Home

Humler og bier

Humler og bier er utrydningstrua fordi leveområdene blir bort

Humler og andre bier, men også andre pollinerende insekter som sommerfugler, biller og blomsterfluer, er nødvendige for at blomstrende planter skal kunne formere seg. Særlig biene har stor økologisk og økonomisk innvirkning på grunn av sin viktige rolle i pollinering av planter. Matplanter som raps,. Humler, bier og andre insekter pollinerer (bestøver) blomster. De er viktige både for samspillet i naturen og for matproduksjonen. Nedgangen av disse nyttige insektene er satt på dagsorden av det internasjonale naturpanelet (Ipbes). Mye av maten vi spiser må pollineres Med klimaendringer, bruk av plantevernmidler og landbruksområder uten blomstrende vegetasjon, er det er stor fare for at våre pollinerende insekter som humler og bier kan dø ut. Ved å velge stauder og sommerblomster som sikrer kontinuerlig blomstring gjennom hele sesongen, får du ikke bare en flott hage eller terrasse, men du sikrer også jevn tilgang på mat for humler og bier Biene lager honning, og man kan se på over 12 000 år gamle hulemalerier at mennesker har holdt bier i uminnelige tider. Bier stikker kun i selvforsvar. De har mothaker på brodden, noe som gjør at de dør en stund etter stikket fordi brodden og giftblæra sitter igjen. Konklusjon: Humler er bier, og bier er veps : Humler er en slekt av store, hårete insekter som tilhører biene, og er plassert i familien Apidae, sammen med blant annet honningbier.Humler kjennetegnes på sin noe tykke og brede, vanligvis tett behårete kropp; vingene virker små i forhold til kroppen. Bare dronninger og arbeidere hos humler har stikkebrodd

Humler og bier - pollinatorer - Miljødirektorate

 1. Uten humler og andre bier ville verdens matproduksjon og økosystemer mest sannsynlig ha kollapset. Verdens matproduksjon er i en stor del avhengig av pollinatorer. Humler er veldig effektive pollinatorer, de brukes derfor i mange drivhus i Norge (agurk, tomat etc.). Det anslås at mellom 15 og 30 prosent av maten vi spiser er pollinert av bier
 2. Bier betyr altså humler og bier. Vi skiller ofte også mellom «villbier» og «tambier», dette for å skille mellom de 2016 artene som ikke bor i kube og lager honning og den kjente honningbien. Kulturlandskapet som vi har i Norge etter mange år som et jordbruksland, er avgjørende for biene
 3. Bier er en insektoverfamilie i ordenen årevinger. Best kjent er de sosiale artene som honningbie og humler, der man finner kastedannelse, arbeidsdeling og overlappende generasjoner. De fleste bier er imidlertid enslige, solitære, det vil si at hver enkelt hunn har eneansvaret for sine larver, selv om flere hunner bygger reir på samme lokalitet.Arten honningbie produserer honning og er.
 4. Humler er bier? - Ja, humle er en bie og bie er en veps. Ordenen de tilhører heter alle veps. Det er mange som surrer her. Bokstavelig talt. Hehe
 5. La Humla Suse jobber for at hagene i Norge skal være best mulig levested for humlene. Derfor har vi samlet en liste over planter vi anbefaler som humlevennlige. Den er kort og konsis, hvor baktanken er at dette skal være sikre vinnere fremfor en komplett liste. Kort fortalt har disse plantene rikelig med pollen og nektar, og de er [

Slik får du humler og bier til å trives i hagen din - Hag

Vårt forhold til Apis Mellifera - honningbia - er eldgammelt.. Mennesker raidet bienes honninglager langt tilbake i steinalderen. Og arkeologiske spor viser at vi drev med birøkt for flere tusen år siden.Opp igjennom årene har vi tatt med oss det nyttige insektet til alle kontinenter utenom Antarktis @winther og @Finn Jo, det er dessverre en studie, som sier at iallfall ett stoff i lupiner (lupanin) er giftig for arten Bombus terrestris (mørk jordhumle). Det er da tatt 4 grupper humler, som har fått 4 grupper av det samme pollenet. Men 3 av disse gruppene med pollen, er da tilsatt 0,2, 1 og 2 mg lupanin pr. g pollen Det samme er biller, fluer, veps og humler.Maur er sosiale insekter som lever i organiserte samfunn.Bier er nytteinsekter som gir oss honning.Til nytteinsektene hører de som pollinerer flere av våre kulturplanter, likeså de honningproduserende biene, silkespinneren, insekter som produserer fargestoffer, voks eller lakk, foruten snylteinsekter som utrydder utallige skadelige insekter.Mange. Bier og humler øker avlingens omfang og kvalitet. 30 prosent av de ville biene i Norge står på rødlista, de synker i antall og risikerer å forsvinne. Hjelp bier og humler i gang ved å så og plante pollinerende planter som de liker. Du kan til og med starte med biavl selv og henge opp et biehotell. Planter som bier og humler like

