Home

Hoste hos sau

Luftvegssjukdommer hos sau. Denne artikkelen er en oppsummering av viktige luftvegssjukdommer på sau. Den bygger for en stor del på forelesninger av Harald Waldeland og John Øverås. Det er ikke med alt som burde vært sagt om emnet, men det er en introduksjon, og mer stoff er tilgjengelig andre steder besetninger der dyra har symptomer (hoste), og behandling bør da skje etter innsett. Det er lurt å diskutere slike tilfeller med sin lokale veterinær, siden det også er andre årsaker til hoste hos sau enn lungeorm. I tillegg bør rutinene for beitebruken (dyretetthet på beite, beiteskifter o.l.) gjennomgås, for å redusere smittepresset Fotråte hos sau er en B-sykdom og forekomst av eller mistanke om slik sykdom skal umiddelbart rapporteres til Mattilsyynet.. Smittestoff og smitteveier. Fotråte (smittsom klauvsjuke) hos sau skyldes bakterien Dichelobacter nodosus.Egenskaper hos bakterien er avgjørende for hvor alvorlige symptomene blir, og man skiller mellom virulente (hissige) og lavvirulente (milde) varianter av D. nodosus (Se også lungebetennelse hos sau.) Mykoplasmalungebetennelse hos mennesker gir hoste med grå-hvitt, boblete ekspektorat (slim som hostes opp). Hosten kan vare i flere uker etter at effektiv antibiotikakur er gitt. Vanligvis høres ikke fremmedlyder ved lytting på lungene. Det sees heller ikke forandringer på røntgenbilde av lungene

Brunsten hos sau varer i gjennomsnitt 30 timer hos voksne søyer, men er kortere hos påsettlam. Ved en synlig brunst er de viktigste tegnene rastløshet, stårefleks for vær, risting på halen, oppsvulming av kjønnsleppene og i noen tilfeller klart slim fra kjønnsåpningen Hoste hos barn. Hoste kan oppfattes ekstra slitsomt for små barn - og foreldre. Mange barn sliter med å sove når de har hoste, og dette kan fort gå ut over hele familien. Men det finnes gode råd: Hold soverommet kjølig

Hoste er vanlig under og etter ordinære luftveisinfeksjoner. Oftest er dette tørrhoste. Varer hosten i mer enn åtte uker, .no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell Hoste. Hoste i form av både slim- og tørrhoste kan gjøre at man ikke får sove når man skal det. Se dette kjerringrådet mot hoste og bli kvitt hosten en gang for alle. Les mer om hoste. Hoste. Hoste er en naturlig refleks som kroppen bruker for å fjerne fremmedlegemer i luftveiene, men her er et kjerringråd, dersom hosten blir for slitsom Hoste er kroppens måte å kvitte seg med slim, fremmede partikler eller annet som irriterer luftveiene. Man får gjerne hoste i forbindelse med forkjølelse, men det kan være andre årsaker Mange planter har du for blomstringen, men Hosta har du for bladene. Har du et skyggebed der du trenger noe som gjør litt av seg hele sesongen, er Hosta perfekt. Hosta kalles egentlig bladlilje på norsk, men de fleste bruker det latinske navnet på denne anvendelige stauden. Vi har Hosta i et skyggebed sammen med blant [

Luftvegssjukdommer hos sau - leine

Lungeorm hos sau - Norsk Sau og Gei

Årsaker. Luftveisinfeksjon, blant annet rhinitt, sinusitt, laryngitt, akutt bronkitt og pneumoni. Astma. Ofte periodevis hoste om natten. Hos barn kan det i noen tilfeller være brekninger eller oppkast av slim. Hos mange også hoste etter fysiske anstrengelser eller forsert ekspirasjon Hoste er svært vanlig hos barn, men det er ikke vanlig hos spedbarn. Hvis spedbarn får luftveisinfeksjon, slimer de mye og kan få pustebesvær. De svelger slimet fra luftveiene og kan kaste det opp. Foreldre bør kontakte lege hvis barn under tre måneder hoster De nye retningslinjene er ment for akutt hoste relatert til infeksjoner i øvre luftveier (for eksempel forkjølelse eller influensa), akutt bronkitt og andre nedre luftveis- eller brystinfeksjoner (unntatt lungebetennelse). NICE og PHE fant bevis fra tre randomiserte kontrollerte studier, som alle undersøkte bruk av honning hos barn og unge Lungeorm hos sau - for bønder I 2016 ble Utvidet sjukdomsregistrering (USR) innført på småfe. Etter at USR-registreringene startet opp har mange saueprodusenter fått tilbakemeldinger om funn av lungeorm, noe som kan tyde på at lungeorm er mer vanlig hos sau i Norge enn man tidligere har trodd

