Home

Grønland smelter konsekvenser

Isen på Grønland smelter både på grunn av at isbreene møter et stadig varmere hav, men også grunnet stigende landtemperatur flere områder på Grønland. Sebastian Mernild fra Nansensenteret i Norge, som blant annet forsker på klimaendringenes betydning for innlandsisen på Grønland, har ikke deltatt i den nye studien, men han har lest den Isen på Grønland har bygget seg opp gjennom flere tusen år. At den smelter, er den største grunnen til at havnivået i verden stiger. Hvis all innlandsisen på Grønland skulle smelte bort. Men fra 2004 og frem har overfladen rejst sig væsentligt hurtigere, faktisk 4 gange hurtigere til 4 cm om året. Det betyder, at Grønland mister 4 gange så meget is nu i forhold til tidligere. Tabet af is skyldes dels, at indlandsisen smelter, og det har konsekvenser for de grønlandske gletsjere Konsekvenser for Europa. De enorme ismassene forskyver jordas gravitasjonsfelt, så vann som smelter fra Grønland påvirker først og fremst det sørlige Stillehavet, mens is som smelter fra Antarktis, får havet til å stige omkring Europa og Nord-Amerika Smeltinga fører også til at permafrosten smelter, og noen steder er det nettopp den som holder fjellene sammen. Når permafrosten smelter kan det skje store jord- og steinras, skriver New Scientist. Slike ras er allerede registrert på Grønland, og et slikt ras i 2002 førte til en tsunami som utslettet den fraflyttede gruvebyen Quillissat

Grønland smelter med rekordhast Den globale opvarmnings konsekvenser for indlandsisen i Grønland, som smelter med rekordagtig hast, skal fremskynde klimaaftale SMELTER: En del av et isfjell flyter rundt i en fjord i nærheten av byen Tasiilaq sørøst på Grønland. Forskere har funnet ut at Grønlandsisen smelter seks ganger fortere i dag enn for 46 år. Hvis isen smelter begge steder, vil det kunne bli en viss havnivåstigning både ved Grønland og rundt Antarktis, men ikke mer stigning enn globalt gjennomsnitt. Og den registrerte havnivåstigningen i Arktis og Antarktis er, som nevnt, mer enn det dobbelte av det globale gjennomsnittet fra 1970 til i dag (henholdsvis 3,6 og 4,1 mm/år)

SMELTER: Landisen på Grønland og Sydpolen utgjør over 15 millioner kvadratkilometer med is. National Geographic anslår at dersom all den isen smelter, vil havnivået i verden stige med 65 meter. Bildet er av Russell-isbreen på Grønland. Foto: Ehbrecht Photo (Colourbox Skulle al Indlandsisen på Grønland smelte, har man regnet ud at verdenshavene stiger med seks-syv meter, mens iskappen på Antarktis vil få verdenshavene til at stige med 57 meter, hvis den smelter. Undervisningsmateriale om klimaforandringer Derfor smelter isen. Forskerne anslår at omtrent halvparten av smeltingen på Grønland skyldes høyere lufttemperatur. Resten skyldes at isen strømmer raskere fra isbreene ut i havet som følge av høyere havtemperatur. 360 milliarder tonn smeltet is innebærer at havnivået stiger med 1 millimeter ENORME ISMASSER: Landisen på Grønland og Sydpolen dekker en tiendedel av jordens overflate. Dersom all den isen smelter, vil havnivået i verden stige 60-70 meter

