Home

Antall ansatte i nrk 2021

Oversikten over antall ansatte i NRK er hentet fra selskapets årsrapporter og fra NRKs personal- og informasjonsavdeling. Hvordan man teller antall årsverk har endret seg i løpet av årene. I 2008 gikk man over til å bruke antall årsverk per november, i stedet for desember hvert år NRK er Norges største mediebedrift, og bemanningen i NRK utgjorde 3 419 faste årsverk ved utgangen av 2017. I tillegg kom 266 midlertidig ansatte, en økning fra 89 midlertidig ansatte året før. Av de NRK-ansatte er 46 prosent kvinner og 54 prosent menn, og gjennomsnittsalderen er 45,6 år 26. juni 2018 kl. 16:54 Antall statsansatte i Norge vokser. Det ble 900 flere statlig ansatte fra 2016 til 2017 under regjeringen, som har sagt den vil avbyråkratisere og effektivisere, viser en. Kategori:Ansatte i NRK. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 6 underkategorier, av totalt 6. J NRK-journalister‎ (1.

Antall ansatte med millionlønn er imidlertid 106 dersom faste tillegg regnes med, ifølge Medier 24.. Oversikten medienettstedet har fått tilgang på, er utarbeidet av NRK selv NRK er Norges desidert største mediehus og har 2.421 faste ansatte. Av dem er det 89 som hever mer enn én million kroner i lønn. Og det blir stadig flere i konsernet med millionlønn

Antall ansatte i NRK - Medienorge - fakta om norske

Antall midlertidige redaksjonelle ansatte er doblet på tre år. 70 prosent økning i antall midlertidige ansatte i NRK totalt på tre år. Man har klart å holde midlertidigheten blant øvrige ansatte i NRK stabilt, men ikke blant redaksjonelle. Det er desidert størst økning i bruken av midlertidige på Marienlyst - over en dobling medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om. Her finner du statistikk om ansatte i staten. Om SSBs registrerbaserte sysselsettingsstatistikk. Statistisk sentralbyrås (SSB) registerbaserte sysselsettingsstatistikk gir en anonymisert oversikt over antall ansatte i staten, antall arbeidsforhold, årsverk og årsverk fratrukket legemeldt sykefravær og permisjoner 4 NRK 2017 NRK 5 (tall i hele 1000) 2017 2016 2015 2014 2013 Kringkastingsavgi! 5 575 448 5 517 557 5 411 817 5 270 862 5 183 655 NRK Aktivum, royalties og salg av prod.ressurs 107 832 104 837 103 922 162 757 112 66 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

NRK - Wikipedi

journalistene i NRK? Antall journalistiske årsverk i NRK desember 2017. Fast ansatte. Utarbeidet av Hilde Thoresen og personalavdelingen. 09.04.2018 1. Kartlegging 1747 faste årsverk - journalist NRK har et bredt oppdrag som gjenspeiles i hva en «journalist» har som funksjoner i NRK, og hvilke sjangere de jobbe Siden 2014 er antallet midlertidige redaksjonelt ansatte i NRK nær doblet. Totalt har antallet midlertidige økt med 70 prosent på tre år I 2014 var det til sammen 47 midlertidige ansatte i NRK. I 2016 var tallet 80 og det er så langt like mange midlertidige i 2017, viser tall Medier24 har fått fra NRK. For gruppen journalister og redaksjonsledere økte antallet midlertidige ansatte fra 34 i 2014 til 49 i fjor. I år har imidlertid dette tallet økt til 64

Antall statsansatte i Norge vokser - Siste nytt - NRK

 1. I samme periode økte NRK antall journalister med 8,6 prosent, fra 1613 til 1751 journalister. Mer enn hver fjerde journalist i Norge er ansatt i NRK. — For 20 år siden ble NRK spådd en snarlig død av mange, men institusjonen har i stedet tilpasset seg og konsolidert sin stilling
 2. NRK har nylig publisert sitt årsregnskap for 2017, hvor det kommer fram at bruken av midlertidige og vikarer har gått kraftig opp i løpet av fjoråret.. Ved utgangen av 2016 var det ifølge årsregnskapet 177 midlertidig ansatte/vikarer i NRK, mens det tallet ved utgangen av 2017 hadde gått opp til 266 midlertidig ansatte.. Ifølge rapporten er det innleie av arbeidskraft ved de store.
 3. Ansatte; Liste med Forskningsområder Dette har gitt en ikke-reell nedgang i antall sysselsatte på sokkelen og en tilsvarende ikke-reell økning i andre fylker, i hovedsak Rogaland. Endringen omfatter om lag 6500 lønnstakere 4. kv. 2018 og 2000 lønnstakere 4. kv. 2019
 4. Antall ansatte i departementene og direktoratene økte med 427 fra 2015 til 2016. I oktober 2016 var det 21 793 som arbeidet i et departement eller et direktorat. Dette var 614 flere enn året før. Publisert: 23. mar 2017, Sist endret: 29. okt 2018
 5. I februar 2018 opplyste NRK til Aftenposten at kringkasteren har mottatt 19 varslinger om hendelser i tidsrommet 2006 til 2017. Syv av disse omfatter hendelser de siste tre årene. Forrige uke la NRK ut en rapport på intranettet sitt med tall fra den siste medarbeiderundersøkelsen. Den viser at 5 prosent av de ansatte har opplevd trakassering

