Home

Kristendommen løsrevet fra jødedommen

Kristendommen har sin opprinnelse i Jesus fra Nasaret. Man kjenner ikke historiske kilder som bekrefter at Jesus ville stifte en ny religion; han selv og hans første tilhengere var jøder.Kristendommen ble først sett som en retning innenfor jødedommen, men brøt etter hvert ut av den jødiske konteksten og ble en egen religion.Det første stedet der tilhengerne av Jesus ble kalt kristne. Kristendommens historie er historien om kristendommens og kirkens utvikling og endring fra sitt utgangspunkt i Jesus-bevegelsen innenfor jødedommen på begynnelsen av vår tidsregning og fram til vår egen tid. Ved overgangen til det andre århundre stod kristendommen tydelig fram som en egen religion atskilt fra jødedommen. Fra da av kan man si at kristendommens historie har sin begynnelse Hva er likheter og forskjeller mellom jødedommenog kristendommen med tanke på verden og universet, synet på Jesus, menneskesynet, frelse og etikk? Utdrag fra Tro som bærer kap. 3 fra Møte med andre religioner og livssyn Kristendommen som religion sprang ut fra jødedommen, og har sitt opphav i områder rundt dagens Israel. Ifølge historikere oppsto kristendommen blant en jødisk sekt i år 30. Det er troen på Jesus Kristus som er sentralt. I dag er kristendommen, i likhet med jødedommen, en av verdens største religioner. Gud, Abraham og Messias roll Fra tidlig moderne tid ble den askenasiske jødedommen gjennom sin utvikling i Øst-Europa den viktigste og demografisk største gruppen innenfor jødedommen. I det 18. og 19. århundre ble de religiøse skolene som er relevante i dag, utviklet i denne kulturkretsen: hasidisme samt reformatisk, konservativ og nyortodoks jødedom

kristendom - Store norske leksiko

 1. Jødedommen bygger på en lang tradition, som går tilbage til patriarken Abraham i Det Gamle Testamente. Religionen begyndte med et løfte fra Gud til Abraham, om at han og hans efterkommere - egentlig israelitterne - skulle kaldes Guds udvalgte folk, og at han ville give dem Israel, det daværende Kana'ans land
 2. st et århundre
 3. Sier at jødedom og kristendom skiller seg fra hverandre på et viktig område, nemlig synet på Satan. Dette overrasker meg veldig iogmed jeg alltid har trodd synet var likt. Det setter jo kristendommen i et annet lys. Feks for meg forklarer da jødedommen det ondes problem på en bedre måte. Skal finne en link på det. Hva mener du da
 4. Historiske hendelser - Jødedom. Historiske hendelser - Islam. Kristendommen kom til Norge. I 1814 ble Norge løsrevet fra unionen med Danmark og kom i en ny union med Sverige. Norge fikk sin egen grunnlov, og mange haugianere ble valgt inn på Stortinget
 5. Kristendommen ble dermed misjonerende og universal, åpen for alle, i motsetning til jødedommen, som er en etnisk ikke-misjonerende religion.Det vil si at det ligger i kristendommens natur å spre læren til alle mennesker på jorden. Dette er en av grunnene til at kristendommen har blitt verdens største religion

Kristendommens historie starter i Bibelen, men den delen er gjort kort i denne oversikten. Jeg har tatt med både positive og negative hendelser gjennom århundrene, både i verden og i Norge. Men kan diskutere hva som skal defineres som kristendom. Årstall Hva skjedde - i verden og i Norge? 1 Jesus blir født i Betlehem, et stykke utenfo Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia Kristendommen startet opprinnelig som en liten jødisk sekt med påvirkning fra gresk filosofi og kultur. For å forstå det kristne verdensbildet må vi se nærmere på religionens gudssyn, Frelseshistorien er en viktig del av både jødedommen og kristendommen Skille kristendommen fra Jødedommen. Frelste menneskene. Hva er grunnen til at Skapelsesbertetningen, og episoden hvor djevelen frister Jesus, regnes som en mytisk del av kristendommen? Fordi dette er beretninger som få kristne i dag tar bokstavelig

