Home

Norsk videregående skole i utlandet

Utveksling VG2 · Trygt · Flere destinasjoner · Lærerikt skoleå

Den Norske Skole Costa Blanca er den største og eldste norske skolen i utlandet. Skolen ligger i byen Alfaz Del Pi - i Alicanteprovinsen. Velkommen til en norsk skole med et veletablert miljø, sammen med andre norske barn og foreldre. Vår skole er godkjent av norske myndigheter, både for grunnskole og videregående skole Godkjente norske skoler i utlandet består av: 3 skoler i Spania: Den norske skole Costa Blanca (Alfaz del Pi) Den norske skolen i Rojales Den norske skole Malaga (Costa del Sol) 2 skoler i Belgia: Den norske skolen i Brussel Den norske skolen på Shape; 1 skole i England: Den norske skolen i London; Elevtall: Godkjent for 1049 elever i. Noen norske videregående skoler har egne utvekslingsavtaler. Sjekk hvilke avtaler skolene i ditt nærområde har. Du kan også reise gjennom en utvekslingsorganisasjon. Hvis du reiser gjennom et utvekslingsprogram gir Lånekassen stipend til utveksling i Vg2, dersom din norske skole godkjenner utenlandsoppholdet Videregående skole i utlandet. 264 svar fra våre spesialister innen videregående skole i utlandet. Ungdom har lurt på det samme som deg, finn svarene her! Lignende emner: Arbeid / jobb Høyere utdanning Jobbjakt Russetid Skolehverdag Stipend og støtte Studier i utlandet Ungdomsskole Utdanning Verneplikt / Forsvaret Videregående skole Skole, jobb og framti

Jeg er elev på videregående skole på utvekslingsopphold i utlandet - hva gjør jeg? Du skal forholde deg til den norske videregående skolen eller utvekslingsorganisasjonen som har organisert oppholdet ditt. Alle utvekslingsorganisasjoner og videregående skoler har et ansvar for å ivareta elevene de har organisert utveksling for tilsvarende generell studiekompetanse fra utlandet dokumentert norsk- og engelskkunnskaper eventuell annen dokumentasjon; Søke om godkjenning. Hvis du har tatt Vg1 eller Vg2 i utlandet kan du søke om å få godkjent året hos inntakskontoret i fylkeskommunen. Går du på privat videregående, må du ta kontakt med daglig leder på din skole Den Norske Skolen Malaga er en norsk, privat grunnskole for elever på 1. - 10. - trinn. Ved Den Norske Skolen, Malaga møter elevene en skolehverdag som tar vare på den enkelte elevs behov og tar ansvar for elevenes personlige utvikling, både faglig og sosialt Alt om utdanning i utlandet, skoler, studier og studiesteder som er aktuelle dersom du ønsker å studere i utlandet. Valg av skole, studie og yrke Studier 3.762 studier Skoler 2.895 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 336 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Norske skoler i utlandet, Videregående skole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn, Alle utdanningstyper - Alle utdanningsprogram. Ressursar - vidaregåande opplæring. Fleire tal. Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå fylkeskommunane og private skolar Så spennende at du vil ta videregående i utlandet! Det er dessverre ikke så mange alternativer hvis du vil gå på en skole hvor undervisningen foregår på norsk, men det finnes noen norske skoler i utlandet: Den Norske Skolen Costa Blanca. Den Norske Skolen Gran Canaria. Den Norske Skolen i Rojale

GODE NYHETER: Studieleder Anne Tronvoll og rektor Kjell

Dersom du ønsker å ta videregående opplæring på Vg1- og/eller Vg2-nivå i utlandet i et studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram, for eksempel som utvekslingselev, vil du alltid ha rett til å ta videregående opplæring på samme nivå når du kommer tilbake til Norge. Opplæring i utlandet berører ikke norsk opplæringsrett Norske skoler i utlandet kan imidlertid kun ta inn elever med norsk statsborgerskap. De kan likevel ta inn svenske statsborgere dersom det ikke finnes svenske skoler i nærheten. Skolene skal ha et inntaksreglement som viser prioriteringen av søkere, dersom søkningen er større enn skolens kapasitet Selv om du fullfører videregående skole i utlandet, er det sjanser for at utdannelsen ikke kan gi generell studiekompetanse i Norge alene. For å få opptak til høyere utdanning gjennom Samordna Opptak, og for å få støtte til høyere utdanning utenfor Norden fra Lånekassen, er det et vilkår at du har oppnådd generell studiekompetanse før utdanningen starter Den norske videregående skolen som eleven/privatisten melder seg opp ved står som formell arrangør. I utgangspunktet bør dette være den norske skolen som eksaminanden tidligere har hatt kontakt med som elev eller privatist. Fylkeskommunen bestemmer hvilken skole/skoler som står som formell arrangør ved eksamen i utlandet i sitt fylke

