Home

Kreativitet psykologi

Kreativitet Psykologi vg

 1. Den amerikanske psykologen J.P. Guildford utviklet en kreativitetsteori der kreativitet ble beskrevet som en helt egen evne. Dette er evnen til å tenke divergent. Den divergente tenkningen er mer usystematisk enn vanlig og er i høy grad preget av fantasi, iderikdom og frie assosiasjoner
 2. Kreativitet fordrer generering av atferd. En måte å generere atferd på er å sette seg selv i vanskelige situasjoner og prøve å løse dem. Utfordringen er å unngå at frustrasjonen får en til å gi opp
 3. Kreativitet er et menneskelig psykologisk fenomen som gunstig har betjent utviklingen av vår art, så vel som intelligens. Faktisk har de i lang tid blitt forvirret

Fire faktorer som fremmer kreativitet - Grende

Psykisk utviklingshemning og gradene av alvorlighet. Kreativitet gir lys til følelser og en stemme til hjertet. Vi er alle født med denne gaven, men ting som rutine, stress og strukturerte og kontrollerende arbeidsplasser kan helt stilne stemmen til innovasjon og kreativitet Vår pris 199,-. En fortelling om kreativitetens historie og hvordan hjernene våre egentlig er skrudd sammen. En høstdag i 2016 traff forfatter Hilde Østby bokstavelig. Kreativitet hjernevitenskapen bak ideene og hvorfor dagdrømmerne skal redde verden. Hilde Østby. En fortelling om kreativitetens historie og hvordan hjernene våre egentlig er skrudd sammen. En høstdag i 2016 traff forfatter Hilde Østby bokstavelig talt veggen, og etter.

Kreativitet og psykoser henger sammen i genene. Ny genstudie viser at evnen til å tenke kreativt er koblet til en risiko for å utvikle psykiske lidelser Psykologi 1+2. Psykologi 1. 1: Psykologiens historie. 2: Psykologi i dag: forskning og praksis. 3: Persepsjon. 4: Menneskets utvikling. 5: Behov og emosjoner. 6: Personlighetsutvikling. gjøre rede for begrepet kreativitet og gi eksempler på bruk av kreativitet i problemløsing. Ordet kreativitetkommer fra det latinske ordet creare som betyr «å lage» eller «å skape». Adjektivet kreativ kan brukes om personer, det vil si skapende mennesker der kreativitet er en fremtredende egenskap ved personligheten deres, eller om løsninger og ting som er nyskapende, originale eller overraskende

Kreativitet er ikke en egenskap man bare har eller ikke har. Du kan faktisk gå på kurs og lære å bli mer kreativ, viser en ny studie fra Universitetet i Stavanger psykologi, organisasjon og ledelse kapitler og og hva er ingen definisjon av er blitt universelt godkjent, men de fleste teoriene har noen felles punkter. Indremotivasjon er sterkere forbundet med kreativitet enn ytremotivasjon (belønninger knyttet til prestasjon).

Hva slags musikk gir bedre kreativitet, utholdenhet og konsentrasjon? Vi spurte blant andre May-Britt Moser, Erling Kagge, Esben Homboe Bang, Anine Kierulf, Frode Grytten, Maria Kjos Fonn og Bård Hoksrud Tema: Kreativitet. Film: The Imitation Game (drama, brit.-am. film, 2014) Du har lest (Psykologi 1, side 211) at kreativitet blant annet handler om å se nye sammenhenger. Hvordan kommer Alans evne til å se nye sammenhenger frem i filmen Postadresse Postboks 419 Sentrum, 0103 Oslo Besøksadresse Grev Wedels Plass 4, 0151 Oslo . Telefon (+47) 23 10 31 30 Psykologi grenser på den ene siden til kultur- og samfunnsvitenskapene, og på den andre siden mot biologi, medisin og helsefag. Psykologisk forskning baseres på et bredt spekter av metoder, fra kvantitative og eksperimentelle til mer kvalitative studier som intervju og kasusbeskrivelser.De ulike psykologiske forsknings- og anvendelsesområder griper over i hverandre, men man kan i noen grad.

