Home

Merkeregister for fiskefartøyer

Fiskefartøy etter fartøyegenskaper. Fartøy, totalt og på fylkesnivå t.o.m. 2019. Fartøy, gjennomsnittsalder t.o.m. 2019. Fartøy, antall på kommunenivå 1980-201 Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister. Bruk menyen over for å kjøre den rapporten du ønsker. Som en følge av Kommmune- og regionreformen som ble igangsatt i 2014/2015 vil det bli vesentlige endringer i antall fylker og kommuner i årene fram til 2020. Fiskeridirektoratet har besluttet at fartøy som per 1.1.2018 allerede står i merkeregisteret i de aktuelle fylkene og. Merkeregisteret. Merkeregisteret er et register over merkepliktige norske fiskefartøy fra 1920 og frem til og med 2001. Gå til tjeneste

Registeret inneholder følgende historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 1920 og fram til 2001: Fartøyenes nummer og navn. Registreringsmerket til farkosten består av: Først fylkesbokstav(er), deretter løpenummer og sist distriktsbokstav(er) Det fekk konsekvens for merkeregisteret. To merkeregister vart slegne saman til eitt merkeregister med bokstav V. År 2014 fanst berre eitt fartøy med NV-kjennemerke, veteranbåten ms «Nybakk» med merket SF - 00 - NV, noko merketilsynet berre så vidt gav løyve til. Historisk kjeld

Fartøy i merkeregisteret - Fiskeridirektorate

Register over merkepliktige norske fiskefarkoster 1954. Fiskeridirektoratet. Other Merkeregister for fiskefartøy 1982 Gå til full kildeinformasjon. Nullstill Søk. Facebook; Forum; Digitalarkivet er en tjeneste fra Arkivverket. Kontakt oss. Org. nr. 961 181 399. Personvernerklæring. Lukk Informasjon om cookies Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste Hei. Kan noen hjelpe meg med å finne linken til oversikten over Merkepliktige Fiskefartøyer. Fant denne tidligere i en rulletekst, men nå finner jeg ikke tilbake. Hilsen Haral

Fiskefartøy er fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. Fartøygruppen deles hovedsakelig inn i fartøy under og over 15 meters lengde Forskrift 18. juli 1956 nr. 1 om eiendomsrett til fiskefartøyer. 4. Forskrift 23. desember 1985 nr. 2301 om gebyr ved innføring av fartøy i registeret over norske fiskefartøy (merkeregisteret) og om årlig avgift så lenge fartøyet står i merkeregisteret Viktig: Flere av feltene i databasen er søkbare men det er kun fartøyets IMO nummer og norske kjenningssignal som anses som unike søkevalg.Les mer om når søkedatabasen oppdateres og angivelse av søkevalg her

Fartøyregisteret - Fiskeridirektorate

Merkeregister for fiskefartøyer. November 16, 2012 November 16, 2012 Kjell. Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst skal føres inn i registeret over norske fiskefartøy, merkeregisteret. Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) norske fiskefartøyer og påmales egne fiskerimerker. Før et fartøy kan delta i ervervsmessig fiske må eieren samt på fartøynivå fra dagens elektroniske merkeregister. Opplysningene på Internett er basert på oppdateringer gjort i Fiskeridirektoratet den foregående dag. 1.5 Merkeregister for fiskefartøy - frå protokoll til data. Merkeregistra over norske fiskefartøy tar til i . KOMMENTAR: Om fritidsbåter i Merkeregisteret for fiskefartøy. Dette gjelder likevel ikke dersom fartøyet er under 1meter største lengde, bygget før 1. Merkeregisteret for fiskebåter i Rødøy legges i her for flere år av gangen

Merkeregisteret Norge

 1. Dokumentet Forskrift om gebyr for anmeldelse i merkeregisteret for fiskefartøyer. (Norsk Lovtidend Avd. I) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement
 2. Imøtegår kritikk av merkeregister. Dato: 12/04/2010-TV 2 har i en rekke reportasjer og intervjuer fokusert på at fritidsbåter er blitt innført i Merkeregisteret for fiskefartøy. Fiskeridirektoratet antar at ca 100 båter av typen Viknes 1030 eller lignende er oppført i Merkeregisteret som fiskefartøyer
 3. Merkeregister 1920. Båter registrert innen gamle Øksnes merkedistrikt. Dette er det første merkeregisteret etter at loven om slikt trådte i kraft, og inkluderer tilleggene. Digitalisert 2010: Idar Nilssen. N (Nr.) Ø: Nr: Navn: Byggeår: Lengde.
 4. Det kan vera fleire årsaker til at du får null treff: Me har ikkje data frå tidsperioden/området du leitar i. Dataa i Digitalarkivet er i hovudsak konsentrert rundt perioden 1801-1910, men det fins nokre data eldre enn 1801 og yngre enn 1910
 5. Innmelding av fiskefartøy til registrering i merkeregisteret Lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 ervervstillatelse