25 Hoteller i Grønland - Søk Etter Gratis Avbestillin

Isen på Grønland smelter i større og større fart D

 1. Nå smelter den raskere enn på mange hundre, kanskje mange tusen år. I de siste tjue årene har den smelta 33% raskere enn gjennomsnittlig i den 20. århundret. Havnivået stiger nå med 0,74 mm pr år bare på grunn av smeltevann fra Grønland. Det høres kanskje ikke særlig skremmende ut, men nå gjelder det å se skrifta på veggen
 2. Klimaendringenes konsekvenser . Klimaendringene har store og mangfoldige konsekvenser for mange områder på jorda. I noen områder er det tørke og mangel på vann, som flere skogbranner og fallende avlinger. I Arktis og på Grønland smelter isen, slik at vannstanden stiger. Dermed blir kystområder erodert og gjort ubeboelige
 3. Havet blir varmere og utvider seg, de store innlandsisbreene på Grønland og Vest-Antarktis smelter, dette gjør at havet stiger. Stigende havnivå fører til oversvømmelser, ødeleggelse av ferskvann og større ødeleggelser ved stormer. Varmere hav. Når havet blir varmere har dette ikke bare konsekvenser for havnivået
 4. dre havis rundt polene enn vi Volkswagens diesel-migrene får flere hoder til å rulle. Issmelting i Arktis kan få uventede konsekvenser. Og økonomer spår om to forskjellige fremtider - der bare en halv grads økt oppvar
 5. gen i Arktis skjer omtrent dobbelt så fort som det globale gjennomsnittet. Dette skjer i stor grad på grunn av at smelting av snø og is gir en mørkere overflate og dermed økt opptak av solenergi i disse områdene (albedoeffekten). Denne betydelige regionale oppvar
 6. Studie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før. Grønland har mistet nok is siden 1992 til å heve det globale havnivået med 10,6 millimeter. de skjer nå og vil få ødeleggende konsekvenser for kystsamfunnene, sier Shepherd. Norsk bidrag
 7. Studie: Grønlands-isen smelter syv ganger raskere enn før. Issmeltingen på Grønland er nå syv ganger raskere enn på 1990-tallet, ifølge 96 internasjonale forskere tilknyttet 50.

Mens du er koronafast i Norge, smelter isen på Grønland og i Antarktis i rekordfart - dette er konsekvensene RIO DE JANEIRO: Denne brasilianske byen vil slite med både stigende havnivå, økende temperatur og kraftigere regn På Grønland i nord og Antarktis, det sørlige kontinentet rundt Sydpolen, er iskappene flere tusen meter tykke. Dersom disse islagrene smelter, hvor mye ekstra vann i havene vil de bidra med? Det var utgangspunktet for en ny undersøkelse ledet av NASA og publisert i en spesialutgave av den vitenskapelige journalen The Cryopshere Klimamønsteret på jorden blir påvirket når den arktiske polisen smelter. dem kan det få konsekvenser for hele vår kalde vindene som kommer fra Arktis og over Grønland

Fem grunner til at isen på Grønland smelter så fort - NRK

Grønlandsisen er den nest største iskappen i verden med en overflate på rundt 1,7 millioner km², bare den antarktiske innlandsisen er større. Dens lengde er nesten 2 400 km i nord-sør-retning, og dens største bredde er 1 100 km ved breddegrad 77° N, ikke langt fra dens nordligste punkt.Gjennomsnittlig høyde er 2 135 m over havet, mens høyeste punkt er på rundt 3 290 m over havet Issmeltingen på Grønland er nå sju ganger raskere enn på 1990-tallet, ifølge 96 internasjonale forskere tilknyttet 50 universiteter og forskningsinstitusjoner De globale klimaendringene har ført til store endringer i Arktis. Isbreene og snødekket minker, noe som fører til ny vegetasjon og endring i livsvilkårene for mange dyr. Klimaendringene i Arktis påvirker også vær og klima andre steder på jorda. Studie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før Grønland har mistet nok is siden 1992 til å heve det globale havnivået med 10,6 millimeter. - Dette er ikke usannsynlige hendelser med neglisjerbare effekter; de skjer nå og vil få ødeleggende konsekvenser for kystsamfunnene, sier Shepherd Grønland smelter med rekordhast Den globale opvarmnings konsekvenser for indlandsisen i Grønland, som smelter med rekordagtig hast, skal fremskynde klimaaftale