Vi kan tilby kasser for å tiltrekke humler og bier til hagen. Hjelper på pollineringen og er fine pedagogiske hjelpemiddel for barn og naturentusiaster. Hunnene og arbeiderne har stikkebrodd, hannene mangler dette. Stikkbrodden er glatt, så en humle kan, i motsetning til en honningbie, stikke flere ganger. Noen sier at humlen brenner, men fakta er at stikk av humler, bier og veps vil oppleves ganske likt Norge har et rikt mangfold av bier. Hele 208 arter er påvist hos oss. Av disse er honningbia én art, mens humlene utgjør 35 arter. De resterende 172 arter er ulike grupper av villbier fordelt på 6 ulike familier. Biene er egentlig en form for planteetende veps. De tilhører insektordenen veps og er nær beslektet med stikkeveps og maur

Østerrike og andre land i Mellom-Europa har vært aktive på hotellfronten i flere år. Foto: Kristina Bjureke. I relativt sterile og striglete bymiljø kan vi også forbedre bomulighetene for insekter ved å lage insekthoteller. Et insektshotell er rett og slett boplasser der egg og larver til bier, humler og veps kan utvikle seg Vi har sett økende fokus på humler både i Norge og internasjonalt de siste årene. Humlene har en svært viktig rolle som bestøvere av nytteplanter, men samtidig viser nyere studier at bier og humler går tilbake som følge av negativ påvirkning i deres leveområder. Økt kunnskap og bevissthet er en viktig drivkraft for å bremse denn Humler. Interessen for humler, bier og andre pollinerende insekter har eksplodert både i Norge og internasjonalt de siste årene. Humleplakaten. Her kan du laste ned og printe ut humleplakaten (A3-format) eller bestill den gratis (mot porto) fra Norsk institutt for naturforskning Humler og bier er av de viktigste. I Norge har vi mange forskjellige arter av villbier; 35 humler-arter og hele 172 Read More. Tips til hagen. Blomstermenyen er utarbeidet i samarbeid mellom flere organisasjoner og institusjoner. Sammen kommer vi her med noen tips for deg som ønsker en pollinatorvennlig hage Vepsen lager papiraktige bol, det gjør ikke bier eller humler. Noen blomsterfluer etterlikner svært godt fargene til bier, veps eller humler, men fluer har bare to vinger, mens bier, veps og humler har fire vinger. Biologi. Mye kan sies, og mye er skrevet om bienes fantastiske sosiale liv, nyttige egenskaper, problemer med bidød og mye annet

En gang for alle: Forskjellen på humle og bie

Humler - Wikipedi

Familien humler og bier regnes stort sett som nyttedyr på grunn av sin rolle som pollenspredere. Det finnes 200 humlearter i verden, hvorav 33 finnes i Norge. Bier slår seg av og til med i husveggen hvis de har stukket av fra en bikube. Plutselig kan du se tusenvis av bier sverme eller sitte i klaser på husveggen Humler - trivelige og nyttige bier Av Roald Bengtson Humlene er viktige pollinatorer av eksempelvis tomater, epler og blåbær. De fleste typer av skogsbær er avhengig av humlenes bestøvning. På verdensbasis er det kjent rundt 250 arter av humler (Bombus), og Norge har fortsatt 34 av disse. Humler er bier god Lag en blomsterfest i kjøkkenhagen. Skap et sted hvor humler og bier trives - da flytter dem sannsynligvis inn et eller annet sted i hagen din. Grønnsakene dine trenger dem! Oregano, broccoli og agurkurt i blomst! Forskere frykter at flere norske humler og bier er i ferd med å utryddes. I tillegg importerer nå stor Bie- og humlebestandene har sunket dramatisk de siste årene, og flere humlearter står i fare for å utryddes. Det haer også vært en en nedgang i bestanden av honningbier. LES OGSÅ: Lystbetont hagearbeid (Tekst og video) - Vi har ingen tid å miste. Nå må vi skape forhold der bier og humler vil trives