Gratis rådgivning · Tett oppfølging av lærer · Egen mento

 1. Videregående skole Fag- og yrkesopplæring Verktøy Print Oversikt - Norske skoler i utlandet. I denne oversikta finn du skolefakta og tal for Norske skoler i utlandet, Grunnskole, Undervisningspersonell, Alle eierformer, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn
 2. Norsk skole på Costa Blanca, Spania, fire mil sør for Alicante. Vi tilbyr barneskole, ungdomsskole og videregående
 3. Norske frittstående skoler finnes flere steder i utlandet. Dette er skoler som er godkjente etter friskoleloven, og som har rett til offentlig tilskudd. Norske grunnskoler i utlandet kan søke om godkjenning etter friskoleloven
 4. Den Norske skole Costa Blanca Den norske skole Costa Blanca ligger nord-øst for Alicante. Skolen ble etablert i 1972, og er nå en veletablert norsk skole i utlandet, med både barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Den norske skole Costa Blanca ligger i byen Alfaz del Pi i Alicante provinsen

Videregående skole - Husk Sønadsfristen 1 Mar

 1. Videregående skole. Videregående skole skoleåret 2020/2021: Et unikt videregående tilbud under solen ! Vi har i år ett programområde ved vår skole: Studiespesialisering. Du kan fortsatt søke for perioden januar og ut skoleåret - benytt det i tjeneste i utlandet for norsk næringsliv.
 2. Colegio Noruego , Colegio Noruego , Costa Blanca Undervisning 03581, Den norske skole Costa Blanca E-03580, Den Norske Skole Costa del Sol E-29631, Den Norske Skole Gran Canaria ES-35 120, Den norske skolen i Rojales E-03170, Den Norske Skolen Kamer
 3. Noen skoler og fylkeskommuner har avtaler med utenlandske skoler om at norske elever skal få ta deler av opplæringen der. Elevene følger da de norske læreplanene og skoleeier i Norge har ansvaret for elevenes opplæring, Denne ordningen omfattes ikke av reglene om godkjenning av opplæringsår i utlandet
 4. Høst - Valg av videregående opplæring og yrke Du velger enten studieforberedende opplæring. Du velger mellom 5 studieforberedende utdanningsprogram.; Du går tre år i skole: Vg1, Vg2 og Vg3. Du oppnår generell studiekompetanse.; Med generell studiekompetanse kan du søke opptak til høyskole eller universitet
 5. Med utveksling via skolen mener vi elever som: deltar i godkjente samarbeidsprogram mellom norske videregående skoler og utenlandske skoler, eller elever som er i yrkesfaglig studieretning som tar et godkjent utenlandsopphold. I søknaden velger du først den norske skolen du går på og etter det, krysser du av for at du skal på utveksling

Videregående skole i utlandet - Studieprogram - Utdanning

Skole - Norsk videregående skole i utlandet - Pedle

 1. Det finnes i alt 21 godkjente norske skoler i utlandet. Her får du undervisning på norsk etter norsk læreplan og du har rett til å avlegge eksamen etter norske læreplaner
 2. istrerer de norske grunnskolene og videregående skolene i utlandet
 3. EF Academy - En moderne, internasjonal ungdoms- og videregående skole i utlandet. Fire campus, én transformerende utdanning med en global læreplan og fagansvarlige som forbereder deg for en internasjonal fremtid
 4. I Norge har alle med avsluttet grunnskole rett til skoleplass. Videregående opplæring er en forberedelse for praktisk og teoretisk utdanning. Valgene dine av fag og fordypningsområder avgjør hvilke studier du kan fortsette med etter fullført videregående skole. Søk hjelp til å ta gode valg hos venner, foreldre og veileder på skolen
 5. Asad Qasim er lærer ved Rud videregående skole. Som norsksomalier forstår han ikke at foreldre vil sende barna på skole i utlandet. - Norge er jo det beste landet når det gjelder utdanning.
 6. Videregående skole i Spania Det finnes 5 norske grunnskoler i Spania. Noen av disse tilbyr videregående utdannelse. Det finnes også svenske videregående skoler som tar inn norske elever og denne utdannelsen er godkjent på samme nivå som en vanlig norsk videregående skole. Her er linker til alle de norske grunnskolene i Spania: Alfaz del Pi
 7. videregående opplæring i små og verneverdige håndverksfag; videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram; særskilt profil; Norge er forpliktet etter internasjonale konvensjoner til å sikre at barn får mulighet til å velge alternative skoler til den offentlige skolen

