Home

Regelverk vgs

Regelverk, tilsyn og tilskudd Regelverkstema. Barnehage - oversikt regelverk Opplæring - oversikt regelverk Regelverkstolkingar frå Udir Spesielt for private skoler Maler for enkeltvedtak Tilsyn. Tilsyn - oversikt Egenvurdering. Dersom du har spørsmål knyttet til lov- og regelverk for grunnskolen og videregående opplæring, kan følgende være nyttig å vite: Opplæringsloven Den loven som regulerer grunnskolen og videregående opplæring heter opplæringsloven. Loven gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler og i lærebedrifter

Gratis læremidler · Gratis rådgivning · Moderne lokaler · Egen mento

VGS-gruppen er en bransjegruppe som er sterkt engasjert i det meget krevende skjæringspunktet mellom Utdanningsmyndighetenes regelverk og Arbeidstilsynets regelverk for videregående skoler. Herunder ligger eksempelvis sertifisert og dokumentert opplæring samt sertifisert sakkyndig kontroll Alle har rett til videregående opplæring, men det er ikke obligatorisk. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Det er like mange elever som begynner på yrkesfag som på studieforberedende. Elever på yrkesfag går normalt to år i skole og blir deretter lærlinger i en bedrift i to år. Elevene på ;studieforberedende går tre år i skole Tidspunkt: Onsdag 16.9. Kl: 1800 Sted: Aulaen i Flekkefjord klasser: Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon Skolen har god erfaring med og ønsker fortsatt å ha et godt samarbeid med foresatte til elever under 18 år, dette er en god..

Informasjon om regelverk. Lånekassen er underlagt loven om utdanningsstøtte. Du kan lese forskriftene våre her. Det er to forskrifter som i hovedsak regulerer arbeidet i Lånekassen, det er forskriften om tildeling av utdanningsstøtte og forskriften om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter Regelverk om skolemiljø. Regelverk om skolemiljø skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. 1. Innledning. 2. Hvor og for hvem gjelder reglene om et trygt og godt skolemiljø? 3. En individuell rett til et trygt og godt skolemiljø. 4. Nulltoleranse. 5. Skolene skal informere elever og. Opplæringen i Vg1 elektrofag skal legge vekt på oppleving, refleksjon, innsikt og bevisste valg knyttet til de elektriske systemene. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Opplæringen skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde Borgund VGS > Regler. Regler. Ordensreglementet gjelder for alle elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. www.mrfylke.no . Særskilde reglar for Borgund videregåande skole. Det skal leggast vekt på å skape eit godt arbeids- og læringsmiljø prega av engasjement, aktiv deltaking og gode samarbeidsformer mellom alle i.

Fravær i videregående - Udi

 1. Yrkesfaglig eller studieforberedende på VGS? Les på bokmål Les på nynorsk. Videregående skole er inngangsporten til både yrkeslivet og videre studier. Er du forvirra over alle valgmulighetene på videregående? VALG: Synes du det er vanskelig å velge hva slags VGS-linje du skal søke på
 2. vgs Lover og regelverk. KD har egne sider med veiledning til lov- og regelverk for grunnskolen og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet tolker opplæringsloven med tilhørende forskrift når det er behov for avklaring på nasjonalt nivå
 3. Lena-Valle videregående skole ligger på Lena i Østre Toten kommune, ca. 17 km fra Gjøvik. Skolen tilbyr studiespesialisering, idrettsfag, TIP, helse- og oppvekstfag, naturbruk og voksenagronom
 4. Regelverk. Publisert 08. juni 2015 Oppdatert 23. oktober 2017. Her finn du regelverk som regulerar vidaregåande opplæring. Arbeidsmiljølova. Ferielova. Forskrift til opplæringslova. Forskrift til ordensreglement for vidaregåande skular i Sogn og Fjordane . Fråværsreglement. Læreplanar. Opplæringslova
Eidsvoll videregående skole

Her finn du regelverk som regulerar vidaregåande opplæring. Askedalen 2, 6863 Leikanger Tlf: 05557 (nytt frå 01.01.2020) E-post: post@sfj.no Kontakt oss på eDialo Hospitering ved Flora vgs. Sjå bileter og informasjon om hospiteringa Rosa dag 2020. Russen samla inn 7123,- til kreftforeninga! Dette er ny rekord! Collage av dei alle VG3 klassane Digital brosjyre om skulen vår. Skulen har fått laga ei digital brosjyre med informasjon om dei ulike programområda vi tilbyr