Den er derfor nyttig for humler og bier også utenfor blomstringssesongen.. Bildet til venstre er tatt av Martina Oefelin, bildet til høyre er tatt av Jorunn D. Newt. Marskrossved, Viburnum farreri Herdig til H4 Kan begynne blomstringen meget tidlig, i mildeste deler av landet også før mars men de fleste får vel blomstring først i mars-april og er en nytteplante, i tillegg til at den er elsket av sommerfugler, bier og humler. Praktsolbrud: Finnes i sorter i gule, oransje og røde toner, og blomstrer både lenge og sent på sesongen. Humler elsker praktsolbrud og overnatter gjerne på blomsten. Solhatt: En flott staude og nyttig medisinplante. Den blomstrer sent på sesongen, fr - Humler lever av nektar og pollen. Pollenet fester seg i pelsen deres, og de 'grer»' det ned for oppsamling i egne pollengjemmer på bakbeina. Når humlene flyr fra blomst til blomst er de meget nyttige for pollinering av blomster, både i den naturlige flora og i landbruket. - Humler stikker sjelden, men hunnene og arbeiderne har. Humler og bier stikker helst ikke, og blir derfor ansett som snillere enn vepsen. Det kommer nok av at biene ofrer livet for et stikk, mens vepsen kan stikke mange ganger. Jeg har blitt stukket av humler et par ganger, de stikker stort sett bare når de kommer i klem eller blir tråkket på Å sette opp biehus er essensielt for å gi biene steder å yngle. Men de trenger også nærhet til mat for å trives og flytte inn i biehuset ditt. Mat for biene er blomster og planter. Som alle andre levende vesener trenger også bier og humler næring. Er du heldig har du villplanter i eller rundt hagen som biene liker. Men du kan også sette ut planter og blomster som sikrer tilførselen.

Hjelp humla og andre pollinatorer! - naturvernforbundet

Oversikt over tidligere nyheter og innlegg her. En flott gave til alle naturinteresserte, boken «Norges humler med Humleskolen» Tidenes første håndbok om humlene i Norge. Detaljer om kjøp her: www.norgeshumler.no. Et sted å starte. Vil du vite mer om humler, bier og andre arter i norsk natur? Da er Humleskolen et sted å starte Bier er nært beslektet med humler og tilhører samme familie som veps og maur. Honningbier er den vanligste arten i Norge, mens villbier er sjeldne og skal som hovedregel ikke bekjempes. Husk at bier først og fremst er et nyttedyr og spesielt honningbiene er en verdifull del av vårt økosystem

Du treng ikkje seie at maten vår forsvinn om humlene forsvinn. I staden kan vi snakke om at utan humler og bier får vi ikkje bringebær, blåbær eller eple. Med humler som døme kan vi bevisstgjere dei på dagens utfordring, men også vise dei moglege løysingar Humler og bier tilhører den samme insektsfamilien Apidae, og de er spesielt viktig for oss grunnet deres pollinering av nyttevekster.Disse insektene står i fare for å miste mye av de naturlige utbredelsesområdene sine og bestanden av disse insektende er synkende Bier og humler er de mest effektive på dette, men også sommerfugler er pollinerende insekter, fortsetter Steel. Av Norges 208 biearter er 35 humler. Av disse er følgende seks på rødlista

Fakta om bier Natur og Ungdo

Vi sprer kunnskap, gjennomfører aktiviteter og verver humlevenner for å nå våre mål: Øke bevisstheten og kunnskapen om humlenes behov. Sørge for levedyktige og gjerne økte bestander av alle Nordens humlearter. Med støtte fra medlemmene våre, gjennomfører vi ulike prosjekter for å gjøre livet lettere for norske humler Humler og bier! Skrevet juni 17, 2014 av Lars K. Giæver. I dag har vi satt ut en liten skål med vann til humlene og biene som jobber dagen lang for at vi skal få mat på bordet. For at de ikke skal drukne har vi puttet klinkekuler i skåla noe vi leste var anbefalt på denne siden Humler er ikke aggressive, men har muligheten til å forsvare seg selv. Dronene har ikke brodd. Humler angriper bare når de er stresset eller sinte. Humlestikk gir sjelden større symptomer enn rødfarge og en hevelse, men noen mennesker kan være overfølsomme mot humlestikk og vil reagere kraftig på et stikk

