Home

Dnmf overenskomst

Dnmf har inngått overenskomst med Bospowe

Tariffavtaler - Det norske maskinistforbun

 1. Kystrederiene - revisjon av overenskomst (11.02.2020) De tre forbundene Det norske maskinistforbund (DNMF) Norsk sjømannsforbund (NSF) og Norsk sjøoffisersforbund (NSOF) har i uke 6 sammen med Kystrederiene (KR) startet revisjon av overenskomsten.Underte..
 2. arbeidstakere som er medlem av DNMF og som avtalen omfatter. Fra overenskomsten unntas bedriftens øverste ledelse. Det samme gjelder medlemmer av DNMF som er bedriftens representanter ved fastleggelse av generelle lønns- og arbeidsvilkår. Dersom partene lokalt ikke blir enig om hvem som er unntatt avgjøres dette av partene i denne overenskomst
 3. Hjelp til utfylling eller spørsmål? Åpent mandag - fredag (08-16) Ring +47 454 92 900 (innvalg 3) dnmf@norskforsikring.n

For medlemmer – DSO klubben I Odfjelldrilling

Skipsfører-bøye-2018 Gjelder fra 1. november 2018 til 31. oktober 2020 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND Og NORSK SJØOFFISERSFORBUN Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020

Dnmf overenskomst 2018-2020 - Kystrederien

Har du DNMF familieulykkesforsikring i Tryg, du også tilgang på fri bruk av Tryg Legehjelp. Dette er en telefontjeneste hvor du får snakke med erfarne sykepleiere og leger. Vi hjelper deg 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp Informasjon til medlemmene i Dnmf i forbindelse med eventuelle permitteringer som følge av mulig streik dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen mellom Safe og Norges rederiforbund med frist mandag 9. juli kl. 24.00. Meklingen gjelder overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel DSO-samarbeidet har eksistert i over 30 år, og organisasjonene har hatt overenskomst med Norges Rederiforbund for personell på flyttbare innretninger siden 1974. DSO-medlemmer i de fleste rederier har etablert egne DSO-klubber og valgt tillitsvalgte OVERENSKOMST 2018 mellom SJØMAT NORGE på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og NORSK SJØOFFISERSFORBUND på den andre side for service- og flerbruksfartøyer Gjelder fra 1.sept 2018 . Side 2 av 24 INNHOL OVERENSKOMST mellom NORGES REDERIFORBUND og NORSK SJØOFFISERSFORBUND vedrørende FASTLØNN FOR STYRMENN OG ELEKTRIKERE PÅ OFFSHORE SERVICEFARTØYER OG KRANSKIP. NSoF-offshoreservice-fastlønn-2018. NSoF-offshoreservice-fastlønn-201

Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon · Overenskomst for veterinærer ansatt i dyreklinikker (med Den Norske Veterinærforening) · Hovedavtale for veterinærer (med Den Norske Veterinærforening) · E-overenskomsten - DNMF (Den Norske Maskinistforbund

Siste nytt. Tariff 2020: Kr 1000,- i konfliktbidrag ved eventuell streik. 04.11.2020 Les mer. Norsk Sjømannsforbund bruker ikke Wizz Air. 04.11.2020 Les mer. RS Sjømann gjør jobbe Til alle medlemmer på NOR-overenskomst med NR: Korona-protokollen av 17. mars 21. Mars 2020. NSF, NSOF og DNMF har blitt kontaktet av medlemmer knyttet til protokoll av 17/3-2020 vedrørende ekstraordinært handlingsrom formpraktisering av NOR-overenskomst forbindelse med den globale Korona-pandemien Overenskomst mellom DNMF og Havforskningsinstituttet Lønnsoppgjøret Stat: Ny lønnsstige gir bedre lønnsutvikling Lønnspolitikk 2020-2022 - Forskerforbunde Read the latest magazines about Dnmf and discover magazines on Yumpu.co Finn tariffavtaler, lønnsstatistikk, advokathjelp, medlemsfordeler, nyheter, politikk og arrangementer. Se hva vi kan gjøre for din bedrift