Veiledning til lov- og regelverk for grunnskolen og

Opplæringa skal leggje grunnlaget for kunnskap om relevant regelverk og kompetanse i marknadsføring, sal og berekraftig utvikling av reiselivsprodukt. I opplæringa skal elevane møte fleire av dei krava som blir stilte til profesjonelle yrkesutøvarar i reiselivsnæringa Vinstra vidaregåande skule er ein moderne vidaregåande skule med attraktive tilbod til ungdom som ønskjer studieførebuande, kreativ og yrkesfagleg utdanning. Skulen er den einaste i landet med landsline folkemusikk som ein del av ei allsidig musikkline Slåtthaug vgs i rosa 02.11.2020. På fredag 30. oktober tok Slåtthaugrussen 2021 initiativ til ein rosa dag på Slåtthaug, i solidaritet med dei mange brystkreftramma. Elevar og tilsette blei oppfordra til å gå med eit rosa plagg. Sjå fleire saker Redaktør: Marit Rovik Bjerkestrand Org.nr: 944 183 779 . For ansatte: Intranett. Chat med IT-Servicedes Fra og med 2011 For oversikt over endringer i Teknisk regelverk siden siste versjon, se Endringslogger.Det er også mulig å velge Vis historikk i toppmeny på ønsket kapittel og deretter velge ønsket dato fra listen. Du vil da få visning av regelverket som gjaldt på denne datoen

Velkommen til flyfag - Sola vgs

vgs Lover og regelverk. KD har egne sider med veiledning til lov- og regelverk for grunnskolen og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet tolker opplæringsloven med tilhørende forskrift når det er behov for avklaring på nasjonalt nivå Kan jeg bytte fremmedspråk når jeg begynner på vgs? 02.11.2018 2018 Videregående skole; Hatt fremmedspråk på ungdomsskolen. Hvor lenge må jeg ha det på vgs? 17.11.2019 2019 Utdanning; Spørsmål om fremmedspråk på VGS 06.11.2019 2019 Utdanning; Fransk i tre år på u-skolen. Fransk 2 på VGs, er det vanskeligere. 10.03.2020 2020. Gjeldende regelverk for føreropplæring klasse S. Det er et omfattende regelverk av lover og forskrifter som gjelder for føreropplæring klasse S. Blant annet: •Vegtrafikkloven av 18.juni1965, med flere endringer og oppdateringer. Siste 5. mars 2006. •Nasjonal transportplan. 2002-2011. •Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. Du finner det meste av praktisk informasjon og regelverk i årets informasjonshefte. Informasjonshefte 2020-2021 (PDF, 2 MB) Aktuelt. Nye smitteverntiltak på skolen. På grunn av økt smittevern i Tromsø innføres det nå nye smitteverntiltak på skolen. Invitasjon til. Det er mange miljøhensyn å ta ved en utbygging. Nedenfor er en oversikt over de vanligste miljøtemaer og hvilke regelverk som gjelder for hvert tema. Listen er ikke utfyllende, men viser de vanligste lover og forskrifter som man må forholde seg til. Vær spesielt oppmerksom på at det kan være kommunale forskrifter som kommer

Læretid i utlandet - Raufoss videregående skoleErfaringssamling for Drømmeskolen - Gjøvik videregående skole

Verdendagen for psykisk helse som var den 10.oktober, ble markert på Jønsberg 14.oktober. Stangehjelpa team barn og unge ved Therese Roksvold, helsesøster Astrid Torgunrud, og kantinebestyrer Jane Myhra delte ut frukt og informasjonsmateriell i kantina Ringsaker videregående skole ligger i Brumunddal, og er en kombinert skole med tilbud innen studiespesialiserende og yrkesfag

Regelverk for skolen - regjeringen

Gjøvik videregående skole er sentralt plassert i Gjøvik i et flott skoleanlegg. Vi har godt utstyrte klasserom og verksteder, og kan tilby et meget bredt og variert fagtilbud Lillehammer videregående skole har meget godt kvalifiserte lærere, gode resultater, høy trivsel og godt samarbeid med lokale bedrifter. Skolen består av to avdelinger - Nord og Sør - og har et bredt tilbud innen studiespesialiserende og yrkesfag Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Privatister som tar fag fra videregående skole kan klage på eksamenskarakterer Dokka videregående skole tilbyr både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger i Dokka sentrum Regelverk og nettsider. Vi jobber med et felles regelverk og nettside for skoleskyss for Vestfold og Telemark fylkeskommune. Inntil dette er på plass gjelder eksisterende regelverk og nettsider for henholdsvis Vestfold og Telemark

