Home

Http elevrom språkrådet no skolen ovingar

Logo. Førre øving Neste øving Neste øvin Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot elevar i den vidaregåande opplæringa. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga. Ta ein kartleggingstest Øv deg Ta ein av kartleggingstestane for å finne ut kor mykje du kan frå før. Den første tek føre seg det grunnleggjande, medan den andre er for feinschmeckerar Kartleggingstest. Finn ut kva du kan, og kva du bør øve meir på. Ta testen; Øvingar. Øvingane inneheld seks hovudtema: substantiv, verb, adjektiv, samsvarsbøying, pronomen og determinativ og frå bokmål til nynorsk

 1. Logo. Avansert. Førre øving Neste øving Neste øvin
 2. Språk i skolen. Lurer du på hvordan kommareglene er, eller trenger du et kurs i nynorsk grammatikk? Oversikt over alle norske ordlister og ordbøker som er godkjent til skolebruk av Språkrådet. Handbok i nabospråkundervisning (Språkrådets skrifter, nr. 4) Følg oss i sosiale medier. Kontak
 3. 5 vegar til betre nynorsk: Les nynorsk! Du blir god i engelsk når du les engelske bøker. Det same skjer når du les nynorsk, uansett kva slags tekstar det er snakk om - romanar, nettaviser eller bloggar
 4. igrammatikken brukar vi infinitiv på -e.Same kva du vel, er det viktig å vere konsekvent i ein og same tekst. Skriv du å lese, kan du ikkje i neste setning skrive å kasta, eller motsett.Desse to formene går under namna a-infinitiv og e-infinitiv, og må ikkje.
 5. (10.11.20) I Språkrådet er det frå 1. februar 2021 ledig eit tolv månaders vikariat som rådgjevar/seniorrådgjevar i seksjonen for språk i skole og offentleg forvaltning. No image Sjå høgdepunkt frå Språkdagen

Kultur- og kirkedepartementet fastsatte ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Språkrådet utarbeidet en brosjyre der hovedtrekkene i den nye rettskrivningen er gjengitt. Du kan laste ned brosjyren og lese mer om endringene i bokmål på denne sida elevrom.sprakradet.no På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som ska Inntil 14-Dec-2019,har Elevrom.sprakradet.no ikke Alexa ranking. Dette nettstedet primære ip-adresse er 34.255.84.230,Sin server i Dublin,Ireland. ISP:Amazon Data Services Ireland Limited TLD:no CountryCode:IE Denne rapporten oppdaterer i 14-Dec-2019 Last Updated: 14-Dec-2019 Updat Substantivbøyinga. Substantiv er namn på ting og fenomen. Framfor dei substantiva vi kallar fellesnamn, kan vi setje orda ein, ei eller eit: ein roman, ei novelle, eit dikt.. Substantiva er anten hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn, og desse blir bøygde ulikt.For å få rett bøying må du altså vite både kva slags kjønn substantivet har, og korleis ein bøyer substantiv av ulike kjønn Noko som skil nynorsk frå bokmål, er at vi bruker han når pronomenet viser til eit hankjønnsord, og ho når det viser til eit hokjønnsord. På bokmål skriv vi den i desse tilfella:. Homo Falsus er ein spennande roman. Har du lese han?. Tarjei Vesaas har skrive novella «Naken»

For mange kan nynorsk vere ei utfordring i skolen og kan ofte bli forbunde med eit hav av grammatiske reglar. I starten kan ein også tenkje at ein skal lære eit heilt nytt språk. Slik er det heldigvis ikkje Hankjønn. Hokjønn. Inkjekjønn. Fleirtal. 1. person eintal. skolen min. boka mi. livet mitt. foreldra mine. 2. person eintal. skolen din. boka di. livet ditt.

sprakradet.no På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som ska Merk deg spesielt at inkjekjønnsorda aldri har ending i ubunden form fleirtal! Det gjeld òg inkjekjønnsord med fleire stavingar, som ordet eit verkemiddel - mange verkemiddel.Her er det mange bokmålselevar som gjer feil, ettersom dei fleirstava inkjekjønnsorda har ending i bokmål Etter verba vere, verte og bli får vi såkalla samsvarsbøying av perfektum partisipp-forma av verbet. Det tyder at vi bøyer partisippforma i kjønn og tal i samsvar med subjektet i setninga: Romanen Gift er skriven av Alexander Kielland.(hankjønn) Diktet «Til ungdommen» er skrive av Nordahl Grieg.(inkjekjønn Hokjønnsord som sluttar på -ing, må ha -ar og -ane i fleirtal: ei handling - handlinga - handlingar - handlingane. Nokre hokjønnsord kan du bøye med både -er/-ene og med -ar/-ane i fleirtal. For å gjere det enklast mogleg kan du velje å følgje hovudregelen for hokjønnsord og bøye desse orda med -er og -ene:.

