Home

Ytre krefter former landskapet

3. Ytre krefter former landskapet - Gyldendal Norsk Forla

 1. Ytre krefter former landskapet; 4. Vær og klima; 5. Natur- og kulturlandskapet; 6. Ressursutnytting og næringsliv i Norge; 7. Globalisering av økonomien; 8. Ytre krefter former landskapet. Full størrelse. Landformer i et fjordlandskap. Tegning A viser landskapet før istidene, og tegning B viser hvordan det ser ut i dag. Kilde: John.
 2. Oppgaven inneholder notater fra kapittel 3 ytre krefter former landskapet i Cappelens lærebok i Geografi på Vg1. Notatene er skrevet som sammenhengende tekst og omhandler blant annet forvitring, massebevegelse, erosjon og isbreer
 3. Bergartene, Ytre prosesser, Landskapet er formet av geologiske prosesser gjennom millioner av år, Indre prosesser, Den Kaledonske fjellkjeden, Forvitring, Be..
 4. Område med blokkmark. Varangerhalvøya, Finnmark. Kilde: Leif Sørbel. Gyldendal Norsk Forlag © Gyldendal Norsk Forlag AS | Kontakt oss | Systemkrav © Gyldendal.
 5. Forvitring, Kjemisk forvitring, Mekanisk forvitrin
 6. Blog. Sept. 5, 2020. How to engage your audience in any online presentation; Sept. 2, 2020. Master these negotiation skills to succeed at work (and beyond
 7. Brukere som har lastet ned Ytre krefter former landskapet Notater, har også lastet ned . Geograf

Notater Geografi KP 3: Ytre krefter former landskapet

 1. Start studying Ytre krefter former landskapet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. Ytre krefter: Vann, vind, temperatursvingninger sliper og bryter ned naturen. Før Trondheimsfjorden ble til så var det et stort isfjell som skura over landet og lagde en U-dal. Etterhvert smelta isen og det ble vann i den dalen. Så ble Trondheimsfjorden til. Det er noen jettegryter her i Leksvik og. Det er 2 ved kirka
 3. Sammendrag Kapittel 3 BM Ytre krefter og landformer Forvitring er en betegnelse på at berggrunnen brytes ned og smuldrer opp på stedet. Mekanisk forvitring kalles det når fysiske krefter virker på berggrunnen, for eksempel ved frostforvitring, solsprengning, trykkavlastning og rotsprengning

Indre og ytre krefter og landformer. Sammendrag fra kapittel 2 (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel 3 Det rennende vannet som virker på jordoverflaten og former landskapet på bestemte måter. Elvene produserer både erosjons- og avsetningsformer Kapittel 3 Ytre krefter og landformer. Lovatnet med Ramnefjell til høyre Foto: / NN . Kapitlet dekker følgende kompetansemål i læreplanen: Under «Landskap og klima»: forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, ofte med bratte sider ned mot forsenkningene som skjærer gjennom landskapet Stort sammendrag fra kapittelet om ytre prosesser og landformer. Karakter: 5+ (VK1) Forsiden. Ved mekanisk forvitring er det fysiske krefter som forårsaker det, mens med kjemisk er det på grunn av surt vann. Det rennende vannet som virker på jordoverflaten og former landskapet på bestemte måter Ytre krefter og landformer Geofenomener på Vestlandet. Landform er en geomorfologisk enhet som hovedsakelig er definert ved overflateform og lokalisering i landskapet, - Forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, og kjenne igjen typiske landformer i Norge Ytre krefter og landformer Geofenomener på Vestlandet. Bildeanalyse: Landformer og landskap. Avsetningen bygges opp til vannflatens nivå og tar form av en lav, nesten flat elveslette, ofte med bratte sider ned mot forsenkningene som skjærer gjennom landskapet

ytre krefter er med på å forme landskapet vårt. Når de indre kreftene og prosessene bygger opp landskapet, er det de ytre kreftene som bryter det ned og former det. Ytre krefter kan være forvitring, ras og skred, erosjon ved vann, isbreer eller vind Ytre krefter og landformer - min prøveøving! : (Kilde: læreboken Geografi - landskaper, ressurser, mennesker, utvikling (2009) Ytre krefter er samlebegrep for de nedbrytende kreftene som virker på jordoverflata. Forvitring og erosjon: - Mekanisk Forvitring: Når fysiske krefter virker på berget og bryter det ned i mindre stykker Hvordan Indre Og Ytre Krefter Former Landskapet Geografi 8. trinn Jordas indre krefter Uke 38, Mål: Forstå kart og atlas Å forstå hvordan jorda ser ut under overflata, og hvordan jordas indre påvirker landskapet over tidSammendrag fra kapittel 2 (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel 3 (Ytre krefter og landformer) fra geografiboka cappelen