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Se rundskriv på Udir.n Storsteigen videregående skole består av to skolesteder. Skolested Storsteigen har ca. 100 elever innen naturbruk, mens skolested Nordstumoen gir heldøgnstilbud til 27 elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring

Video: Minoritetsspråklige elever i vgs - regelverk, kartlegging

Regelverk - Austrheim vgs

Borg videregående skol

 1. Hadeland videregående skole ligger i Gran sentrum. Skolen har et bredt utdanningstilbud med seks yrkesfaglige og fem studieforberedende utdanningsprogra
 2. 3.3 Det første og siste tegnet i domenenavnet må være en bokstav eller et siffer.. 3.4 Domenenavnet må ikke være identisk med et registrert domenenavn.. 3.5 Enkelte domenenavn er reservert eller forbudt og kan ikke registreres. Se oversikt over domenenavn som ikke kan registreres ().3.6 Kravene etter denne bestemmelse er i tråd med de internasjonale standardene i RFC 1034, RFC 1035, RFC.
 3. Spesifikt resultat på ATIL regelverk i VGS. v Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet . Regelverk og systemsamspill til ferdig dokumentasjon Et langt steg videre på metodikk og løsning. v/ Hanna Finstad og Lars Nordvik, Noorsi. 1300. Spørsmål - oppsummering - avslutning
 4. Skedsmo vgs flyfag er en godkjent skole av det norske luftfartstilsynet for utdanning av B1 og B2 flyteknikere i henhold til kravene spesifisert i EASA's Part-147 og Part-66 regelverk. Utdanningen er derfor i henhold til de europeiske luftfartsmyndigheters krav til grunnutdanning hvor det også legges stor vekt på holdninger, sikkerhet og riktig bruk av dokumentasjon
 5. Elverum videregående skole har et bredt fagtilbud innen yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolen er totalrenovert og sto ferdig høsten 2019
 6. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse av regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. sola-vgs@skole.rogfk.no. Her finner du oss. Sola videregående skole Åsenvegen 78 4050 SOLA. Vis i kart. Sola videregående skole - Flyfag Sola Prestegårdsveg 170 4055 SOLA
 7. Lister over elever og barn i offentlige skoler og barnehager er offentlige dokumenter. Hovedregelen er da at så lenge listene bare inneholder navn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsnummer, er hele listen offentlig og kan oppgis når noen ber om innsyn etter reglene i offentlighetsloven
HELT PÅ JORDET, matfest på Lena! - Lena-Valle videregående

Du lærer også mer om økonomi, regelverk og forvaltning av ressursene. Du får også erfaring med enkel bearbeiding av råstoff. Senja vgs, Finnfjordbotn Løksebakken 55 9308 Finnsnes. Senja vgs, Gibostad Gisundveien 9 9372 Gibostad. Send e-post. Her finner du oss. Besøksadresse Finnfjordbot Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet, mekanisk arbeid og bruk av digitale verktøy. Yrkesfaglig fordypning: Dette er et fag, som gjør det mulig å være ute i praksis i bedrift Atlanten VGS > Nyheter > Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing. Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring

Gjennestad vgs ligger sentralt plassert midt i Vestfold. Det er kort vei til flyplass og byer som Tønsberg, Sandefjord og ca 1,5 t til Oslo. Kollektivtilbudet er godt. Bussen går rett utenfor skolen og togstasjonen er bare noen minutter unna. Gjennestad vgs har et flere utdanningsprogram - og hos oss har du alle muligheter Organisering av undervisning på Holtet vgs. Rødt nivå - uke 46 + 47. Miljøarbeiderne og rådgiverne er her for dere. Nyttige telefonnummer for barn, unge og voksne. Korona-informasjon på flere språk. Kontakt oss. Holtet videregående skole. Om skolen. Nytt regelverk mot mobbing Solør videregående skole tilbyr opplæring både i yrkesfag og studieforberedende fag. Skolen består av fire skolesteder: Flisa, Sønsterud, Våler og Klokkergården Helseservicefag. Helseservicefagene skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrket. Opplæringen i programfagene skal medvirke til å utvikle evne til å yte service overfor kolleger, pasienter og kunder, og til å samhandle med andre Øvrebyen videregående skole på Kongsvinger tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag og salg, service og reiseliv