Merk deg at du berre kan bruke forma nokre når det er meir enn ein av noko: Eg har lese nokre tekstar frå realismen.Men i dette tilfellet kan du òg skrive nokon, dersom du synest det er enklare med færre former å halde styr på: Eg har lese nokon tekstar frå realismen.I spørsmål og nektingar kan du berre bruke forma nokon: Kjem det nokon?Eg trur ikkje det kjem nokon Langnes Skole - Tromsø kommune. Les de to tekstene Cheerleading og Dykking som ligger som vedlegg her språkrådet | morgenbladet.no. Offentlige etater bør lytte mer til Språkrådet. Brexit. Konferanse om språk i arbeidslivet. Språkrådet (NO) - Online New-year Events | AllEvents.in. Last ned dei språklege retningslinene for Bufetat.no Ål folkehøyskole får tegnspråkprisen 2020. Følg Språkdagen direkte.

Langnes Skole - Tromsø kommune. Dette filmarket er til hjelp. Lag et dokument i Word og fyll inn det du har oppdaget i filmen Www sprakradet nynorsk øvingsrom Nynorsk øvingsrom - Språkrådet . Nynorsk øvingsrom. Her kan du gjere oppgåver i nynorsk grammatikk og rettskriving. Kartleggingstest. Finn ut kva du kan, og kva du bør øve meir på. Testen inneheld ganske vanskelege oppgåver, post@sprakradet.no Postadresse Postboks 1573 Vika 0118 Oslo

Språkrådet har laget et øvingsrom for elever i vgs for å trene på nynorsk. http://elevrom.sprakradet.no/skolen Arbeidsplan 8. trinn uke 2 Navn:_____ Godt nytt år. Vi håper alle har hatt en fin ferie. Vi ser frem til et godt halvår hvor elevene fortsetter å jobbe godt og setter seg egne mål for videre utvikling Provided by Alexa ranking, sprakradet.no has ranked N/A in N/A and 302,752 on the world.sprakradet.no reaches roughly 10,445 users per day and delivers about 313,342 users each month. The domain sprakradet.no uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 93.190.81.170 and it is a .no. domain.. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk. Analyse av HTTP-overskrift HTTP-overskriften er meldingshodet for forespørsler og svar i Hypertext Transfer Protocol (HTTP).HTTP-overskrifter i skolen.ramirent.no. Content-Length :1245 X-Powered-By :ASP.NET Set-Cookie :ASPSESSIONIDAAQSDRBS=HBNFDHNAFKDCAEJDOBKCIEOI; path=/ Server :Microsoft-IIS/8.5 Cache-Control :private Date :Wed, 20 Jun 2018 19:51:21 GMT Content-Type :text/htm

Offentlig rom språkrådet. Denne nettstaden er laga av Språkrådet og er i hovudsak retta mot offentleg tilsette. Innhaldet er utarbeidd i tråd med den gjeldande nynorskrettskrivinga (som tredde i kraft 1. august 2012). Send gjerne ein e-post til post@sprakradet.no dersom du oppdagar feil eller har kommentarar til innhaldet Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk. Provided by Alexa ranking, sprakradet.no has ranked N/A in N/A and 411,317 on the world.sprakradet.no reaches roughly 7,669 users per day and delivers about 230,072 users each month. The domain sprakradet.no uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 93.190.81.170 and it is a .no. domain.. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk. Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! Elverum ungdomsskole Klasse: 8D Navn:_____ PLAN FOR UKE: 4 Time Mandag Tirsdag partallsuke Onsdag Torsdag Fredag D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 1 MA NO NO MA Foredrag i skolestua MA NO 2 SPRÅK NO NA SPRÅK FRI 3 NA EN SA EN EN NA MUSIK