Likheter og forskjeller mellom jødedommen og islam Jødedommen er den aller eldste religionen av de tre monoteistiske religionene (jødedommen, kristendommen og islam). I Tanakh, som er den hebraiske bibelen, kan vi lese at jødenes historie begynte allerede tidlig i det andre årtusen før vår tidsregning. Det var Gud som inngikk en pakt med Abrahams etterkommere. Fortsett å lese. Jødedommen er derfor i sitt menneskesyn langt mer universell en kristendommen. I motsetning til hva visse anti-jødiske kretser liker å framstille det som, er 'et øye for et øye, en tann for en tann '-teksten i GT (2. Mos. 21:24) ikke en tekst om hevn, men om å gi like for like i kompensasjon for skade som er forvoldt

Jødedommen og kristendommen er to abrahamittiske religionar med mange likskaper, men òg skilnader, innan både teologi og utøving.. Kristendommen skilde seg ut frå jødedommen i hundreåret etter at Herodes den store døydde. Den nye religionen tok med seg heilage skrifter, grunnleggjande læresetningar som monoteisme, trua på ein frelsande messias, og tilbedingsrituale, med mellom anna. Kristendom er en abrahamittisk religion som utgår fra jødedommen og som startet som en av mange apokalyptiske bevegelser i Israel på Jesu tid. Den er også en monoteistisk religion; det vil si at den bekjenner at det finnes bare én gud.Denne gud er himmelens og jordens skaper, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som beskrevet i Det gamle testamente, og den Gud som i de siste tider åpenbarte seg. Jødiske hellige tekster - lær om Tanak (det gamle testamentet), Mishnah, Gemarra, Talmud, Tosefta og andre hellige skrifte Jødedommen er en veldig historisk orientert religion, og siden kristendommen har sitt utgangspunkt i jødedommen er det også mange kristne og andre vestlige som kjenner til de jødiske historiene. Tenk bare på konger som David og Salomo, som skal ha hersket i Jerusalem for nærmere 3 000 år siden

Jødedommen er den eldste av de tre store monoteistiske verdensreligionene.. Jødedommen er ikke bare jødenes religiøse kultur, men også moderreligionen for kristendommen. Faktisk danner trosprinsippene og historien til jødedommen også hoveddelen av grunnstammen til alle de abrahamittiske religionene, innbefattet kristendommen og islam Kristendommen skiller seg teologisk tildels ganske mye ut fra jødedommen og islam, ettersom kristendommen er oppstått i et hellenistisk samfunn, med stor påvirkning fra andre religioner. Flere elementer i kristendommen er såkalt «hedensk» påvirkning, slik som jomfrufødselen, treenigheten, sjelens udødelighet og helveteslæren

Protestantismen er en retning innen kristendommen og navnet er avledet fra det latinske ordet... Les mer. Troslæren; frelsen og åpenbaringen i kristendommens troslære. Kristendommen er en av de tre store verdensreligionene sammen med islam og jødedom. I denne... Les mer. Kristen tro - Treenigheten I noen religioner, så som hinduismen, buddhismen, jødedommen, kristendommen og islam, finnes det skrifter hvor religiøse beretninger og/eller dogmer er gjengitt. II.V. Den etiske dimensjonen. Smart sier at «gjennom hele historien finner vi at religioner vanligvis inneholder en etikkodeks» (The Religious Experience of Mankind, 3. utgave, s. 9)