Primitive bier har kort tunge, mens humler og honningbier har lang tunge som gjør det mulig å utnytte langkronede blomster. Vi får riktignok færre bier her i verden, men dukker det opp en liten koloni hjemme hos deg, er de ikke mindre irriterende av den grunn De alvorlige truslene mot bier og humler kan skade det biologiske mangfoldet. Truslene er mangefasetterte og omfatter alt fra klimaendringer og invaderende arter til utbygging, asfaltlegging, færre blomsterenger, moderne jordbruk og utstrakt bruk av plantevernmidler Bier og humler utryddes i et bekymringsfullt tempo og fortsetter det, er utsiktene for jordas matproduksjon dårlige. Bier pollinerer matplantene våre og regnes som grunnsteinene i økosystemet vårt. Uten biene, blir det rett og slett mindre mat

AVANSERTE: Bier og humler er sosiale dyr som lever i komplekse samfunn. De er de mest komplekse insektene vi kjenner og «tjenestene» deres har en anslått verdi av 1300 milliarder kroner i året. Artsdatabanken, NINA og Hageselskapet har igjen gått sammen og laget en ny og bedre utgave av den populære plakaten om våre norske humler! Mange har et kjært forhold til humlene. På verdensbasis finnes omtrent 250 arter, og her til lands har vi 34 arter av denne pollinerende og «pelskledde» insektslekta i familien langtungebier

Bier og humler vil da fortere trekkes til bostedet. Det er også viktig at det finnes vann i nærheten, så slipper insektene å lete etter drikke når de skal ut og jobbe. Vedlikehold Et insektshotell eller insektshus må vedlikeholdes. Man bør påse at ikke smågnagere eller fugler etablerer seg der Blomstene humler og bier elsker - fra vår til høst. Det er viktig at vi legger til rette for bier og humler i hagene våre. Våre små venner er sårbare arter, og sliter når natur bygges ned. Vi kan gjøre livet lettere for dem når vi kjøper planter til hagen Som alle andre levende vesener trenger også bier og humler næring. Er du heldig har du villplanter i eller rundt hagen som biene liker. Men du kan også sette ut planter og blomster som sikrer tilførselen på mat. Les mer. 10 ting du kanskje ikke visste om bier og biehus.

Humler og bier, skog, myr, kulturlandskap og vann - og selvfølgelig rovdyrene våre - er natur som er under press i Norge. Trusler mot naturmangfold Vi mennesker endrer naturen så dramatisk at plante-, dyre- og sopparter som lever i den blir stadig færre HAGEGLEDE: Å la humla suse er ikke så dumt for humler og bier. La hagen gro litt vilt med kløver og ugress, klipp gresset sjeldnere og la det være et hjørne med kvist og kvas

Generelt om humler (Bombus sp

bier - Store norske leksiko

Altså: Humler er bier og bier er veps! Foto: Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning (CC BY 3.0) Humlene i Norge. Av de 35 humleartene vi finner i Norge er 28 sosiale humler. De sosiale humlene bygger bol i f.eks. et forlatt musebol. Her bor en dronning med sine døtre, kalt arbeidere Bier, veps og humler Bier Bier. Det finnes omlag 11 000 arter av bier på verdensbasis. Rundt 180 av de er registret i Norge. Apidae er den største familien av bier og tilhører gruppen årevinger. Den omfatter mange forskjellige bier, blant annet humler, honningbier, broddløse bier, pelsbier og vepsebier

Humler er ei insektgruppe innan ordenen årevengjer.Gruppa høyrer til biene, og er plassert i familien Apidae, humler og bier, saman med mellom anna honningbier.Humler har tjukk og brei, vanlegvis tett hårdekt kropp, vengjene verkar små i forhold til kroppen. Berre arbeidarane hjå humler som lever sosialt, i samfunn, har stikkebrodd Humler og bier. Humler og bier er pollinatorene våre, dvs de er insektene vi er så avhengige av; for matproduksjon, for biologisk mangfold og for nedbryting i naturen. Se denne interessante episoden av Viten og vilje: Insektene dør Insektene dør, så hva kan vi gjøre? I programmet sies det at vi trenger 30 000 flere bikuber Humler og bier i Hamar vil trolig slåss om de 32 humlehotellene som nå står klare på Ajer ungdomsskole! For maken til humlehotell har du nok ikke sett. Store og små, generasjonsboliger og eneboliger, fylt med mye spennende - og ikke minst, fargerike og fine, med både bier, sommerprikker og blomster Humler og bier (Apidae) er ein biologisk familie av insekt innan overfamilien bier. Han har tre underfamiliar: Apinae, som mellom anna omfattar humler, honningbier og orkidébier; Nomadinae og snikkarbier (Xylocopinae). Bakgrunnsstoff. Denne biologiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe.