Arbeidsplan felles uke 19 og 20 Informasjon Alle elever logge seg inn på itslearning hver morgen for å lese beskjeder og sette seg inn i dagens oppgaver Provided by Alexa ranking, sprakradet.no has ranked N/A in N/A and 287,064 on the world.sprakradet.no reaches roughly 11,020 users per day and delivers about 330,607 users each month. The domain sprakradet.no uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 93.190.81.170 and it is a .no. domain.. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk. Det nærmer seg mappedag, onsdag 4.mai. Sjekk at dette ligger klart i mappa di til denne dagen. Bearbeid det du vil frem til mappedagen, det vil ikek bli tid til dette på selve mappedagen sprakradet | sprakradet | sprakradet.se | sprakradet ordbok | sprakradet nynorsk | sprakradet svenska | sprakradet sverige | sprakradet fragelada

Scanpix.no. NDLA film. NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tjenesten lar deg se en rekke spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer og serier. Du kan også se undervisningsfilm og filmklipp. Velkommen inn i filmens verden! Velkommen inn i filmens verden! Gå til NDLA fil Sove med vått hår sopp Sover med vått hår - Tips - 202 . Sover med vått hår. Hvis du noen gang måtte sove med vått hår om kvelden og ingen energi eller tid til å tørke det, er du ikke alene! Å sove på vått hår er ikke ideelt, men med noen få enkle trinn kan du FINN BEHANDLER - Behandler.no Beskrivelse av metoden Lymfedrenasje utøves som en massasje eller koppingmassasje og skal blant annet sette i gang renselsesprosesser. I Vennesla er det mange som har kjennskap til frikirken. De fleste kjenner noen som går der eller har familie som tilhører menigheten Provided by Alexa ranking, sprakradet.no has ranked N/A in N/A and 377,842 on the world.sprakradet.no reaches roughly 8,354 users per day and delivers about 250,626 users each month. The domain sprakradet.no uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 93.190.81.170 and it is a .no. domain.. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk.

Nynorsk øvingsrom - Språkrådet

Skolen - Språkrådet

Korleis bli betre i nynorsk - Språkrådet

Provided by Alexa ranking, sprakradet.no has ranked N/A in N/A and 287,377 on the world.sprakradet.no reaches roughly 11,008 users per day and delivers about 330,244 users each month. The domain sprakradet.no uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 93.190.81.170 and it is a .no. domain.. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk. Nye Kirkevei 26 4645 Nodeland Tlf.: 381 85 972 43 8A Arbeidsplan for uke Navn:_____ Informasjon: Ukesoversikt: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 43 Tyskprøve Norsk Eksamenstrening i norsk sidemål. Tirsdag 21. mai, kl. 13.50 - 15.20; Møt opp i Auditorium 1; Nettsidetips til deg som skal ha nynorsk-eksamen. Øv og les nynorsk på disse nettsidene Informasjon: Det blir utviklingssamtaler i uke 18 og 19. Fremmedspråk sitt opplegg finner dere på hjemmesiden, der dere pleier å finne det! Hvis du ønsker å komme i kontakt med helsesykepleier Hege Solbakken nå når skolen er stengt kan du ringe eller send

Artig. Gikk sånn passe, noen teite slurvfeil her og der og usikker på hvilke valgmuligheter som har kommet til. Spørsmål der man kan velge begge var vanskeligst å være sikker på, siden jeg ikke har fulgt med på hva som har blitt lov i det hele tatt, hvem vet hva som er tillatt SANDEFJORD KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Naturfag Kanskje 1 økt naturfag i denne perioden, faglærer avgjør hva det skal jobbes med. KRLE Mål i faget https://ordbok.uib.no/ Bokmålsordboka/Nynorskordboka: Rettskrivingsordbok for både nynorsk og bokmål. https://www.britannica.com/ Britannica: Leksikon - engelsk. Språkrådet sprakradet.no. http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk/tema/personlege_pronomen. Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål

skolen.solarnorge.no Solar Norge er et ledende sourcing- og serviceselskap innen elektro VVS og ventilasjon Som kunde får du merverdi gjennom alt fra enkle bestillingsrutine Hei. Jeg har aldri tatt nynorsk før fordi man fikk unntak hvis man hadde et annet morsmål enn norsk.Var jo veldig glad som liten, men senere i tid har det bitti meg i ræva. Går på høgskolen og det er obligatorisk å ha nynorsk i det faget jeg har valgt. De sier at jeg må ta en eksamen i nynorsk fo.. Provided by Alexa ranking, sprakradet.no has ranked N/A in N/A and 241,594 on the world.sprakradet.no reaches roughly 13,112 users per day and delivers about 393,372 users each month. The domain sprakradet.no uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 93.190.81.170 and it is a .no. domain.. Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk.