Kort om kristendommen: Kristendommen er en av verdens største religioner og har sin opprinnelse i Midtøsten, den deler røtter med Jødedommen men tok en annen retning siden vi så på Jesus som guds sønn og verdens frelser. Kristendommen har kun en gud, Gud og han fremstilles ofte som en treenighet; Faderen, sønnen og den hellige ånd Kristne begynte ikke å feire jul før på 300-tallet, dvs. ca 250 år etter at kristendommen ble en egen religion og ikke bare en gruppering innenfor jødedommen. Utgangspunktet for kristendommen er Jesus. Han var en jødisk mann som levde i det som i dag er Israel og Palestina. Han gikk rundt og snakket med mennesker og om Gud Jødedommen Publisert 29.03.2001 11:00 - Oppdatert 03.04.2001 10:56 Jødene er blitt kalt bokas folk, og de viser sin bok stor ærbødighet og respekt og ofrer mye tid på å studere den Kristendommen stammer fra Jødedommen Showing 1-82 of 82 messages. fleste - for ikke å si alle - trekkene ved kristendommen har den lånt fra andre religioner og kulturer. Jeg har hevdet dette tidligere her på no.religion og blitt motsagt, men selve motargumentene uteble

kristendommens historie - Store norske leksiko

! om jødedommen og islam Her er 30 spørsmål tatt fra kapittel 3 og 4 i Horisonter - læreboka i RLE for 8. trinn. 6 av disse spørsmålene vil bli valgt ut til en prøve i disse kapitlene. Kan du svare på disse spørsmålene, skal du ikke ha problemer med prøven. Lykke til! ! 1. Hvilken religion er den eldste av kristendommen. Test deg selv i kristendommen. Nødvendig programvare; Læreplan; Kontakt oss; Rettighete Jødedommen og kristendommen har, sammen med islam og bahai, sitt utspring i Midtøsten. Disse religionene har en nær historisk sammenheng. Noe som gjør at de har mange fellestrekk. Den mest fremtredende er troen på en personlig gud, som er skaper og har godvilje for mennesket Kristendommen er en snart to tusen år gammel religion som oppsto i Midtøsten og har spredt seg til hele verden Denne Jødedommen - ut i fra Religionens sju dimensjoner. Denne artikkelen beskrive jødedommen med basis i Raligionens sju dimensjoner. Les mer >>

Litt spesielt med kristendommen, er at vi mener at det er en ny pakt i forhold til matlovene. Islam og jødedommen er mer gammeldagse slik, de mener begge at det er forbudt å spise uren mat (f.eks. svin). Islam og jødedommen er også gammeldagse i forhold til ofring av dyr Emnet har som mål at studenten gjennom studiet skal tileigna seg eit oversyn over historia til, og gode kunnskapar om kristendommen, jødedommen og islam. RELV102 er eitt obligatorisk emne i spesialiseringa i religionsvitskap, og i årsstudium religionsvitskap. Emnet kan inngå som ei sjølvstendig eining i ein bachelorgrad

Likheter og forskjeller mellom jødedommen og kristendommen

Jødedom, jødenes religion og kultur. Brukes i jødisk tradisjon om hele jødenes historie, fra de tidligste tider til i dag. I forskningslitteraturen brukes oftest betegnelsen israelittisk religion før eksilet i Babylon (586-538 f.Kr.), og jødedom etter den tid. Begrepet omfatter både et religiøst, et nasjonalt og et kulturelt aspekt Jødedommen ikke bare oppstår lenge før kristendommen; den er en spirituell - sågar fysiologisk - forutsetning for kristendommen. Den kristne etikk er basert på moralbud som i henhold til tradisjonen er overlevert jødene, og Jesus selv sa at han slett ikke var kommet for å oppheve lovene - om enn han stod for en fleksibel tolkning og tilgivelse av overtredelser

