Home

Fn mandat

Dagbladets debatt om FN-mandat eller humanitær intervensjon har vært fruktbar og avklart at det ikke i hovedsak dreier seg om et enten-eller. Ønsket om kollektiv sikkerhet er fortsatt. Dette ble historiens første militære operasjon med FN-mandat. FN-styrkene ble ledet av den amerikanske militærkommandoen. Sovjetunionen og kommunistregimet i Kina ville nok ha stemt imot en slik FN-resolusjon, hadde de vært til stede i Sikkerhetsrådet under avstemningen FN-mandat og militær intervensjon. Janne Haaland Matlary. Publisert tirsdag 19. september 2006 - 02:00 Sist oppdatert tirsdag 27. januar 2015 - 01:00. Etter den kalde krigens slutt har FNs Sikkerhetsråd blitt den institusjonen som fremfor noen kan gi militær intervensjon legitimitet

Fredsbevarende operasjoner er en samlebetegnelse for ulike typer flernasjonal - militær og sivil - innsats for å bilegge militære konflikter mellom stater. De fleste operasjoner er iverksatt for å overvåke en våpenhvile eller fredsavtale. Tradisjonell fredsbevaring er i hovedsak knyttet til FN, men også andre organisasjoner står bak fredsbevarende operasjoner Historie Navn. Organisasjonens navn, «De forente nasjoner» ble foreslått av USAs president, Franklin D. Roosevelt til Winston Churchill, som siterte Byrons bruk av «forente nasjoner» i Childe Harold's Pilgrimage, da det ble brukt om de allierte i slaget ved Waterloo i 1815. Det ble brukt offentlig for første gang i Erklæringen om De forente nasjoner 1. januar 1942 FN vil, i kraft av sitt unike virkemiddelapparat og globale mandat, fortsatt ha hovedrollen. Støtten til FNs fredsoperasjoner må også sees i sammenheng med øvrig norsk FN-politikk og vår innsats i forhold til generell FN-reform, bl.a. når det gjelder rekrutteringsprosedyrer, administrative spørsmål, styrking av lederskap i felt og koordinering mellom operasjonene og FNs landteam FN setter dagsorden og leverer informasjon om viktige temaer som angår alle FNs medlemsland. I FN samles verdenssamfunnettil diskusjon, felles beslutninger og felles handling for å løse felles problemer og skape felles muligheter. FN er bygget på tre pilarer; fred/sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling/humanitært arbeid

FNs uklare mandat - Dagblade

 1. FNs klimapanel (engelsk: Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) er en internasjonal institusjon opprettet av FN-organene Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.Formålet er å sammenstille eksisterende kunnskap om eventuelle endringer i jordens klima.Panelet har så langt kommet med fem hovedrapporter, den sist utgitte, den femte.
 2. Den operasjonen har som mandat å bidra med opplæring, trening og støtte til afghanske styrker. FN-operasjonen UNAMA. Fra 2002 har FN hatt et eget politisk oppdrag i Afghanistan, UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), som utgjør ca. 1500 sivilt ansatte og 14 militære rådgivere
 3. FN-Mandat 2016: En arbeidsgruppe for nedrustning i FN samles i Genève for å diskutere nye tiltak for å oppnå en atomvåpenfri verden. Gruppen anbefaler forhandlinger om en traktat som skal forby atomvåpen, som Røde Kors hyller for å ha «potensielt historiske implikasjoner»
 4. FN har stått i spissen for å få til forhandlinger mellom de ulike partene i konflikten i Libya. I januar 2016 ble det enighet om en ny koalisjonsregjering som FN bidro til å forhandle frem. Den FN-støttede overgangsregjeringen flyttet inn i Tripoli i mars 2016