Humle er en bie og bie er en veps - Navn i nyheten

Humler og bier gjør en enormt viktig jobb for oss mennesker, ved å pollinere frukt og grønnsaker som vi lever av. Det er trist å se at bier, humler og mange andre insekter står på listen over arter som er i sterk tilbakegang. Grunnen er selvsagt direkte eller indirekte påvirkning fra oss Et nettverk av ville blomster bidrar til biologisk mangfold og mat for bier og humler. I Norge i dag er blomsterenger og slåttemarker ute i landskapet imidlertid i ferd med å bli et sjeldent syn. Det har skapt engasjement og mange vil bidra til å bevare artsmangfoldet og artene

Humlevennlige planter - La Humla Sus

Hvor viktig er bier i naturen? - Forskning

Og vi kommer garantert til å ta med oss både bier og humler den dagen vi koloniserer andre planeter. For det ville vært dumt å avbryte et 8000 år langt forhold. I det 11. århundre ble honning brukt som betalingsmiddel i Tyskland, og mynter fra antikkens Hellas var prydet med bier Humler og bier på kuletistel (Echinops ritro) Andre nyttige ting du kan gjøre. Bygge eller sette ut bopel - For å sikre boplass til humler og bier kan du sette ut insekthotell; Droppe gressklipperen - sett gjerne av en liten del av hagen hvor du lar gress og markblomster få vokse fritt, da gir du insektene en kilde til god høstmat Når du kjøper denne blandingen støtter du Norges Birøkterlag sitt arbeid for pollinerende insekter. 10% av kjøpesummen går til birøkterlaget. En spesiell blanding med ettårige villblomster som tiltrekker seg pollinerende insekter. Blomstrer første sesong, og frør seg for blomstring årene etter. Vi kjøper inn store volum med frø i bulk, som vi pakker til poser på 20, 200, og 500 gram Humler. Humler er svarte med noen lyse gule striper på bakkroppen. Fargen på stripene varierer fra gråhvit til oransje eller brun, farge og antallet striper avhenger av hvilken rase humlen er. Humler er svært hårete og større enn honningbier. Hva skal man gjøre med en bisverm? Honningbier er husdyr som ikke lever vilt i Norge - Humler og bier er forresten ikke to forskjellige slags insekter. Det er isteden slik at humlene regnes som en slekt blant biene. Du kan si at humlene er hårete og korpulente bier, sier Nielsen. bier og humler. Det finnes 25 000 til 30 000 arter bier (Apiformes) i verden, hvorav ca. et par hundre er humler

Er lupiner giftige for humler og bier? Spør en biolo

Skap et sted hvor humler og bier trives - da flytter dem sannsynligvis inn et eller annet sted i hagen din. Grønnsakene dine trenger dem! Forskere frykter at flere norske humler og bier er i ferd med å utryddes. I tillegg importerer nå store gartnerier og bønder i Norge levende Les mer Sistnevnte er en lokal forskrift og gjelder kun i de områdene som inngår i virkeområdet. Birøkterne har et selvstendig ansvar for å følge regelverket. Mattilsynets oppgave er å påse at regelverket etterleves. Mer om bier. Import av bier Eksport av bier og humler. Bier og humler har en svært viktig økosystemfunksjon som bestøvere av frukt og bær. Ifølge Artsdatabanken er mellom 15 og 30 prosent av maten vi spiser bestøvet av bier og humler. Bier befrukter plantene som gir oss epler, brokkoli, melon, løk, kirsebær og hundrevis av andre frukter og grønnsaker Symptomer ved stikk av veps, bie eller humle. Smerter, hevelse og rødhet rundt stikkstedet. Hvis du er stukket i hode, hals eller i munnen kan hevelser i verste fall føre til pusteproblemer. Hvis du har fått mange stikk, kan symptomer utover lokale reaksjoner oppstå Hjelp bier og humler i sommer! Visste du at humler og andre bier er nødvendig for at blomstrende planter skal kunne formere seg, og opp mot 30 prosent av den maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av bestøvningen som bier gjør.[2] ifølge FN er kampen om å redde biene en del av den internasjonale kampen mot sult og hungersnød. 20. mai er utnevnt som verdens biedag. 1. Bygg.