Forskjeller og likheter mellom kristendommen og jødedommen

Det er den boka fra GT som er mest sitert i NT. Det er også den boka fra GT som blir mest brukt av de kristne. Islam: Job er nevnt flere ganger i Koranen og her blir han sett på som en profet. Han blir kalt Abiub. I Koranen tror man at Gud overleverte Salmenes bok direkte til kong David. Profetene i jødedommen og kristendommen Hei. jeg skal ha muntlig i eksamen i religion på fredag. og har et par spm. Hva mener du er det mest sentrale i humanismen, kristendommen og islam.? hva har de felles? og hvor ligger de store utfordringene når disse tre livsynene skal leve side ved side i det norske samfunnet? håper noen kan hjel.. Fra omkring år 400 var kristendommen det dominerende - for ikke å si enerådende - filosofiske system i Vesten, og kristendommen hadde denne posisjonen helt frem til renessansen. Kristendommens stilling er fremdeles meget sterk, men den er ikke lenger enerådende Vil du si at Kristendommen kan beskrives som en variant av Jødedommen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Anonymkode: b70e9...ecf Gå til innhold. Religion, alternativt og filosofiske spørsmål; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversikt Familie, samliv og seksualitet Temasendingen er del av TV 2 Skole læremidler for KRLE, se alt innhold her: https://www.tv2skole.no/Fag/1379 . Se hele temasendingen her med undervisningsopplegg.

Kirker er hus der kristne samles for å feire gudstjeneste. Ordet kirke kommer fra et gresk ord som betyr «det som hører Herren til». Ordet ble først brukt om de kristne, men fra 400-tallet begynte ordet også å bli brukt om det stedet eller bygningen der de kristne hadde gudstjeneste Kristendommen er en monoteistisk religion. Det er 1 gud. Troen på treenighetslæren er sentral: Gud, Sønnen og den hellige ånd. Det som skiller Jødedommen fra Kristendommen er troen på at Jesus er Messias/Frelseren og Guds sønn. Derfor er troen på Jesus veldig viktig. Jesus er sann Gud(inkarnasjon) og sann menneske

Her finner du en undersøkning som handler om kjønnsroller i jødedommen. Oppgaven løser problemstillingen: Drøft religionens syn på kjønn og kjønnsroller. I oppgaven kan du lese om den substansielle definisjonen i jødedommen når det kommer til kjønn og kjønnsroller i samfunnet, ut fra Toraen Jødedommen har også en lineær tidsforståelse, men har ingen lære om verdens ende, paradis eller helvete. Et annet sentralt tema er menneskesyn. Kristendommen og islam har et dualistisk syn på mennesket: vi har en udødelig sjel og en forgjengelig kropp

Jødedom - Religion

Religiøst mangfold - Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige - mormonkirken. Religiøst mangfold - Jehovas vitner. Religiøst mangfold - Nyreligiøsite Fra kristelig hold vil man få høre, at noe av dette kan vel sies om kirken, men det vedkommer ikke kristendommen. Kristendommen er en lære, som ikke kan forringes ved kirkens villfarelser. Andre teologer sier riktignok, at kristendommen ikke er lære, men liv. Det heter også, at treet skal kjennes på fruktene Kristendommen har alliert seg med vestlig imperialisme for å undertrykke den muslimske verden og undergrave den muslimske tro. Kristen sekt? Kurt Christensen spør mot slutten av sin bok hva som er likhetene og forskjellene på kristendom og islam. Han skriver: «Islam er til en viss grad utsprunget fra jødedommen og kristendommen Begreper.

Den skiller seg fra de kristnes Gamle testamente ved at disse har lagt til skrifter som ikke fantes på hebraisk. Jødedommen godtar ingen skrifter eller bøker som er kommet etter deres egne. Kristendommen har tatt den hebraiske bibel og lagt til flere skrifter, som til sammen er blitt Det gamle testamente Jødedommen, islam og kristendommen har i århundrer jobbet med å perfeksjonere sine intellektuelle C-momenter, desperate etter å forklare hvorfor og hvordan en allmektig og god Gud kan tillate ondskap å eksistere, skriver Erik Tunstad Jødedommen, kristendommen og islam har alle samme utgangspunkt; alle de tre religionene bygger på historiene fra Det gamle testamente. Kristendommen er en videreføring av jødedommen; Jesus er den endelige profeten, Guds sønn, men også Abraham og Moses regnes som profeter av kristne Islams syn på andre religioner: For at muslimer skal akseptere en annen religion, må religionen ha kun èn gud. Allah er den eneste guden i islam, og så lenge andre religioner har noe som ligner på Allah, om det er den eneste guden i denne religionen, eller om denne guden utgjør det samme som Allah utgjør, møter muslimene religionen med åpen armer