FNs historie - FN-sambande

FN-mandat og militær intervensjo

fredsbevarende operasjoner - Store norske leksiko

DROPPER FN: Både statsminister Erna Solberg (H) og statsråd Vidar Helgesen (H) åpner for at Norge kan delta i militære operasjoner uten FN-mandat. Et politisk brudd, mener SV og Sp. De vil ha. FN vedtok rundt 20 anti-israelske resolusjoner: - Verre enn Holocaust-fornektelse - Dette er et slag i ansiktet av milliarder mennesker som verner om Bibelen, Israels land og Israels Gud. Dette er intet mindre enn et FN-mandat for jødehat, og det må det bli slutt på, sier Laurie Cardoza-Moore Mandat avgjørende. FN-ambassadørene må så konsultere sine respektive regjeringer før de kan melde inn bidrag til styrken. Blant spørsmålene som vil bli avgjørende for mange regjeringer, er. «FN-soldater» med mandat fra verdensorganisasjonen prøver å dempe gemyttene blant en splittet landsbybefolkning. Med våpnene passivt hengende på ryggen, går soldatene i dialog med lokalbefolkningen Problemet med den norske dogmatikken om FN-mandat burde være innlysende. Et mandat, med mindre det er krystallklart - og det er det bare der stormaktene ikke har egne interesser, noe som blir stadig sjeldnere med ny russisk og kinesisk ekspansjonisme - er ikke noe vi kan basere vår sikkerhetspolitikk på

- Norge har alltid tolket FN-mandat strengt og bokstavelig, men i Libya var vi aktivt med på å utvide dette mandatet, sier tidsskriftets redaktør Tormod Heier til Klassekampen Forenklet vil det si at man ikke skal gi FN, eller verdenssamfunnet, mandat til å gripe inn i en konflikt mellom to eller flere stridende nasjoner eller i en stat som opplever interne uroligheter. Dette er også kjent som ikke innblandingsprinsippet, et verdenssyn som i dag ofte fremmes av stater med autoritære trekk FN-mandat. Leder. LederIkke med Trump i Persiabukta Med Donald Trump som president bør Norge markere avstand til USA. Regjeringen må ikke finne på å gå i kompaniskap med USA i Persiabukta. Annonse. Annonse. Annonse. Kontakt. Adresse: Grubbegata 14 0179 Oslo. Kontakt Dagens Perspektiv

De forente nasjoner - Wikipedi

Mandat. Bakgrunn/problembeskrivelse. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand Rettighetsfestingen var en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Gjennom FN-pakten inneholder folkeretten et viktig ikke-innblandingsprinsipp, som innebærer at det er forbudt å bruke eller true med bruk av militær makt mot en annen stat. Det er to utvilsomme unntak fra dette, ved at makt kan brukes i selvforsvar eller med mandat fra FNs Sikkerhetsråd.Sikkerhetsrådet kan autorisere bruk av militær makt for å forhindre av grove menneskerettsbrudd. To FN-styrker, UNEF I og UNSF, fikk mandat fra FNs generalforsamling. [3] [4] De øvrige FN-styrkene har mandat fra FNs sikkerhetsråd , som ifølge FN-pakten har myndighet til å sette inn militærstyrker i konfliktområder for å forebygge eller avverge konflikter, men også for å avslutte konflikter

De forente nasjoners sikkerhetsråds resolusjon 1973 (2011) (kode: S/RES/1973) er en FN-resolusjon som ble vedtatt 17. mars 2011 av sikkerhetsrådet angående opprøret i Libya.Resolusjonen krevde umiddelbar våpenstillstand og åpnet for en flyforbudssone hvorpå strategisk plasserte radarer, kommandosentre og luftvernsenheter på bakken ble angrepet for videre å umuliggjøre Gaddafis. Per-Willy Amundsen sier at et FN-mandat ikke bør ses på som en absolutt betingelse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: NTB scanpix Regjeringen vurderer å delta i en amerikanskledet koalisjon i Persiabukta, men er i strid med Ap om behovet for FN-mandat for å kunne delta - Norge har alltid tolket FN mandat strengt og bokstavelig, men i Libya var vi aktivt med på å utvide dette mandatet, sier oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole. Han er redaktør for tidsskriftet Militære studier, som i sin siste utgave har sett nærmere på Norges rolle under krigføringen mot Libya i 2011 Per-Willy Amundsen (Frp), medlem av Stortingets utenrikskomité, sier at det er en fordel dersom FN gir et mandat, men ingen forutsetning, skriver Klassekampen. Han mener at FN har opptrådt handlingslammet i slike situasjoner tidligere, og minner om vetomakten land som Kina og Russland har IRAN: Mens Ap mener det er avgjørende med FN-mandat for å delta i amerikanskledet koalisjon i Persiabukta, er Høyre og Frp åpne for å bli med uten mandat. Regjeringen vurderer i disse dager en forespørsel fra USA om å bli med i en amerikanskledet koalisjon med et uttalt mål om å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet mellom Iran og Oman