Begrepet kreativitet gjennom historien / Kognisjon og

Psykologi nærmer seg begrepet kreativitet for å beskrive sine dimensjoner, faktorer og typer kreativ tenkning. Her et sammendrag om emnet Hvorfor Psykologi, organisasjon og ledelse? Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv Kreativitet, i daglig tale en løs betegnelse for menneskets evne til at skabe noget nyt, overraskende, hidtil uset. Ordet anvendtes oprindelig om problemløsninger af videnskabelig og teknisk art, men anvendes nu bredt om kunstneriske præstationer, sportspræstationer, nytænkning inden for økonomi og erhverv og tilmed også om livsstil kreativitet hos ledere i hvor stor grad arbeidsplassen legger til rette for kreativitet og på bakgrunn av dette hjelpe til med å sette i gang tiltak som vil gjøre medarbeiderne mer kreative, og arbeidsplassen til et sted som tar vare på kreativiteten hos alle Han kan fortelle oss at kreativitet ikke kommer av seg selv, men som følge av langvarig og iherdig innsats blandet med en stor porsjon entusiasme og genuin interesse. Hans studier antyder at de virkelig kreative menneskene ikke nødvendigvis er en egen elite av personer med medfødte eksepsjonelle evner, men at kreativitet er et potensial som ligger i de fleste av oss

Kreativitet: Hjertets stemme - Utforsk Sinne

Hva er kreativitet. I denne boken presenterer forfatteren et riss av den forskningen som har vært gjort innenfor psykologi omkring fenomenet kreativitet. Boken er inndelt i seks kapitler, og beveger seg fra et individfokus mot et gruppe- og samfunnsfokus Carl Rogers humanistiske psykologi hadde faktisk et veldig viktig, konkret mål: å gjøre det enklere å hjelpe. Faktisk tilbød han å selv gi psykologisk hjelp til alle soldatene som kom hjem med varige skader eller traumer de fikk under krigen. På den tiden ble soldater med slike skader kun tilbudt medisinsk behandling Sider i kategorien «Psykologi» Under vises 200 av totalt 339 sider som befinner seg i denne kategorien. (forrige side) ( Forstå psykologien for kreativitet. Hvordan definerer psykologer kreativitet > Komponentene i kreativitet . To av de viktigste komponentene i kreativitet inkluderer: Originalitet: Ideen skal være noe nytt som ikke bare er en forlengelse av noe annet som allerede eksisterer Følgende 5 karakteregenskaper har vi utledet fra de 24 signaturstyrkene i positiv psykologi: Humor, lærelyst, nysgjerrighet, kreativitet og lederevner. Alle 20 karakteregenskaper på hvert sitt ark i A4-størrelse Last ne

Kreativitet - Hilde Østby - Paperback (9788202704247

Kreativitet er et resultat av et komplekst samspill mellom individet, kulturen, omgivelsene og timing. Eksempelvis kunne verken Ghiberti eller Michelangelo skapt sine kunstverk dersom de var født 50 år tidligere, I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet» Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømning, beslutningstaking, problemløsning og kreativitet. Les mer om dette emnet Kr 22 150,- Bestill kun dette emne Positiv psykologi og Lent I Lent har vi vært opptatt av forskning fra positiv psykologi og positive følelser inn mot organisasjonsutvikling, medarbeiderundersøkelser, teamutvikling, presentasjonsteknikk, fasilitering etc. Som prosessledere ønsker vi å legge til rette for kreativitet og åpenhet når vi bruker prosessledelse som verktøy