Kristendom er ein monoteistisk verdsreligion som utgår frå jødedommen, og inneber trua på Jesus som Kristus (Messias), frelsar for jødane og verda, og på dei læresetningane som blei nedteikna i Det nye testamentet, den andre delen av Bibelen.. Kristendommen er ein abrahamittisk religion.Han byrja som éi av fleire jødiske rørsler i Palestina i det første hundreåret presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen; Jødedom Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . forklare hva Tanak, Tora og Talmud er og samtale om sentrale jødiske fortellinge I alt 18 forskere fra ulike land har bidratt. Sterk bevegelse. Matteusevangeliet og Paulus´ brev har lenge vært tolket som kristne tekster. Paulus har blitt sett på som mannen som brøt med jødedommen og skapte kristendommen, en helt ny religion. Både forskere, prester og mange i allmennheten har delt et slikt syn, ifølge Runesson Kirkene i kristendommen har mange forskjellige byggestiler og det er basilika, mausoleum, sentralkirke og stavkirker. Alle disse byggemåtene er fra forskjellig plasser i verden og fra ulike tidsrom. Selv om jødedommen og kristendommen på mange måter står hverandre nær så er de altså forskjellige når det kommer til arkitektur

Hva tror jødene om Jesus? Tror de at han er verdens frelser

Kristendommen begynte i løpet av Jesus sin levetid. Jesus var en tømmermannssønn fra Nasaret som krevde rettferdighet for de fattige og en mer inderlig gudsdyrkelse. Det som skilte Jesus fra de andre predikantene var at han hadde et spesielt forhold til Gud. Jesus var opptatt av en universell medmenneskelighet Check out my latest presentation built on emaze.com, where anyone can create & share professional presentations, websites and photo albums in minutes

Jødiske avvikere fra troen ble ekskludert av sine egne - de ble utstøtt fra det jødiske fellesskapet og bannlyst, som f.eks. filosofen Baruch Spinoza (1632-1677) ble det i 1656. Det store Jüdisches Lexikon fra 1927 har følgende definisjon: «Jøde. Betegnelse for medlemmer av det j[ødiske] fellesskap, som noen bar Jødedommen 15 gjenstander. Kristendommen 12 gjenstander. Primitive religioner 1 gjenstand . Nettstedet Himmeljord. 52 utvalgte motiver viser rammene og rekkefølgen i Det gamle og Det nye testamentet, fra alt blir skapt til håpet om en ny himmel og en ny jord Den katolske kirke benytter i tillegg de apokryfe skriftene, også kalt de mellomtestamentlige skrifter. Mange av disse er svært viktige også for jødedommen, da særlig 1. og 2. Makabeerbok. Disse bøkene forteller mye om Israels siste uavhengighetstid fra rundt 143-63 f.Kr, da romerne kom og okkuperte området Grunnen til kongenes iver var at kristendommen kunne brukes til å le­gi­ti­me­re det kongelige overherredømmet. Den rådende oppfatningen i Eu­ro­pa på 900- og 1000-tallet var at kongen skulle være kirkens overhode. Den nye re­li­gio­n­en kunne derfor brukes til å nedkjempe motstand fra lokale høv­din­g­er og svekke deres makt