Regjeringen: FN-mandat ikke et krav for å delta i koalisjon i Persiabukta Av: NTB 16. juli 2019, 09:42 Regjeringen vurderer å delta i en amerikanskledet koalisjon i Persiabukta, men er i strid med Ap om behovet for FN-mandat for å kunne delta Foruden at have givet mandat til den internationale indsats i landet, har FN oprettet en paraplyorganisation, United Nation Assistance Mission to Afghanistan, UNAMA, der har til opgave at koordinere den internationale indsats i landet. Desuden har næsten alle FN organisationer (UNICEF, UNDP, UNOPS, UNHCR etc.) etableret afdelinger i landet Norsk våpenindustri kan få problemer hvis USA går til krig mot Irak uten et FN-mandat. Årsaken er at Sveriges nøytralitetsprinsipp da vil sette en stopper for Sveriges våpeneksport til USA. Store deler av den norske våpeneksporten går til Sverige, og utgjør deler av våpen som settes sammen der før de videreselges

Bonn: Tysklands forsvarsminister Volker Rühe utelukker ikke at NATO kan gå til militær intervensjon i Kosovo selv uten et FN-mandat

- ØNSKELIG MED FN-MANDAT: Men Høyres Ine Marie Eriksen Søreide tror uansett ikke Norge vil bli bedt om å bidra ved en eventuell aksjon i Syria. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix. Vis mer. FN og multilateralt samarbeid er nå under økende press. Også fra land som før har ledet an i arbeidet for felles løsninger og frihandel. I denne situasjon er det viktigere enn noensinne at Norge, nordiske og andre nærstående land stiller opp og engasjerer seg i FN, også i Sikkerhetsrådet. 2. For å bidra til å løse krig og konflikte - Norge må kreve FN-mandat Norge må kreve et FN-mandat for gjenoppbyggingen av Irak, mener Flyktningerådet. Publisert 26.04.2003, kl. 10.56 Oppdatert 26.04.2003, kl. 17.2

Venstre åpner for Syria-angrep uten FN-mandat (VG Nett) Nestleder Ola Elvestuen mener verdenssamfunnet ikke kan sitte stille og se på at det blir brukt kjemiske våpen i Syria Utvidet FN-mandat i Afghanistan. Styrken har hittil bare hatt mandat til å operere i og i området rundt hovedstaden Kabul, men nå kan soldater utplasseres hvor som helst i landet

Vern av sivile libyarar er ein ting. Bombing av sivilistar i Tripolis noko anna. Fleire enn regjeringspartiet SV slit med krigen i Libya EU ber om FN-mandat til å angripe smuglerbåter. Når EUs utenrikspolitiske sjef, Federica Mogherini, i ettermiddag møter FNs sikkerhetsråd, starter tautrekkingen om å løse flyktningekrisen i Middelhavet KRIG: Regjeringen står fast på at Norge ikke skal krige i Syria uten FN-mandat. Nå åpner statsministerkandidat Erna Solberg (H) for at Norge kan delta uten mandat fra FN Regjeringen vurderer å delta i en amerikanskledet koalisjon i Persiabukta, men er i strid med Ap om behovet for FN-mandat for å kunne delta. Per-Willy Amundsen (Frp), medlem av Stortingets utenrikskomité, sier at det er en fordel dersom FN gir et mandat, men ingen forutsetning, skriver Klassekampe Politikk: Per-Willy Amundsen (Frp), medlem av Stortingets utenrikskomité, sier at det er en fordel dersom FN gir et mandat, men ingen forutsetning, skriver Klassekampen.. Han mener at FN har opptrådt handlingslammet i slike situasjoner tidligere, og minner om vetomakten land som Kina og Russland har. - Det er ikke gitt at Kina eller Russland vil støtte et slikt initiativ