Fiskeridirektoratets digitalarkiv: Merkeregisteret

For å bli klasset som fiskefartøy, er det påkrevd med registrering i Fiskeridirektoratets merkeregister. I tillegg må skipene faktisk operere aktivt som fiskefartøy. Verken «Lafjord», «Stålbas» eller «Eigun» oppfyller for tiden disse to kravene. De er alle bygget som fiskefartøyer, og ser deretter ut Identifisering: Fiskeridirektoratets Merkeregister, EUs register over fiskeflåte, Dansk Skipsregister m.fl. Omsetning hos de viktigste meglere av fiskefartøyer i 2014 Megle

Merkeregisteret - kjelde til opplysningar om fiskefartøy

Merkeregister for fiskefartøyer i 1920: Idar Nilssen : Fra åpninga av Risøyrenna 25. juni 1922: Fotos utlånt av Bjørg Breines : Andreas Blix til minne: Andøy historielag (Bjørnar Sellevold) 2014: Andøybrua fyller 40 år: Tekst/forord til forsidebilde : Kristian Berg Nilsen - andøygutten som ble skolepioner i Finnmark: Trygg Jakol ILO 188 konvensjonen trer i kraft (Work in Fishing) Formålet med denne konvensjon er å sørge for at fiskere har anstendige arbeidsforhold på fiskefartøyer med tanke på minstekrav til arbeid om bord, tjenestevilkår, innredning og kost, vern om sikkerhet og helse på arbeidsplassen, helsetjeneste og trygdedekning Brage er en tjeneste for effektiv tilgjengeliggjøring av institusjonens forsknings- og studentarbeider. Det kan også brukes for å gi åpen tilgang til rapporter, serier, datasett, lydopptak, filmer og annet materiale som er produsert ved institusjonen

Fiskeridirektoratets digitalarkiv: Register over

 1. ne: Tore Åsberg: 1990: Krigsfangepost fra Sverige: Minner om Helgeland: 1991: Sang/dikt: Vilhelm.
 2. Kilde: Fiskeridirektoratets merkeregister og SSB.no Alle de resterende 5 kommunene i Vest-Finnmark har fiskere og fiskefartøy som har registrert flytting til det kvoteregulerte området, og disse kommunene har naturlig nok en forventning om at en utvidelse av deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe skal bidra til at disse flytter tilbake til sine opprinnelige hjemkommuner
 3. dre enn 500 kr. Et årlig gebyr vil bidra til at man får et mer operasjonelt merkeregister som reflekterer den aktive fiskeflåte
 4. Sikre ei livskraftig fiskerinæring. Frøya har vært, og er også i våre dager, et tyngdepunkt i fiskerinæringa. Et tilfeldig tilbakeblikk i Fiskeridirektoratets merkeregister i 1920-åra viser at det da var mer enn 500 fiskefartøyer i de daværende to Frøya-kommunene med et mangfold av frøyværinger som drev sjøen, gjerne i kombinasjon med et småbruk
 5. History. Den fullastede snurperen «Trønderbas», hjemmehørende i Rørvik i Vikna, passerer Tjeldsund kirke på Hov på vei sørover. «Trønderbas» er oppført i Merkeregisteret for fiskefartøyer med NT-444-V t.o.m. 1980, men er gått ut av registeret i 1982

Søk i merkeregister og båt/skipsregister - Digitalarkive

Registrerte fartøy i fiskeridirektoratets merkeregister, aktive fartøy og populasjonen i 2008 - og i særlig grad spørsmålet om eiendomsrett til fiskefartøyer. I 1932 ble det fastsatt ved lov at fiske med trål kun var tillatt etter tildelt konsesjon (permanent i 1939),. Figur 2. Kilde: Fiskeridirektoratets merkeregister Figur 2 synliggjør også at fylkesrådmannens uttalelser om at «for Nord-Norge generelt følger det videre at torskekvotene sentraliseres rundt de viktigste fiskerikommunene i nord, mens de indre fjordkommunene er taperne», heller ikke synes å være gyldig for utviklingen i Vest-Finnmark.Vi ser blant annet at en tradisjonelt stor og viktig.

Merkepliktige Fiskefartøyer - Andre spørsmål til

Leder som i hovedsak brukes av fiskefartøyer, dvs.: trafikk mellom fiskerihavner og fiskefelt. trafikk mellom fiskerihavner og hovedled eller biled. 4 LOKALLED Leder som utelukkende brukes i lokaltrafikk og av småbåter innenfor en kommune, eller kommuyner med felles havnedistrikt Kapittel V. Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregister) § 12. Forskrift 18. juli 1956 nr. 1 om eiendomsrett til fiskefartøyer. 4. Forskrift 23. desember 1985 nr. 2301 om gebyr ved innføring av fartøy i registeret over norske fiskefartøy. Jeg husker ikke om dette var veska som var i bruk på Framnesferja da jeg reiste over for å besøke kaninutstillingen på Framnes i 1954, men Åge Thorkildsen sier i dag at den ble brukt på ferja fra 1927 til 1957. Den første billettøren var Ragnvald Hansen. Martin Andersen, sønn av skipperen, brukte den seinere, før den ble tatt vare på av Jon Langabø I 1996 var 568 fiskefartøyer registeret i merkeregisteret. 00.00 4.99 m = 88 5.00 9.99 m = 363 10.00 14.99 m = 74 15.00 19.99 m = 17 20.00 29.99 m = 8 30.00 Over = 18 I meldingsperioden var det 37 konsesjoner, fordelt slik