Ved langvarig hoste (over 2 uker) Ved samtidig høy feber i mer enn 3-5 dager; Ved smerter i brystet eller problemer med pusten; Dersom du hoster opp blodig slim; Ved mistanke om kikhoste hos barn; Ved plagsom hoste hos barn under 2 år . Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell og Norsk helseinformatikk for helsepersonell Hos de aller minste barna, opp til rundt 2-års alderen, ser vi ofte epidemier om høsten og vinteren med såkalt RS-virus. Dette gir en hissig og stygg hoste og pustebesvær som ofte fører til sykehusinnleggelser. RS-virus kan også gi luftveisinfeksjoner hos større barn og voksne, men da oftest med mye lettere symptomer Hosten øker gjerne i forbindelse med aktivitet, og hunden kan hoste såpass kraftig at den brekker seg og kaster opp slim. Den kan også få feber, men vanligvis er ikke allmenntilstanden redusert. Hosten går som regel over i løpet av syv til ti dager, men hos noen hunder kan hosten vare i opptil tre uker

Hos barn skyldes kronisk hoste svært ofte astma, og krever derfor astmamedisin. Ved hoste forårsaket av en lungeinfeksjon kan det være behov for antibiotika, hvis infeksjonen skyldes bakterier. Ved hoste forårsaket av virusinfeksjon, kan hostemedisin i form av slimløsende hostemidler noen ganger virke lindrende Hoste hos voksne og større børn. Hos voksne og større børn er man som regel ikke i tvivl, om det skyldes et fremmedlegeme, støv- eller røg- partikler eller en luftvejsinfektion. Det er ikke usundt at hoste, men årsagen til hosten er skadelig. Derfor bør den altid opspores og bekæmpes

Kennelhoste er en vanlig sykdom og gir sjelden alvorlige symptomer selv om den kan være ganske besværlig med den kraftige hosten. Kennelhoste smitter ikke til andre dyreslag eller til mennesker. Symptomer. Vanlige symptomer er akutt innsettende, bjeffende hoste og besvær fra halsen. Dyreeieren tror ofte at hunden har satt noe fast i halsen Dyp klingende hoste i serier, eventuelt med «kiking» i inspiriet. Apnéperioder hos spedbarn. Modifisert form hos vaksinerte. Langvarig. Meslinger. Tørrhoste i katarrstadiet. Koplikske flekker ved molarene på bukkale gingiva. Aktuelt hos ikke-vaksinert barn. Sjeldent i Norge. Fremmedlegeme i luftveiene. Umiddelbar kraftig hoste og dyspné - Hoste kan også være eneste symptom på astma, spesielt hos barn, understreker Øie. Allmennlegen legger til at det er viktig å huske på at noen typer medisiner som brukes mot for eksempel høyt blodtrykk og hjertesvikt, også kalt ACE-hemmere, kan gi tørrhoste som bivirkning Hoste hos barn kan ha flere årsaker. Mest vanlig er tørrhoste/hoste uten slim (ikke-produktiv hoste) forårsaket av en øvre luftveisinfeksjon (som oftest virus). En slik hoste kan vare 1-2 uker, ofte lengre. Slimhoste (produktiv hoste) oppstår ved nedre luftveisinfeksjon (bronkitt eller lungebetennelse) og kan vare opp til flere uker Hoste og nysing kan observeres og høres hos katter i alle aldre. Enkelte host eller nys kan være normalt, men gjentakende besvær bør undersøkes