Mandat er 6 bokstaver langt og inneholder 2 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp mandat i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Oppdra NATO avventer FN-mandat i Syria. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS (Afp) NATO kan gå til militær aksjon i Syria om FN gir klarsignal. Facebook Twitter; Kopier lenke; 20.03.13 09. Regjeringen: FN-mandat ikke et krav for å delta i koalisjon i Persiabukta Regjeringen vurderer å delta i en amerikanskledet koalisjon i Persiabukta, men er i strid med Ap om behovet for FN-mandat for å kunne delta Posts about FN-mandat written by ingridaune. Innlegget er skrevet for - og første gang publisert i Forsvarets Forum.. Også tilgjengelig på nett: www.fofo.no Maktbrukens regler er strenge av en grunn: det finnes stadig stater som utnytter smutthull for å dekke over aggresjon

FNs fredsoperasjoner - regjeringen

 1. ister Espen Barth Eide mener at det ikke vil komme noe godt ut av en militær intervensjon i Syria
 2. Arkiv: FN-mandat There are no news matching criteria . Bli medlem. Venstres grunnlag er aktive, frivillige medlemmer. Bli med og skap et grønnere, rausere og mer liberalt samfunn. Bli medlem. Støtt Venstre. Støtt oss økonomisk. Alle bidrag er kjærkomne for et parti som ikke har store organisasjoner i ryggen
 3. krig uten FN-mandat. Ber Erna forklare seg om Syria . Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør:.
 4. Norge må ikke ha et FN-mandat i ryggen for å delta i i en amerikanskledet koalisjon i Persiabukta. Av Ole Martin Sjetne Tirsdag 16.07 2019. Del. Det mener Frps Per-Willy Amundsen, i Stortingets utenrikskomité. Norge vurderer å delta, men men er i strid med Arbeiderpartiet om behovet for FN-mandat for å kunne delta
 5. isterkandidat Erna Solberg åpner for at Norge kan delta i krigføring i Syria uten mandat fra FN. Til Dagsavisen sier Solberg at det er en mulighet for at Norge har rom.
 6. intervenerer gjennom FN mandat eller regionale organisasjoner som NATO.22 Motsatsen til kollektiv intervensjon er ensidig intervensjon som betyr at det kun er et land som intervenerer for å hindre omfattende krenkelser av menneskeheten. Vietnam sin invasjon i 16!FN8pakten,artikkel2,4og2,
 7. FN får utvidet mandat i Irak USA skal i dag eller morgen framlegge et resolusjonsforslag for FNs sikkerhetsråd som innebærer å utvide FNs mandat i Irak. Publisert 03.09.2003, kl. 20.58.

FN gir ikke Sikkerhetsrådet eksplisitt kompetanse til å gi mandat til humanitær intervensjon. En vurdering av Sikkerhetsrådets kompetanse i slike situasjoner forutsetter kjennskap til sentrale bestemmelser i FN-pakten som gir adgang til intervensjon. Det er naturlig å begynne med prinsippene i FN-pakten vedrørende maktforbudet. 2.2 Uansett hva FN, Javier Solana og norske myndigheter kaller aksjonen, er det en krig, og NATO går til krig uten et juridisk mandat, slår norske folkerettseksperter fast overfor NTB. De får.