Er jødedommen monistisk og kristendommen dualistisk

Bahá' í trekker på lærdom fra islam og kristendom. 8: Jødedommen, 14 millioner Med 2,2 milliarder tilhengere er kristendommen med stor margin verdens største religion. Nesten 32 prosent av verdens befolkning kaller seg kristne, om det så er katolikk, protestant,. Virkelighetsoppfatningen i kristendommen, buddhismen og Platons filosofi og sammenligning mellom de tre : (Katinka, Karianne og Karl) a) Kristendommen Verden og mennesket ble skapt av Gud i hans bilde, som har all makt. Menneskene er syndere. De tror på en høyere makt. Jesus. Hvis man tror og angrer på sine synder får man tilgivelse og blir. til nynorsk. 1. trinn. jØdedom; buddhisme; etikk og filosofi; hinduisme; isla Læren vinner innpass i jødedommen, kristendommen og islam Ingen videoer tilgjengelig. Det oppsto en feil da videoen skulle spilles av. Læren vinner innpass i jødedommen, kristendommen og islam; Hva skjer med oss når vi dør? Underoverskrifter . Lignende stoff.

RLE-nett: Historiske hendelser - Kristendommen

I perioden etter Jesu død/oppstandelse vokste kristendommen som religion. Denne tidsepoken kaller vi gjerne oldkirken(70-476 e.kr.). Vi vil likevel bare se på perioden frem til 380 e.kr. Romerriket styrte store deler av området rundt middelhavet, og de første kristne levde her. Romerriket hadde om lag 60 millioner innbyggere Overgangen fra sekt til rikskirke De første kristne ble regnet som jøder av romerne, og derfor fikk de stort sett være i fred. Etter hvert ble stadig flere ikke-jødiske, romerske borgere kristne, og kristendommen ble viktigere enn jødedommen. Det som først ble sett på som en jødisk sekt, viste seg å være noe mer Likheter mellom jødedommen og kristendommen snl. Jødedommen er en monoteistisk religion som har sitt utspring i Midtøsten. Troen på én Gud, og forholdet mellom denne guden og det jødiske folket, er det sentrale prinsippet. Ifølge tekstene i Den hebraiske bibel, Tanakh, begynner jødenes historie med utvelgelsen av Abraham og inngåelsen av en pakt mellom Gud (JHVH) og Abrahams.

Religion og etikk - Kristendommen - opprinnelse og

Jødedommen er en lovreligion, jøder tror på den GT = gamle testamente og kristne på den NT = nye testamente. I Jødedommen må man fx ikke spise svinekød, men i kristendommen er der ikke nogle regler derfor er kristendommen ikke en lovreligion. Islam er også en lovreligion, man må heller ikke spise svinekød indenfor islam You just clipped your first slide! Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later. Now customize the name of a clipboard to store your clips kunne reflektere over hvordan jødedommen, kristendommen og humanismen har påvirket Europa i historie og nåtid; kunne vurdere ulike tolkninger av historien og hvordan disse religionene og samfunnet har påvirket hverandre; Generell kompetanse. kunne formidle sentrale temaer fra jødedommens, kristendommens og humanismens historie og ideolog

Kristendommens historie - årstall og hendelser Urmenighe

Religiøse skrifter fra de fem store verdensreligionene. Vi regner kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedommen som de fem store verdensreligionene, selv om sikhismen er større enn jødedommen i utbredelse. Nedenfor finner du lenker til informasjon om de hellige tekstene til de fem verdensreligionene, blant annet fra den danske nettsiden religion.dk Den kristne kirken har mye av ansvaret for forfølgelsene av jødene i Europa. De første hundreårene hadde jødedommen status som egen religion i Romerriket, og jødene hadde egne rettigheter. Da kristendommen ble statsreligion i Romerriket i 313, forandret situasjonen seg for jødene Kristendommen bygger mye på jødedommen som er den eldste av de tre religioner. Islam bygger igjen på jødedom og kristendom da den er den yngste av de tre religioner. Her er noen få men ikke uvesentlige punkter som underbygger likheten. * Islam og kristendommen har mange felles stamfedre. Abraham er felles stamfar for begge religioner