Her finner du overenskomst del B for NRK, mellom Spekter/Norsk rikskringkasting på den ene side og Norsk Journalistlag/NRKs Journalistlag på den annen side. Avtalen gjelder for perioden 1.4.2018 - 31.3.2020. Avtalen regulerer de fleste lønns- og arbeidsforholdene for NJ-medlemmer i NRK Totalt ansatte i NRK 2012 = 3.714 Legger vi til grunn antall repriser, store begivenheter NRK IKKE deltar på? Fem minutters nyhetssendinger som repeteres gjennom dagen. 30 minutters nyhetssending kl. 19.00 og 21.00. er det kanskje grunn til å spørre om vitsen med en så\ stor organisasjon Nytt av året er at antall ansatte i staten er lavere enn året før, men det betyr ikke nødvendigvis at statsforvaltningen er mer effektiv, og det har ikke egentlig blitt færre ansatte i staten (*): selv om det var 5 348 færre som hadde staten som arbeidsgiver i november 2017 enn det var året før, er den viktigste forklaringen til nedgangen to reformer som ble gjennomført i 2017 Antall ansatte i nrk Antall ansatte i NRK - Medienorge - fakta om norske massemedier . Oversikten over antall ansatte i NRK er hentet fra selskapets årsrapporter og fra NRKs personal- og informasjonsavdeling. Hvordan man teller antall årsverk har endret seg i løpet av årene

NRK mener den pågående praksisen med midlertidig ansatte Newton-programledere er lovlig, se tilsvar lengre ned i saken. står det blant annet i utlysningsteksten fra 2017. De vil ha inn nye, freshe folk hele tiden. - Flere av de tidligere programlederne har fast jobb i NRK. Jeg er usikker på antallet,. NRKs teknologidivisjon etablerer seg i Bodø - Et konkurransefortrinn å være i hele landet, sier kringkastingssjefen. I første omgang skal det ansettes 15 nye medarbeidere. De ansatte i Bodø vil samlokaliseres med NRK Nordland, og vil høre til i Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen i NRK. Medarbeiderne i Bodø blir en del av produkt- og teknologiutviklingsmiljøet [ (lønn, 2017: 1 631 346) Når avstandene i lønn blir så stor i en bedrift er det naturlig at det blir lønnstvist. Snakket bak ryggen på Eriksen har nok gått. Avstanden mellom ledelse og ansatte blir til en kløft ved et visst nivå. Spriket harmonerer ikke med at NRK er et riksdekkende medium som blir betalt av en tvangsavgift

NRK-lisensen blir stående på stedet hvil i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. I 2017 vil den utgjøre 2834 kroner og 70 øre inkludert moms, skriver regjeringen. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (50) sier til DN at NRK må si opp ansatte dersom ikke lisensen økes.. Overraske Antallet ansatte med million­lønn i NRK øker: Nå tjener 89 personer over 1 million kroner - At flere tjener en million enn for tre år siden er ikke overraskende, sier NRK-direktør. Henrik Giæver 2. des. 2019 - 05:55 Endret 2. des. 2019 - 06:01 En oversikt over lønnen til. Noen av journalistene er fast ansatte, 2017 Midtøsten Kristin Solberg: Beirut: 2016 NRK begynte samarbeidet med Halvorsen i 1975, og det pågikk frem til han pensjonerte seg i 2001. Bjørn Egil Eide rapporterte fra krigene i det tidligere Jugoslavia 1992-1995 Antall arbeidsforhold i staten har økt med 1,2 % fra 2017-2018. Det er særlig en vekst i arbeidsforhold i høgskolene og universitetene og i Politi- og lensmannsetaten. Sammenlignet med den generelle sysselsettingsveksten på 2,1 % fra 2017-2018 øker antall arbeidsforhold i staten mindre. Antall ansatte i sentralforvaltningen økte med 1,