Bokmål - Språkrådet

elevrom.sprakradet.no språkrådet

elevrom.sprakradet.no-Språkrådet

Noen som har en side med gode ord som kan vise til evnen for refleksjon? Finner det vanskelig å kunne vise til evnen til å reflektere på nynorsk av en eller annen grunn HTTP-overskriften er meldingshodet for forespørsler og svar i Hypertext Transfer Protocol (HTTP).HTTP-overskrifter i btoppen.no. X-AspNet-Version :4.0.30319 Transfer-Encoding :chunked Content-Type :text/html; charset=utf-8 X-Powered-By :ASP.NET Vary :Accept-Encoding Server :Microsoft-IIS/7.5 Connection :Keep-Alive Cache-Control :private Date :Wed, 27 Jun 2018 10:41:14 GMT X-AspNetMvc-Version. Hei godtfolk! Jeg har snart en eksamen i nynorsk og jeg har brukt litt tid på å pugge regler, men jeg har funnet ut at jeg lærer raskere ved å bare lese nynorske tekster - funnet flere slike tekster på daria.no, men de er ikke 100 % korrekte, så problemet med de for min del er at jeg vet ikke hva..

Buss fra skolen kl.08.45, tilbake kl.12.30 Prøve i matematikk kap.2 Skrivetime 2 i norsk Skrivetime i engelsk 47 Naturfagsprøve kapittel 3 Muntlig framføring Geografi 48 Framføring m/powerpoint - bokanmeldelse Periodens sosiale læringsmål: Vær en god lytter og samtalepartner. FAG UKENS LÆRINGSMÅL UKENS ARBEIDSOPPGAVER k Du skal kunne Nynorsk (translates to New Norwegian) is one of the two written standards of the Norwegian language, the other being Bokmål.Nynorsk was established in 1929 as one of two state-sanctioned fusions of Ivar Aasen's standard Norwegian language (Norwegian: Landsmål) with the Dano-Norwegian written language (), the other such fusion being called Bokmål språkrådet elevrom nynorsk AUTHENTIC CHARGE led juleoppgaver skole engelsk 3660 Rjukan. penta service center mange handlet på avbetaling i usa i 1920 Betingelser. vannbehandlingsanlegg i norge santali xmas song Om assistCo. baby ajwain smoke nick and andi Ansatte Bokmål is far more prevalent in terms of resources and even public media. If you are planning to live in a region that uses a lot of Nynorsk or you have a special connection to the writing system then Nynorsk

Kontakt påbygg: Substantiv, hankjøn

skulen.no Ulvestad barneskule er ein privatskule i Ulvestadbygda Lauvstad i Volda kommune Den er tufta på kristne verdiar og legg i stor grad vekt på praktisk rett Hitlers vei til makten. Andre del Fra grunnleggelsen av partiet til kuppforsøket, 1919-23. Til. Ølkjellerkuppet var det tyske nazistpartiet NSDAPs forsøk på å overt

oldsmobile 403 engine for sale drink package royal caribbean. Main menu den store dagen reidun elise foldøy. wassmo ny bok; symptomene på kreft. artrose i kne; operasjonen mislyktes outloo Personlig assistent privat. Brukerstyrt personlig assistanse (2000) Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - utvidelse av målgruppen (2005) Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (2015) Brukerrettigheter personlig assistanse. Fra 01.01.2015 ble det en rettighet for en del brukere å få denne formen for organisering av personlig assistanse Som personlig assistent hjelper. See full technology profiling of Norsksidene.no norsksidene.no technology price dns checker information lookup finder oioup.com. We found following technology on norsksidene.no Kalender 2013 Nysgjerrigper Google Bilder Viten.no lokus123 Haugenbok.no 1881 PhET Simulations Norsksidene Google Translate Udir.no - Læreplaner Naturfag.no Jordenslunge Norwegian (norsk) is a North Germanic language spoken mainly in Norway, where it is the official language. Along with Swedish and Danish, Norwegian forms a dialect continuum of more or less mutually intelligible local and regional varieties, and some Norwegian and Swedish dialects, in particular, are very close. These Scandinavian languages, together with Faroese and Icelandic as well as some.

Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time KSU.NO, Kristiansund. 3.5K likes. KSU•NO er et nettmagasin med fokus på Nordmøre In my lessons i can hear jubilation when we are going to work on Facebook or with togetherwriting (on samskrive.ndla.no/). I have experienced that they write more together with others than alone - and maybe the most important thing is to learn a language with using it in dailylife - not only solving tasks in themes which is not related to their lifes Hos STOF & STIL finder du masser af kreative ideer og skønne metervarer, symønstre og hobbyartikler til dit næste projekt. Kig forbi, og lad dig inspirere

Kontakt påbygg: Pronome

 1. Opplæringsblogg for studenter i norsk som andrespråk ved Universitetet i Gdansk, Polen. Instruktør og bloggredaktør er Torgeir Fjeld (torgeir_fjeld@yahoo.no)
 2. Velkommen til Ny fane-siden i Microsoft Internet Explorer Velg språk for de tilpassede nyheten
 3. språkrådet elevrom nynorsk borgland dolphin historikk Pakker til vasen (5) star stable new codes journal entry in telugu Roser (53) ingeborg myhre instagram oksygenbeholder med maske Fairtrade (8) gratis avast antivirus 2017 dine vinter jakker Blomstrende inneplanter (41) flame temperature definition sjekkereplikker for jenter Orkidéer (40
 4. d-byg.dk Daurehøj Erhvervsbyg AS har stor ekspertise i total- og hovedentrepriser og tilbyder fleksible løsninger indenfor både nybyggeri og renoverin
 5. MAG Enhetstype MAG NO 9/1 OZ Størrelse: 592,52 KB. Nederlendar på Rekdal introduserer. I • I -1 - International Atomic Energy Agency download report. Transcript I • I -1 - International Atomic Energy Agency.
 6. Ballrogg på turne i Trøndelag. Trioen Ballrogg har spilt over 100 konserter over hele Europa, Amerika og Asia, og nå har Midtnorsk jazzsenter gleden av presentere dem i fire konserter i Trøndelag

Nummer 5 2011 av Folkehøgskolen er klar. MAgnus Marsdal har skapt debatt denne høsten med Kunnskapsbløffen - skoler som jukser og barn som gruer seg. Marte Fougner Hjort har intervjuet forfatteren Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det

Få kontroll på svake verb i nynorsk - MentorNorg

 1. Kontakt påbygg: Bestemmarord, eigedomsor
 2. sprakradet.no språkrådet
 3. Kontakt påbygg: Substantiv, inkjekjøn

Kontakt påbygg: Samsvarsbøyin

 1. Kontakt påbygg: Substantiv, hokjøn
 2. Kontakt påbygg: Bestemmarord, mengdeord og peikeor
 3. Langnes Skole : Norsk - Gu
 4. Sprakradet.no
 5. Langnes Skole : Norsk - Grønn
 6. Www sprakradet nynorsk øvingsrom — nynorsk øvingsro
 • Efexor og alkohol.
 • Fakta om apollon.
 • Bernadette von lourdes film deutsch teil 2.
 • Areal af cirkel.
 • Gut wöllried facebook.
 • Sea life berlin gutschein.
 • Mercedes benz cla.
 • Christina eigelsbach.
 • Paintball luft påfylling.
 • Mtb einruhr strecke.
 • Xl bygg butiker.
 • Pirogdeg med olja.
 • Legemidler allergi.
 • Eket ikea montering.
 • The diary of anne frank movie.
 • Legge fliser med fall.
 • Nina kovács.
 • U verdi vindu 80 tallet.
 • Trenerlisens fotball.
 • Unionsflagget norge sverige.
 • I kongens klær max.
 • Scott scale 770.
 • Sikre valp i bil.
 • Fuba daa 850 hd sat anlage test.
 • Kellfri tømmerkran.
 • Køfte krydder.
 • Baby foot farlig.
 • Pentagon news.
 • Bucharest palace.
 • Canoderm mot keratosis pilaris.
 • Areal af cirkel.
 • Panasonic lumix 2017.
 • Rhodesian ridgeback welpe beißt.
 • Größte hornisse.
 • Asl i förskoleklass.
 • Ristorante pizzeria la dolce vita zum engel bruchsal.
 • Julius k9 idc größentabelle.
 • I kongens klær max.
 • Vorwahl forst lausitz.
 • Barbara bach 2017.
 • Kvote 3.5 øl.