Insektmiddel dreper humler - Økologisk

Bier og humler gjør en livsviktig jobb

Urbanhage.no er nettbutikken for plantlovers. Vi selger forplantningsstasjoner, potter, håndlagde kurver og tilbehør. Fri frakt for alle bestillinger over 999 kroner Norges veps - maur, humler, bier Veps omfatter hele ordenen Hymenoptera. Det betyr at vi her finner insekter som maur, humler, bier, planteveps og snylteveps. Når det gjelder norske veps er hullene i våre kunnskaper mange og store, og vi har derfor valgt å starte opp med maurene, - en insektgruppe som interesserer og fascinerer mange Eksport av bier og humler til land utenfor EU/EØS (tredjeland) Ved eksport av bier eller humler til tredjeland er det eksportørens ansvar å undersøke hvilke krav mottakerlandet stiller. Det finnes i utgangspunktet ikke ferdige helsesertifikater

Veps - Oslo Skadedyrkontroll - 800 30 924 | Oslo

Planter som er bra for bier og pollinering Plantasje

Derfor forskes det på humler og bier i jordbæråkeren på Sekken. For å få store og søte jordbær trenger de hjelp fra pollinerende insekter. Men hvilke insekter er det mest av,. Det blir færre og færre bier og humler i verden og det er disse som står for pollinering av frukt og bær. - Ski kommune bør vurdere å fjerne lindetrærne som ikke er naturlig forekommende slik som norsk lind, eller i det minste beskjære trærne slik at de ikke blomstrer. Parklind er en uønsket art i Norge og bør ikke plantes noe sted

La humla suse fra telefonen - TelenorHonningbie - FHIStripete Svart og Neon Gul Strømpebukse til BarnTakk insektene for blomstene! - Insektøkologene

Langtungebier (Apidae) er den største familien av bier og tilhører gruppen årevinger.Den omfatter mange forskjelligartede bier, blant annet humler, honningbier, broddløse bier, pelsbier og vepsebier.Det er 5700 arter utbredt over hele verden og litt over 60 arter i Norge Der er størst interesse for bier (fig. 46) og humlebier i den allervarmeste tid hvert år. Humlebi, brombasse. I Norge har vi rundt 20 forskjellige arter av de store, kraftige og lodne humler (slekten Bombus). Humlesamfunnet lever i motsetning til honningbiene kun en sesong. Mot slutten av høsten dør nemlig alle arbeiderne og den gamle. bier og humler. Forskriften inneholder helsesertifikater og lister over tredjestater eller områder i tredjestater som er godkjente for import og transitt av produktene nevnt i første ledd. Forskriften gjelder ikke for import og transitt av tilberedt kjøtt av hov- og klovdyr og tilberedt kjøtt fra dyr av hestefamilien

 • Audi q5 maße kofferraum.
 • Brennbart stoff.
 • Ark ragnarok gigantopithecus.
 • Gensplejsede planter.
 • Adam douglas enevoldsen.
 • Kantor internetowy ranking.
 • Hunderassen mit bild.
 • Google earth gratis.
 • Leie villa costa del sol.
 • Kreismeisterschaften straubing.
 • Jegerprøven våpen.
 • Privatzimmer brixen im thale.
 • Shetland sheepdog motion.
 • Advokat online no.
 • Ledige stillinger engelsk.
 • Selvmord kryssord.
 • Princess lystette gardiner.
 • Zug gelsenkirchen.
 • Kd trading ford.
 • Halsbyll wiki.
 • Hvordan bli lokalpolitiker.
 • Kjente norske smykkedesignere.
 • Kanaripoteter.
 • Philips hf3532 01 wake up light.
 • Kan man fryse urter.
 • 40 år langt hår.
 • Valdemar atterdag.
 • Norgeskart veggkart.
 • Hochzeitsfotograf fulda preise.
 • È é.
 • Fantasy bonnie und clyde live.
 • Rgb farben code.
 • Døveforeningen bergen.
 • Når er radioresepsjonen tilbake 2017.
 • Sea life berlin gutschein.
 • Smörsångare på engelska.
 • Lungebetennelse under graviditet.
 • Co2 revolver.
 • Swedish jobs in berlin.
 • Toledo zwiedzanie.
 • Maz havelland.