NHO Den norske veterinærforening 522 Overenskomst for veterinærer ansatt i dyreklinikker NHO Den norske veterinærforening 572 Hovedavtale for veterinærer NHO Det norske maskinistforbund 557 E-overenskomsten - DNMF NHO Forskerforbundet 515 Forskningsoverenskomste DSO-samarbeidet har eksistert i nesten 40 år, og organisasjonene har hatt overenskomst med Norges Rederiforbund for personell på flyttbare innretninger siden 1974. DSO-medlemmer i de fleste rederier har etablert egne DSO-klubber og valgt tillitsvalgte. Er du allerede medlem i DNMF/NSOF,.

Fagforbundene krever møte med ansvarlige statsråder 07.03.2016 Ledelsen i DSO (De samarbeidende Organisasjoner), Industri Energi og SAFE krever et snarlig, felles møte med Næringsdepartementet og Olje-og energidepartementet om Statoils manglende ivaretakelse av sitt samfunnsansvar på norsk sokkel. Statoil har igjen vist at selskapet ikke opptrer til beste for samfunnsutviklingen når det. Til alle medlemmer på NOR-overenskomst med NR: Korona-protokollen av 17. mars 21. Mars 2020. NSF, NSOF og DNMF har blitt kontaktet av medlemmer knyttet til protokoll av 17/3-2020 vedrørende ekstraordinært handlingsrom formpraktisering av NOR-overenskomst forbindelse med den globale Korona-pandemien

Tariffnytt - dnmf.n

Sjekk også profilen din inne på internettsiden til NSOF eller DNMF.no under -Min side-. Her kan du endre opplysningene om som arbeidsgiver og tariffområde. Arbeidsgiver: Odfjell Drilling Management AS. Tariffavtale: DSO - Overenskomst med hovedavtale - Flyttbare offshoreinnr norsk sokke Søk etter nye Nho sjøfart-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Nr. E-overenskomsten OVERENSKOMST mellom o

Forhandlingsløsning mellom DNMF og Norges Rederiforbund. I meklingen mellom Det norske maskinistforbund og Norges Rederiforbund kom partene, med mekler Inger Tellefsens mellomkomst, fram til en I meklingen vedrørende Overenskomst 281 - Teknisk-,. Hege-Merethe Bengtsson, generalsekretær i DNMF. For DSO OG NSF. 18.39 -18.44 -«Betydningen av norsk oljeindustri og næringens fremtid» ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør, Norsk olje og gass. 18.44-18.49 - «Hva er regjeringens svar til oljeindustrien» ved olje- og energiminister Tord Lien De tre tillitsvalgte i Solstad Offshore for NSF, DNMF OG NSOF er Kim Velve, Vidar J. Vartdal og Tor Helge Tjøsvoll. På vegne av sine medlemmer har de i tillegg bedt om følgene: 1. Det blir laget lokal protokoll for kompensasjon for deling av rom. Og foreslår at det kompenseres med kr 400,- pr. natt det deles rom. 2 NHOnr476 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND for maskinoffiserer på lasteskip i kysifart 2 INNHOLD Del I DNMF-HRF-2012 Maskinoffiserer Det norske maskinistforbund O V E R E N S K O M S T fra 1. april 2012 mellom HURTIGBÅTENES REDERIFORBUND MARITIME ARBEIDSGRUPPE PÅ DEN ENE. Fraktefartøyense rederiforening er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. DNMFs medlemmer vil være omfattet av ulike tariffavtaler som er inngått mellom DNMF. Hovedavtale mellom Fraktefartøyenes rederiforening og Overenskomst for maskinoffiserer på fraktefartøy og brønnbåter mellom Fraktefartøyenes rederforening