Abort hos sau og forbigående sterilitet hos værer kan forekomme. Værlam som er på flåttbeite om sensommeren bør derfor ikke brukes i paringen samme høst. Den viktigste og alvorligste komplikasjonen er imidlertid en alvorlig immunsuppresjon som kan vare i over 6 uker, og medføre at dyrene får økt mottakelighet for andre infeksjoner, slik som leddbetennelser, blodforgiftning og. Dyrevelferden hos norsk sau er derfor generelt veldig god. Tap av dyr. Tap av sau og lam varierer fra 0-35 %. Rovdyrskader er en vesentlig årsak i besetninger med høye tap. I snitt dør om lag 18 % av lammene fra lammingen (fødselen) gjennom sommeren og frem til høsten Byllesjuke hos sau på Malangshalvøya Informasjon til småfeholdere i tilsynsområdet til Mattilsynet DK Gauldal SMÅFE-holdere i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, byllar i lungene kan hoste opp smit-testoff og smitte andre småfe. Byllesjukebakterien kan overleve i husdyrmiljø i fleire veker, opptil månadar Synnøve Vatn, Helsetjenesten for sau. De fleste kjenner de klassiske symptomene til hjernehinnebetennelse hos sau. Det er imidlertid ofte nytteløst å behandle dyra, og det angis at hele 60% dør. Derfor er det desto viktigere å kunne redusere risikoen for både enkelttilfeller og større utbrudd i flokken Voksenvekt hos sau INGER ANNE BOMAN OG LEIV SIGBJØRN EIKJE Norsk Sau og Geit Bakgrunn Når en selekterer for økt tilvekst, viser erfaring at også voksenvekten øker. På grunnlag av slaktevekter i sauekontrollen er det anslått at levendevekt hos søyer av rasen norsk kvit sau vil øke med drøyt 7 kg på 10 år med den avlsframgangen v

Fotråte hos sau - vetinst

 1. Ullpelsen er en blanding av lange, grove dekkhår og kortere ullhår. Halen (spælen) var kort som hos villsau. Innkrysninger av islandsk sau og finsk landrase og utvalg har gitt en jevnere ullpels og en noe lengre hale. Væren veier 70-75 kg, søya ca. 50 kg. Rasen utgjør ca. 15 prosent av den norske sauen
 2. Flåttbåren sykdom hos sau Norske sauer på utmarksbeite står overfor en rekke utfordringer. En av dem er sykdommen sjodogg som overføres ved hjelp av flått. Mange dyr kan gå tapt på flåttinfisert beite
 3. Hos voksne og eldre barn viser kikhoste seg som en sta og langvarig hoste. Hele 25 prosent av all langvarig hoste hos voksne skyldes kikhoste. Hosten sitter i lenge, i gjennomsnitt 1-2 måneder, den kommer som tilbakevendende anfall og er spesielt plagsom om natten
 4. Blæset sau er lett gjenkjennelig på den hvite stripen i ansiktet som har gitt den navnet. Foto: Anna Rehnberg, Norsk genressurssenter. Med den hvite stripen i ansiktet, er blæset sau lett gjenkjennelig. Ullfargen er svart hos lam og ungsau, og den blir brunere eller gråere med årene
 5. Helsetjenesten for sau gjennomgår i temaheftet under de ulike fasene i en normal fødsel, og årsaker til- og tiltak ved fødselsvansker. Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 147 - 149 dager. Spæl går noe kortere tid, 144 - 147 dager, og som oftest er det slik at jo flere foster ei søye bærer på jo kortere er drektigheten
 6. Det finnes også noen få dyr av andre saueraser i Norge: reinrasa dalasau, oxford down, suffolk, texel, svartfjes, merino og østfrisisk melkesau og pelssau. Gammelnorsk sau er den rasen som ligner mest på de opprinnelige og aller første sauene som fantes i Norge for nærmere 5 000 år siden. Atferd hos ulike rase
 7. Hunder med kennelhoste har ofte tørr og kraftig hoste, og ikke sjelden resulterer hosten i oppkast. En del hunder med kennelhoste utvikler også feber, og har derfor nedsatt appetitt. Symptomene ved kennelhoste er ofte så voldsomme at de påvirker hundens almentilstand med uro og rastløshet