Når is på fastlandet smelter øker vannmengden i havet, men det betyr ikke at havet stiger over alt. Rundt Grønland kan havet til og med synke. Det er mange faktorer som spiller inn på havnivået, og issmeltingen er ikke eneste grunn til at havet stiger, skriver BarentsWatch på sine nettsider Grønland smelter Under 1 min Publisert: 31.07.19 — 19.47 Oppdatert: ett år siden (Foto: Sean Gallup/Getty Images) Mer.. Grønland har nok is til at havet kan stige sju meter. Breforskere mener at hvis isstrømmene smelter hurtig, så vil havnivået stige. Når de sakker ned vil det motsatte skje, og derfor er det viktig å vite hva som foregår Hvis det var en isterning, ville den være gigantisk. Sådan cirka tyve fodboldbaner på hvert led. Eller to milliarder ton vand. Så meget is blev alene torsdag 13. juni forvandlet til vand i det. En av Grønlands største isbreer smelter. Publisert tirsdag 17. november 2015 - 09:00. Flere isbreer på Grønland krymper, beveger seg raskere mot havet, og kalver mer, viser målinger ved hjelp av ulike radarsatellitter. (Foto: A. Pope/National Snow and Ice Data Centre

Isen på Grønland smelter mer. Det kan få store konsekvenser for økningen i havnivået, frykter forskere. - Bidraget fra Grønland på 0,7 millimeter er cirka tre ganger større enn det vi tidligere regnet med. Resultatene er alarmerende og overraskende,. Hvis temperaturen i havet stiger, kan det have alvorlige konsekvenser for sælen. Værst vil det være for klapmyds, remmesælen, ringsælen og grønlandssælen. Sælerne lever ofte på yderkanten af isen ved havene, fjorde og bugte. Hvis isen her smelter eller bliver tyndere, vil de have store problemer med at overleve og reproducere Studie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før. Issmeltingen på Grønland er nå sju ganger raskere enn på 1990-tallet, ifølge 96 internasjonale forskere tilknyttet 50.

Isen dekker 85 prosent av Grønland, men årlig smelter like mye is tilsvarende hele Oslo kommune - vel 400 kvadratkilometer. Konsekvenser av denne oppvarmingen er også at havnivået øker med 3. Havet stiger i hovedsak grunnet smelting av is som ligger på land (breer og iskappene på Grønland og i Antarktis), og på grunn av at vannet utvider seg når det blir varmet opp. Havnivået har steget fortere siden midten av det 20. århundre enn snitthastigheten over de to siste tusenårene Smeltet is fra Grønland er en af de primære årsager til stigende vandstande i verden. Forskere forudser, at stigende vandstand vil resultere i massive oversvømmelser af kystbyer

Store konsekvenser - Dette er absolutt - Om hele Vest-Antarktis smelter, Når isen i Antarktis tiner, vil det påvirke oss mer enn om isen smeltet på Grønland,. Studie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før Issmeltingen på Grønland er nå sju ganger raskere enn på 1990-tallet, ifølge 96 internasjonale forskere tilknyttet 50 universiteter og forskningsinstitusjoner Hvorfor er Grønlands klima i global sammenhæng særlig interessant? Hvad sker der i Grønland og hvilke konsekvenser har det for Danmark Vest-Antarktis og Vest-Grønland smelter raskest Forskerne bak studien undersøkte også de aller nyeste endringene i ismassene, det vil si fra januar 2011 til januar 2014. Det viste, som andre undersøkelser publisert tidligere i år, at isen både på den antarktiske halvøy og i Vest-Antarktis krymper raskt - Rapporten viser, at afsmeltningen fra Grønland er fordoblet siden 2008 og syvdoblet siden 1995, siger han. Læs også : Antarktis smelter indefra - Desuden er forventningen, at Arktis er sommerisfrit i slutningen af 2030'erne

Isen smelter - Læs om konsekvenserne ved global opvarmnin

Issmelting på Grønland fører til høyeste havnivåstigning på 12.000 år. vil det trolig likevel ta flere tusen år før all isen smelter. Et slikt vippepunkt kan komme allerede ved en temperaturstigning på 2 grader over nivået fra før industrialiseringen, sier forskerne Det smelter, og det smelter fort. Isen på Grønland smelter med rekordfart og med hele 6 meter på en måned! Forskere er meget urolig og dette vil med andre ord si at havet stiger mye fortere enn antatt. Har du lyst på en grunn til å gråte så har du en god en her. Hvordan [ Grønland bliver hårdt ramt af de globale klimaændringer. Klimaændringerne vil få meget voldsomme konsekvenser for den grønlandske natur.. I dag er det offentlig erkendt, at de globale klimaændringer er menneskeskabte. På verdensplan er temperaturen inden for de sidste 100 år steget med 0,74 grader Isen smelter seks ganger raskere Funnene kan være et nytt tegn på at jordkloden kan stå overfor katastrofale konsekvenser dersom endringene fortsetter i samme tempo. - Mister Grønland