Det norske maskinistforbund - norskforsikring

 1. Lønn etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og DNMF; Fastlønnsavtale. Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø. En spennende og variert arbeidshverdag, Rederiets verdigrunnlag: Vi skal være pålitelig. Ærlig i kommunikasjon, punktlig og ønsker å levere et godt, nøyaktig og gjennomtenkt produkt. Vi skal være offensive
 2. Overenskomst mellom NR og DNMF om fastlønn for maskinoffiserer på. Avtale mellom NR og DNMF vedrørende vilkår for norske maskinaspiranter. Ved anleggsarbeider forstås i nærværende overenskomst arbeider som a) Kraftanlegg, kraftoverføringsanlegg, damanlegg, regulerings- og
 3. Det norske maskinistforbund. ENGASJERT: Tidligere formann i DNMF, Per Ove Mostraum, oppsummerer Bergen maskinistforenings. innspill til høringsrunde to i «Vi går for maskinistforbundet»

Dnmf har inngått en avtale med Advokatfirmaet Legalis AS om privatrettslig. bistand til våre medlemmer. Denne avtalen erstatter tidligere. ordning med formidling av advokat for private rettsspørsmål. Avtalen medfører blant annet Dnmfs medlemmer kan ringe direkte. til advokatene i Legalis gjennom medlemstelefonen, sende henvendelse Bjørkan på vegne av Dnmf en aldri så liten kuriositet til foreningens. formann Erik Olsen. Gaven, et diplom fra Kristiania Maskinistforening, ble tildelt Ole Andresen så godt som for nøyaktig 99 år siden. Det var. i forbindelse med hans 25-års jubileum som maskinmester. Det høre Lønn etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og DNMF; Fastlønnsavtale. Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø. En spennende og variert arbeidshverdag, Rederiets Verdigrunnlag. Vi skal være pålitelig. Ærlig i kommunikasjon, punktlig og ønsker å levere et godt, nøyaktig og gjennomtenkt produkt. Vi skal være offensive

NHO Tariffavtale

overenskomst-mellom-dnmf-og-havforskningsinstituttet

Lønn etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og DNMF; Fastlønnsavtale. Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø. En spennende og variert arbeidshverdag, der du vil få tilegnet deg erfaringer fra ulike fartøy og samband. Som medarbeider i Torghatten Nord må man være bevisst på valget man gjør med å ønske å jobbe i rederiet, og hva det. Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. DNMF aksepterte forslaget. KS Bedrift sender forslaget ut til uravstemming med anbefaling. Riksmeklerens møtebok: 2014-061Mtebokogforslag.pdf: Svarfrist: 16. oktober 2014 kl. 12.00: Avstemmingsresultat: Godkjen Nho Jobs 2020. Searching for Nho job or career in Norway?Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career

Hovedavtale DNMF - NHO - NHO Tariffavtale

BERGEN: Maskinsjef på reservefartøy i Hordaland Fjord1 ASA: Fjord1 har ledig stilling som Maskinsjef på reservefartøy i Hordaland. I stillinga vil ein tjenestegjer på reservefartøya MF Sulafjord, MF Gulen og MF Sogn. Fartøyene vil bli liggende i Bergensregionen. Fjord1 går en spennande vinter i møte i Hordaland, og skal frå 1. januar 2020 ta. KINN: Maskinsjef på reservefartøyet MF Bjørnsund i Sogn og Fjordane Fjord1 ASA: Fjord1 har ledig stilling som Maskinsjef på reservefartøyet MF Bjørnsund med liggekai i Måløy frå mars 2020. Arbeidsoppgåver Tilsyn og vedlikehald av reservefartøy Teknisk leiar om bord Drift av reservefartøy Tenestegjere på andre fartøy i rutedrift ved.. Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og DNMF; Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø. Gode velferdsordningar; Skiftordning: 2 veker på/1 veke av, døgnskift; Kontaktinformasjon. Solveig Bjørnvold, Bemanningskoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon. Arbeidsstad. 6165 Sæbø. Søk.