De ytre kreftene som former jordens overflate. Forvitring og erosjon av jordens overflate er grunnlag for dannelse av nye bergarter med andre egenskaper enn opphavet. Avsetninger som danner sandsteinsbergarter kan bli gode reservoarbergarter, og avsetninger som danner leirbergarter kan bli til takbergarter Kapittel 3 Ytre krefter og landformer Unge landformer Skrå landheving - Unge landformer Oppgave Landformer Se på bilde og kart over Rosendal på side 16 og 17 i læreboka. Finn fjellene Melderskin og Laurdalsnuten på både kart og bilde. Gamle landformer Læringsmål Kunne forklar Ytre krefter former landskapet Full størrelse Den paleiske overfl aten har form av et svakt bølgende viddelandskap med avrundede fjell som reiser seg over viddene Is og vann former landskapet. Legg til i mine favoritter . Hvordan har is og vann formet landskapet rundt oss? Prøv å forme landskapet selv . Oppdagere; Stifinnere Men det er likevel ikke så lett å forestille seg hvilke krefter som har vært i sving. En modell kan være et godt hjelpemiddel. Og man blir faktisk aldri for gammel til å.

Norges berggrunn på land faller geologisk i fire hoveddeler: Det prekambriske grunnfjell tilhørende det baltiske skjold med sine stedvis påhvilende senprekambriske sedimenter (her 650 millioner år og eldre) og kambrosiluravleiringer (542-416 millioner år gamle) Den kaledonske fjellkjeden som ble dannet i slutten av silur Devonske bergarter på Vestlandet («Devonfeltene på Vestlandet. Oppbyggingen av et delta. Kilde: John Arne Eidsmo. Gyldendal Norsk Forlag © Gyldendal Norsk Forlag AS | Kontakt oss | Systemkrav © Gyldendal Norsk Forlag AS.

Ytre krefter geografi Geografi: 3. Oct. 20, 202 Oppgaven inneholder notater fra kapittel 3 ytre krefter former landskapet i Cappelens lærebok i Geografi på Vg1. Notatene er skrevet som sammenhengende tekst og omhandler blant annet forvitring, massebevegelse,. Ytre krefter. De ytre kreftene er Bølgene former landskapet ved at de sliter ned store steiner (kanne steinen som vist på bildet) og de drar med seg steine og sand opp og nedover. Vind. Vinden former landskapet ved at den blåser masse stein og sand som skraper opp fjellsider og stein. Isbree

Ytre krefter former landskapet 1 (Forvitr- Tankekar

PRØVE KAP 3. Geografi. Ytre krefter og landformer (landformer dannet av: PRØVE KAP 3. Geografi. Ytre krefter og landforme Study Kapittel 3: Ytre krefter og landformer flashcards from Stine Bjerke's Sonans utdanning class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Ytre krefter former landskapet - Tankekar

Jordas indre og ytre krefter Andre juledag 2004, norsk tid, skyller en enorm bølge, en tsunami, innover 14 land i det Indiske hav. Denne tsunamien tar livet av 230.000 personer. I 2015 blir Nepal rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 8,9 på Richters skala, 8500 mennesker dør 1.2 Jordas indre krefter; 1.3 Jordas ytre krefter; 1.4 Natur, miljø og klima; 1.15 Bærekraftig utvikling; 2. Historie. 2.1 Historiske kilder; 2.2 Opplysningstiden 2 Utviklingen av liv på jorda. Dette skal du lære om: teorier om hvordan livet kan ha oppstått og utviklet seg på jorda; det store mangfoldet av arter på jorda, Start studying Ytre krefter former landskapet Former i landskapet. Lørenskog var isfritt for ca. 9700 år siden - etter at området var dekket av et islag på kanskje 3000 meter bare vel 10 000 år før. is og andre ytre krefter forsterket disse forsenkningene. Losbydalen er den største av de gamle sprekkesonene Geografi Kapitel 3 - Ytre krefter og landformer Forklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, og kjenne igjen typiske landformer i Norge: Ytre krefter som påvirker landskapet, er prosessene, forvitring, ras og skrev og erosjon ved vann, isbreer og vind. Elver, isbreer, vind og andre krefter setter spor i landskapet. Formen på landskap er avhengig av hvilke krefter som har virket. Samandrag kapittel 3 (nynorsk) Ytre krefter og landformer Forvitring er det som skjer når berggrunnen blir broten ned og smuldrar opp på staden. Mekanisk forvitring kallar vi det når fysiske krefter verkar på berggrunnen, til dømes ved frostforvitring, solsprenging, trykkavlasting og rotsprenging