Og ismassene i Antarktis og på Grønland smelter stadig raskere. 160 milliarder tonn is i Antarktis forsvinner i året, ifølge BBC - det er dobbelt så mye som i 2010. Men nå blir det mye tall, som det ofte gjør i saker om klima- og temperaturendringer. Konklusjonen er vel uansett at noe må gjøres - og aller helst fort Ny forskning fra Ohio State University viser ifølge CNN, at smeltningen af isen er nået et så kritisk punkt, at tiltag mod den globale opvarmning ikke kan stoppe udviklingen. »Isen er nu i den her nye dynamiske tilstand, hvor, selv hvis vores klima var som for 20 eller 30 år siden, så ville den stadig miste masse rimelig hurtigt,« lyder det fra Ian Howat, der er medforfatrter til rapporten

I deres undersøgelse har forskerne fra DTU indhentet data fra GPS-stationer, der måler på, hvordan Grønland langsomt stiger op af havet. Hele den store ø har de seneste 23.000 år hævet sig fra havbunden. Det sker på grund af, at den store iskappe, der gennem årtusinder har dækket Grønland, smelter Polerne smelter, indlandsisen på Grønland ligeså. Showing 1-9 of 9 messages. Polerne smelter, indlandsisen på Grønland ligeså. Lyrik: 12/14/09 5:17 PM: Ifølge førende dansk forsker, med meget konservative forudsigelser (nedspillede konsekvenser, istedet for at se katastrofen i øjnene) - Udtalte at målene i klimatopmødet ikke ville. Is smelter over hele verden. Nesten alle breer krymper. Havisen i Arktis dekker stadig mindre områder om sommeren. På Grønland smelter breene raskere - og taper noe sånt som 250 kubikkilometer i året. I Vest-Antarktis, rundt Amundsen-havet, mener forskerne at bresmelting har nådd «the point of no return»

Hva vil skje hvis innlandsisen smelter? illvit

Konsekvenser av den globale oppvarmingen som temperaturendringer, tørke eller flom kan føre til sesonger med svært dårlige avlinger. Flere jordbruksland, vi er avhengige av, er i ferd med å ufrivillig redusere produksjonen av avlingene sine på grunn av globale endringene . Les mer på Konsekvenser av klimaendringene (UngEnergi.no) Isen smelter, vannstanden stiger og været blir voldsommere. De åpenlyse konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringene kan ikke overses. Men den globale oppvarmingen påvirker kloden vår - og oss - på mange forskjellige måter. Vi har samlet en rekke av de mest overraskende konsekvensene nedenfor. #1 Vinen blir dyr og dårli ILULISSAT: Innlandsisen på Grønland svetter. Verdens største øy taper 150 billioner tonn væske i året. Og forskerne er på tynn is - de skjønner ikke helt hva som skjer SMELTER UTGITT AV: NORSK KLIMASTIFTELSE & BJERKNESSENTERET FOR KLIMAFORSKNING. opp langs kysten av Grønland, til Jan Mayen og til Svalbard. foto: Sindre Skrede FORORD. INNHOLD NORDOMRÅDENE 6 | ARKTIS UTEN IS Det får konsekvenser for marine økosystemer