Spørsmål og svar om FN generelt - regjeringen

Operation Odyssey Dawn (OOD), internasjonal militær operasjon rettet mot Libya, 19.-31. mars 2011. Operasjonen ble iverksatt en av gruppe stater som gikk sammen i en koalisjon for å bidra til gjennomføring av resolusjon nr. 1973 (2011) fra FNs sikkerhetsråd, vedtatt 17. mars. OOD ble direkte etterfulgt av den NATO-ledede Operation Unified Protector Solberg åpner for Syria-inngripen uten FN-mandat. Høyre-leder og statsministerkandidat Erna Solberg mener det ikke er sikkert at det må et FN-mandat til for at verdenssamfunnet skal gripe inn med militær makt i Syria. Hun mener sannsynligheten for norsk deltakelse er liten

Bloc identitaire, soupe au cochon et chant néo-naziPalestinaElections régionales: Le FN n'obtient aucune région

FNs klimapanel - Wikipedi

Resten mener norsk deltakelse må være i tråd med folkeretten og foranlediget av et FN-mandat. Dessuten diskuterer partiet om det skal være for eller mot EU, og om det fortsatt skal være blokkuavhengig. Spørsmål som disse har delt partier før Høyre-leder og statsministerkandidat Erna Solberg åpner for at Norge kan delta i krigføring i Syria uten mandat fra FN FN-mandat 030913. back to top . Du har ikke rettigheter til å poste kommentarer. JComments. Del denne siden: Aktiviteter. Opplyste handleglade nordmenn i Sverige Tirsdag 18. august 2020. Informasjon i Søgne Mandag 17. august 2020. Informasjon på Orkanger Onsdag 5. august. KrF mener Norge ikke kan vurdere å bidra i krigføring mot IS før det foreligger et FN-mandat. USA har bedt Norge og flere andre land om å bidra militært i Irak Libya-krigen var første gang en militær operasjon med FN-mandat ble satt i verk for å beskytte sivile. Butenschøn frykter at dersom det blir heftet tvil ved Natos opptreden i Libya, kan det svekke muligheten til å få i stand støtte til fremtidige operasjoner for å beskytte sivile

Le Grand Orient de France annonce son plan de lutte contre

Afghanistan - FN

 1. Det er en fordel, men ikke et krav, med FN-mandat for deltagelse i militære operasjoner i Persiabukta, sier Per-Willy Amundsen (Frp) til Klassekampen. Norge er blitt bedt av USA om å delta.
 2. Et angrep mot Irak uten FN-godkjennelse vil ha begrenset legitimitet, sier generalsekretær Kofi Annan. VG Logo search Chevron down. Hopp til hovedinnhold -Angrep trenger FN-mandat.
 3. Med FN-mandat til å drepe. FNs sikkerhetsråd har bestemt å sende et intervensjonsstyrke til DR Kongo for å nøytralisere og avvæpne grupper. Men det er ingen grunn til å tro at de ekstra styrkene vil innfri internasjonale forventninger. Av Jan Speed/ Goma, DR Kongo Sist oppdatert: 19.04.201
 4. isterkandidat Erna Solberg mener det ikke er sikkert at det må et FN-mandat til for at verdenssamfunnet skal gripe inn.
 5. Hjem FN - FN-mandat klarer ikke å hindre våpenfrakt. FN; Hizbollah; Libanon - FN-mandat klarer ikke å hindre våpenfrakt. Av. Kenneth O. Bakken-5. april 2013. Et av UNIFILs observasjonstårn, like ved den demilitariserte sonen mellom Israel og Libanon. (Foto: UN Photo
 6. FNs sikkerhetsråd forlenget i dag énstemmig FN-observatørenes oppdrag i Syria med 30 dager. FNs øverste militærrådgiver overtar ledelsen av styrken