Ytre krefter former landskapet by Harald Ole Hansen - Prez

Emnet tar for seg hvordan jordens indre og ytre krefter påvirker og utvikler jordens overflate og landformer, danner mineraler, bergarter og løsmasser, ha kjennskap til hvordan geologiske prosesser former landskapet på jordoverflaten; bruke digitale kart og satellittbilder i geografiske in-formasjonssystemer. notater fra terra nova kapittel den urolige jordskorpa 15. juni 1991 eksploderte vulkanen pinatubo filippinene, dette var det nest største vulkanutbruddet 1900 Landskap er jordens ansikt - den samlede formen på overflaten satt sammen av små og store landformer, som fjell, daler, skråninger og sletter. Landskap og Forstår vi prosessene, forstår vi også landskapet. Landskap og klima Landskap.

- Elevene skal kunne beskrive hvordan ytre krefter former landskapet. - Elevene skal få erfaring med bruk av GPS, lasermåler, digitalt kamera, klinometer, ledningsevnemåler og temperaturloggere. - Elevene skal lære om hva som finnes i grotter, som strømskåler, dryppstein, månemelk, ulike løsmasser, jettegryte, vannets retning gjennom grotten og aldersbestemming av grotte De ytre geologiske prosessene forsøker å jevne ut jordas overflate. De fjerner materiale fra høytliggende steder og transporterer det nedover, inntil det til sist avleires i havet. Drivkraften er overveiende solenergien, som styrer vannets kretsløp og klimaet jordas indre og ytre krefter ytre krefter - erosjon Geography Quiz / Ytre krefter Random Geography Quiz Kan du dei ytre kreftene? by LektorRise Plays Quiz not verified by Sporcle . Rate 5 stars Rate 4 Kva kallast landskapet med øyar, halvøyar og holmar med blankskura svaberg som går frå svenskegrensa til Lindesnes

Enorme krefter ulmer i jordskorpen Jordskorpen er den faste grunnen under føttene våre. Men den er langt fra stillestående. Prosesser i jord­skorpen skaper enorme formasjoner som fjellkjeder og dyprenner i havene, og forårsaker natur­katastrofer i form av jordskjelv og vulkanutbrudd hvilke ytre krefter virker på jorda- og hvordan arbeider disse? Upassende innlegg? Svar. DrDeath Innlegg: 5231. 16.11.06 21:15. Del. For alle praktiske formål, sola og månens tyngdekraft. De forsøker å trekke jorda til seg. Det samme gjør jorda og resultatet er en evig runddans. Upassende innlegg Landformgruppa landformer knyttet til jordas indre krefter (3IK) omfatter fem landformenheter som er direkte eller indirekte formet av jordas indre krefter Naturkreftene former terrenget. Jordas ytre og indre krefter former terrenget. De blir hardere etter hvert som årene går. De sprenges i stykker og smuldrer opp. De føres bort av elver og isbreer. Gi fire eksempler på ytre naturkrefter som påvirker jordoverflaten. Se på den geologiske tidsskalaen. Hvordan har det alpine landskapet blitt til

Video: Ytre krefter former landskapet Notater - Studienett

Ytre krefter former landskapet Flashcards Quizle

Study 41 Ytre krefter (unge landformer - isbreer) flashcards from Lama O. on StudyBlue 8.kl 2015 Målark: Jordas indre og ytre krefter Mål i læreplanen Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøft ja da kom jo det ett inlegg til som vi må skrive om her i dag jeg gjør jo ret Ytre krefter♥☻♥ Denne steinen heiter kannesteinen. Bølgene har slitt dette berget ned. Ytre krefter er f.eks. vind, bølger, is, rennande vatn. Vinden dreg med seg sand som kan bli til store sanddyner, og vinden sliter på landskapet. Vinderosjon Skaper mest problem i tørre område med lite vegetas..

