Home

Stattholderembetet

stattholderstriden - Store norske leksiko

Stattholder (svensk: ståthållare, riksståthållare) (fra tysk Statthalter, «stedfortreder», dansk skrivemåte Statholder), er en person som på kongens vegne leder en del av et rike, eller typisk et lydrike.Tittelen ble i perioder brukt om kongens stedfortredere i Norge både under unionen med Danmark og under unionen mellom Norge og Sverige Stattholderembetet Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Stattholderembetet. Av Thomas Vehus, Oktober 11, 2011 i Spørsmål om skannet materiale. Svar i emnet; Start nytt emne; Recommended Posts. Thomas Vehus Thomas Vehus Aktiv bruker; Brukere

Helga Sjursdatter Berge (c

Stattholderstriden - Wikipedi

 1. Stattholderembetet Stattholderen var fra 1572 kongens representant i Norge, og før 1660 var han samtidig lensherre over Akershus len med tilhold på Akershus slott. Dette arkivet inneholder også materiale etter den såkalte Slottsloven, en kommisjon som under den store nordiske krig (1704-1722) fungerte i stattholderens sted
 2. Stattholderembetet, som var etablert allerede i 1570-årene, kunne dermed periodevis fylles med reell makt, mens det i lange perioder også kunne stå ubesatt. Under Den skånske krig (i Norge kalt « Gyldenløvefeiden ») i 1675-1679 fikk for eksempel stattholderen Ulrik Frederik Gyldenløve en utstrakt myndighet, det samme gjaldt under Den store nordiske krig (1700-1721) for kollegiet.
 3. Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, nr. 1.2: Jordebøker til utligning av garnisonsskatt 1624-1626, Akershus len 1624-1625 Geograf
 4. Artikkelen viser hvordan det norske stattholderembetet før statsomveltningen i 1660 kom styrket ut av den dansk-norske maktstatsveksten. Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen. Hopp til bunn-navigering. Tidsskrifter Bøker Fagområder
 5. ans, og Norge hadde forsøkt å få det opphevet i mange år. Senere kom Kongen i strid med Stortinget gjentatte ganger
 6. I perioder hvor det var en kongelig som innehadde stattholderembetet, brukte man tittelen visekonge. Utdypende artikkel: Stattholderstriden. De første årene var det svensker som ble satt inn i embetet, men protester mot dette førte til at det ikke ble utnevnt noen stattholder mellom 1829 og 1836

Stattholderembetet - Historien om Norg

 1. Som kronprins og regent hadde Kong Carl gitt nordmennene løfte om å avskaffe stattholderembetet. Men da han som konge skulle gi sin sanksjon i norsk statsråd, motsatte den svenske riksdagen og regjeringen seg beslutningen. Kong Carl bøyde av, og nektet å underskrive lovendringen
 2. RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ek/L0001: Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:, 1624-1625, s. 125 [
 3. Dette stattholderembetet ble besatt inntil 1856, men ble vedtatt opphevet av Stortinget i 1859. Etter svensk påtrykk nektet imidlertid kongen å sanksjonere stortingsvedtaket, og det brøt ut en mangeårig bitter strid om stattholderspørsmålet. Nytt stortingsvedtak om opphevelse av stattholderembetet i 1873 ble sanksjonert av kong Oskar II. II
Skanna materiale: RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ek

Stattholderembetet 1572-1771 - Digitalarkive

 1. Stattholderembetet 1572-1771 Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Stattholderembetet 1572-1771. Av Frode Myrheim, Oktober 19, 2016 i Spørsmål om skannet materiale. Svar i emnet; Start nytt emne; Recommended Posts. Frode Myrheim Frode Myrheim Aktiv bruker; Brukere; 134 innlegg
 2. ister i Christiania, og etter flere tiår med tautrekking ble stortingsvedtaket endelig sanksjonert i 1873, av Oscar 2. Viktige saker ble drøftet i årlige borgermøter, men disse manglet formell status
 3. ister ble introdusert i 1814, fikk den sitt nåværende innhold gjennom reformer i 1873 og 1884. I 1873 avskaffet Oscar II det hvilende stattholderembetet som en «morgengave» til det norske folk ved sin kongekroning, og rollen som førstestatsråd ble omformet til en aktiv regjeringsleder: stats
 4. dre forleninger i Norge (Helgeland 1577-86, Hedmark og Østerdalen 1586, Lister 1588-89). 1589 ble han igjen forlent med Trondheims len, denne gang på
 5. isterembete, og førstestatsråd Frederik Stang ble utnevnt i dette, gikk rangen som Norges stats
 6. isterbolig i 1873, da stattholderembetet ble avskaffet og stats
 7. 1. Innledning 1.1 Hendelsesforløpene I midten av februar 1813 sirkulerte anonyme budstikker på Toten. Budskapet var ikke til å ta feil av: Allmuen skulle ta med seg økser og samles på Sukkestadplassen den 22. februar