Grønland smelter - hvor blir det av smeltevannet? steigan

De globale klimaændringer rammer Grønland hårdt. Klimaændringerne vil ændre Grønlands natur voldsomt. Inden for de sidste ca. 100 år er temperaturen på Jorden steget med 0,74 grader. Det lyder måske ikke af meget, men det har store konsekvenser for naturen. For eksempel bliver ørkenen i Afrika større og større Isbjerge smelter i fjorden nær Nuuk på Grønland, august 2019. hvad den ekstreme nedsmeltning kan have af konsekvenser. Undersøgelsen viser, at i 2019 mistede Grønlands iskappe 15 procent mere is, end den tidligere negative rekord sat tilbage i 2012. der smelter, vil selvfølgelig. Ismassen på Grønland smelter mye raskere enn tidligere. Issmeltingen på Grønland er firedoblet siden 2003, viser en ny studie. Publisert Publisert . 22. januar 2019. SMELTER: Isen smelter mye raskere enn tidligere antatt på Grønland, ifølge en ny studie publisert i tidsskriftet PNAS

Nyt studie: Får konsekvenser for Danmark Indlandsisen i Grønland smelter med en hastighed, så det globale havniveau vil været steget med mellem ti og 12,5 centimeter om 80 år Enorme konsekvenser. Antarktis så enormt, at det kan bidrage med 70 meter til de globale havniveauer, hvis det smelter helt. Til sammenligning vil en total afsmeltning af Grønland bidrage med omtrent 7,2 meter. Men hvorfor hiver forskerne Danmark ind i ligningen, når det kommer til noget så fjernt som Antarktis Flere steder er permafrosten begyndt at smelte, og det kan få store konsekvenser for veje og kloaker. For når permafrosten smelter kommer der smeltevand og jorden synker. Derfor vil en gruppe forske Grønland smelter. Utdødde dyrearter komme opp til overflaten i den grønlandske innlandsisen og den største isbreen nord for ekvator, grønlandske Sermeq Kujalleq, har krympet flere kilometer på to år. Den globale oppvarmingen er nå synlig på Grønland Den inkluderer ikke de massive iskappene på Grønland og Antarktis. Nyere studier viser at Grønlands iskappe smelter med en rate som er mye høyere Konsekvenser av global oppvarming.

Konsekvenser | Geografi | DR

Grønland smelter med rekordhast Sermitsiaq

Grønland smelter i rekordfart. Innlandsisen på Grønland smelter raskere enn noen gang, og nye målinger foretatt av NASA, viser at det har skjedd avsmeltning på hele 97 prosent av innlandsisens overflate. Av Kai Morten Habberstad Onsdag 25.07 2012. Del Uddøde dyrearter kommer til overfladen i den grønlandske is, og den største gletsjer nord for ækvator, den grønlandske Sermeq Kujalleq, er krympet adskillige kilometer på to år. Global opvarmning er nu synlig i Grønland Nyere observasjoner av havnivåendringer ved polene setter spørsmålstegn ved om isen på Grønland og i Antarktis virkelig har smeltet de siste 40 år. En vitenskapelig artikkel fra 2014 ( Jevrejeva med flere ) omhandler havnivåendringer siden 1807 og resultatene av deres forskning viser at det globale havnivået siden 1970 i gjennomsnitt har steget med 1,8 millimeter per år Grønland stiger som is smelter | 2020 2020. Innhold: Forskningen ble publisert i dag i Science Advances . Det ble ledet av Shfaqat A. Khan fra National Space Institute ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Space)

Ny studie: Grønlandsisen smelter i dramatisk fart - V

Nu smelter isen ikke pludseligt, og når den smelter hæver Grønland sig, så det bliver mindre end de 2,2m. Desforuden må andre dele synke for at Grønland kan hæve sig, og derved får havet mere plads. Det bliver sikkert ikke i forholdet 1:1, da bjerg er tungere end vand, men det bliver under de 2,2m Home » Oversigt over links » Fag » Fysik » Grønland smelter. Fysik Indlandsisen på skrump Matematik Global opvarmning Naturgeografi Havniveau Geovidenskab. Grønland smelter. Isen på Grønland smelter, man siger at Grønland mister masse. På grafen fra NASA kan du se udviklingen fra 2003 og frem Det var egentlig i spøg jeg skrev at Grønland gyngede op ned, men fra videnskab.dk ser det ud til at være måleligt: I årets varmeste måneder, hvor isen smelter hurtigst, stiger Grønland med den højeste hastighed, mens øen i de kolde måneder rent faktisk får så meget mere isdække, at den synker ned i havet igen Menneskeskapt. SMELTER: Landisen på Grønland og Sydpolen utgjør over 15 millioner kvadratkilometer med is. National Geographic anslår at dersom all den isen smelter, vil. Hvor mye vil havnivået stige? Økt bresmelting fører til høyere havnivå. Den raske avsmeltingen som skjer på Grønland kan tyde på at havnivåstigningen blir Og det kan få store konsekvenser for livet i havene omkring Grønland og i sidste ende for os allesammen, viser ny dansk forskning, skriver dr.dk. Store mængder ferskvand i havene kan nemlig forskubbe balancen i økosystemerne. LÆS OGSÅ Indlandsisen smelter hurtigere, end man troed