 1. Myten om det kreative geniet, er at han er ensom og psykisk syk - og nettopp en han. Men, sier forfatter Hilde Østby, vi er alle født med en kreativ hjerne. Hun har skrevet en bok om kreativitet, og er ukas gjest i podkasten Pia og psyken
 2. Kreativitet er en evne til at frembringe noget nyt, som anses for tilstrækkeligt værdifuldt til at blive integreret i det eksisterende system af værdier, anskuelser, genstande og praktikker/rutiner. Det kreative tilbud (en idé eller et produkt) ændrer derved noget ved det eksisterende system
 3. ger for å finne ut av fenomenet. Den amerikanske psykologen Gordon W. Allport regnet kreativitet som en av menneskets fornemste egenskaper og regnet med at fenomenet måtte tilnærmes på flere plan og vinklinger. Andre forsøkte å dele opp fenomenet

Kreativitet og psykoser henger sammen i genen

 1. - Bedret kreativitet. - Mer energi. - Mer tillit til andre mennesker generelt. Hva man vet om lykkelige mennesker Forskjeller mellom lykkelige mennesker - Ingen kjønnsforskjeller i andel lykkelige folk. - Ingen kulturelle forskjelle r i andel lykkelige folk. - Ingen etniske forskjeller i andel lykkelige folk
 2. Forskning på kreativitet • 50-tallet: - Begavethet og geniet, - Kreativ evne, måle kreativitet - Intelligens t e l l a -t•70 - Kreativitet som prosess -Fantasi t e l l a t -•80 - Sosial psykologi (kreativitet er en sosialt bestemt) - Folk flest 2.5 4. Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet Nysgjerrighet Lek Spørsmål.
 3. Revidert utgave av Psykologi 1 er omstrukturert, forkortet, med oppdatert fagstoff og mer tilgjengelig språk.Læreplanen er lett gjenkjennelig i boka ved at alle delene har samme overskrift som læreplanen, og kapitlene innledes med konkrete kompetansemål
 4. Lev Semjonovitsj Vygotskij var en russisk-jødisk psykolog. Han regnes som grunnleggeren av kulturhistorisk psykologi, men har også gitt viktige bidrag innenfor psykologisk metodologi, pedagogikk og spesialpedagogikk, kulturantropologi, utviklings- og kognitiv psykologi, psykolingvistikk, nevropsykologi og -patologi.

Psykologi 1+2: 7: Hukommelse, intelligens og kreativitet

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING - 7,5 SP (kurs).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 42 relaterte studier til utdanningen KREATIVITET, INNOVASJON OG NYSKAPNING - 7,5 SP (kurs) Kjøp 'Hva er kreativitet' av Geir Kaufmann fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet | 978821501668 Psykologi 1 Psykologiens historie og utvikling Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjøre rede for hovedtrekk i psykologiens utvikling fra filosofisk tenkning til dagens vitenskapelige og anvendte psykologi; gi en oversikt over viktige temaer i psykologisk grunnforsking og i anvendt psykologi Studieavgiften för Psykologi: Kreativitet i teori och praktik är 25 000 SEK. Information för... Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare Leverantörer Medarbetare Media Nuvarande studenter Campus Helsingborg Campus Helsingborgs webbplats.

Psykologi er undersøkelse av menneskesinnets irrganger.Den greske bokstaven psi er et ofte brukt symbol for psykologien. Psykologi er det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser. Ny!!: Kreativitet og Psykologi · Se mer » Rede. Et rede med egg. Et rede (også reir) er et tilholdssted for visse dyr, særlig fugler og andre. Kjøp Hva er kreativitet fra Bokklubber I denne boken presenterer forfatteren et riss av den forskningen som har vært gjort innenfor psykologi omkring fenomenet kreativitet. Boken er inndelt i seks kapitler, og beveger seg fra et individfokus mot et gruppe- og samfunnsfokus Kjøp Hva er kreativitet fra Tanum I denne boken presenterer forfatteren et riss av den forskningen som har vært gjort innenfor psykologi omkring fenomenet kreativitet. Boken er inndelt i seks kapitler, og beveger seg fra et individfokus mot et gruppe- og samfunnsfokus Om kreativitet av Trond Kristoffersen Innledning Barn er kreative, sier vi. De skaper, Hvert individ har sin egen psykologi. Den virkelig dyktige kreativitetsleder er delvis psykolog. Han eller hun må være i stand til å snakke enkeltmenneskets personlige dialekt. Avslutning . Om kreativitet Trond Kristoffersen. Psykologi / Stimulere barns kreativitet; For å være kreativ trenger du ikke et medfødt talent. Hver person er i stand til å være kreativ i et bestemt område.Kreativitet er veien å uttrykke deg selv, ved hjelp av originalitet og fantasi