Innhold for Stattholderembetet 1572-1771, D Ix Jordebøker

 1. Rantzaus svigerfar, von Plessen, mistet sine embeter 1735. Kongen ønsket også å gi Rantzau avskjed, men han ble sittende noen år til. Da Rantzau omsider ble avsatt 1739, ble stattholderembetet inndratt, og han ble derfor den siste stattholder på lang tid (frem til krigsårene 1807-14)
 2. isterembetet. Både som stats
 3. Stattholderembetet opprettet 1572. 1567: Akershus angrepet under Den nordiske syvårskrigen. 1588-1648: Christian 4. Storstilt befestningsutbygging i Danmark-Norge. Chr. 4.'s norske lov 1604. Den norske hær opprettet 1628. Hannibalfeiden 1643-45. Norge avsto Jämtland og Härjedalen ved freden i Brømsebro. 1624: Oslo brant, Christiania.
 4. Stattholderembetet var ofte ubesatt og i disse periodene var det stiftsamtmannen i Akershus som forvaltet stedet. Mange av disse embetsmennene kom fra godseierklassen i den dansk-norske helstaten og brakte med seg nye erfaringer, impulser og teknologi innen landbruk-, hage- og parkutvikling til Norge

Carl XV led flere prestisjenederlag i løpet av sin regjeringstid, både i forhold til Norge og i utenrikspolitisk sammenheng. Den såkalte stattholdersaken brakte ham i konflikt med nordmennene. Han hadde lovet at stattholderembetet skulle oppheves, et embete som hadde vært ubesatt i lengre tid, men som var svært upopulært i Norge Stiftsgården ble Norges første statsministerbolig i 1873, da stattholderembetet ble avskaffet og statsministertittelen gikk til regjeringens leder i Norge, Frederik Stang. Villa Parafina i Parkveien 45 ble kjøpt av staten og brukt som statsministerbolig fra 1898 Politisk var imidlertid Karl IVs tid langt mindre vellykket. Hans morgengave til det norske folk skulle være å avskaffe stattholderembetet, et embete som ikke var besatt og ikke hadde noen reell funksjon, men som var til stor irritasjon for mange nordmenn. Imidlertid ble det så mange svenske protester at han måtte gi opp hele prosjektet Stattholderembetet oppr. 1572. Bygninger og anlegg på Akershus. Kongens byggmester Hans v. Paeschen bygger «Den store voll», senere Kongens og Dronningens batteri mellom 1567-1582. 1567. Historiske hendelser. Akershus angripes under Den nordiske 7-års krigen. 1588 - 1648. Historiske hendelser Karl Johan hanket deretter inn en mer lojal svenske; grev Baltzar Bogislaus von Platen - som gjorde seg upopulær på rekordtid ved å publisere sitt negative syn på 17. mai. En av følgene var en sterk norsk opinion mot stattholderembetet generelt og mot svenske stattholdere i særdeleshet

Stattholderembetet 1572-1771; Sønnafjelske (gevorbne) infanteriregiment, 1749 - 1817; Statsarkivet i Bergen. Bergen Tollarkiv, 1703 - 1973; Byfogd og Byskriver i Bergen, 1663-1992; Overfattigkommisjonen i Bergen, 1756 - 1886; Statsarkivet i Hamar. Forsvaret i Hedmark og Oppland, 1760-1940 Oscarshall har vært kongebolig. Restaurert. Gjenåpningen av Oscarshall i august i år åpner for utvidet bruk av det kongelige lystslottet. Det har med årene festet seg en myte om at Oscarshall aldri har vært bebodd, men dette er ikke riktig - Oscar I bebodde slottet sommeren 1855

Da stattholderembetet ble opphevet i 1772, var det bare den norske hæren som var en selvstendig enhet her i landet. Norge ble styrt fra København og store deler av de norske skatte- og tollinntektene ble sendt dit. I Norge fantes det verken bank eller universitet,. Det første overordentlige Stortinget var første gang det norske Stortinget kom sammen etter at Riksforsamlingen på Eidsvoll hadde vedtatt Norges Grunnlov. Det var et «overordentlig» storting fordi det kom sammen på et annet tidspunkt enn Grunnloven forutsatte. Stortinget kom sammen i Oslo katedralskoles høresal i Christiania 7. oktober 1814 som følge av Mossekonvensjonen, hvor det var. Stattholderembetet kom inn i Grunnloven i november 1814. Her het det at når kongen ikke selv var til stede i landet, skulle han overdra Rigets Bestyrelse til stattholderen. Dette innebar blant annet at stattholderen skulle være formann i den norske regjeringen i ristiania. Både nord-menn og svensker kunne utnevnes til stattholder