Kategori:Ansatte i NRK - Wikipedi

Dette er Norge 2017. Tall som forteller. Ansvarlig. Ingrid Modig. Utgiver. Statistisk sentralbyrå. Emne. Folketall. ISBN (elektronisk) 978-82-537-9579-9. ISBN (trykt) 978-82-537-9578-2. ISSN. 2464-1715. Antall sider. 44. Om Faktahefter. Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner I dette notatet presenterer vi utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen og sentralforvaltningen. Fra 2016 til 2017 har det vært en nedgang i antall ansatte både i departementene og underliggende direktorater (sentralforvaltningen), mens det er en økning i antall ansatte i statsforvaltningen sett under ett Arbeidsstyrken = antall sysselsatte + antall arbeidsledige Sysselsatte beregnes som andel av hele befolkningen i samme aldersgruppe. Arbeidsledige beregnes som andel av arbeidsstyrken i samme aldersgruppe. Arbeidsstyrken: Begge kjønn: 2 859 000: 70,9-5 000-0,4: Menn: 1 517 000: 73,8-6 000-0,5: Kvinner: 1 342 000: 67,9: 0-0,2 : Sysselsatte. Dagsrevyen er et norsk nyhetsprogram som sendes hver dag klokken 19 på fjernsynskanalen NRK1.Programmet refereres gjerne til som NRK fjernsynets flaggskip. Dagsrevyen er underlagt NRK Nyheter med medarbeidere over hele landet og i utvalgte steder i utlandet. Redaksjonen holder til i Nyhetshuset på Marienlyst i Oslo som en del av nyhetsavdelingen i NRK. . Sendingen avvikles fra Studio 5 i.

Fra 2015 til 2016 ble det 18 000 flere midlertidig ansatte uten at det var noen nevneverdig økning i samlet sysselsetting. Dermed økte andelen midlertidig ansatte fra 7,9 til 8,7 prosent. I første halvår 2017 har imidlertid antallet gått noe ned igjen - 11 000 færre enn i første halvår 2016 - til en andel på 8,1 prosent 12072: Ansatte lærere i grunnskolen, etter kjønn, alder og kompetanse (F) (avslutta serie) 2015 - 2017

NRK, Lønn Lønnsfest i NRK: 99 ansatte får millionløn

NRK kutter antall ansatte De ansatte i NRKs nyhetsavdeling har fått beskjed om at statskanalen skal gjennomføre nedskjæringer, melder Nettavisen. Under 1 min Publisert: 22.11.13 — 09.12 Oppdatert: 7 år siden. NRK kutter i staben.. Direkte fra Lahti. Komm.: Jann Post og Torgeir Bjørn Sommeren 2017 var man nede på 66,6 prosent. Dette har siden snudd, opp 1 prosentpoeng, tilbake til 2015-nivå. Et prosentpoeng innebar rundt 40 000 personer på dette tidspunktet. Figur 2: Den generelle nedgangen i prosentandel sysselsatte har de siste ti årene skjedd samtidig som at antallet sysselsatte har økt med over 330 000 personer

NRK er landets klart største mediebedrift, med rundt 3.400 ansatte. Etter en rekke forsinkelser, fikk vi første uka i desember svaret fra NRK. Oversikten viser totalt 3.631 registrerte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid Disse tallene viser ikke antall personer, men redaksjonelle årsverk i NRK. Ikke alle stillingene er klassiske journalist-stillinger, selv om NRK i sitt system definerer dem som «journalist». Midlertidig ansatte er i denne sammenhengen ikke vikarer, men personer som for eksempel har en prosjektstilling eller er sesongarbeider Hovedmålgruppen er ansatte i kommunehelsetjenesten. Se alle veiledere. Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Postboks 973 Sentrum 5808 Bergen. Sentralbord: 21 07 70 00 Folkehelseinstituttet@fhi.no Org nr: 983 744 516 Beredskapstelefoner. Aktuelt. Kurs og. § 5. Endring og opphør av de ansattes styrerepresentasjon. Utvidelse av de ansattes representasjon som følge av økning i antall ansatte, jf. aksjeloven § 6-4 andre ledd og allmennaksjeloven § 6-4 andre ledd, skjer når funksjonstiden for de ansattes styremedlemmer, observatører og varamedlemmer utløper Tall for antall avdelinger og årsverk ved norske folkebibliotek er hentet fra den offiselle biblioteksstatistikken. Statistikken for 2010 og senere er innhentet og publisert av Nasjonalbiblioteket.Tidligere hadde ABM-utvikling/Statens bibliotektilsyn dette ansvaret. Antall folkebibliotekavdelinger gjelder faste avdelinger og inkluderer både hovedbibliotek og filialer

