Home

Drammen storkommune'

Drammen er eneste storkommune som kom helt i mål med

Drammen - Wikipedi

 1. Hver skole i Drammen kommune har sin egen Ungdata-kontaktperson som kan svare på eventuelle spørsmål om undersøkelsen. - Vi håper flest mulig ungdom ønsker å delta på denne undersøkelsen. På den måten får vi et best mulig bilde på hvordan ungdom i Drammen har det. Det er viktig for vårt videre forebyggende arbeid i den nye kommunen, sier Fleites
 2. Nye drammen er i nær kontakt med kommunen og komunale tjenester, men vi ønsker å fremme de beste bedriftene innen lokal nærling, slik at det både er trygt for kunder både på hvordan bedriftene yter service, men også at koronatiltak er tilrettelagt
 3. Den nye kommunen sier ja til å overta gjeld, forpliktelser og verdier fra Nedre Eiker - hvis det blir en ny storkommune
 4. dre grensejustering som innebærer at nye Drammen sykehus blir en del av Drammen kommune
Multikulturelt i nye Drammen storkommune | Resett

Ny storkommune; Prosjektrådmann for Nye Drammen

Ny storkommune Spennende byutvikling Drammen kommune er gjennom de siste tiårene kjent for sin imponerende forvandling som har blitt prisbelønnet for byrom og -utvikling. Den nyetablerte storkommunen har satt seg nye, ambisiøse mål og preges av høy utbyggingstakt og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging, samferdselsprosjekter og planprosesser for en. I 2020 blir Drammen by en del av en storkommune sammen med Svelvik og Nedre Eiker. I tillegg blir også Buskerud, Akershus og Østfold til storfylket Viken. Kjølstad er ikke i tvil om at endringene vil få betydning for næringslivet i regionen, både når det gjelder muligheter og utfordringer Alle idrettslagene i den nye storkommunen inviteres herved til et fellesmøte, der idrettens fellesnemd vil informere om status for sitt arbeid. Møtet avholdes torsdag 26. september kl. 19.00 på Kompetansesenteret i Wergelandsgate 9 i Drammen. Vi håper at alle idrettslagene i Drammen finner mulighet til å stille med en eller to representanter på dette viktige Fortsett å lese. Ny Drammen storkommune Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud vil slå Svelvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier sammen med Drammen i en ny storkommune. Tre av kommunene har sagt nei til sammenslåing

Flere helsesykepleiere i Drammen kommune sluttet på grunn av omorganisering i ny storkommune - Nå må ikke utviklingen stoppe opp selv om vi går inn i en ny storkommune. Skal vi vinne kampen om Østlandet må det løftes i fellesskap i Drammensregionen. Det sier Berit Rype, leder for marked og salg i Multiconsult i Drammen, og hun får støtte fra to andre sentrale rådgivere og konsulenter i Drammen, seksjonsleder bygg i Rambøll; Stig Møllersen og daglig leder i BDO Buskerud. Indre Østfold kommunes kulturpris deles ut til en, eller eventuelt to relaterte personer. Formålet er å hedre og anerkjenne enkeltpersoner fra Indre Østfold kommune som har utmerket seg spesielt..

Opplev Drammen - shopping, restauranter og opplevelse

 1. NEDRE EIKER (NRK): Resultatene fra folkeavstemningen i Nedre Eiker er klare. Kommunen sier nei til en storkommune med Drammen. Av Kim Holtan og Anders Wam Bjerkeseth
 2. DRAMMEN: - De fleste er nå kjent med at Bybrua i Drammen skal rives og erstattes med en ny bru på samme sted. Bakgrunnen for det er at jernbanestasjonen i Drammen skal bygges om, som en del av InterCity-satsingen, skriver ordfører Tore Opdal Hansen i et blogginnlegg. - I den forbindelse skal antall spor økes, sporene heves og avstanden mellom bru og ledninger økes
 3. Byggesaksområdet i Drammen kommune kan by på spennende oppgaver og et kompetent tverrfaglig arbeidsmiljø. Stillingen gir mulighet for å bidra i videreutviklingen av en nyetablert storkommune preget av nytenkning og tydelig fokus på brukerne. Du vil kunne delta i Drammen kommunes lederskole/-utviklingsprogram og vi tilbyr lønn etter avtale
 4. Ny storkommune Drammen er kommunen der drømmer har blitt til virkelighet. Basert på ambisiøse mål, bredt samarbeid og målrettet innsats gjennom de siste tiårene har kommunens forvandling blitt prisbelønnet for byrom og --utvikling
 5. Drammen blir Norges 7. største kommune i 2020, og har satt høye mål for utrulling av digitale innbyggertjenester i den nye storkommunen. Som et ledd i arbeidet har Drammen inngått avtale med Tieto om å innføre ny skybasert løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv. Løsningen danner plattformen for å tilby bedre og flere digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og.
 6. Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) er medlemmer i OMA og var vertskap for studieturen i Drammen. Det eneste lille spørsmålstegnet er fravær av strategi for å håndtere videre byutvikling, stikkord her er storkommune og Lierstranda. Er Drammen i ferd med å spre sin byutvikling for tynt og uten en god mobilitetsløsning