E-Overenskomsten - DNMF - NHO Tariffavtale

 1. Søk etter nye Nho-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.100+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 2. istrative opplysninger : Arkivkode: 311: Arbeidstakerorganisasjon: LO: Arbeidstakerhovedorganisasjon: LO: Arbeidsgiverorganisasjon: NHO.
 3. eller andre mÅter dnmf og nsof finner formÅlstjenlig. §4 medlemmers rettigheter §4.1 medlemmer er berettiget til Å fÅ rÅd og veiledning i saker som angÅr hans yrkesutØving. §4.2 ved tvist med arbeidsgiver vedrØrende fortolkning av overenskomst, arbeids- og ansettelsesvilkÅr m.m. er medlemmet berettiget til den hjelp og stØtte som e
 4. Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og DNMF; Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø. Gode velferdsordningar; Tilgang på hybel; Skiftordning, døgnskift (2v på, 1v av, 2v på, 3v av) Kontaktinformasjon. Siv Mette Furnes, Bemanningskoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon. Arbeidsstad. 6980. Søk på stillinga.
 5. Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og DNMF; Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø. Gode velferdsordningar; Tilgang på hybel; Kontaktinformasjon. Siv Mette Furnes, Bemanningskoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon. Arbeidsstad. 6926 Krakhell
 6. Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og DNMF; Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø. Gode velferdsordningar; Turnus: 2 veker på, 2 veker av; Kontaktinformasjon. Siv Mette Furnes, Bemanningskoordinator, Logg inn for å se kontaktinformasjon. Arbeidsstad. 6700 Måløy. Søk på stillinga: Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar:Fjord1.
 7. ASKVOLL: Maskinsjef i sambandet Askvoll-Gjervik-Fure, p.t MF Davik Fjord1 ASA: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden

ØRSTA: Maskinsjef i sambandet Sæbø-Leknes, pt. MF Eid Fjord1 ASA: Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa! Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden Søk etter Lønn og administrasjon-jobber i Askvoll. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.100+ jobbtilbud i Norge og utlandet Resultatet i meklingen ble enstemmig vedtatt av vårt forhandlingsutvalg, samt av de øvrige forbundene som deltok i meklingen på arbeidstakersiden (Fagforbundet, Delta, Dnmf, Parat og UHF). Resultatet innebærer et generelt kronetillegg per 1. juli på 2 925 kroner

Hovedtariffavtalen 1

Søk etter Fag er lønn-jobber i Osterøy kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet 17 ledige stillinger innen Vert i landsdeler Sogn og Fjordane er utlyst og kan hjelpe deg med å finne jobben du ønsker. De beste stillingsutlysningene i Trovit Dette er et langvarig samarbeid hvor DNMF er en aktiv partner. Allerede i 1974 ble det etablert en egen overenskomst for flyttbare rigger. DSO og DNMF har derfor lang erfaring i denne sektoren. Som medlem i DNMF kan du delta på tariffkonferanser og være med på å bestemme hvilke krav som skal tas opp i forhandlingene

Det norske maskinistforbund Tryg Forsikrin

 1. E-overenskomsten OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Energi Norge på den ene side og Det norske maskinistforbund (DNMF) -ooooo- Tariffperioden 1. mai 2017 31. mai 2018 1 Innholdsfortegnels
 2. Kontrakten skal vise til gjeldende overenskomst (Hovedavtale og tariffavtale) som sammen med annet relevant regelverk skal overleveres den ansatte. Ca. 5 % av de ansatte er medlemmer av DNMF eller NSF innen disse stillingskategorier. Norsk Sjøoffisersforbund (NSF)
 3. For eksempel dekker NITOs overenskomst NHO-bedrifter fra 24 forskjellige landsforeninger, og det er kun NHO sentralt som er part i avtalen. Denne og en rekke andre funksjonæravtaler opererer ikke med lønnssatser, men lønnsbestemmelsene er begrenset til en omtale av den lokale prosedyren for lønnsfastsettelse

Dette kommer frem av overenskomst angående turnus og fritidsregnskap. For skip med faste avløsningsordninger går turnusen etter ordinær plan, uavhengig av sykdom i den tid arbeidstakeren skulle vært om bord eller hatt ferie eller fritid i land Avlønning og vilkår ellers i prosjektperioden vil være i iht Overenskomst mellom NR og NSF/NSOF/DNMF for Offshore Service Fartøy på NOR-flagg. For Arbeidsleder, Matros, Mekaniker og Kokk med adm følges tariffen for fartøy med G5 offshorekran mens Offiserene blir avlønnet med fastlønn i fartøygruppe 6. I denne utgaven av SAFElement finner du stoff fra SAFEs landsmøte, seier i arbeidsretten i 2.2-saken, dato for mekling mellom SAFE-NR, røykesaken som kan ende i arbeidsretten, og nye kurs til høsten