Psykologi 1 - spennende programfag . Timetall. 140 årstimer fordelt på 5 timer i uka. Innhold. Psykologi 1 har fem hovedområder: Psykologiens historie og utvikling Psykologien har utviklet seg fra å være læren om sjelen til å bli studiet av bevisstheten, opplevelse og atferd. En ser på ulike psykologisk retninger og perspektiver «Hva er kreativitet» henvender seg til alle som vil vite mer om menneskelig kreativitet og nyskapning. Geir Kaufmann (f. 1943) er professor i organisasjonspsykologi ved Norges Handelshøyskole. Han har publisert en lang rekke bøker og vitenskapelige artikler rundt emnet kreativitet og mottok i 2005 den internasjonalt prestisjetunge Emeraldprisen for en av disse

Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner og for å skape forandring og fornyelse. Kreativitet blir særlig forbundet med oppfinnelser og vitenskap, kunst og håndverk, men også næringsliv og markedsføring. En blandning av psykologi och kreativitet. Teori, debatt och upplysning ingår i kursen, som också bygger på att bearbeta fördomar- dina egna och andras. Därför blir du konfronterad med en rad existentiella och etiska frågeställningar I løpet av andre halvdel av 1900-tallet, og etter tradisjonen initiert av Guilford i 1950, har kreativitet vært et viktig objekt for studier av differensiell psykologi og kognitiv psykologi, men ikke utelukkende av dem. Fra begge tradisjonene har tilnærmingen vært fundamentalt empirisk ved hjelp av historiometri, ideografiske studier, psykometri eller meta-analytiske studier, blant annet. Hva er kreativitet. Geir Kaufmann. Serie: Hva er 12. I denne boken presenterer forfatteren et riss av den forskningen som har vært gjort innenfor psykologi omkring fenomenet kreativitet. Boken er inndelt i seks kapitler, og beveger seg fra et individfokus mot et gruppe- og samfunnsfokus. Les mer. Vår pris 249.

Målarbild för vuxna – snygga skor – Bättre hälsa

Lene Tanggaard Pedersen (født 8. juli 1973) er en dansk professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, hvor hun forsker i kreativitet og læring. Hun har udgivet bøger om kreativitet og blandt andet bestselleren I bad med Picasso - sådan bliver du mere kreativ i 2015 sammen med Christian Stadil Vår pris 332,-. En fortelling om kreativitetens historie og hvordan hjernene våre egentlig er skrudd sammen. En høstdag i 2016 traff forfatter Hilde Østby bokstavelig. Kjøp 'Hva er kreativitet' av Geir Kaufmann fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok | 978821500645 Organisasjons­psykologi, HR og ledelse. Lyst til å forstå hvilke psykologiske prosesser som påvirker oss som arbeidstakere, Problemløsning, beslutninger og kreativitet 7,5 stp. Valgkurs 2 7,5 stp. Høst. Strategi 7,5 stp. HR-ledelse 7,5 stp. Valgkurs 3 og 4.

Kreativitet er et fenomen der noe nytt og på en eller annen måte verdifullt dannes. Det opprettede elementet kan være immateriell (for eksempel en idé, en vitenskapelig teori, en musikalsk komposisjon eller en vits) eller et fysisk objekt (for eksempel en oppfinnelse, et litterært verk eller et maleri).. Faglig interesse for kreativitet finnes i en rekke fagområder, først og fremst. Retningslinjer for kreativitet og konflikt -1 Utfordring av de fire mytene om kreativitet: Jeg er ikke en kreativ person Kreativitet er for mystisk til å bli lært Kreativitet ligner kunst Kreativitet er galskap Retningslinjer 2 Bruk tid og rom for å skape en oase for kreativ problemløsning (TID-ROM OASE) Mennesker er vanligvis dårlige beslutningstagere fordi de ofte velger den første. I boken får du tips om hvordan du åpner elevenes øyne gjennom å knytte kreativiteten til faglig motivasjon og interesse. Boken gir deg eksempler, håndfaste råd og metodikk for utvikling av din egen kreativitet, uansett fag. Hilsen Cecilie og Haakon. Cecilie Pedersen Dalland har en ph.d. i pedagogikk