Ny storkommune. Denne valgmuligheten er høyst uklar. Det eneste vi vet sikkert, er at Svelvik går inn i Stor-Drammen. Hadde Øvre Eiker, Lier og Sande blitt med som motvekt til Drammen, kunne en ny storkommune kanskje vært et alternativ. Men ikke uten! Drammen«ønsker å bli en raus storebror»(Odd Myklebust i Byavisa 25. mai) Ny storkommune Drammen er kommunen der drømmer har blitt til virkelighet. Basert på ambisiøse mål, bredt samarbeid og målrettet innsats gjennom de siste tiårene har kommunens forvandling blitt prisbelønnet for byrom og -utvikling Indre Østfold er en kommune i regionen Indre Østfold i Viken fylke.Kommunen ble etablert 1. januar 2020 ved en sammenslåing av de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Kommunen har et samlet innbyggertall på rett under 45 000 innbyggere. Indre Østfold er Norges største jordbrukskommune med 231,35 km² dyrket mark

NEDRE EIKER (NRK): Resultatene fra folkeavstemningen i Nedre Eiker er klare. Kommunen sier nei til en storkommune med Drammen Så det hjelper faktisk ikke at vi har blitt så store hvis vi nå begynner å reversere den postive utviklingen i Drammen. - Utviklingen må ikke drukne i administrasjon fordi vi har fått en ny storkommune, og samtidig er vi er helt avhengig av godt samarbeid med nærliggende kommuner for å vinne kampen om Østlandet

Kostnadskutt i ny storkommune vil gå utover tjenestetilbudet, ifølge rådmann Elisabeth Enger: Det reviderte budsjettet etter åtte måneders drift viser en resultatforbedring på 75 millioner kroner fra første tertial 1. januar 2020 går Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune sammen i en ny storkommune, som blant annet skal sikre [...] LER MER 30 aug. Tilgjengelighet Flere flytter til Drammen. Stadig flere flytter til Drammen og Nedre Eiker. Netto. Kommuneoverlege - Drammen kommune (gamle). Fra 2020 slår Drammen, Nedre Eiker og Svelvik seg sammen og blir Nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere og blir med det landets 7. s.. Torsdag 8.juni ble det klart at Svelvik, Nedre Eiker og Drammen blir en ny storkommune. Og digitalisering er blant de områdene som er høyest prioritert. Skya, bibliotek og SaS. Skrevet 22. mai 2017 av Frank Baklid. Drammen kommune har som mål å ligge langt fremme på digitalisering av tjenester til innbyggerne Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter

Drammen Kommunevåpen - Svekker Okonomien Til Storkommune Nrk Oslo Og Viken Lokale Nyheter Tv Og Radio Søk etter restauranter, shoppingmuligheter og opplevelser. Drammen Kommunevåpen. Informasjon om kommunale tjenester, ledige stillinger, samfunnsutvikling og politisk virksomhet i drammen kommune Org. nr: Logg inn for å se kontaktinformasjon4 Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon94 Presentasjon av stillingen: Nytenktende stedsutvikling; Ny storkommune; Drammen er kommunen der drømmer har blitt til virkelighet. Basert på ambisiøse mål, bredt samarbeid og målrettet innsats gjennom de siste tiårene har kommunens forvandling blitt prisbelønnet for byrom og --utvikling Om Asker kommune Besøksadresse Asker rådhus Knud Askers vei 25, 1384 Asker. Kommunenummer 3025. Fakturaadresse Asker kommune fakturamotta Ordfører vil ha storkommune mellom Oslo og Drammen. I fare for å bli spist opp av Oslo og Drammen vil Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) slå Bærum sammen med Asker, Hole, Røyken og Hurum. NTB - Jeg tror en kommunesammenslåing kan være løsningen på vår strategiske posisjon på sikt