Grønland smelter ti ganger raskere enn antatt. Radikale spådommer om klimaendringer synes nå i den grønlandske naturen. NY TID. Email: redaksjon@nytid.no Publisert: 26. juli 2005. Rapporter fra fangstfolk, lokalbefolkningen og nå forskerne viser at Grønland opplever ekstreme endringer i naturen Grønland (grønl. Kalaallit Nunaat [kalɑːɬit nunɑːt], «menneskenes land») er verdens største øy.Geografisk hører den til Nord-Amerika, men politisk til Europa.. Grønland inngikk i Norgesveldet i 1261.I 1814 ble realunionen mellom Danmark og Norge oppløst som følge av Kieltraktaten, og Norge ble tvunget inn i en ny union med Sverige.. Arktis smelter - konsekvenser for klimaet. Chapter Vi følger ekspedisjonen med seilbåten Jotun Arctic langs kysten av Vest-Grønland og over til Gjøahavn i arktisk Canada

Denne effekten forsvinner når ismassene smelter, som vil føre til at vannmassene fordeler seg mer jevnt utover jorden. En smelting av disse områdene vil resultere i at vannstanden synker rundt Grønland, og legger seg som et belte rundt ekvator, hvor store landområder vil bli satt under vann Konsekvenser for narhvaler Narhvalen er et dyr, som i den grad vil blive påvirket af klimaforandringerne på Grønland, da de nemlig er ekstrem følsomme dyr. Faktisk mener man, at narhvalen mindst er lige så følsom overfor klimaforandringerne som dens fjende, isbjørnen De norske polarheltenes elskede Grønlandsis, er som kjent i ferd med å smelte. Fra før 2004 og frem mot 2009, økte nettomengden is som smeltet med 400%, fra 70 kubikkilometer til 300 kubikkilometer i dag. Det er enorme mengder vi snakker om! Nedsmeltingen av Grønlandsisen får konsekvenser over hele jorda. Dersom havet stiger med bar Det potentielle boom i minedriften i Grønland kan have både positive og negative konsekvenser. Minedrifts-projekter kan skabe jobs og økonomisk vækst og tiltrække migration og investeringer. For nogle er minedrifts-projekterne kontroversielle. Lokale indbyggere bekymrer sig om stråling og forurening fra minen

Smelter isen på Grønland og i Antarktis

 1. dst relevant i forhold til Grønland, da indlandsisen ofte nævnes i forbindelse med debatterne om de globale temperaturstigninger. Her er frossent ferskvand er bundet, i form af millioner af kubikmeter is, og samlet set rummer Grønland hele 10 procent af verdens.
 2. Grønland er verdens største øy og Grønlandsisen er verdens nest største reservoar av ferskvann. Dersom all is på Grønland smelter kan havnivået stige med 7,4 meter. Det er ingen tvil om at Grønlandsisen smelter. Fra august 2018 til august 2019 forsvant det ifølge det danske meteorologiske institutt (DMI) 329 milliarder tonn is
 3. gen gitt konsekvenser for dyr og natur
 4. Ida Frisch ISBN: 9788210057441 Pris: 329,- I salg fra 24.03.20 Grønlandsisen smelter. Vi har sett bildene, lest artiklene og hørt forskerne legge ut om konsekvensene. Vi vet alle hvorfor det skjer, men i Ida Frisch sin bok Kjære Grønland , er det ikke snakk om togradersmål og strenge pekef
Bæredygtig turisme vinder frem i Grønland - Traveltrade