RA, Stattholderembetet, Jordebøker, Rosstjeneste 1624-26, Follo, datert 13. oktober 1624. 29/6 1624: Landskatt 1623: Thoere Gallbye i Weßsbye er 1623 oppført med 8 Lispd sallt i Gallbye, ½ pund meell i Gieckstad, 15 Lispd meell i Oußtoerp og 4 lispd 1 Rem sallt i Hougen Idunn er Nordens ledende nettsted for fagtidsskrifter og open access-bøker. Vi tilbyr unike søkemuligheter i kvalitetssikret innhold på tvers av over 60 ulike tidsskrifter

2.Stattholderembetet: Svensk stattholdere frem til 1836, betydningen av administrative reformer i 1817 (Mörner); Wedel som statsråd etter 1814; norske stattholdere 1836-1856, ubesatt, formelt opphevet 1873. 3. Det norske statsrådets tiltakende innflytelse under F. Stang (1861- 1880). Regjeringen som et de facto selvstendig organ RA, Stattholderembetet, Jordebøker, Mossedal, Rosstjeneste 1624, datert 23. oktober 1626. 1/4 1626: Landskatt 1626: Olluff Narffuestadt i Hobbol Sogenn er 1626 oppført med 2 pund 4 lispund Miell i Narffuestadt, 2 pund Smør i Elgestad paa Nøttørøhen og 4 lispund Miell i Sønndre Faninb i Semb sogenn Norge underordnet det danske adelsveldet. Det faktiske styringssystemet var vesentlig mindre tvetydig enn Norges statsrettslige stilling. Det var et faktum som ikke ble avveket mellom 1536 og 1660 at det var det danske riksrådet som valgte den danske kongen, som dermed også ble konge over Norge

Den vanskeligste saken(Første unionkrisen) som skulle prege unionens 90 år var kampen om stattholderembetet i Norge. Stattholder var personlige representanter av kongen i Norge som ledet møtene i regjeringen i Kristiania(Oslo). Disse ble kalt visekonger Da stattholderembetet ble opprettet i 1572 la det et nytt grunnlag for bevaring av arkiver på Akershus, og på 1600-tallet ble det flere ganger laget registre over hva som fantes der. Men i 1734 skal det ha vært tilnærmet kaos i arkivet, og det ble nedsatt en kommisjon som utarbeidet et «Registratyr ouer de udi Archiued paa Aggershuus Slot befindende Breue og Protocoller» I to år prøvde den romerske stattholderen Feliks å presse penger av Paulus ved å fortsette å holde ham fengslet. Selv om Paulus var klar over hvorfor han ikke ble løslatt, tilbød han ikke Feliks noe. Til slutt ble Feliks etterfulgt av Festus i stattholderembetet. - Apg 24: 26, 27

Regjeringskommisjonen og stattholdere (1807-1814

Stattholderembetet 1572-1771, Ek/L0018: Jordebøker 1633-1658: 1641-1642 - Eidsvoll sogn; 1645 Kopatt Akershus; 1645 Kopatt Eidsvoll; 1647 Skattematrikkelen, Akershu Tittelsiden til 1734-registraturen, utarbeidet av lagmennene Peter Vogt og Andreas Lachmann (Riksarkivet/Stattholderembetet 1572-1771, RA/EA-2870/G/L0004/0001) matrikkelforarbeidet 1723 (skannet), jordebøker fra Stattholderembetet 1595-1754 (skannet) og fulltekstavskrifter Rettergang og straff Skannet rettergangsmateriale, søk i i fangeprotokoller og tingbokavskrifter Regnskap og skatt Skannet lensregnskap, stiftamtstueregnskap, fogderegnskap, sølvskatten 1816 o Jordebok: Stattholderembetet Jordebok 1626 — 1626 — Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norge Lensregnskap: Landskatt 14 dager etter Martini 1629 — 1629 — Rygg, Gloppen, Sogn og Fjordane, Norg Stattholderembetet i Norge sto ubesatt fra 1771 til det ble gjenopprettet i 1809. I denne mellomperioden var hovedbygningen på Ladegårdsøen som-merresidens for stiftsamtmennene. STIFSAMTMANNEN OG HANS HUSTRU I følge folketellingen av 18011 besto Stiftsgårdens husstan