Fylkesmannen vil ha nytt Stor-Drammen Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud vil slå Svelvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier sammen med Drammen i en ny storkommune. Tre av kommunene har sagt nei til sammenslåing Org. nr: 921 234 554 Stillingsident: 4281778394 Presentasjon av stillingen: Nytenktende stedsutvikling Ny storkommune Drammen er kommunen der drømmer har blitt til virkelig 18 dager siden Virksomhetsleder Arealplan - Drammen kommune Lagre. Amrop Delphi. Drammen, Viken. Ordfører vil ha storkommune mellom Oslo og Drammen I fare for å bli spist opp av Oslo og Drammen vil Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) slå Bærum sammen med Asker, Hole, Røyken og Hurum. Under 1 min Publisert: 21.10.15 — 20.22 Oppdatert: 5 år side Ved en eventuell storkommune med blant annet Eiker, vil politikerne i Drammen komme til fornuft og jobbe for at sykehuset blir lagt til Ytterkollen? Jeg håper at politiske ledere som fortsatt sitter i en forutinntatt følelsesboble kommer i mindretall, og at forhandlingene som tar til 16. mars skjer på vegne av innbyggerne, herunder at langsiktighet omkring samfunnets raske utvikling kommer.

Fra 1. januar 2020 slås Drammen, Nedre Eiker og Svelvik sammen til ny storkommune. Det innebærer tre kommuner med vidt forskjellige kulturer, også i forhold til alkohol. - Alkoholkulturen i store byer er ofte mer åpen enn på små plasser. I større byer er det mer akseptabelt å ta en øl etter jobb med en kollega

Drammen Live24 - Nye Drammen: - Vil sikre oppmerksomhet

Stedet for å finne tjenester og informasjon fra Arendal kommune - enklere og raskere Drammen kommune er Norges 7. største og er et resultat av 3 nylig sammenslåtte kommuner. Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6500 ansatte Org. nr: 921 234 554 Stillingsident: 4281778394 Presentasjon av stillingen: Nytenktende stedsutvikling Ny storkommune Drammen er kommunen der drømmer har blitt til virkelig 2 dager siden Avdelingsleder Lagre. Drammen, Viken Org. nr. Hvis noen av familiemedlemmene heller vil til sørligere breddegrader, så er det bare å sende en stor takk til våre fremsynte politikere som trumfet gjennom å innlemme sydenperlen Svelvik i vår ferietillatte storkommune. Jeg tenker de skjems nå alle dem som høylytt protesterte mot sammenslåingen Drammen 2036 -- større, smartere og sunnere. Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 69 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked

Hvordan har unge i Drammen det? Drammen kommun

 1. Vil ha storkommune mellom Oslo og Drammen I fare for å bli spist opp av Oslo og Drammen vil Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) slå Bærum sammen med Asker, Hole, Røyken og Hurum. Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog. Scanpix. Politikk. 06:00 - 22. okt. 2015 | Oppdatert 06:02 - 22. okt. 201
 2. dre bostedene
 3. Drammen (NTB): Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud vil slå Svelvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier sammen med Drammen i en ny storkommune. Tre av kommunene har sagt nei til sammenslåing
 4. Fredrikstad er en kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge.Den har 82 000 innbyggere (per 1. januar 2020). Den er således Østfolds største, Østlandets tredje største by og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere. Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby (se Renessansen), med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et.
 5. Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud vil slå Svelvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier sammen med Drammen i en ny storkommune. Tre av kommunene har sagt nei til sammenslåing
 6. Medlemsmøte med to aktuelle gjester: — Tove Paule, gruppeleder for Høyres bystyregruppe. « Hvordan jobber vi for å være best mulig forberedt til å starte en ny storkommune». — Kjell Arne Hermansen, valgkampansvarlig Drammen Høyre. «Valgkamp 2019»

