og praktfull bok om Kristian Birkeland og nordlyset. Boken forteller den fascinerende historien om en av verdens største forskere og oppfinnere. Den inneholder en rekke sjeldne fotografier (over 150) og er illustrert av grafikeren Leah Laahne

sykling i verdesarven - SykkelTelemarkNotodden | See Norway – Se Norge

Kristian Birkeland: Verdens første romforsker Titan

Rjukan - Notodden industriarv kom på UNESCOs verdensarvliste sommeren 2015. Gründeren Sam Eydes visjon om å sette fossen til å gjøre nyttig arbeid for menneskene, var starten på det som skulle bli Hydro og et industrieventyr Norge ikke har sett maken til Det vil bli 80 meter langt og skal kunne frakte 120 konteinere lastet med kunstgjødsel. Ikke bare «Yara Birkeland» skal være ubemannet. Også lossing og lasting vil skje uberørt av. Kristian Birkeland (13. desember 1867-15. juni 1917) var ein norsk fysikar frå Oslo som nådde heilt opp i nobelpris-klassen. Det fulle namnet hans var Kristian Olaf Bernhard Birkeland.. Den 6. oktober 1898 vart Birkeland utnemnd til professor i fysikk ved det kongelige Frederiks Universitet i Kristiania.Då var han berre 31 år gamal. Birkeland studerte elektrisitet og magnetisme En ny og praktfull bok om Kristian Birkeland og nordlyset. Boken forteller den fascinerende historien om en av verdens største forskere og oppfinnere. Den inneholder en rekke sjeldne fotografier (over 150) og er illustrert av grafikeren Leah Laahne. Kristian Birkeland var den første til å løse no.. En høyst uvanlig sjekkereplikk og 100 år gammel teknologi fra fysikeren Kristian Birkeland var startskuddet for Grete Sønsteby (57) og Rune Ingels (60). Nå skal de gjøre gull av møkk

Kristian Birkeland og Yara - Tu

Inger Birkeland Slågedal | NLR Agder I eit økologisk driftsopplegg er belgvekstar svært viktige, fordi dei samlar nitrogen frå jordlufta. nitrogen i kunstgjødsel. Skilnaden er at ved nitrogenfiksering nyttast solenergien direkte, medan fossil energi nyttast til kunstgjødsel Fysikeren Kristian Birkeland fant en metode for dette kalt «lysbuemetoden», og sammen med finansmannen og ingeniøren Sam Eydes var det starten på gjødselproduksjon for Norsk Hydro, nå Yara. I dag produseres gjødsel på en mindre energikrevende måte enn lysbuemetoden, men beregninger viser likevel at så mye som én til to prosent av verdens totale energiforbruk går med til å lage. Verdensarven Notodden og Rjukan. Notodden var startstedet for verdens første vellykkede industrielle produksjon av gjødsel. I første omgang sørget kraftverket Tinfos I, i neste omgang Svelgfoss, for energien som skulle til for å framstille kunstgjødsel ved hjelp av lysbueovnen og Birkeland-Eyde-metoden Gjødsel er uorganiske grunnstoffer som plantene trenger for å kunne vokse og blir vanligvis tatt opp fra jorda via røttene i form av naturgjødsel (kompost, husdyrgjødsel, grønngjødsling) eller kunstgjødsel (mineralgjødsel). Gjødsel kan også bli tatt opp av bladene (bladgjødsel). CO2-gjødsling er kunstig økt konsentrasjon av CO2 i atmosfæren i veksthus. Intensivt jord- og.