Hoste er mere et symptom på en lidelse end en sygdom i sig selv. Hoste opstår som en refleks på en irritation af slimhinden i kattens luftveje. Normalt vil hoste hos katte være forbundet med lidelser i de øverste dele af kattens luftveje (svælg, luftrør). Læs om symptomer og behandling her Luftveissjukdommer hos storfe er et økende problem, og det kan utarte seg forskjellig. I noen tilfeller kan man ha et mildt utbrudd med lett hoste hos enkelte dyr eller grupper av dyr, mens man i andre tilfeller kan ha et sterkere utbrudd. Det starter som regel med hoste og redusert matlyst hos noen dyr i en binge før det sprer seg i besetningen Koksidiose hos lam skyldes arter av den encellede parasitt en Eimeria, som finnes hos de fleste pattedyr. Koksidier er artsspesifikke, Eimeria-arter som går på sau kan ikke gi sykdom hos f.eks. geit. Sau har minst elleve forskjellige Eimeria-arter, og av disse er det bare to som er sykdomsfremkallende/patogene; E. crandallis og E. ovinoidalis Falsk krupp (akutt laryngitt) er en sykdom som rammer små barn og kan gi heshet, bjeffende hoste og pustebesvær. Sykdommen er som regel ufarlig, men kan oppleves svært dramatisk og skremmende for både barn og foreldre. Les mer hos Apotek 1

Mykoplasma - Wikipedi

Hoste hos barn Hoste er svært vanlig hos barn, men det er ikke vanlig hos spedbarn. Her er en oversikt over ulike grunner til hoste hos barn. Illustrasjon: Aleksei Ivanov / Mostphotos (illustrasjonsbilde) Behov for helsehjelp. Du bør oppsøke lege dersom: Barnet ditt. Kronisk våt hoste hos barnet kan være PCD Primær ciliær dyskinesi (PCD) er en sjelden arvelig sykdom som er betydelig underdiagnostisert både i Norge og resten av verden. De fleste med PCD får først en astmadiagnose og må besøke legen gjentatte ganger før de blir endelig henvist til videre utredning. Selv da kan det være.

Sauehelsenett - Animali

• Hovedsakelig hos sau som ikke får kommersielt kraftfôr/mineraltilskudd i innlandsstrøk • Vanligvis mer jod i jordsmonnet langs kysten (tilføres med vind/regn fra havet) • NB! Korn (f.eks. havre som kraftfôr -lite jod) • Høye nivå av jodbindende stoffer (goitrogener Kennelhoste er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier som kan forårsakes av både bakterier og virus, blant annet hundens parainfluensavirus. Sykdommen oppstår oftest hos hunder under kennelopphold, men familiehunder kan også bli syke. Inkubasjonstiden er som oftest 3-5 dager Hoste er svært vanlig hos barn, men ikke vanlig hos spedbarn under 6 måneder. Spedbarn som får luftveisinfeksjon, har gjerne mye slim. De svelger slimet fra luftveiene og kan kaste opp. Barn har ulik sensitivitet i luftveiene. Den samme infeksjonen kan gi ulik grad av hoste

Definisjoner. Kronisk hoste defineres i oversikter og anbefalinger fra USA og Australia som sammenhengende daglig hoste i mer enn fire uker (1, 3, 6, 11).Hoste ved virale luftveisinfeksjoner vil hos de fleste barn avta gradvis og opphøre innen 3 - 4 uker (4, 10), men i en britisk studie hadde likevel 10 % av barn med viral luftveisinfeksjon fortsatt hoste etter 25 dager () Til tross for at anbefalingene er tydelige på at bruken av legemidler mot hoste bør unngås hos barn, og særlig hos små barn, får RELIS stadig spørsmål om dette. RELIS har nylig skrevet en artikkel som er publisert i Utposten som omhandler opioider mot hoste hos barn. Internasjonalt har kodein blitt brukt mot hoste

Hos voksne. Hos voksne og større barn er man som regel ikke i tvil om det skyldes et fremmedlegeme, støv- eller røyk- partikler eller en luftveisinfeksjon. Det er ikke usunt å hoste, men årsaken til hosten er skadelig. Derfor bør den alltid oppspores og bekjempes. En hyppig årsak til hoste er røyking. Hvordan behandles hoste

Hoste. Hoste hos barn med astma er ofte et tegn på økende irritasjon i luftveiene. Hos de fleste barna endrer hosten seg fra å være hard og tørr i starten, til å bli løs og surklete på slutten av en episode med tung pust. Dette er et tegn på bedring. Når slimet løsner i luftveiene, vil hosten føre slimet vekk fra lungene Alt du må vite om hoste hos barn. HOSTE: De fleste hoster og nyser mye i barndommen, men noen ganger er hosten et symptom på mer enn en luftveisinfeksjon. Foto: En vanlig luftveisinfeksjon varer som regel i to til fem dager, men hosten kan ofte bli hengende igjen i en til to uker