Samarbeid skole - hjem. Skolen tar på alvor de forpliktelser som ligger i Opplæringslovens § 1-1: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring Karriereveiledningen på Mailand vgs er lagt opp rundt faste aktiviteter for hvert skoleår. Noen sider ved karriereveiledningen er praktiske aktiviteter og andre sider består av samtaler på klasse-, gruppe- og individnivå. Hvor. Karriereveiledningen foregår på kontoret til rådgiverne og på møterommet i 1. etg Nytt regelverk om skolemiljø fra 1. august Av: Andreas Holmberg Pettersen / Publisert: 23.08.2017 / Oppdatert: 23.08.2017 Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø Storhamar videregående skole tilbyr både yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanning. Skolens visjon er: Vi former framtida Nytt regelverk for behandling av personopplysninger (GDPR) trer i kraft 20. juli 2018. Vi har derfor gjennomgått våre rutiner for behandling av personopplysninger, samt oppdatert vår personvernerklæring. Våre nett-tjenester bruker informasjonskapsler (cookies) til å huske påloggingsopplysninger, samt forbedre brukeropplevelsen

Lenke til Utdanningsdirektoratets sider om regelverk; Tolkning og rettleiing. Utdanningsdirektoratet tolkar opplæringslova og friskolelova med tilhøyrande føreskrifter når det er behov for avklaring på nasjonalt nivå. Utdanningsdirektoratet har også ansvar for rundskriv Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule består av skulestadene Dombås, Lom og Otta. Skulen har eit breitt tilbod innan studiespesialiserande og yrkesfag

Programmering og modellering Generelt om faget. Programmering og modellering bygger på kunnskaper i realfagene og er spesielt beregnet for elever på Vg2 eller vg3 som har eller har hatt Matematikk R1 og et eller flere av de andre realfaglige programfagene Oppgave om regelverk, vg1 HO Haram VGS > Nyttig informasjon. Nyttig informasjon. I skulekvardagen er det mykje å halde styr på. Under denne fanen vil du alltid finne opplysningar om regelverk, tidsrammer, prøveplan og andre detaljar i kvardagen. Dette er ting du som elev må kjenne til, og sjølvsagt følgje opp

VGS-gruppen Noorsi bransjegruppe for videregående skole

Arbeidstilsynet Regelverk Forskrifter Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kapittel 3 Valg, opplæring m.m. av verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 3-5. Hovedverneombudet. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Karaktersystemer i Norge er metoder for formell vurdering for å beskrive faglige prestasjoner hos elever i videregående opplæring, grunnskolens 8. - 10. trinn og hos studenter ved universiteter og høyskoler Du finner det meste av praktisk informasjon og regelverk i årets informasjonshefte. Informasjonshefte 2020-2021 (PDF, 2 MB) Aktuelt. Hjemmeundervisning for Vg2 og Vg3 ST i uke 46. Elever på Vg2 og Vg3 Studiespesialisering skal ha hjemmeundervisning denne uken. Troms og Finnmark. Kvalitetssikrede fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler for videregående opplærin

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified… - Dokka

Videregående opplæring - Udi

Statsråd 6. november 2020 Lovtidend ⏲6. november 2020 ⥀6. november 2020 18:49 I statsråd 6. november 2020 ble lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv., midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) og ny integreringslov sanksjonert Skarnes videregående skole har både yrkesfaglige- og studieforberedende utdanningsprogrammer. Skolen gjennomgår et omfattende vedlikeholdsarbeid, som er ferdig våren 2020 Plakat nytt regelverk - mobbing. PDF-dokument - 938,70 kB. Kristiansund videregående skole Sankthanshaugen 2 6514 KRISTIANSUND N . Tlf: 71 28 40 00 E-post: kristiansund.vgs@mrfylke.no. Redaktør: Marit Rovik Bjerkestrand Org.nr: 944 183 779 . For ansatte: Intranett Hamar katedralskole er en kombinert videregående skole med både studiespesialiserende og yrkesforberedende programområder. Skolen ligger nord for Hamar sentrum VIKTIG VIKTIG! Les gjennom all informasjon nedenfor nøye FØR du søker. SØKNADSPORTAL BRUKERVEILEDNING finner du her. Hva gjør du. Undersøk om du har rett til skoleskyss ved å måle avstand her; Dersom du mener at avstanden ikke er korrekt, send en henvendelse til oss på skoleskyss@trondelagfylke.no.Vent med å søke til du har fått svar på din henvendelse