Psykologi 1 - Mennesket i utvikling. Nivå: Vg Kreativitet hjernevitenskapen bak ideene og hvorfor dagdrømmerne skal redde verden Hilde Østby. Innbundet Bokmål 5 stars. 5 Emnekategori: Psykologi ; Se flere produktegenskaper. Tilbudspris 332,-Ordinær pris 379,-Format . Innbundet (Bokmål).

Kreativitet - eStudie

Kognitiv psykologi ; Kreativitet ; Psykologi (50) Fantasi (43) Tillämpad psykologi (11) Arbetspsykologi (7) Personlig träning (5) Personlig utveckling (5) Biografi (4) Filosofi (3) Flow (3) Fysiologisk psykologi (3) Företagsekonomi (3) Hjärna (3) Ledarskap (3) Produktutveckling (3) Självförverkligande (3) Biografiska samlingar (2. Med master i psykologi kan hun lære deg hvordan bruke psykologien i hverdagen. Hun har utforsket verden gjennom flere reiser og deler gjerne historier. Lær deg reglene og teknikkene i ultimate frisbee, for dette er en tidligere landslangspiller Nedlastinger Bildet : tanken, symbol, tavle, synes at, virksomhet, lampe, svart, lyspære, belysning, materiale, boble, sirkel, utdanning, smykker, font, meditasjon. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen KREATIVITET, INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING (Bachelor).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen KREATIVITET, INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING (Bachelor) Kjøp Hva er kreativitet fra Norske serier I denne boken presenterer forfatteren et riss av den forskningen som har vært gjort innenfor psykologi omkring fenomenet kreativitet. Boken er inndelt i seks kapitler, og beveger seg fra et individfokus mot et gruppe- og samfunnsfokus

Psykologens uppmaning till föräldrar: Ge barnen mer fritid11 tips på söta babyfiltar du kan virka själv – Bättre hälsa

I denne boken presenterer forfatteren et riss av den forskningen som har vært gjort innenfor psykologi omkring fenomenet kreativitet. Boken er inndelt i seks kapitler, og beveger seg fra et individfokus mot et gruppe- og samfunnsfokus NY, REVIDERT UTGAVE Ønsker du inspirasjon til hvordan du kan integrere arbeid med bildebok, musikk, fiksjon og rollelek, tegning og tredimensjonal form og digitale uttrykksmidler i prosjektbasert arbeid i barnehagen? Ønsker du å forstå hva som karakteriserer skapende kunstfaglig arbeid? Med denne reviderte utgaven av boken Kunst, kultur og kreativitet ønsker forfatterne å inspirere alle. Når skjer kreativitet? I sin bok Kreativitet: Flow og Psykologi for Discovery and Invention , foreslo psykolog Mihaly Csikszentmihalyi at kreativitet ofte kan ses i noen forskjellige situasjoner. Folk som virker stimulerende, interessante og har en rekke uvanlige tanker Begrebet kreativitet synes at være flertydig og indgå i mange forskellige sammenhænge. Opfattelsen og forståelsen af kreativitet er præget af stor diversitet og uenighed, og derfor arbejdes der i nærværende projekt med at skabe klarhed og forståelse over psykologien bag kreativitet