Tørrhoste og slimhoste: Rådene som kan hjelpe - Lommelege

 1. dre seigt og et røykfritt miljø reduserer slimhinneirritasjon
 2. Inntil seks - åtte uker med hoste, som eneste vedvarende symptom, etter en virusinfeksjon regnes som normalt, hoster barnet lenger enn dette bør det vurderes av lege. Har det andre symptomer i tillegg som langvarigig feber , tungpust, nedsatt allmenntilstand og lignende bør en ta med barnet til legen
 3. Dette betyr at for hvert åtte hundrede barn med kronisk våt hoste, ville det være bare ett som har PCD. Vanskelig å plukke ut den ene! Les også: - Vi er kontaktsykepleiere for barn og ungdom med kreft og blodsykdommer. Det er kjent at kunnskap om PCD er mangelfull hos helsepersonell og publikum både i Norge og andre land

Hoste, veiviser - NHI

Pris: 420,-. innbundet, 2007. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Helse og velferd hos sau av Synnøve Vatn, Lisbeth Hektoen, Ola Nafstad (ISBN 9788252931808) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri hos sau •Minst 12 arter hos sau, to gir sjukdom •Vertsspesifikke, smitter ikke mellom f.eks. sau og geit •Immuniteten er rask og artsspesifikk ungdyrsjukdom. Norwegian University of Life Sciences Koksidiose hos lam 4 Bilde fra Eckert et al

Hoste blant barn er imidlertid svært vanlig, og er heldigvis oftest ufarlig. Enkelte ganger skyldes hoste en sykdom som kan eller må behandles. - Det er mange tilstander som kan gi hoste hos barn. Vanlige årsaker til hoste hos barn er forkjølelse og falsk krupp. Disse kommer som oftest av virusinfeksjoner. Da er det vanligvis god. Gen Kikhoste forårsakes av bakterien bordetella pertussis.Vaksine mot kikhoste inngår i standard vaksinasjonsprogram for barn. Vaksinens effekt avtar med årene, og derfor har man sett økt forekomst av kikhoste hos voksne i de senere år. Sykdommen gir kraftige hostebyger med påfølgende innånding (innpust) Astma hos barn: Rundt 50 prosent av alle som har astma får de første symptomene før de fyller ti år, og mange har sitt første astmaanfall før de fyller seks

Brekninger hos eldre hund. Spørsmål: Eg har ein blandingshund (irsk setter, buhund og elghund) som no er 11,5 år. Ho har dei to siste vekene hatt enkelte brekninger uten at det kommer oppkast. Det alltid kun ei brekning, og det kan ta timer eller ein dag før det kommer ei ny hos sau i Norge i seinere år har vært Teladorsagia circumcincta og Nematodirus battus. Enkelte besetninger har også hatt pro-blemer med Haemonchus contortus. 1.2 Epidemiologi Flertallet av rundormene hos sau tilhører ordenen Strongylida og har en noenlunde lik utvikling og smitteoverføring Disse forårsaker hoste hos katten, og dermed vil katten hoste ut larvene. I denne prosessen svelger også katten larvene, og dermed havner de i fordøyelsessystemet og deretter avføringen. Parasitten kan ikke smitte direkte fra katt til katt, og ikke til andre typer dyr eller mennesker Hos noen barn kan hoste være det eneste symptomet, og hosten er ofte verst om natten og tidlig om morgenen. Andre symptomer kan være piping, surkling, pusteproblemer eller tetthet i brystet. Barn med mild astma opplever vanligvis hoste og piping en gang imellom, mens barn med mer alvorlig astma har oftere symptomer og kan ha fravær fra skolen