Kristian Birkeland - Store norske leksiko

Birkeland mister en kollega i stormen på fjellet og setter nesten fyr på Universitetet. Han må konstant slite for å få penger til eksperimenter, han utvikler en elektromagnetisk kanon og drar på ekspedisjoner til Egypt. (kunstgjødsel) og blir nominert til nobelprisen åtte ganger! Det setter livet som forsker i 2020 i perspektiv å bruke Norges viktigste oppfinnelse for verdensmarkedet; - Birkeland/Eyde-metoden, - til å lage kunstgjødsel for verdensmarkedet Norsk Hydro startet på Notodden med kraft fra Tinnfos

Kristian birkeland kunstgjødsel — kristian birkeland og

Tinnosbanen ble opprinnelig bygget for å frakte kunstgjødsel fra Norsk Hydros anlegg i Rjukan til Notodden for videre transport på lektere til kysten. Jernbanestrekningen ble senere innlemmet i Bratsbergbanen og ble således tilknyttet det nasjonale jernbanenettet. Etter at Norsk Hydro avviklet produksjonen av kunstgjødsel i Rjukan i 1991, ble Tinnosbanen nedlagt 1905 Industrialists Sam Eyde and Kristian Birkeland found Norsk Hydro in Norway. 1907 First Calcium Nitrate shipment to Thailand. 1910 First Viking ship logo is designed. 1913 First cargo of Calcium Nitrate - 'Norgessalpeter' - is shipped to Nanjing port, China Kunstgjødsel til beite Eng og fôrvekster Yara Norg . Nitrogen til eng og beite. Nitrogen er det viktigste næringsstoffet for gras. Det er nøkkelen til å oppnå avlinger med godt tørrstoffinnhold og brukes ofte til å øke produksjonen når det trengs Når ble kunstgjødsel oppfunnet. Gassturbinen ble oppfunnet av Jens William Ægidius Elling, som i dag regnes som jetmotorens far. Jakten på et materiale som tålte varmen som ble generert førte til mye prøving og feiling Kort sagt hadde Birkeland funnet opp en metode for å lage [] kunstgjødsel,(Birkeland-Eyde-prosessen) og ved hjelp av Eyde, Eydes franske bankforbindelser samt den svenske storinvestoren Marcus Wallenberg ble Norsk [] Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab dannet i 1905. WikiMatrix WikiMatri

gunn%2Bmarit%2Bhelgesen

Bejubler nordlysforskeren og nitrogenfangeren - Apollo

Besøket på Telemarksgalleriet. Eyde/ Birkeland har med det knekt koden for å produsere Hydro`s kunstgjødsel. På starten av 1900 tallet står verden ovenfor matmangel. Hydro`s kunstgjødsel redder store deler av verden fra omfattende hungersnød. Parkett Tinfossen er en påminnelse om der alt startet

 • Hamburgare tillbehör.
 • Mit 50 neu verliebt.
 • Luciakonsert göteborg 2017.
 • Gamo magnum 1650fps 502ms.
 • Tørket maiskorn.
 • Gravemaskin servietter.
 • Eva solo termokopp.
 • Romeo and juliet analysis.
 • Stadt günzburg mäusle.
 • Wohnungen potsdam west.
 • Dreiländereck preise.
 • Helsesøster deltid bergen.
 • Antall trafikkdrepte i usa.
 • Cewe logg inn.
 • Usain bolt height.
 • Montørhåndboka app.
 • Good for me hair.
 • Musikpark erfurt halloween 2017.
 • Klone dinosaurer.
 • Leser werben leser prämien.
 • Tropical storm wiki.
 • Devonshire figuren großhandel.
 • Cottage cheese oppskrifter.
 • Smykke med navn kjæreste.
 • Den blå lagune priser.
 • Tango wien karlsplatz.
 • Sengegavl med tv.
 • Hänsel und gretel hexenjäger.
 • Bailando english lyrics.
 • Ted bundy quotes.
 • Jafaris donuts.
 • Frisk av lekk tarm.
 • Bardisk.
 • Gravert julekule.
 • Oksalsyre i matvarer.
 • Kulturhelga molde 2017.
 • Leie hjullaster oslo.
 • Vegg til vegg teppe sarpsborg.
 • Bukkerittet peer gynt.
 • Geneva touring s review.
 • Best multiroom system 2017.