Kreativitet kan læres - Forskning

Kap 6-7 - Læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet

Kul med fingeravtryck! 16+ pysseltips för dig som gillar

Hva slags musikk gir bedre kreativitet, utholdenhet og

I tillegg er hun utdannet Cand.Paed., et 6,5 års fulltidsstudium i pedagogikk, psykologi og ledelse fra Universitetet i Oslo, samt har Bedriftsutvikling fra Handelshøyskolen BI. Merethe har gitt ut boken Positivt lederskap på Gyldendal forlag i januar 2020, som handler om hvordan ledere kan bruke forskningsbasert positiv psykologi i sin ledelse Inom psyko studerar man i första hand hur vi människor upplever saker och ting och hur vi tänker, reagerar och beter oss i olika sammanhang. Psykologi sätter människan i centrum och kunskaper i ämnet är användbara och viktiga inom många verksamhetsområden, där kontakter med människor ingår. Ämnet är mycket brett och har beröringspunkter med andra ämnen inom såvä Naturfag og kreativitet Vi må skille mellom drømmende fantasi og kreativ fantasi, fastholder Vygotsky. Det er lett å bli forført av egne drømmerier, men virkelig kreativ fantasi har en drivkraft mot å produsere noe med et fysisk uttrykk, og det er det vi må utnytte i naturfagundervisningen Den riktigt tydliga relationen mellan kreativitet och psykisk ohälsa är att de kreativa personerna har psykisk sjukdom i släkten även om de själva inte har utvecklat sjukdomen. Det mest intressanta sättet att se på detta samband är att de gener som ligger till grund för kreativitet har två sidor

Fargepsykologi - farger er som vitaminer for hjernenBaktips: Cupcakes som ser ut som bajs-emojin – Bättre hälsa

arbeidshelse, positiv psykologi, positive faktorer i arbeidslivet, jobbengasjement, sunne organisasjoner, kartlegging og måling av arbeidsmiljø. Hans Morten Nordahl angstlidelser, bekymring, depressiv grubling, traumer og posttraumatisk lidelse, personlighetsforstyrrelse. Hermundur Sigmundsso Om sindet, kreativitet og psykologi. Lykke - hvad gør lykkelige mennesker Lykkeforskeren Sonja Lyubomirsky har forsket hele sit liv omkring temaet; lykkelige mennesker Linken aktivitetshus er et møtested for mennesker med psykiske helseplager. Vi tilbyr et rusfritt fellesskap, kreativitet og fysisk aktivitet Kreativitetsforskningen har dypest røtter innenfor psykologien, hvor man lenge konsentrerte seg om kreativitet som en personlig egenskap (Zhou & Hoever 2014). I mange år ble kreatvitet ble gjerne karakterisert som en medfødt personlig egenskap eller som en del av personligheten, og ble vanligvis studert i et akørsentrert perspektiv

 • Hva er føflekk.
 • Co2 revolver.
 • Arteria axillaris.
 • Capri italia.
 • Søstrene grene lim.
 • Bli kunde nordea.
 • Best iptv box.
 • Helsesøster deltid bergen.
 • Rhein main veranstaltungskalender 2017.
 • Biggest dinosaur.
 • Dnmf overenskomst.
 • Avocado tree wikipedia.
 • Fibertau.
 • Rebekka ljosland.
 • Ötzi snl.
 • Bouldern hamburg.
 • Familiehjem erfaringer.
 • Bayern kader 2016.
 • Ssb arbeidsledighet fylke.
 • Tanzpartner zwickau.
 • Lieferlos definition.
 • Bioracer cross challenge 2017.
 • Norsk mat quiz hjelp.
 • Boltsirkel toyota auris.
 • Sitteavstand til tv.
 • Hur gammal blir en cocker spaniel.
 • Regler slagtning af kaniner.
 • Bilder schätzen lassen bern.
 • Church shooting 2017.
 • Rome total war 3.
 • Båndtvang hele året.
 • Hänsel und gretel hexenjäger.
 • Mockingjay part 2 anmeldelse.
 • Simbolos patrios de el salvador himno nacional.
 • Politimuseet i oslo.
 • Hva er innskuddspensjon.
 • Den kloke lille høna.
 • Norge under sverige.
 • Gjæring av lager.
 • Leie truck oslo.
 • Turer i drammen.