Stattholderembetet ble i begynnelsen besatt av svensker, senere av nordmenn, men var lite velsett i Norge (under laiven har det foreløbig kun vært besatt av svensker!) Et viktig poeng med unionen var at Norge hadde langt mer radikale og demokratiske lover enn Sverige stattholderembetet skapes et inntrykk av at selvstendige nasjonale politiske institusjoner var. under utvikling fra 1600-tallet: Norge får en stattholder som styrer hele Norge på vegne av. kongen. Stattholderen bor på Akershus festning i Oslo. Norge får sin egen hær, som for e Stattholderembetet hadde i følge Clason vært et av unionens vilkår, og da Oscar II godkjente det norske stortingsvedtaket [] afskrevs alltså den 5 juni 1873 utan vidare den Sveriges rättighet att kunna få sina intressen i den norska regeringen bevakade []. Dette hadde altså skjedd rett etter at Oscar II hadde overtatt som regent

I 1873 avskaffet Oscar II stattholderembetet, og rollen som førstestatsråd ble omformet til en aktiv regjeringsleder: statsministeren. Elleve år senere, i 1884, knesatte det norske Stortinget prinsippet om parlamentarisme: at regjeringen skal utgå fra, eller ha støtte fra, et flertall i nasjonalforsamlingen Stattholderembetet ble opprettet allerede på annen halvdel av 1500-tallet og eksisterte frem til slutten av 1700-tallet, for så å gjenopplives kortvarig under Napoleonskrigene. Betydningen av stattholderembetet varierte, men det var spesielt betydningsfullt i perioder da kriger avskar utposten Norge fra de styrende myndighetene i Danmark Meldinger om utsæd og forventet forbruk, pakke 1 (Stattholderembetet 1810-1814, 2. kontor, RA). odde på, men ikke på hvilket bruk. Ved enkelte bønder har det vært mulig å rekapitulere. hvilket bruk de bodde på, men siden disse funnene har vært sporadiske er de lite brukbare i en

Riksarkivet, Danske kanselli, Norske tegneiser, Løpenummer 19 (1710-1714), pag. 521. 3 Brev fra Claus Dibbern til Kongen datert Slesvig 28 september 1713, Riksarkivet, Stattholderembetet 1572. Carl XV var folkelig og glad i å feste. Mesteparten av hans politikk, som et sterkere Skandinavia og fjerningen av Stattholderembetet, ble ikke noe av. Oscar II: Hermelins-Oscar: Oscar II var konge under den mest urolige perioden, og har sterkt ufortjent blitt kalt Norges dårligste konge

Stattholdere i Norge - Wikipedi

Stattholderembetet - Spørsmål om skannet materiale

Sivile arkiver i Riksarkivet før 1814 - Arkivverke

Dell Aero. Sito dove troverete tutti i tipi di Smartphone, smartwatch, tablet, pc ultimo modello e molto altr

 • Euro dollar kurs.
 • Bucharest palace.
 • Travertin empfindlich.
 • Niederrheinhalle wesel trödelmarkt.
 • Golfbaner i oslo og akershus.
 • Sveriges nasjonalblomst.
 • Lukaku old club.
 • Joanneumring 5, 8010 graz.
 • Norsk mat quiz hjelp.
 • Idrett og samfunn kapitler.
 • Moods of norway ullundertøy herre.
 • Bicep dumbbell exercises.
 • Penicillin amoxicillin.
 • Klassenarbeit hund und wolf.
 • Yamaha t max.
 • Lustige labrador sprüche.
 • Sofa nrk 2018.
 • Mark forster chöre chords.
 • Cello udo lindenberg cello noten.
 • Usa for africa we are the world priser.
 • Faze clan tshirt.
 • Vanskelige tallrekker.
 • Fifa world cup 2022 qualifiers.
 • Emilie navnedag.
 • Motivation zitate.
 • Nordmenn i malaysia.
 • Quest room köln fotos.
 • Ringalm panel.
 • Hva skjer i byen i dag.
 • Stekte nudler med grønnsaker.
 • Filosofer europa.
 • Blum hengsler ikea.
 • Winchester pubg damage.
 • Fond oversikt.
 • Stas kartlegging.
 • Kristin clemet kunnskapsløftet.
 • Kvote 3.5 øl.
 • Haus villach mieten.
 • Sikkerhetsklarering psykiske lidelser.
 • Tagetes erecta wikipedia.
 • Städel museum öffnungszeiten.