På tross av at Norsk Sjømannsforbund (NSF) gjennom sin LO-tilhørighet ble pålagt å være med i et samordnet oppgjør konkluderer Landsstyret i NSF med at oppgjøret for medlemmer i Norsk Sjømannsforbund ble akseptabelt, på grunn av den nye tilleggspensjonen som ble fremforhandlet i de forbundsvise tilpasningsforhandlinger med Rederienes Landsforening VTA-overenskomsten Overenskomst mellom ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m. 1. april 201 Overenskomst nr 460 Overenskomst 2014-2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer på den ene side og Organisasjon for Administrative, Detaljer O V E R E N S K O M S T. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING (REDNINGSSELSKAPET) på den ene sid Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of creative stock photos, vector art illustrations, and stock photography Hvis arbeidsavtalen ikke er knyttet til en overenskomst, så er den å betrakte som en individuell avtale. Da skal arbeidstaker være spesielt oppmerksom på vilkår om lønn, arbeidstid, turnus, forsikringer, permisjonsordninger etc. Husk at arbeidskontrakten skal signeres og at overenskomst, særavtaler eller annet som avtalen viser til ligger vedlagt

Det ble i dag 15. mai 2017 forhandlet mellom NTF og MEF samt LO, FF og NAF som er parter i avtalen Overenskomst for Miljøvirksomheter. Partene er enige om et generelt tillegg til alle på kr, 0,50 per time, og et lavlønnstillegg på kr. 1,50,- for alle som ligger over minste lønnssatsene I etterkant av forliset til Full City utenfor Langesund i Telemark vil regjeringa og den maritime næringa gjøre hva den kan for å hindre nye forlis og oljesøl. Et av målene er å få en slutt på bruk av tungolje så raskt som mulig Resultat DNMF og KS har i et ekstraordinært møte 24. juni 2008 kommet frem til en omforent protokoll vedrørende lønnsoppgjøret i kommunal sektor. Partene har kommet frem til en løsning som vil ivareta maskinistenes lønnsinnplassering i henhold til utdanning og kompetanse Årsaken er mangfold og bredden i vår medlemsmasse Kulturen i 2fo preges av samarbeid hvor vi deler kunnskaper, erfaringer og kompetanse med hverandre i det som med rette kan kalles for Norges største flerfaglige nettverk Veien for å lykkes Hvordan kan dette skje: Medlemsundersøkelser Overføring av flere ressurser lokalt Etablering av nettverk blant tillitsvalgte Etablering av nettverk.

Særavtaler ks. KS sendte 31. mars brev til Arbeids- og sosialdepartementet om rett til dagpenger for deltidsbrannmannskaper som permitteres fra sin hovedstilling Nho servicepartner. Besøksadresse.Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Majorstuen. Telefon: 23 08 80 00 Pressetelefon: 480 22 80 NHO Service og Handel er en av de to største landsforeningene i NHO og består i dag av 6.800 virksomheter som til sammen har rundt 130.000 ansatte Butikksjef lønn tariff 2020. butikksjef.com Å drive god butikk, hver dag Da er det opp til lønnstaker og arbeidsgiver og bli enige om lønn. 2007: 2012 2017: 2008: 2013: 200 En butikkmedarbeider kan arbeide innenfor mange forskjellige bransjer, for eksempel dagligvarer, klær, sportsartikler eller kosmetikk Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Lønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk Sjøoffisersforbund; Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø; Gode velferdsordningar; Skiftordning: Døgnvakt 2 veker på og 2 veker av; Kontaktinformasjon. Aslaug Ødegaard, Bemanningskoordinator, 94309060. Arbeidsstad. 6640 kvanne. Søk på stillinga: Nøkkelinformasjon.