Egypt vil ha FN-mandat mot IS i Libya Egypts president Abdel Fattah al-Sisi oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å gi et mandat som vil muliggjøre en internasjonal intervensjon i Libya. Under 1 min Publisert: 17.02.15 — 18.35 Oppdatert: 5 år side Mandat - Ytringsfrihetskommisjon . 1. Bakgrunn . Ytringsfrihet er både en individuell menneskerettighet og en forutsetning for et fungerende demokrati. Den forrige Ytringsfrihetskommisjonen som la fram sin utredning i 1999, jf. NOU 1999:12 . Ytringsfrihed bør finde Sted, utredet først og fremst det grunnlovsmessige vernet av ytringsfriheten The National Rally (French: Rassemblement national, pronounced [ʁasɑ̃bləmɑ̃ nɑsjɔnal]; RN), until June 2018 known as the National Front (French: Front national, pronounced [fʁɔ̃ nɑsjɔnal]; FN), is a far-right political party in France. Since inception the party has been primarily an anti-immigration party, advocating significant cuts to legal immigration Mandat Klimakur 2030 Det opprettes en faggruppe som skal gjennomføre en utredning av mulige tiltak og virkemidler for å oppfylle klimamål i 2030, men ikke gi anbefalinger. Det skal utredes ulike tiltak og virkemidler som kan utløse minst 50% reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005. Det skal

FN-Mandat - ICAN Norg

FN-mandat. USA har bedt Norge og flere andre land om å bidra militært i Irak. Men KrF mener Norge ikke kan vurdere å bidra i krigføring mot IS før det foreligger et FN-mandat. - Norge må vurdere en forespørsel om militært bidrag i kampen mot IS Men FN-styrken må ha et kapittel 7-mandat, både for å kunne avvæpne Hizbollah og kunne motstå Israel. Ellers kommer den nye UNIFIL-styrken i samme rolle som den gamle har hatt, sier han Regjeringen vurderer å delta i en amerikanskledet koalisjon i Persiabukta, men er i strid med Ap om behovet for FN-mandat for å kunne delta

Oslo (NTB): Utenriksminister Børge Brende (H) støtter avgjørelsen til FNs sikkerhetsråd om å opprette en beskyttelsesstyrke med et klart mandat om å beskytte sivile i Juba i Sør-Sudan NATO vil ikke komme opprørerne i Syria til unnsetning før det foreligger et klart FN-mandat, slår alliansens øverstkommanderende admiral James Stavridis fast NATO avventer FN-mandat i Syria. Washington (NTB-AFP): NATO vil bare gå til militær intervensjon i Syria om det foreligger et klart mandat fra FNs sikkerhetsråd Forlenget FN-mandat i Irak. Av Erik Sagflaat Tidligere utenriksredaktør i Dagsavisen , 627 innlegg . Verden. Egypt vil ha FN-mandat mot IS i Libya Dagens Næringsliv (NTB) | 18.02.2015 Egypts president Abdel Fattah al-Sisi oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å gi et mandat som vil muliggjøre en internasjonal intervensjon i Libya

Libya - FN

Med den fastlåste situasjonen i FNs sikkerhetsråd vil det å påberope seg et FN-mandat være det samme som å gjøre ingenting. Onsdag spurte Dagbladet om Venstre-leder Trine Skei Grande om de vil støtte bombing uten FN-mandat: - Det har vi gjort før, for eksempel i Kosovo. Vi reddet nok mange tusen menneskeliv på den måten, svarte Grande Oslo (NTB): Høyre-leder og statsministerkandidat Erna Solberg mener det ikke er sikkert at det må et FN-mandat til for at verdenssamfunnet skal gripe inn med militær makt i Syria. Hun mener. Stoltenberg: FN-mandat en forutsetning - Forutsetningen for at Norge skal delta i en eventuell militær inngripen i Syria er et FN-mandat, sier statsminister Jens Stoltenberg til P4. Av Silje Ludvigsen Onsdag 28.08 201 USA kunngjorde mandag at landet innfører nye sanksjoner mot iranske og venezuelanske embetsmenn og politikere under det de hevder er et FN-mandat. NTB 21. sep. 2020 19:01 - Oppdatert 21. sep. 2020 19:0 Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier det ikke er aktuelt for Norge å delta i en militær inngripen i Syria dersom dette ikke er støttet av FN