Kristendom - Wikipedi

Moby konvertert til kristendommen, selv om han har vært nølende med å kalle seg en kristen i fortiden. Musikeren gikk fra romersk katolisisme til jødedommen når han giftet seg med sin kone I. Innledning. Da jeg fikk denne innbydelsen til å holde et foredrag om Den katolske kirkes syn på andre religioner og kirkesamfunn, var det tydelig at Vatikanets skriv, Dominus Jesus (Jesus er Herre) lå og spøkte i bakgrunnen.Dokumentet ble utgitt av Vatikanets Troskongregasjon den 6. august år 2000 og vakte adskillig både kritikk og ros i øst og i vest I religionslærebøker utgitt fra og med 1990-tallet kan man lese en forventning om kritikk av at jødedom er med i utvalget religioner som tematiseres i bøkene. Mens det ser ut til å tas som nærmest en selvfølge at buddhisme, hinduisme, kristendom og islam er verdensreligioner, og derfor skal være inkludert i lærebøkene, argumenteres det mer for berettigelsen av inkludering av jødedom De mest sentrale dogmene i kristendommen kommer til uttrykk i den apostoliske eller nikenske trosbekjennelsen som følges av katolikker, protestanter og ortodokse kristne. Kort sagt forteller denne bekjennelsen at Jesus ble født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus og sto opp fra de døde på den tredje dag

Jødedommen er den religiøse kulturen åt det jødiske folket. Han er ein av dei først dokumenterte monoteistiske religionane og ein av dei eldste religiøse tradisjonane som framleis blir praktisert utan avbrot. Trusprinsippa og historia åt jødedommen dannar ein hovuddel av grunnstammen i dei andre abrahamittiske religionane, inkludert kristendommen og islam (med dei to utleidde. • Kristendommen tror bare i Jesus, mens hinduismen tror på eksistensen av flere gud og gudinner. • Hinduismen er en utviklende religion, og derfor ville det være ekstremt vanskelig å spore sin begynnelse. Man kan spore begynnelsen av kristendommen til omtrent to tusen år. Videre lesning: Forskjell mellom kristendom og jødedo I denne oppgaven skal jeg først gjøre rede for ukike syn på religiøs bruk av bilder innen jødedommen, kristendommen og islam. Deretter skal jeg sammenligne disse synene med hverandre. Jødedommen Det mest sentrale en bør si om synet på religiøs bruk av bilder i jødedommen er nok billedforbudete Kristendom. Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles..

 • Libya i dag 2017.
 • Fagleder helse lønn.
 • Landkreis wolfenbüttel umweltamt.
 • Wolfsburger allgemeine anzeigen.
 • Parkplatz bahnhofstr wilhelmshaven.
 • Fuge bad.
 • Best iptv box.
 • Gassgrill innendørs.
 • Norsk toppfotball podcast.
 • Stord i dag.
 • Loggføre trening app.
 • Springform 20 cm europris.
 • Samoon sale.
 • Lord of the rings trilogy books.
 • Kirche hamburg.
 • Britisk tv serie på nrk.
 • Cytologisk prøve kul under huden.
 • Kjoler gina tricot.
 • Rafiki affenart.
 • Mass effect andromeda sequel.
 • Dyrup 6251.
 • Bellissimi liezen.
 • Fjellsko xxl.
 • Kongesnegler teiner.
 • Air jordan grape.
 • Bbm pullover ebay.
 • Gunvor hofmo schizofreni.
 • Brattefjell vindeggen villreinområde.
 • Herzlichen glückwunsch zum geburtstag spanisch.
 • Immobilienscout wohnung mieten in rheine.
 • Pub london.
 • Diavolo.
 • Reist kryssord.
 • Super mario party 8.
 • Bilmesse tyskland 2018.
 • Hvordan blir hengende dal dannet.
 • Hausbar lüneburg programm.
 • Encellede organismer representative arter.
 • Zoo quedlinburg.
 • Jo nesbø snl.
 • Ops mekanisk.