De som hadde mulighet, sendt gjerne barna til skoler i utlandet, ofte til skoler drevet av jesuittene. Etter at reformasjonen var innført i Norge, var ikke dette populært blant myndighetene, fordi mange av de unge mennene som ble utdannet ved slike skoler, ble katolikker og arbeidet for motreformasjon i Norge og Norden, for eksempel Christoffer Hjort og Laurids Nielsen Byåsen videregående skole, auditoriet, kl.17.00-19.00. 1. oktober 2019: Steinkjer; Fylkets Hus, Seilmakergata 2, møterom Smia, kl.17.00-19.00. Invitasjon til infomøter Vg2 i utlandet 2020-2021. Du kan lese mer om tilbudene til Trøndelag fylkeskommune he Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonsamband. Skolen tilbyr utdanningsprogramma Studiespesialisering, Service og samferdsel, Videregående opplæring i utlandet. Publisert av Andreas C. Våge 2014-09-15 12:25:35 . Del denne siden. Går du på studiespesialisering og.

Videregående i utlandet - EF videregående skole i utlandet

Den norske skole Costa Blanca (DnsCB) er den eldste og største norske skolen i utlandet, og den eneste som kan tilby norske elever yrkesfag i utlandet. Nåværende elever på grunnskolen måtte søke innen 1.februar for å benytte fortrinnsretten sin Et utvekslingssamarbeid mellom en norsk videregående skole og en skole i et land utenfor Norden kan godkjennes for utdanningsstøtte dersom det på en forsvarlig måte oppfyller vilkårene som følger av § 11-§ 13. Utvekslingsoppholdet skal erstatte en del av elevens påbegynte videregående utdanning i Norge

Opptaksprøve i utlandet? – Forberedelseskurs i biologi

Bestått eksamen i norsk skriftlig og muntlig på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole. Bestått eksamen fra trinn 3 i faget Norsk for utenlandske studenter ved universitetene. Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tatt ved universitet eller høyskole Colegio Noruego tilbyr videregående skole innen studiespesialiserende utdanningsprogram. Vi har til sammen 90 elevplasser fordelt på tre årstrinn. Vi har mange av de vanligste valfrie programfagene innen realfag og språk/samfunnsfag. Vi satser mest på de tradisjonelle fagene som lett kan kombineres med fag i Norge. Dette for å gjøre det enklere dersom du ønsker å gå bare vg Minimumskrav for norske søkere som ønsker opptak til en bachelorgrad ved amerikanske universiteter, er fullført og bestått videregående skole. Sørg for at vitnemålet ditt blir oversatt til engelsk. Ofte kan din videregående skole bistå med dette. Om skolen krever omgjøring av dine karakterer til GPA, så kan du få det gjort gjennom WES

Norske videregående skoler i utlandet go. Norske grunnskoler i utlandet kan søke om godkjenning etter friskoleloven. Adresselisten til godkjente grunnskoler og videregående skoler ligger på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det finnes godkjente skoler i Europa og Afrika Videregående opplæring er mangfoldig, og det er mange veier til å bli lærer. Lærere i videregående underviser både unge og voksne, de har ansvaret for elevene i skolen, når de er på andre opplæringsarenaer og lærerne samarbeider med andre yrkesgrupper om elevens undervisning og opplæring

Bolig til salgs i Alfaz del Pi

Jønsberg videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling innen norsk/samfunnsfag og YFF hund/naturbasert aktivitet. Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som bidrar til å nå skolens målsettinge Utdanningssystemet i USA lar seg ikke beskrive som ett universelt system. Det er et sterkt desentralisert system som er basert på den amerikanske føderale grunnloven, som forbeholder at delstatene og lokale myndigheter gis ansvar over utdanningstilbudet, samt delegerer makt til enkeltskoler og høyere utdanningsinstitusjoner. Det betyr således at det eksisterer store variasjoner i.