Internasjonal politikk Nei til uklare FN-mandater Detaljer Overordnet kategori: Temaer Kategori: Internasjonal politikk Publisert fredag 19. februar 2010 03:28 Den sterke vekt FN-pakten legger på at internasjonale konflikter skal løses med fredelige midler, bør medføre at et mandat til maktbruk er klart uttrykt, at FN har ledelsen av operasjonen, at mandatet blir snevert og ikke utvidende. FN-mandat mot asteroider. Publisert tirsdag 04. februar 2014 - 18:39. Etter Kritt-katastrofen døde mer enn halvparten av alle arter på jorda ut. Katastrofen skyldtes trolig at en komet eller asteroide kolliderte med jorda ved det som nå er Yucatan-halvøya i Mexico Høy­re-le­der og statsministerkandidat Erna Solberg mener det ikke er sikkert at det må et FN-mandat til for at verdenssamfunnet skal gripe inn med militær makt i Syria.Hun mener sannsynligheten for norsk deltakelse er liten. - Det er ikke 100 prosent sikkert at du må ha et FN-mandat for at det skal være folkerettslig riktig med en intervensjon

Mandat - Wikipedi

Formulare | LAWOG

NATO avventer FN-mandat i Syria Washington (NTB-AFP): NATO vil bare gå til militær intervensjon i Syria om det foreligger et klart mandat fra FNs sikkerhetsråd. NATO vil ikke komme opprørerne i Syria til unnsetning før det foreligger et klart FN-mandat, slår alliansens øverstkommanderende admiral James Stavridis fast KrF vil ha FN-mandat før Norge bidrar i IS-krig. Oslo (NTB): KrF mener Norge ikke kan vurdere å bidra i krigføring mot IS før det foreligger et FN-mandat. USA har bedt Norge og flere andre land om å bidra militært i Irak Hareide etterlyser FN-mandat i Syria. Oslo (NTB): Krf-leder Knut Arild Hareide mener USA mangler et klart folkerettslig mandat for å bombe opprørsgruppa IS i Syria, men det vil ikke påvirke partiets syn på videre norsk støtte til koalisjonen. innenriks

La gauche votait Pétain en masse plus qu'à droite, laPuget : Jean-Marie Del Gallo sur la fin de son mandatAutoblog de MonPuteaux
 • Tørkestativ over peis.
 • Norderney ferienwohnung lina.
 • Zirkus neumarkt.
 • Prepper norge.
 • Ivar dyrhaug marianne sand dyrhaug.
 • Tipperesultater ekstra.
 • Pym pinsebevegelsen.
 • Nsb forsinkelser taxi.
 • Kvote 3.5 øl.
 • Spätabtreibung methoden.
 • Kamehameha offenburg 2018.
 • Hva hjelper mot svimmelhet og kvalme.
 • Hoteller i bol kroatia.
 • Tore petterson alder.
 • Steinbua elverum.
 • Utstyrsenhet kryssord.
 • Horoskop zwilling oktober 2017.
 • Star trek discovery imdb.
 • Oslo grand prix program.
 • Byggmax vind.
 • Silvester in halle 2017.
 • Feier und gedenktage 2018.
 • Rtg røntgen.
 • News innerschweiz.
 • Redigere film.
 • Birkeland bussreiser.
 • Lasocki herrentaschen.
 • Desibelmåler app iphone.
 • Performance indicators marketing.
 • Handletteren pennen hema.
 • Amsterdam arena concert capacity.
 • Der staatsfeind nr. 1 besetzung.
 • Sixpence hatt barn.
 • Bykart over longyearbyen.
 • Antikk hengsler.
 • Verdens lengste julesokk.
 • Isovolumisk kontraksjon.
 • Lynlåsposer jula.
 • Kart sverige norge.
 • Enjoy translate.
 • Eket ikea montering.