Slik vil verden se ut dersom all landisen smelter - Vitenska

Verdens isbreer, foruten innlandsisen på Grønland og i Antarktis, taper masse som tilsvarer en årlig havnivåøkning på omtrent 0,77 mm (±0,22 for perioden 1991-2003). Iskappen på Grønland inneholder så mye vann at skulle hele smelte, ville det globale havnivået stige med omtrent 7 meter Farlig svette: Hetebølge gir smelterekord på Grønland. Hetebølgen som ga rekordvarme flere steder i Europa, beveget seg denne uken nordover til Grønland. Det vil gi målbar havnivåstigning og konsekvenser i tusenvis av år fremover, mener klimaforskere Isen, der ikke burde smelte, smelter . At isen omkring polerne smelter er ingen hemmelighed. Men at havisen nord for Grønland smelter, det er en nyhed, der samtidig overrasker forskerne. »Det er ikke set før, at den del af havet har åbnet sig op,« siger den danske klimaprofessor Sebastian H. Mernild til dansk TV 2 Innlandsis som dekker 85 prosent av Grønland og er opptil 3 kilometer tykk. Ismassene inneholder nesten 10 prosent av ferskvannet i verden. Isen ble dannet for 250.000 år siden. Den er i dag i ferd med å smelte på grunn av global oppvarming. Kilde: Store Norske Leksiko

Indlandsisen smelter - videnska

 1. København (NTB-Ritzau-AFP): Innlandsisen på Grønland smelter raskere enn noen gang siden forskere begynte å måle tempoet i smeltingen. Nye målinger viser at det har skjedd avsmeltning på hele 97 prosent av innlandsisens overflate
 2. Grønland er mere udsat for vejr end Antarktis. - Fordi Grønland har et mildere klima, kan området blive ramt af et langvarigt højtryk, som får en større del af isen til at smelte i løbet af sommeren, siger Ruth Mottram. Det skete blandt andet i sommeren 2019, hvor Grønland var udsat for en langvarig hedebølge
 3. I et interaktiv kart har vitenskapsinstitusjonen sett på hvordan verden vil se ut dersom all isen på planeten skulle smelte. Kartet viser klodens nye kystlinjer dersom havene stiger om lag 65 meter, som National Geographic mener er scenariet dersom all isen på land smelter
Future Greenland | Sermitsiaq

Smelter egentlig isen på Grønland så fort som forskerne

 1. gen fortsetter slik den er nå vil det påvirke klimaet på mange ulike måter: Oppvar
 2. dre end forventet, mens det modsatte vil være tilfældet for Vestgrønland
 3. Grønland er dermed det nordligste landområde på jorden. Ligesom på Antarktis har der i det indre af Grønland samlet sig enorme mængder af frossen nedbør. På midten er temperaturen næsten konstant under nulpunktet og nedbøren smelter dermed ikke
 4. Isen på Grønland smelter raskere enn noen gang. Det er siden forskere begynte å måle hvor raskt den smelter. Nye målinger viser at isen har smeltet på hele 97 prosent av innlands-isens overflate. Det skriver nyhetsbyrået NTB. Dette er mer enn noen gang i løpet av de 30 årene. Da har isen vært overvåket av satellitter