Ordfører Bent Inge Bye (Ap) stemte i dag for å slå Nedre Eiker sammen med Drammen. Patrick da Silva Sæther Publisert 14.12.2016 14:48. Nedre Eiker sa ja til Drammen. Kommunestyret i Nedre Eiker vedtok i dag å gå inn i en storkommune med Drammen og Svelvik. Jan Inge Krossli Skriv eller send melding Kontakt oss; Postadresse Asker kommune (+ eventuelt virksomhet) Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. E-post: Husk: all post til kommunen er offentlig Meld fr Drammen idrettsråd har gått igjennom partienes valgprogrammer til årets kommunevalg. Gjennomgangen viser at det er behov for noen avklaringer og behov for svar på noen spørsmål. Drammen idrettsråd ønsker å invitere til et møte med dere for å drøfte disse sakene slik at vi sammen skaper en framtidsrettet og sterk idrettspolitisk plattform de neste fire årene

Drammen: Flytoget Finn avgangstider til Oslo Lufthavn fra Drammen, Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheateret, Oslo S og Lillestrøm. [Oslo S - Bergen Rutetider fra NSB for strekningen Oslo - Bergen. Blandt de stedene som toget stopper på (tidvis) er Drammen, Hokksund, Gol og Voss. Regiontog på Bergensbanen, rute nr Drammens Tidende, Drammen, Norway. 50K likes. Drammens Tidende skal til en hver tid oppdatere deg på nyhetsbildet. Siste nytt: www.dt.no. Tipstelefon er 03232 eller epost tips@dt.n

Tag: Drammen. Bane Nor: 36 uønskede hendelser ved tunnel der tenåring omkom. Tiendeklassing omkom i tunnelulykken i Oslo. Blotter taua inn fra svømmehall. Drammenbanen åpnet igjen etter brann

Drammen har stoppet opp et år i påvente av at sammenslåingen med kommunene Nedre Eiker og Svelvik skal komme på plass. Fredrikstad, som har kommet lengst, har startet en prosess for å involvere sine ansatte i et omfang som vi ikke kjenner til at noen annen storkommune har gjort. Ressurser Den oppsøkende tjenesten i Drammen dekker mange, men vil snart måtte dekke flere - når Drammen slår seg sammen med Nedre Eiker og Svelvik, til en storkommune på 100 000 innbyggere. Malin og Wenche har allerede en plan for å nå flere: - Vi lager en informasjonsfilm som skal rulle og gå på helsestasjonene

Nye Drammen - Nye Drammen

Fylkeshovedstad i Vest-Agder. Fakta om kommunen, informasjon om politikk og kommunale tjenester med Drammen og Svelvik og andre kommuner som fatter tilsvarende vedtak. Følgende vedtak ble fattet: 1. Nedre Eiker kommune vil arbeide for en storkommune i vår region bestående av Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Svelvik, Drammen og andre interesserte kommuner som er operativ fra 01.01.2020. 2 Fylkesmannen vil ha nytt Stor-Drammen Av NTB 28. september 2016, 10:53 Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud vil slå Svelvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier sammen med Drammen i en ny storkommune

Drammen Byliste har ikke vært så synlig i en periode. Dette tenker vi å gjøre noe med. Det foregår mye i Drammen som vil prege bybildet i generasjoner fremover. Med referanse til flere av dagens aktuelle saker, mener vi i Drammen Byliste derfor at det fortsatt er viktig å være med å bestemme hvordan dette bybildet skal se ut Drammen er et eksempel. De gjorde Prima Vera sin humoristiske tekst på 80- tallet, «Drammen - der toget stopper men ingen vil av», til skamme. I Forbrukerrådets kommunetest for 2016 ble Drammen kåret til den tiende beste kommunen i Norge. Ved å ha en god strategi, et mål og en langsiktig merkevarebygging snudde de den negative utviklingen Ordfører Tore Opdal Hansen (H) i Drammen sier valget først og fremst vil ha betydning for Sande. - En ny storkommune er klar for å ta nye oppgaver, som videregående skoler og kollektivtrafikken. Da velger man også å ikke bli med på det, sier han. LES OGSÅ: Går trolig mot et politidistrikt langs E1 I Drammen har vi imidlertid god ressursutnyttelse og en effektiv tjenesteproduksjon. Drammen har i flere år vært den av de ti største kommunene i landet som får mest ut av pengene. Siste tall er fra 2014, og det året lå effektiviteten i Drammen kommune 13 prosent over snittet for de ti største kommunene Vakttelefonar. Brann: 110 / 975 52 059 Politi: 112 / 53 40 28 00 Ambulanse: 113 Legevakt: 116 117 / 53 45 61 40 Heimebaserte tenester avd. nord 53 40 31 6