Første jobb er brønnpluggin Maritim Logg 7/2010 19 Det Detnorske norskemaskinistforbund maskinistforbund Hovedkontoret: Maritimt Hus, Rosenkrantzgt. 15 Postboks 2000, Vika, 0125 Oslo Tlf. 24 14 83 70 / Fax 24 14 83 80 E-post: [email protected] Internett: www.dnmf.no Bank: DnB NOR 8380.08.69946 Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp Mob. 917 10 501 E-post: [email protected] Ass. generalsekretær Bjørn Richard Gutterud Mob.

Forhandlingsmøtet i Stavanger 22. februar, hos Statens Kartverk - Sjø, dreide seg om etablering av en ny overenskomst for den maritime besetningen samt hydrografene på M/S «Hydrograf». Sammen med de tre sjømannsorganisasjonene deltok også forbundet Parat, der hydrografene er organisert Sist oppdatert: 20. desember 2017 kl. 13:14. Saken ble opprettet: 5.januar 2015 kl. 14:45. 2014-094. År: 2014 Arkivkode: 312. Overenskomsten for Landansatte i rederie Søk etter Den vi leter etter-jobber i Dalsøyra. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet Arbeidsgiverforening er en sammenslutning av arbeidsgivere som har til formål å ivareta deres. Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise på private reiser som utløser karantene

See more of Norsk Sjøoffisersforbund on Facebook. Log In. o Kommune har inngått vannsamarbeid med havbruksnæringa. See more of Norsk Sjøoffisersforbund on Faceboo Vi opplever at det er en del misforståelser ute i rederiene i forhold til hvilke tiltak som protokollen åpner for

PDF | Denne rapporten handler om bruk av tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikter i Norge fra 1990 til 2012. Første del av rapporten er en gjennomgang av... | Find, read and cite all the research. 38. Maskinistforbundet post@dnmf.no 39. Miljødirektoratet post@miljodir.no 40. Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no 41. NHO Sjøfart post@nhosjofart.no 42. Nordisk Institutt for Sjørett sjorett -adm@jus.uio.no 43. Norges Rederiforbund post@rederi.no 44 Rigupdate Nr. 2 - April/Mai 2010 Magasinet for riggpersonell på norsk kontinetalsokkel TTS Sense - det tredje boretekn - En enstemmig Arbeidsrett fastslår at rederiet må følge vår overenskomst. Dette er en uhyre viktig seier fordi prinsippet kan omfatte langt flere fartøy enn Nordøytrål, sier avdelingsleder Asbjørn Furnes til Ukesinfo. Advokat Sigmund Z. Berg førte saken for NSOF. Det kommer mer om saken i juniutgaven av Maritim Logg

 • Um krav friidrett 2017.
 • Pelletskamin test.
 • Humble bundle free game 2018.
 • Park lane hotel new york.
 • Kündigung mieterverein mitgliedschaft.
 • Martin luther king biografie.
 • Mygate grind.
 • Wifi analyzer mac.
 • Boltsirkel toyota auris.
 • Minecraft skin url.
 • Bt nyheder ekstra.
 • Mannlig omskjæring.
 • Hus og hage inspirasjon.
 • Oslo boligstyling.
 • Kpop tanzgruppe münchen.
 • Miele wkc130 nds.
 • Barnevernet erstatning.
 • Tagetes erecta wikipedia.
 • Bryllup speiltvillingene.
 • Cake pops oppskrift enkel.
 • Rysk kaviar tillbehör.
 • Faust metal.
 • Hänsel und gretel hexenjäger.
 • Beats studio wireless waterproof.
 • Experia uib.
 • Cloverleaf.
 • Bærum kommune lønnskontoret.
 • Psychedelic rock youtube.
 • Navn bjarne.
 • Bugatti chiron 0 300.
 • Fuba daa 850 hd sat anlage test.
 • Hvor mye koster det å importere hest fra sverige.
 • Blå nevus.
 • Intertoys lego.
 • Diskriminerende ytringer.
 • Julianne moore jung.
 • Jeden tag 20 minuten hometrainer.
 • Lotus tattoo meaning.
 • Hvor stort er melkeveisystemet.
 • American football stuttgart jugend.
 • Milani conceal and perfect foundation light.