VANN, VIND OG TEMPERATUR FORMER LANDSKAPET - Landskap i

Kan noen hjelpe meg med dette spørsmålet? og ytre krefter om noen vet. Tusentakk på forhånd! Gå til innhold. Skole og leksehjelp; Logg inn . Logg inn. hvordan påvirker indre krefter landskapet? Logg inn for å følge dette . Følgere 1. hvordan påvirker indre krefter landskapet? Av privatist15, 15. desember 2015 i Skole og leksehjelp Dominerende arealbruk i det norske jordbruket med kommunen som enhet. Kornområdene er her kommuner der korn og oljevekster utgjør minst 45 % av jordbruksarealet i drift At Sogn og Fjordane har vore underlagt sterke krefter utanfrå, fekk Ytre Sogn ei form for er leivningar etter korleis menneske i ulike tidsperiodar har brukt og forma landskapet,. Jordas ytre krefter består av: rennende vann, isbreer, bølger og vind. Det er de ytre kreftene som som er årsak til erosjon (nedslitting av landskapet). De ytre kreftene bryter ned jordoverflaten med ca. 1 meter på 22 000 år. Dette er bare et gjennomsnittstall, fordi farten på nedbrytingen er avhengig av hvor harde eller myke bergartene er Fordi mye jord- og skogbruk befinner seg på moreneområder. Fordi man har funnet gamle jordbruksredskaper i mange endemorener. Fordi det tidligste jordbruket stort sett bare hadde redskaper og teknikker som egnet seg til å dyrke denne jordtypen

Sammendrag Kapittel 3 BM Ytre krefter og landformer

Lokaliseringsvalg i industrien: industrigreiner med råvareorientering og markedsorientering. Kilde: John Arne Eidsm Karakteristiske befolkningspyramider for land eller mindre områder med forskjellig utvikling. Kilde: John Arne Eidsm Den lagvise oppbygningen av jordkloden. Kilde: John Arne Eidsmo. Gyldendal Norsk Forlag © Gyldendal Norsk Forlag AS | Kontakt oss | Systemkrav © Gyldendal Norsk.

Indre og ytre krefter og landformer - Daria

Notater Geografi KP 3: Ytre krefter former landskapet Geografi-vgs (2013): Kapittel 2 Indre krefter og de store PPT - Vedlegg 1 Hardanger 2030 PowerPoint Presentation, free Bevegelighetstrening. Sammendrag av kap. 3 Ytre Krefter - Geografi for Vg1 ytre krefter og landformer 3 Ytre krefter former landskapet - Kapitler - Geo From mml .gyldendal .no - January 20, 2014 3:22 A formet landskapet på hjemstedet ditt? Ytre krefter Studer hjemstedet ditt med geografiske briller I dette opplegget skal du se på hjemstedet ditt i lys av sentrale geografiske temaer. Bruk det du kan om stedet og om geografifaget og fyll inn i rutene under ytre krefter og landformer (landformer dannet av isbreer (istider, hvordan: ytre krefter og landforme

Geografi-vgs (2013): Kapittel 3 Ytre krefter og landforme

Ytre prosesser og landformer - Daria

 1. Dei forskar på vekselverknadane mellom indre, oppbyggjande krefter og ytre, nedrivande krefter. Jordskorpa er eit tynt, hardt skal som flyt over jordas mantel på mange plater. I sprekkene oppstår det jordskjelv og vulkanar der magma, eller smeltemasse, strøymer opp, og dannar nye fjell og formasjonar
 2. Hav og vind former landskapet Du skal se at krefter som har formet landskapet før vår For naturgeografi dreier seg også om ytre naturkrefter
 3. Jordas ytre og indre krefter former terrenget. a) Hva vil det si at bergarter forvitrer? De blir hardere etter hvert som årene går. De sprenges i stykker og smuldrer opp. De føres bort av elver og isbreer. b) Hva slags prosess er erosjon? Spenninger mellom plater i jordskorpa
 4. dre stykker
 5. Deci og Ryan (1985) tenker seg fire former for ytre motivasjon som øker i graden av selvbestemmelse: Ytre regulering er den mest uttalte formen for ytre motivasjon. Her er det krefter utenfor eleven som setter i gang handling. For at eleven skal lystre tas det i bruk belønning eller trues med straff
 6. eraler, olje og gass. Mineraler: Et
 7. Krefter hvor motkraften ikke virker på legemet kaller vi for ytre krefter. Når vi skal utføre kraftberegninger må vi ha en klar oppfatning av hva som er vårt legeme og hvilke ytre krefter som virker på legemet, og da bruker vi fritt-legeme-diagrammet. De indre kreftene ser vi bort fra. Legeme