Forsiden - Lena-Valle videregående skole

Flekkefjord videregående skol

 1. Regelverk: Barnekonvensjonen, Opplæringslovens kap.9A. Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø. (Utdrag fra Opplæringsloven kap.9A
 2. Trysil videregående skole er en kombinert skole som tilbyr utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvektsfag, idrettsfag og studiespesialisering
 3. Ålesund VGS > Skolen > Reglement. Fraværsreglement Møre og Romsdal. IKT-reglement. Opplæringslova. Ordensreglement Møre og Romsdal. Regelverk om skolemilj.

Lånekassen - Informasjon om regelverk

Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing . Publisert: 17.09.2017 / Sist endret: 17.09.2017 Fra 1. august 2017 gjelder nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø og mobbing. Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter elevene har til et trygt og godt skolemiljø. Informasjonen er lagt ut på Udirs nettsider:. Hva er kombinasjonsklasse? Kombinasjonsklasse er et opplæringstilbud til ungdommer mellom 16 og 24 år med kort botid i Norge. Her får nyankomne elever tilbud om tilrettelagt grunnskoleopplæring på en videregående skole sammen med jevnaldrende. Navnet kombinasjonsklasse ble først brukt i 2007 da Larvik Læringssenter og Thor Heyerdahl videregående skole innledet et samarbeid for å gi Leiinga ved Firda vgs. Skuleleiinga. Publisert 03. februar 2016 | Oppdatert 31. oktober 2016. Rektor er skulens øverste pedagogiske og administrative leder. Han har ansvar for at skulen drivast i tråd med gjeldende lov og regelverk. REKTOR: Hallgeir Hansen

Elev- og lærlingombud. Ombudet kan hjelpe deg i saker som har med din videregående opplæring å gjøre, enten i skole eller i lærebedrift. Du kan kontakte oss både om du har enkle spørsmål om regelverk, eller om du trenger hjelp i saker som omhandler skole- eller arbeidsmiljøet ditt, opplæringssituasjonen eller medvirkning Eleven skal alltid stå i sentrum ved Ålesund videregående skole. Uten elever - ingen skole, og derfor er på sett og vis alt vi driver med elevtjenester Vi i NAFO ønsker å markere Verdensdagen for psykisk helse med å opplyse om et forsknings- og utviklingsprosjekt som vi ser fram til å følge med på. Prosjektet handler om hvordan skolen kan bidra til bedre psykisk helse hos unge nyankomne

Regelverk om skulemiljø - Nord-Gudbrandsdal - n-g

Regelverk etter tema - Utdanningsdirektorat. Skjemaer. Elevopplysningsskjema 2020-2021 (DOC, 145 kB) Søknad hybelhus-vertsfamilie-2020-2021 (DOCX, 16 kB) Søknad om særskilt tilrettelegging ved prøver-eksamen (PDF, 123 kB) Søknad om fritak fra vurdering i fag (DOC, 115 kB) Søknad om opptak som delkurselev (PDF, 102 kB Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing. Publisert: 06.09.2017 / Sist endret: 09.10.2017 Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing. Publisert: 05.09.2017 / Sist endret: 05.09.2017 Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø og mobbing. Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter elevene har til et trygt og godt skolemiljø

Vi gratulerer Mathilde Myhrvold - Gjøvik videregående skole

Regelverk om skolemiljø - Valdres vidaregåande skul

Regelverk innlevering av lærebøker 2017 Publisert 29. mai 2017 av Gunn Helene Guddal | Oppdatert 11. september 2017 Reglerverk for innlevering av lærebøker som du har fått låne dette skuleåret finn du her.... 24.05.2019 / Skoleskyss Akershus Veileder vgs f.o.m. skoleåret 2019/2020 Side 2 av 19 INNLEDNING Det følger av opplæringsloven § 13-4 følger at fylkeskommunen har et ansvar for skoleskyss. I Akershus er fylkeskommunens ansvar delegert til Ruter As. Ruter har således ansvaret for å fatte vedtak om rett til skyss, og å gjennomføre skyssen Nytt regelverk - nulltoleranse mot mobbing. Publisert 26. september 2017. Her finn du informasjon om nytt regelverk om skulemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skolemiljø Fjellsrud skole er en ungdomsskole i Lørenskog. Fra 1. august 2017 er det vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Den nye loven skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Vg1 Elektrofag utdanning