Learn about Kystmagasinet. Join LinkedIn today for free. See who you know at Kystmagasinet, leverage your professional network, and get hired FISKERILED - Leder som i hovedsak brukes av fiskefartøyer, dvs.: trafikk mellom fiskerihavner og fiskefelt. trafikk mellom fiskerihavner og hovedled eller biled. 4. LOKALLED - Leder som utelukkende brukes i lokaltrafikk og av småbåter innenfor en kommune, eller kommuyner med felles havnedistrikt Databeskrivelse : Kyst og sjø 1 Historikk og status. Spesifikasjon av kystkonturdata ble utført gjennom Nøtterøyprosjektet under NGIS. I dette arbeidet deltok Terje Ulltang o A 590 1973 Hedmark - SS Det er etablert en referanseflåte av fiskefartøyer for å bedre kvaliteten av fiskeridata fra flåten. Det er økt oppmerksomhet knyttet til bruk og vern i kystsonen. Det er viktig å bygge opp et godt kunnskapsgrunnlag om havmiljøet, miljøets sårbarhet og fiskeri- og havbruksnæringens påvirkning på miljøet for å kunne vurdere miljø og næringsinteresser opp mot hverandre på et.

Fiskefartøy - Sjøfartsdirektorate

 1. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser
 2. Den Norske Los 1 by valentina5popovic5is. Much more than documents. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers
 3. Navigare 1 - Sjøfartsdirektorate
 4. dre fiskefartøyer. Figur 6.2 Plottdiagram - Driftsdøgn versus lengde på fartøyet* 400 350 y = 0,6546x + 179,45 R² = 0,037 Driftsdøgn 300 250 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 Lengde på fartøyene i meter 100 *For å unngå at enkeltfartøyer kan identifiseres viser figuren kun plott for fartøyer med lengde.
 5. FORDELING AV NORSKE FISKERESSURSER Av Torbjørn Trondsen Norges fiskerihøgskole Foreløpige tall, sist oppdatert INNHOLD Figurer: Figur 1: Totale landinger i Norge (norsk og utenlandsk) i 100
 6. dre fartøyer på heimfylke/region for året Samlet var det hele registrerte fiskefartøyer i flåtegruppene under 15 meter lengste lengde, i følge tall fra Fiskeridirektoratet

Forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av

Skipssøk - Sjøfartsdirektorate

 1. Merkeregister for fiskefartøyer - Vifte til vedov
 2. Merkeregisteret for fiskebåter - Faktisk nyheter og fakt
 3. Ikke tilgjengelig:Forskrift om gebyr for anmeldelse i
 4. Imøtegår kritikk av merkeregister Kystmagasine

Merkeregister 1920 Øksnes gamle kommune Vesterålen Info

Yrkesfisker - Regelver

 1. Brage - åpent vitenarkiv Uni
 2. Oversikt over artikler 1989 - 200
 3. Høringsuttalelse - Forslag om utvidelse av deltakelsen i
 4. Ot.prp. nr. 67 (1997-98) - regjeringen.n
 5. - Det er ikke nødhjelp, men heller rammevilkår som skal
 6. Den fullastede snurperen «Trønderbas», med Tjeldsund kirke
 • Theater graz.
 • Epilepsimedisin i munnen.
 • Femei nefericite sibiu.
 • München ticket hotline.
 • Colombia geografi.
 • Klosterhof bünghausen gummersbach.
 • Fanabe stranden.
 • Bi no karriereservice.
 • Who is gatsby chapter 1.
 • Det skjer på det akademiske kvarter.
 • Hvalfangst i norge.
 • Wilhelm conrad röntgen historia.
 • Hva er innskuddspensjon.
 • Ensomhet blant barn.
 • Migrene og uføretrygd.
 • Marilyn monroe mor.
 • Nürnberger nachrichten leserbriefe.
 • Systemblokk ringmur.
 • Sat1 live stream.
 • Torebki ur sklep.
 • Griskött trikiner.
 • Leonardo da vinci berufe.
 • Vidsyn kommende aktiviteter.
 • Badedrakt hm.
 • Utleiehenger ålesund.
 • Skjule samtaler på messenger.
 • 120 rammemadrass.
 • Elins frisør sola.
 • Jugl net registrierung.
 • The slime hive.
 • The blair witch project 2 trailer.
 • Toldregler schweiz.
 • Hvor stort er melkeveisystemet.
 • News innerschweiz.
 • Tuva willassen mamma.
 • Biola melk.
 • 1 4 tsi motor test.
 • Hytte fra baltikum.
 • New york marathon 2018 route.
 • Drøyde kryssord.
 • Bildkontakte wels.