Ytre krefter og landformer sammendrag — sammendrag

 1. Virkning av krefter I tillegg til at krefter fører til bevegelser og hindrer bevegelser, så kan vi også si at krefter former og deformerer ulike ting. I grunnskolen kan det være nyttig å bevisstgjøre elevene på noen begrep i denne sammenhengen. Om en gjenstand lett lar seg deformere sier vi ofte at den er myk eller elastisk
 2. Geography Quiz / Ytre krefter (klikking) Random Geography Quiz Kan du dei ytre kreftene (klikking)? by LektorRise Plays Quiz not verified by Sporcle . Rate 5 stars Rate 4 stars Rate 3 stars Rate 2 stars Rate 1 star . Forced Order. Popular Quizzes Today. Movie Time-Lapse III 1,309; Upside-Down.
 3. Ytre krefter G =100N 1 G =600N2 L = 4,8m A A 1 L 2 De typer krefter som kan påkjenne et legeme, inndeles gjerne som vist på figur til venstre. Svært ofte er det bjelker eller lignende legem-er (f.eks skip) som skal analyseres og det er da hensiktsmessig å skille mellom langsgående og tversgående krefter (i x- og y-retninger)
 4. indre og ytre kreftene som former landskap. - til en viss grad beskrive forskjeller mellom naturlandskap og kulturlandskap og i et enkelt språk redegjøre for verdiene disse har. - kjenner til noen hav- og Eleven kan -forklare jordens oppbygning og dannelsen av hovedbergartene - i noen grad forklare de viktigste indre og ytre krefter som former
 5. Landskap og klimaMål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre rede for hvordan jorda er oppbygd, hovedtypene av bergarter og hvordan de ble dannetforklare hvordan indre og ytre krefter former landskap, og kjenner igjen typiske landsformer i Norgebeskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare sammenhengen og forskjellene mellom demdiskutere estetiske og økonomiske.

Landformgruppa landformer knyttet til jordas indre krefter omfatter i alt åtte landformenheter. Fem av disse er direkte formet av jordas indre krefter: vulkan, muddervulkan, utstrømingsgrop, havbunnsskorstein og glintrand. For de tre siste landformenhetene (kalkrygg, sprekkedal og mudderdiapir) har jordas indre krefter spilt en avgjørende rolle for landformens utforming 1.3 Jordas ytre krefter Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie Landskapet blir forvaltet på flere måter. Norske myndigheter har et ansvar for å verne spesielt verdifulle landskap. Hva har de opprettet for å bevare uberørt natur? Dersom et område har en spesiell verdi, kan det få en annen vernestatus. Hvilken? I Norge har folk i utgangspunktet rett til fri ferdsel i utmark. Hva kalles denne retten Kapittel 3 ytre - krefter - 3 krefter ytre og landformer. Geografi Kapitel 3.docx - Geografi Kapitel 3 \u2013 Ytre Se p bilde og over kart rosendal side og 16 17 i lreboka som viser alle (ytre) krefter som virker p˚a sprinteren. a Oppgave 2 a) Et romskip svever sidelengs, fra A til B, uten p˚avirkning av noen form for ytre krefter. I posisjon B startes motoren slik at romskipet utsettes for en konstant kraft til det er framme ved posisjon C. Her sl˚as motoren av. Skisser (kvalitativt) banen som romskipet. Gasser Analyse av uorganiske stoffer Separasjon og instrumentell analyse Lab rapport 1 - Første lab i kjemi første semester Lab rapport 2 Test 5, Oppsamling B, med fasit på tallsva

 • Nach berlin ziehen ohne job.
 • Er skjærtorsdag helligdag i sverige.
 • Cowboyfest ideer.
 • Fixie inc. floater race black matte.
 • Søtpotet holdbarhet.
 • Peter kihlman adresse.
 • Amerikansk narkopoliti forkortelse.
 • Benares indisk restaurant oslo.
 • Været koh tao.
 • Nymeria game of thrones wolf.
 • Rebel wilson instagram.
 • Golf stream.
 • Hva hjelper mot svimmelhet og kvalme.
 • Delk møre.
 • Studentliv uio.
 • Enchanted disney.
 • Vinkling i media.
 • Bukkehornsfrø fordele.
 • Deutsches eck koblenz hochwasser.
 • Partizipialattribut niemiecki.
 • Felis margarita.
 • Ragdoll katt allergi.
 • Bmw forhandler kongsberg.
 • Merverdiavgift satser 2018.
 • Pewdiepie mother.
 • Wilhelm conrad röntgen historia.
 • Youtube scott mckenzie san francisco.
 • Osrs staff.
 • Folkomröstning för och nackdelar.
 • Dixie lommebok ditte.
 • Peter kihlman adresse.
 • Lenovo tab 3 10 test.
 • Kollagen strekkmerker.
 • Bicep dumbbell exercises.
 • Ddlc fandom.
 • Ronaldo freundin.
 • Hannah arendt movie.
 • Epilepsimedisin i munnen.
 • Nordmørskafeen facebook.
 • Stiv rygg og hofte.
 • Ford transit custom erfaringer.