 1. Borgund VGS > Utdanningstilbud > Yrkesfag > Elektrofag > VG1 Elektro og datateknologi. Bygg og Anleggsteknikk. Handverk, design og produktutvikling - Vg1. varme, produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy
 2. Faget omfatter gjeldende regelverk for utførelse av arbeid og bruk av verktøy og utstyr. Det omfatter også regelverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Bransjelære omhandler videre fagenes historie og plass i samfunnet. Faget omfatter helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring. Bruk av digitale verktøy inngår i.
 3. Her finn du som elev nytting informasjon om rettane dine og regelverk som styrer kvardagen din som elev. Opne dokumentet i høgremargen. Elevhandbok - Elev - Gjermundnes VGS Hopp til innhold Hopp til hovedmen
 4. Send oss dine kontaktdata (navn, epost, telefon, adresse, personnummer (11 siffer) samt elevens fulle navn på følgende epost: post@roaldamundsen.vgs.no så legger vi deg inn og gir tilgang. Er du foresatt til elev over 18 år? Foresatte til elever over 18 kan gis tilgang kun med elevens samtykke. Gi oss beskjed dersom dette er aktuelt
 5. Du får kunnskap om kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy. Automatiseringssystemer . Her lærer du om enkle systemer for motorstyring, reléstyringer, programbare logiske styringer og reguleringer. Yrkesfaglig fordypning. Dette er et krevende studietilbud som kun tilbys på Lier Vgs

Skedsmo videregående skole er en av de største i Akershus innenfor bygg- og anleggsfaget. Skolen har en moderne verktøy- og utstyrspark, med blant annet 14 anleggsmaskiner som spenner fra minigraver på 1,5 tonn til Caterpillar-maskiner på 15 tonn Spjelkavik VGS > Utdanningstilbud > Studiespesialisering > Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi > Rettslære, RL1 og RL2. Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Entreprenørskap og bedriftsutvikling, EB1 og EB2 Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet, mekanisk arbeid og bruk av digitale verktøy. På Vg2 velger du fordypning (programområde) som du ønsker å gå videre med. Yrker som er relevante er tekniker, ingeniør, sivilingeniør, automatiker, dataelektroniker, heismontør Fagdag, minoritetsspråklege Med minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa forstår vi barn, unge og vaksne som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk. I denne samanhengen blir begrepet brukt om elever i 1.-10 Fylkesordføreren ut mot regjeringens nye taxi-regelverk: Nytt smittetilfelle på Kvaløya vgs. En elev på Kvaløya videregående skole har fått påvist koronaviruset Programfagene i transport og logistikk gir kompetanse innen logistikk, planlegging og transport av varer og personer. Programfagene skal legge grunnlaget for miljøvennlige og effektive transport- og logistikktjenester, som er i samsvar med gjeldende norsk og europeisk regelverk

 • Kvadratmeterpris sandefjord 2017.
 • Toilettenwagen mieten münster.
 • Reichskanzler der weimarer republik.
 • Strandsnegl oppskrift.
 • Vintage møbler stavanger.
 • Innsynsskjerming terrasse.
 • Oranjepop nijmegen.
 • Blødning fra navlen.
 • Mandala tapestry ikea.
 • Css svg file.
 • Safa strømpebukse ull.
 • Gut wöllried facebook.
 • Evangelische kirche mainz laubenheim.
 • Lapsk vallhund pris.
 • Rapunzel neu verföhnt ganzer film.
 • Yamaha motorrad.
 • Online anzeige erstatten.
 • Which european countries are not in eu.
 • Asiatiske pannekaker.
 • Voll arkitekter.
 • Fråga om dejt tinder.
 • Indoorspielplatz braunschweig.
 • 120 rammemadrass.
 • Hotel bad bentheim.
 • Mario 1001spill.
 • 3 raum wohnung nordhausen wbg.
 • Koala predstavitev.
 • Line langmo garn.
 • Gamle skilt til salgs.
 • Hvordan avvise noen høflig.
 • En billion.
 • Den blå lagune priser.
 • Yale uk locks.
 • Lista farsund.
 • Første verdenskrig allianser.
 • Hvitbalanse nikon.
 • Kletterhalle leverkusen.
 • Tone genser oppskrift gratis.
 • Hjemmelaget vertinnegave.
 • Denmark area.
 • Gratis fotpleie diabetes.