Skole. Hvis du er utdannet lærer fra utlandet, må du ha godkjenning av yrkeskvalifikasjonen din for få fast jobb som lærer i norsk skole. Vi gir kun godkjenning av regulerte yrker, og det regulerte yrket i norsk skole er lærer i grunnopplæringen (grunnskole og videregående opplæring) Alta videregående skole stenger dørene for vanlig undervisning mandag etter at to ungdommer i kommunen har fått påvist koronasmitte Opphold i utlandet må klareres med skolens ledelse og det finnes egne rutiner for elev-pcen. noen av reglene kan du lese mer om her_ (PDF, 47 kB) Vågsbygd videregående skole Postboks 788 Stoa 4809 Arendal. Fakturaadresse: EHF:921707134 Agder Fylkeskommune Fakturamottak Postboks 788, Stoa 4809 Arendal Send e-post Inndeling i skoleregioner for videregående skole i Finnmark . Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV). Foto: Ánde Somby. Fra og med skolestart høsten 2021 vil Finnmark bli oppdelt i tre skoleregioner for videregående skole. Samtidig justeres tilbudsstrukturen i videregående skole i Troms og Finnmark

Den norske skole Costa Blanca Et trygt sted å være - et

 1. godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet», se vedlegg 2. G. Som elev kan du forvente å få god veiledning på skolen din om rettigheter og plikter ved opplæring i utlandet. H. Du og skolen kan bli enige om at du i løpet av skoleåret i utlandet skal følge opplæring i ett eller flere fag
 2. For videregående skole har vi flere tilpassede undervisningsopplegg, deriblant Den vanskelige historien
 3. skolen Norge. De nasjonale prøvene i skriving, lesing, matematikk og engelsk ble innført i norsk skole i 2004. Prøvene skal kartlegge elevenes læringsutbytte og inngår i et landsomfattende kvalitetsvurderingssystem. Prøvene gjennomføres på 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen og første årstrinn i videregående skole
 4. HAMAR: Jønsberg videregående skole - Undervisningsstilling i norsk/samfunnsfag og YFF hund/naturbasert aktivitet Innlandet fylkeskommune: Beskrivelse Jønsberg videregående skole har ledig inntil 100% fast stilling innen norsk/samfunnsfag og YFF hund/naturbasert aktivitet. Vi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, og som bidrar til å nå skolens målsettinger.

GNUF - Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening - Hje

 1. Den norske skolen i Rojales, Avenida de Castilla S/N Ciudad Quesada, E-03170 ROJALES (Alicante). Telefon: 00 34 9 66 71 9684, Telefaks: 00 34 9 66 71 9806
 2. Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Greåker vgs. Du kan søke om gratis videregående opplæring ved flere av de videregående skole i Viken
 3. Om du går og grubler på om du skal våge og begynne med studier i utlandet så bør du så absolutt komme til Filmrommet i morgen kl. 11.45! Da får du informasjon fra SONOR om hvor du kan reise, hva du kan studere, hvordan du søker, og hva korona har å si for deg som vil til utlandet. Møt på Filmrommet kl. 11.45-12.30 på onsdag
 4. Kategori:Videregående skoler i Norge. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 12 underkategorier, av totalt 12. Private videregående Liste over norske videregående skole
 5. istrasjon som består av rektor, ass. rektor, seks avdelingsledere og et kontorpersonale på fire
 6. st 6 timer per uke for å få lån, så det er først aktuelt dersom du tar dette faget i kombinasjon med andre fag. Søknad sendes elektronisk til Lånekassen
 7. Her finner du noen tips om hvordan du velger riktig lærested. Du kan bruke søkemotorene Study in Australia eller CRICOS for å finne ut hvilke studieprogrammer som tilbys ved de ulike lærestedene. Både på bacelor og masternivå. «Group of Eight» (Go8), er et samarbeid mellom de åtte fremste forskningsuniversitetene i Australia