Vitenskap, Klimaendringer Havnivå og issmelting: Slik

Isbreene i Himalaya smelter dobbelt så fort som for 20 år siden. som påvirkes mye mer av vanntilstrømming fra Grønland og Antarktis. Men tap av ismasse kan få dramatiske konsekvenser for nålevende og kommende generasjoner i Asia Hvor store konsekvenser klimaendringene får, er avhengig av samfunnets sårbarhet og tilpasningskapasitet. Sårbarhet betyr at en lett kan bli skadet. Et par eksempler vil illustrere hva dette kan bety: En bygd som utelukkende baserer seg på fiskeoppdrett er sårbar fordi endringer knyttet til denne ene næringen (det kan for eksempel være mer fiskesykdom eller algeoppblomstring) kan få. Konsekvenser. Konsekvensene for oppvarmingen i dette tempoet vil være fryktlige. Også Vest-Sibir, der permafrosten smelter. Noe annet vi kan se på her, er at Metangass frigjøres, det medfører ikke bare store problemer for de russiske beboerne, men også alle klimaforskere i hele verden, samt. Menneskene rundt dem,. København (NTB-Ritzau-AFP): Innlandsisen på Grønland smelter raskere enn noen gang siden målingene startet. I sommer har det vært smelting på hele 97 prosent av innlandsisens overflate

Få mere at vide om is og klima i GrønlandHavene stiger hurtigt: Florida og Tokyo i fare | NordjyskeTrods vild vinter - Østrigs fremtid som skiland i fare - TV 2LNS-Frode er fortsatt optimistisk

Hvis isen på Grønland smeltet. Da kunne Flaggruten legge til kai ved inngangen til Bergens Tidende. Kjuaguttene kunne ro omkring og fiske mort på Ole Bulls Plass, og Nygårdshøyden måtte omdøpes til Nygårdsøen Klima: Havisen smelter i Arktis Isudbredelsen for marts måned 2019 løb ind på en 8. plads af laveste udbredelser, siden vi begyndte at måle med satellit for 40 år siden. Afsmeltningen de sidste par uger er tilmed gået så stærkt, at vi fortsat har rekord for årstiden Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser for verdens kystlinje. Også issmelting på Grønland og oppvarmingen av vannet i havet bidrar til stigende havnivå. er likevel lite sammenlignet med virkningene som er ventet som følge av at ismassene i Antarktis trolig fortsetter å smelte i hundrevis av år - Så når isen på Grønland forsvinner, vil ikke vannet på den nordlige halvkule bli tiltrukket Grønland på samme måte som i dag. I prinsippet vil vannet som smelter trekke mot den andre store gravitasjonskraften, isen i Antarktis, forutsatt at den ikke har smeltet, sier Sandø. Det er imidlertid lenge til det kan bli en realitet Isbreene i Himalaya smelter dobbelt så fort som påvirkes mye mer av vanntilstrømming fra Grønland og Antarktis. Men tap av ismasse kan få dramatiske konsekvenser for nålevende og. Forskeradvarsel: Grønland smelter med kraftigt stigende hast. I de seneste otte år har Grønland mistet lige så meget is som i de 37 år fra 1972 til 2009. På den baggrund er der alvorlig risiko for, at Grønlands vældige iskappe i sidste ende vil forsvinde, spår dansk isforsker

 • Stephen king priser.
 • Lukaku old club.
 • Integrert markedsføring.
 • Altmeppen rheine.
 • Torshovteatret.
 • Fall på nakken.
 • Kpmg nhh.
 • Eternal flame.
 • Moviemask eplehuset.
 • Usa for africa we are the world priser.
 • Universitet i canada.
 • Trappistes rochefort.
 • Rusta rengjøring.
 • Englische nachnamen.
 • Gravid med to livmorer.
 • Stadthalle chemnitz kleiner saal.
 • Historie vg3 studentnotater.
 • Syrin beskjæring.
 • Pirates of the caribbean salazar's revenge trailer.
 • The legend of hercules.
 • Melkværn brugt.
 • Statens vegvesen lier åpningstider.
 • Moldawien frauenhandel.
 • Slankeoperasjon pris stavanger.
 • Singles im waldviertel.
 • Stump vinkel grader.
 • Berliner selber machen rezept.
 • Netiquette forum.
 • Bølgevarsel kysten.
 • Hsv logo bilder.
 • Symaskinsreparationer stockholm.
 • Vanntemperatur bø sommarland.
 • Privatundervisningen.
 • Bellissimi liezen.
 • Die schönsten sehenswürdigkeiten in rheinland pfalz.
 • Lys på sykkel.
 • Singles im waldviertel.
 • Erico’s caddy.
 • Pasientsikkerhetskonferansen 2017 presentasjoner.
 • Windsor port pris.
 • Uken revy.