Diagnose på kreft hos katt stilles gjennom undersøkelser, blodprøver, celleprøver, røntgen, ultralyd, CT, MR, vevsprøver m.m. Når man vet hvilken type svulst det dreier seg om, gjøres av og til kompletterende undersøkelser for å kunne foreslå den beste behandlingen Langvarig hoste hos barn. Hvis barnet hoster og hoster uten ukelange pauser innimellom, kan det være et tegn på astma. Barn med astmahoste kan ha god allmenntilstand, de spiser og drikker som normalt, men har altså en hoste som ikke gir seg. - Da bør foreldrene ta kontakt med fastlegen, slik at barnet blir utredet videre, sier Hermansen - Luftveisinfeksjoner hos barn er spesielt hyppige det første året barnet får kontakt med andre barn. Symptomene er ganske like som hos voksne, men ofte hoster barna lenger. De voksne hoster gjerne et par uker, mens barn kan hoste i opp til seks uker, sier Fjeldstad. Man skal også være litt mer varsom med behandlingen av barn med bronkitt Tidlige symptomer kan være hoste, åndedrætsbesvær, brystsmerter, ophosting af blodigt slim, nedsat appetit og vægttab; Cystisk fibrose. Kronisk lungesygdom med lungeinfektioner, hoste og vejrtrækningsbesvær hos børn og unge ; Bør mistænkes hos børn med påfaldende mange nedre luftvejsinfektioner

Hoste - kjerringråd, tips og hjel

Hos barn med slike symptomer er det viktig å spørre om de kan ha vært utsatt for kikhostesmitte, for eventuelt å gi profylaktisk behandling med erytromycin. Etter 1 - 2 uker kommer anfallsstadiet med intens hoste som kan vare i flere uker, kombinert med kiking (forsert inspirasjon), eventuelt også oppkast Feber hos katt Hvordan kan jeg vite om katten min har feber? Veterinæren svarer: Symptomer på feber kan variere, men hvis kattens allmenntilstand er påvirket, f.eks. i forbindelse med hoste eller snue, er det en god idé å måle temperaturen. Årsak. Feber kan skyldes mange forskjellige ting Formålet er å forebygge, bekjempe og utrydde ondartet fotråte hos sau og geit Virkeområde Retningslinjen skal bidra til enhetlig forvaltning når det gjelder båndlegging på mistanke, utredning av diagnose og båndlegging ved påvisning samt grunnlag for oppheving av restriksjoner for sau og geit

Hei Gutten min er 6 uker gammel. For en uke siden var han litt forkjølet og hadde hoste og slim i halsen. Forkjølelse gikk over etter 2-3 dager men det går ikke bra med halsen. Han hoster fortsatt en del og sliter mest med å rense halsen. Han får slim i halsen som er plagsomt. Han får også rar st.. Hoste er vanlig når du har fått en luftveisinfeksjon, som forkjølelse, influensa eller bronkitt. Hoste er en helt naturlig refleks, der kroppen prøver å kvitte seg med fremmede elementer fra luftveiene, som støv, fremmede partikler og slim. Dessuten oppstår gjerne hoste når slimhinnen i luftveiene blir betent snyltarbehandling hos lam seks veker etter beiteslepp, og i tillegg første halvdel av august. Vakse dyr bør rutinemessig behandlast berre ein gong i året. Når sau og lam skal beita på innmarksbeite heile sommaren, er det vanskeleg å unngå problem med snyltarar

 • Prøver å bli gravid blogg.
 • Kreismeisterschaften straubing.
 • Mammut daunenjacke broad peak.
 • Wachstumskurve chihuahua.
 • München ticket hotline.
 • Antall trafikkdrepte i usa.
 • Anfahrt congress park wolfsburg.
 • Learn japanese online for beginners.
 • Razorbacks ravensburg tickets.
 • Sylan skitur.
 • Dr pimple popper blackheads.
 • Markttermine waldbröl 2018.
 • Kpop tanzgruppe münchen.
 • Tørkestativ over peis.
 • Peppes pizza meny.
 • Snøgg fotball.
 • Blå ara papegøye.
 • Motorisk nervecelle.
 • Lønnsprosent av omsetning.
 • Focaccia med fetaost.
 • Girsystem sykkel.
 • Moods of norway ullundertøy herre.
 • Scampi sunt.
 • Bellissimi liezen.
 • Vanskelige tallrekker.
 • Jula matte.
 • Treningsplanlegger mal.
 • Corvette c3 wertsteigerung.
 • Kyllingpai med fløte.
 • Olympics 2016 medal table.
 • Performance indicators marketing.
 • Hageavfall trondheim 2017.
 • Fiskeribladet fiskaren.
 • Italien venedig.
 • 100 piscarilius favour.
 • Cyklar katrineholm.
 • Kjempeverbena overvintring.
 • Asperger selvopptatt.
 • Onderwijssysteem belgie.
 • Audi s5 preis.
 • Funny quiz.