Kartet viser hvilke leirer og fengsler fanger fra Kristiansand kretsfengsel/ARKIVET ble sendt til, i Norge og utlandet, under 2. verdenskrig. I alt var det rundt 3500 personer som tilbrakte deler av fangeoppholdet i Kristiansand Private grunnskoler i Norge og norske skoler i utlandet (pdf) Tallene er hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), endelige tall, per april 2010. Faktaarket viser at det i perioden 1997/98 til 2009/10 har blitt 361 færre ordinære kommunale grunnskoler, mens antall private grunnskoler med statstilskudd har økt med 83, en økning på 122,1 prosent Tilbudet omfatter også alle som har fullført videregående opplæring i utlandet der denne opplæringen ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge. Du kan søke om gratis videregående opplæring ved flere av de videregående skole i Viken. Fag Årstimetall Timetall per uke Norsk/Norsk med kort botid 393 8,

Vi som studerer i utlandet - USA. Vi som studerer i utlandet - Italia Pre-medicine ved UCLA. Søkeprosess for høyere utdanning. Kontakt oss. Foss videregående skole. Om skolen. 6.11.2020: Til alle elever og foresatte på Foss videregående skole 6. november 2020: Høsten 2020 og Covid-19. 2.11.2020:. Skolepartnerskap gjennom norsk-svensk samarbeid videregående skole i Gävle; Skolepartnerskap med skoler i Polen og Tyskland; FN Pluss-skole, foredrag, debatt, kurs og konferanser; Skolen har utstrakt samarbeid med FN-sambandet med fokus på internasjonalisering og globalisering Skole og utdanning i introduksjonsprogrammet Det gjelder også de som vil fullføre en påbegynt grad fra utlandet eller bygge på eksisterende grad. Norsk for grunnskolen eller videregående telles ikke med som en del av denne opplæringen, men kan gi fritak fra opplæringen

Utdanning i utlandet utdanning

Videregående skole i utlandet - Spørsmål og sva

Det er Amalie Skram videregående skole som koordinerer dette tilbodet. Tyskland. Alle Vg 2-klassane i utlandet har ein koordinatorskule som m.a. står for kontakten med vertsskulane og oppfølgjinga gjennom skuleåret. I tillegg vil kontaktskulen gi deg undervisning i norsk Det at norske barn i utlandet skal kunne komme tilbake til Norge og gli vellykket inn i norsk skole, det er blant den type viktige formål, sier hun og fremholder at gode norskkunnskaper er viktig for å lykkes i andre skolefag. - Og opplæring i samfunnsfag og KRLE bidrar til forståelse for norske tradisjoner og verdier Skole i utlandet Hei , neste år skal jeg begynne på en videregående skateskole i sverige , det er i hvertfall planen , men det jeg lurer på er hvordan skal jeg skaffe de pengene til å betale husleie og mat for i 3 år . jeg har tenkt på jobb , men jeg lurer på om jeg får penger av staten eller noe sånt , siden jeg er student Universitet og Høgskole . Det å studere på et universitet eller en høgskole kan være et stort steg i mange menneskers liv.Forskjellen fra å lese på videregående er ganske stor. Heltidsstudier på de norske høgskolene og universitetene motsvarer en 37, 5 timers arbeidsuke, men andre ord like mange timer som en heltidsjobb

Korona og norske utenlandsstudenter - regjeringen

Bodø videregående skole har to løp til generell studiekompetanse for de som har tatt yrkesfaglig utdanning. Variant 1 er for de som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 yrkesfag. Variant 2 er for de som i tillegg har tatt fag- eller svennebrev og ønsker påbygging til generell studiekompetanse Videregående skole. Havbruksakademiet ligger på Toft Brygge, 7 km fra Brønnøysund. Skolen startet opp i august 2018 og har 38 elever på Vg1 Naturbruk med akvakultur, Vg2 Akvakultur og Vg3 Studieforberedende Naturbruk