Drammen Live24 - Rådmannen varsler tøffe innsparinger i ny

Drammens Tidende - Storkommunen overtar Nedre Eikers gjel

 1. Drammen kommune i sin nåværende form er snart historie. Om fem dager er vi alle en ny storkommune som skal hete Drammen. Omsorgsboliger er en viktig del av omsorgstilbudet i en kommune. I Mikkelsveien på Hovejordet er det akkurat åpnet åtte nye leiligheter for.
 2. - Det er synd at det ikke ble en storkommune med åtte kommuner og gjerne også med Kongsberg på kjøpet. kompetanseflukt og manglende engasjement i næringslivet i Drammen. Kompetanseflukt - Byutviklingen har siden 1990 vært meget bra, men Drammen og sentrum er sårbare
 3. Drammen er eneste storkommune som kom helt i mål med lærernormen etter to år. Utdanning. 30.09.2020. Jørgen Jelstad. Les mer. Utdanning. Boks 9191 Grønland. 0134 OSLO. Tlf 24 14 20 00. Faks - redaksjonen@utdanningsnytt.no. utdanningsnytt.no. Antall lesere 218 000. TNS Gallup F&M 2011
 4. DRAMMEN: Kommuneoverlege Drammen kommune: Vil du bli en av kommuneoverlegene i nye Drammen kommune? - to ledige 100% stillinger som kommuneoverlege Fra 2020 slår Drammen, Nedre Eiker og Svelvik seg sammen og blir Nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere og blir med det landets 7. største kommune. Da to a..
 5. Øker digitaliseringstakten for ny storkommune Av Redaksjonen, 31.07.18 Drammen blir Norges 7. største kommune i 2020, og har satt høye mål for utrulling av digitale innbyggertjenester i den nye storkommunen

Meninger (Drammens Tidende) Som «ung» liung i snart 30 år (ikke innvandret fra Drammen) så har jeg ikke opplevd noe annet med drammensere generelt eller folkevalgte spesielt, som skiller seg fra beboere i Lier eller andre kommuner. Uansett om de er født og oppvokst innenfor en definert strek på kartet eller ikke. Jeg synes det er trist å lese om alle antagelser som uttrykkes om Drammen. En storkommune gir ifølge Drammen kommune/DT mange muligheter, blant annet utvikling av nettopp Fjordbyen. Det er et faktum at det alt vesentlige av de arealer som er tenkt å inngå i en eventuell fjordby, ligger i Lier kommune Fylkesmann Helen Bjørnøy i Buskerud vil slå Svelvik, Øvre Eiker, Nedre Eiker og Lier sammen med Drammen i en ny storkommune. Tre av kommunene har sagt nei til sammenslåing. NTB. 28. sep. 2016 10:14 - Oppdatert 28. sep. 2016 10:14. Del Tweet Epost Kopier lenke Kopiert

Fylkesmannen anbefaler ny storkommune - Lier kommun

Torsdag 8.juni ble det klart at Svelvik, Nedre Eiker og Drammen blir en ny storkommune. Og digitalisering er blant de områdene som er høyest prioritert. Fra administrativt ståsted så tjuvstartet vi 31.mai med kickoff for kartlegging av alle prosesser som støttes av teknologi og IT-system Bærum (NTB): I fare for å bli spist opp av Oslo og Drammen vil Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) slå Bærum sammen med Asker, Hole, Røyken og Hurum Som Drammen FRPs representant i Kontrollutvalget, har jeg gjort det som står i min makt for å avdekke ukultur og gjøre Drammen kommune mest mulig til en kommune som er til for innbyggerne. Om du og andre som nå skal stemme, bidrar til å gjøre det mulig for meg å å fortsette dette arbeidet, lover jeg å fortsette med stor iherdighet Published 14 Oct 2019 10:11:02 - Deadline: 04.11.2019 DRAMMEN KOMMUNE Landfalløya 78 3023 DRAMMEN Drammen 2036 -- større, smartere og sunnere Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 69 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere

Det gode måltidet i barnehagen

Nedre Eiker stemte for sammenslåing - Fremtide

 1. God morgen, Buskerud! mange skoler blir stadig mer internasjonalisert, derfor er det et ønske om å øke elevenes kompetanse på gjensidig forståelse og respekt på tvers av landegrenser. I Drammen og på Eiker videregående skole har de den siste uka hatt besøk av franske elever. Du skal også få høre at Hole, Jevnaker og Ringerike er svært godt egnet til å bli en ny storkommune, det.
 2. Ny storkommune. Drammen blir enda større i 2020 da de tre kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker danner en ny kommune sammen. Drammensregionen står foran en betydelig vekst i årene som kommer, noe som vil gjøre den enda mer attraktiv for innflyttere, studenter og lokaliseringssted for både private og offentlige arbeidsplasser
 3. Drammen kommune vil fortsatt ha behov for et høyt investeringsnivå. Det planlegges investert 519 millioner kroner i 2016, og i alt 2.262 millioner kroner i den kommende fireårsperioden. De største investeringene vil skje innenfor grunnskole, med 578 millioner kroner og innenfor helse-, sosial- og omsorgstjenester, med 320 millioner kroner i planperioden
 4. Øvre Eiker slås inn under Kongsberg kommune og Nedre Eiker blir innlemmet i Drammen storkommune, kanskje sammen med Lier. Kongsbergs økonomi er svært usikker med store urealiserte tapsprosjekter i horisonten. Øvre Eikers innbyggere vil da måtte være med og betale for Kongsbergs utskeielser f.eks. på KKP
 5. Kommunestyret vedtok først at kommunen skulle bestå. Dette var i tråd med folkeavstemninga. Under et halvt år etter snur kommunestyret og vedtar å avvikle kommunen. Argumentasjonen var økonomien. Nå viser det seg at økonomien var mye bedre da kommunestyret vedtok å avvikle kommunen enn da kommunestyret vedtok å høre på folket. Det er ironisk. Derfor må nå kommunestyret gå.
 6. Velkommen til Ålesund kommune. Her finner du oversikt over kommunens tjenester på nett
 7. Drammen, Vestfold og 3K eller alene? Torsdag 12. februar startet sandeavis.no en avstemning for å lodde stemningen blant våre lesere. Onsdag 4. mars, tre uker senere, avslutter vi avstemningen. Det er 1897 personer som har stemt. Stemmene fordeler seg slik: Bør være alene, som nå: 6,64%; Bør gå inn i en storkommune med Drammen: 52,66

LO Buskerud mener at NHOs forslag om en storkommune sammensatt av Drammen og kommunene rundt er å starte prosessen i feil ende. DEL NHO foreslo i 2014 å slå sammen Øvre og Nedre Eiker, Drammen, Sande, Svelvik, Lier, Røyken og Hurum til en storkommune Politidirektoratet vil ha Drammen som hovedsete i det nye Sør-Øst politidistrikt. En ny storkommune i Akershus og Buskerud ville ført til et bedret kommunalt tjenestetilbud for alle kommunene, untatt Asker og Bærum, viser en ny undersøkelse. Mandagspanelet diskuterer aktuelle saker fra uka som gikk Navnet på den nye storkommunen blir Ålesund. Det har forhandlerne i Regionkommune Sunnmøre blitt enige om Byggesaksområdet i Drammen kommune kan by på spennende oppgaver og et kompetent tverrfaglig arbeidsmiljø. Stillingen gir mulighet for å bidra i videreutviklingen av en nyetablert storkommune preget av nytenkning og tydelig fokus på brukerne. Du vil kunne delta i Drammen kommunes lederskole/-utviklingsprogram og vi tilbyr lønn etter avtale Drammen øker digitaliseringstakten for ny storkommune! I dag handler innbyggerkontakt om kort ventetid og personlig betjening. Fremtidens innbyggerkontakt handler om å tilrettelegge for økt anvendelse av digitale løsninger

Tjenester - Indre Østfold kommun

Den nye ordføreren forblir NBBO-medlem Fra nyttår er eikværingen Monica Myrvold Berg (Ap) ordfører i nye Drammen kommune. For 16 år siden tok hun et par grep hun aldri har angret på. 2003 var nemlig året da hun meldte seg inn i NBBO og samtidig ofret seg for lokalpolitikken. Den påtroppende ordføreren har fra o Kollega Lene Conradi i Asker mener en slik eventuell storkommune i så fall må få status som både kommune og fylke på lik linje med Oslo. Asker og Bærum bør slå seg sammen med Hole, Røyken og Hurum. Hvis ikke, vil vi bli spist opp av Oslo og Drammen, tror Bærums ordfører. Morten Gisle Johnsen Søk etter Viken senter-jobber i Drammen. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet Nå tror ledelsen i Drammen Liftutleie AS at en ny storkommune kan løfte selskapet og regionen ytterligere. - Men aller viktigst er at vi har en veldig stabil arbeidskraft med svært høy faglig kompetanse, påpeker driftslederen. Drammen Liftutleie vokser stadig, og behovet for mer plass er prekært Tofte vil fortsatt ligge nøyaktig like mange kilometer fra Asker eller Drammen uansett om de befinner seg i samme kommune eller ei. Hurum vil fortsatt være en geografisk utkant. For det andre vil denne utkanten i en ny storkommune være fullstendig avhengig av politikere som ikke kommer fra Hurum for å få til «vekst» og «utvikling»