Godkjenning av utenlandsk videregående utdanning

videregående skoler i et annet fylke enn det du bor i, dersom fylket ditt har en avtale om dette; videregående skole på Svalbard; landsdekkende linjer; videregående skole i utlandet; Se oversikt over videregående utdanning i Norge. Hvordan søker du? Du søker på videregående skole gjennom vigo.no. Når du søker må du bruke MinID På Greåker videregående skole kan du velge mellom tre ulike linjer hvor du blir godt forberedt på livet som student, samtidig som du tilegner deg viktige ferdigheter og kunnskaper for livet. På studiespesialisering jobber lærerne i team rundt eleven, og undervisningen tilpasses godt til den enkelte så alle får mulighet til å utforske og gå i dybden innenfor temaer man er spesielt. for voksne eller for elever ved norske skoler i utlandet. Elever i private skoler godkjent etter opplæringsloven § 3-11 om mellomstatlig avtale om privat videregående skole har ikke rett til skyss etter kapittel 7 i opplæringsloven. Dersom eleven får undervisning ved flere skoler, gis det kun tilbud o

Innføringsklassene er for ungdom mellom 16 og 24 år som mangler norskkunnskaper på et nivå som gjør at de kan gå i ordinær videregående skole. Publisert 21.10.2019 16.03 Du må ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet ditt eller være utskrevet fra norsk grunnskole for å kunne starte i innføringsklassene Du søker, får svar og svarer på tilbud i Vigo. Søk på vigo.no. Du må søke opptak hvert år. Søknadsfrist. Søknadsfristen er 1. mars. For søkere som har krav på individuell behandling av søknaden sin, og søkere med fortrinnsrett til videregående opplæring, er fristen 1. februar

Stipend og lån til utenlandsstudier

Videregående skole korresponderer til high school. Det finnes noen ekstramuligheter i USA, bl.a. GED som kan tas i stedet for vgs, men dette er ikke relevant for oss. I England kalles de videregående trinnene sixth form, og videregående skole sixth form college, bare sixth form, eller bare college Ved Øvrebyen videregående skole kan elevene delta på et motivasjons- og mentorkurs i matematikk. Målet med kurset er å bli mattementor og kunne inspirere og motivere yngre elever i faget matematikk Innføringsklassene er for ungdom mellom 16 og 24 år som mangler norskkunnskaper på et nivå som gjør at de kan gå i ordinær videregående skole. Publisert 21.10.2019 19.18 Du må ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet ditt eller være utskrevet fra norsk grunnskole for å kunne starte i innføringsklassene Innføringsklassene er for ungdom mellom 16 og 24 år som mangler norskkunnskaper på et nivå som gjør at de kan gå i ordinær videregående skole. Publisert 21.10.2019 16.43 Du må ha gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet ditt eller være utskrevet fra norsk grunnskole for å kunne starte i innføringsklassene

Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr opplæring i skole på flere nivå: videregående opplæring for ungdom, videregående opplæring for voksne, fagskole for deg som allerede har en yrkesfaglig utdanning, og folkehøyskole med åtte ulike linjefag Tilbudet gjelder alle elever på videregående skoler i Oslo. Du kan kontakte rektor David Dunlop for nærmere informasjon. Tlf. 22 75 76 20. Fakta om tilbudet i Cambridge. Ulsrud har lang tradisjon med utveksling til England; Elevene får undervisning som følger norsk læreplan i Cambridge av engelske lærere For å gå Toppidrett i Vg1 søker du enten Studiespesialisering (SSP) eller Idrett på Frogn videregående skole. Når du i midten av juli får melding om at du har kommet inn på skolen, kan du melde deg på ved å benytte linken under. Påmelding til Toppidrett er også et eget menyvalg under Studiespesialisering

Hanne Tveter – Wikipedia

Elever både i grunnskolen og videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og samisk har etter opplæringsloven § 2-8 (grunnskolen) og §3-12 (videregående opplæring) rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge den vanlige opplæringen i skolen Arendal videregående skole tilbyr et bredt utvalg av programfag fra to programområder: Språk, samfunnsfag og økonomi. Realfag I tillegg tilbyr skolen noen programfag fra programområdene Formgivningsfag og Idrettsfag. * Elever som ikke har karakter i fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fem timer fremmedspråk i Vg

Norskeskole

utlandet i minst 9 år eller ha tilsvarende realkompetanse* som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne. Strømmen videregående skole Postboks 64 2011 Strømmen. Finn ansatt . Besøk oss . Gamle Strømsvei 115 2010 Strømmen Drammen videregående skole - Vi søker vikar i norsk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Rett fra Blindern videregående til University of Oxford

Utdanning i utlandet - alle studier, skoler og studiestede

Norske elever som velger studieforberedende, skal ha best mulig utgangspunkt for videre akademiske studier - både i Norge og ved de beste universitetene i utlandet - når de fullfører videregående. Vi trenger derfor en mer målrettet, offensiv og ambisiøs utdanningspolitikk Videregående skole Sommerkurs Når du søker om stipend og lån til en ny utdanning i utlandet, Dette er relevant for deg som enten er norsk statsborger og har vært bosatt i utlandet i lengre tid, eller for deg som er utenlandsk statsborger

Skoleporten - Videregående skole - Oversikt - Norske

Hvorfor velge Ås videregående skole? Vi kan tilby et flott klassemiljø med motiverte elever og lærere som støtter hverandre. Ås' IB-resultater er utmerkede, om man måler dem mot IB verdenssnitt eller mot norske studiespesialiserende karakterer. Ås IB-elever får hjelp og kursing i å søke universiteter i utlandet Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin Norsk-engelsk oversettelse av skole NO skole engelsk oversettelse. volume_up. skole {m} EN. school; volume_up. Norwegian Her har vi antall barn som dropper ut av videregående skole. more_vert. Bo utenlands Tips og triks for livet utenlands Alt du trenger å vite om opphold i utlandet

Drammens Tidende - Vaktmester i Spania

Hvilke norske skoler finnes i utlandet

Skole og utdanning Helse og omsorg og drar du på utveksling via disse avtalene er året allerede godkjent på lik linje med å ta videregående hjemme. Tilbud som er åpne for Les mer om tilbudene i brosjyre for byomfattende tilbud for Vg2 i utlandet (PDF). Tilbud for elever ved den enkelte skole. Høstsemester Vg2 i Bath, England. Studiespesialisering. Nannestad videregående skole satser stort på studiespesialiserende fag. Søker du deg inn på dette utdanningsprogrammet møter du dyktige og engasjerte lærere med høy faglig fordypning og en skole som legger stor vekt på å være framtidsrettet og kompetanseorientert Studiespesialisering på Frederik II forbereder deg på videre studier. Vi kan gi både generell og spesiell studiekompetanse. På Frederik II jobber for å gjøre elevene våre godt faglig forberedt på studiene etter videregående Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet, både i Norge og utlandet. Du kan velge blant programfag innen realfag, språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan velge programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskoler og universiteter. Eksempler på hva du kan bli: sykepleier, lege eller veterinæ Har man engelsk eller norsk fordypning på ungdomstrinnet tilbyr vi enten tysk eller spansk og kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter i Norge og i utlandet. Eksempler på hva du kan bli: sykepleier, lege eller veterinær; Fredrik II videregående skole Postboks 220 1702 Sarpsborg. Finn ansatt . Besøk oss.

Alfaz del Pi – Wikipedia
 • Restylane stockholm bäst.
 • Låter kryssord.
 • Moods of norway ullundertøy herre.
 • Mygate grind.
 • Match.com support email.
 • Hvordan fungerer en symaskin.
 • Master wirtschaftspsychologie studycheck.
 • Rense tastatur på laptop.
 • Playstation 2 spiele verkaufen.
 • Spire linfrø.
 • Pund til kroner.
 • Paier terter oppskrifter.
 • Swartzkopf produkter.
 • Elektrisk varebil mercedes.
 • Naturfreunde kündigung.
 • Cafe 21 bremen.
 • Bayerisches restaurant nürnberg.
 • Stadt pfullingen stellenangebote.
 • Yoga før eller etter styrketrening.
 • Arv ved dødsfall.
 • Fitness mit baby aachen.
 • Eternal flame.
 • Blank væske fra sår.
 • Migrene og uføretrygd.
 • Ronaldo fenomeno.
 • Livssynshumanisme sanger.
 • Flaggning vid födelsedag.
 • Nach berlin ziehen ohne job.
 • Possessivpronomen englisch übungen klasse 6.
 • Insulinresistens hest.
 • Bauer sucht frau andre schweiz.
 • Internship utenlands.
 • Der blob ganzer film deutsch.
 • Intersport billard.
 • Hva skjedde med stig ingar evje.
 • Grundig vaskemaskin gwn37430.
 • Reima snowy vinterdress.
 • Boston water based protector bruksanvisning.
 • Fagerknoppurt.
 • Cannabispflanze legal kaufen.
 • Shopping island.