Drammen Roklubb har ønsket å markere kommunesammenslåingen under årets regatta. Svelvik, Nedre Eiker og Drammen skal bli til en ny storkommune og vi er glad for at alle våre ordførerkandidater har reagert positivt på utfordringen fra Drammen Roklubb om å kappro på elven under Drammen Rivercup Drammen må derfor ha et driftsoverskudd. Norske kommuner anbefales å styre mot et netto driftsresultat på 1,75 prosent av brutto driftsinntekter. De siste tre årene har driftsresultatet i Drammen ligget høyere enn dette. Drammen kommune har investert mye de senere årene, i infrastruktur, skoler, barnehager og andre kommunale bygg og anlegg storkommune i og rundt Drammen. LIER KOMMUNE . Lier har i samarbeid med Svelvik, Sande, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker startet et utredningsarbeid om konsekvenser av en mulig sammenslåing som skal presenteres for kommunene 9. juni 2015. Parallelt har Lier sammen med Hurum, Røyken, Hole, Asker og Bærum igangsatt et utredningsarbeid Men en kommune med nærmere 25000 innbyggere burde også kunne stå som en egen kommune inn i fremtiden, men personlig heller jeg til at vi ruster oss for fremtiden gjennom å frivillig la oss fusjonere med Øvre Eiker eller bli en storkommune med Lier og Drammen Norsk Sykepleierforbund - NSF Drammen kommune, Drammen, Norway. 296 liker dette. Dette er en side for NSFs medlemmer i Drammen kommune. Her vil vi legge ut info fra NSF sentralt og lokalt, og litt..

Drammen sykehus - Vestre Vike

Søk etter Bergen kommune vikarservice-jobber i Drammen. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.700+ jobbtilbud i Norge og utlandet Kemneren i Asker og Bærum er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens paragraf 27, mellom Bærum kommune og Asker kommune. Kemneren skal sørge for at alle skyldnere betaler skatt og avgifter vedtatt av politiske myndigheter

EikernyttTeknologi – Drammen WORKSOpdal Hansen: – Et vanskelig resultat - Lokale nyheterFlere verdenscupsprinter i Drammen
 • Finnair bagasje.
 • Verdens søteste hest.
 • Palettkirurgfisk.
 • Staupet kryssord.
 • Stellenangebote gesundheitswesen rheine.
 • Laborant jobbmuligheter.
 • Mc reiser.
 • Skänkt konst webbkryss.
 • Lufttrykk i dekk på campingvogn.
 • Skjolden kommune.
 • Norsk schæferhundklubb nordenfjeldske.
 • Dyrup 6251.
 • Sigarettenner polaritet.
 • Lagerligningen.
 • Født av ild kryssord.
 • Fleisch notwendig für menschen.
 • Hva skal ut oppgaver.
 • Bayern kader 2016.
 • Termofuru terrasse.
 • Office 365 twitter.
 • Cuanto gana un neurocirujano en estados unidos.
 • Thomas seltzer instagram.
 • Unzertrennliche pfirsichköpfchen.
 • Systembolaget charlottenberg åpningstider.
 • Sykehusgrenser oslo.
 • Angst for at falde i søvn.
 • 21:9 tv.
 • Razorbacks ravensburg tickets.
 • Anger management staffel 3.
 • Semmelweis egyetem egészségtudományi kar továbbképzési és szakképzési intézet.
 • Mockingjay part 2 anmeldelse.
 • Wg zimmer hanau umgebung.
 • Honda 125 ccm enduro.
 • Mucosa norsk.
 • Tillatelse kryssord.
 • Gratis fotpleie diabetes.
 • Aid amedia.
 • Bompenger oslo pris oktober 2017.
 • Heimtrainer fahrrad klappbar test.
 • Nuuk hotel.
 • Hokksund postnummer.