Kraftig økning i antall NRK-ansatte med millionlønn: - Må

NRK presiserer samtidig at ifm ledige stillinger, vil det være viktig gjennom dialog med den enkelte, å få definert hva som er å betrakte som annet passende arbeid - både i forhold til geografi, men også stillingskategorier.» (14) Den 27. februar 2017 meddelte NRK at fem ansatte ikke hadde blitt innplassert i stillinger Hvis man leser at en arbeidsgiver skal kutte i antall årsverk, er ikke det nødvendigvis det samme som antall arbeidstakere. Dersom det er en virksomhet med mange deltidsstillinger kan antallet ansatte som faktisk berøres være langt høyere. Regne ut årsverk Hva som ligger i et årsverk varierer både mellom land, bransjer og yrker

NRK har doblet antallet midlertidige ansatte på tre år

 1. God morgen! * 1 av 4 bedrifter i Oslo forventer å øke antall ansatte det kommende året. Det viser en undersøkelse NAV har gjort. * Oslo Idrettskrets skal feire real bursdag i dag. Jubilanten blir 100 år og det markeres skikkelig på Rådhuset litt senere i dag.* IT-arbeidere i Øst-Europa og Asia har kunnet lese pasientjournalene til 2.8 millioner nordmenn * Åttendeklassinger klar for.
 2. NRK Møre og Romsdal er NRKs distriktskontor i Møre og Romsdal fylke. Hovedkontoret ligger i Ålesunds sentrum.Avdelinger finnes i både Molde og Kristiansund.NRK Møre og Romsdal produserer ved siden av den regionale sendeflaten i radioens P1 og TV-kanalen NRK1 også som «Program riks Ålesund» for riksdekkende radio og fjernsyn, blant annet TV-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne.
 3. Johansen mener NRK utfordrer arbeidsmiljøloven, som blant annet sier at en bedrift kan ansette en person i en midlertidig stilling, hvis arbeidet er av «midlertidig karakter».Johansen mener at dette sjelden er tilfelle for de redaksjonelt ansatte i NRK. - Jeg er oppriktig skuffet over at antallet midlertidige ansatte stadig stiger
 4. NRK lyste tidligere i vinter ut en fast stilling som journalist i sportsredaksjonen. Den fristet mange til å søke: Hele 130 kandidater meldte sin interesse. Helt uvanlig er det ikke at NRK eller store mediebedrifter får et tresifret antall søkere, men redaksjonssjef for sportsnyheter, Per Øyvind Fange, er selvsagt fornøyd med når Medier24 spør om responsen: - Hvorvidt dette er uvanlig.

Medienorge - fakta om norske massemedier - statistikkmeny - t

NRK har fått kritikk for å bruke mange midlertidige ansatte. Men bruken av tilkallingsvikarer er mer enn halvert. I 2014 var det til sammen 94 årsverk på tilkallingskontrakt i NRK, men nå er det betydelig redusert Ansatte med annen pedagogisk utdanning ligger under «annen universitets- og høyskoleutdanning». Beregning av ansattes utdanning Tallene for ansattes utdanning viser den høyeste fullførte utdanningen til ansatte i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna NRK TV. Forsiden. Søk og kategorier. Søk i NRK TV. Tidligere funn. Utforsk våre kategorier. Dokumentar Drama/serier Barn Kultur Humor Underholdning Familie Livsstil Natur Vitenskap Nyheter Sport Skoletid NRK-arkivet Samisk Tegnspråk Synstolk A- Ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen og hva offentlige ansatte kan ta imot av gaver

2.1 Bemanning 2017 Antall Antall Antall Kvinner Menn ansatte årsverk Ansatte Årsverk Stillingstype 31.12.17 20172016 Trygderettens leder 1 1,0 0,9 1 1,0 - - Administrator: Trygderettens nestleder 1 0,9 0,8 - - 1 0,9 Avdelingsledere 3 2,9 2,9 - 0,7 3 2, Domstolene må kutte i antall ansatte for å få budsjettet til å gå opp. Hør historien om et ukjent, men dramatisk forlis ved Bliksvær. Å fiske sin egen middagsmat er en tradisjon som står sterkt her i landet. Men det finnes forbløffende lite kunnskap om fritidsfiske i Norge. Nå skal det forskes på. Minst 13 ganger har boblehaller kollapset de siste 13 årene

Statistikk om ansatte i staten - DF

2 867,7 kroner i 2017, inklusiv 10 prosent merverdiavgift. Netto økte kringkastingsavgiften med 30 kroner, eller 1 prosent. Antall lisenser viser en økning på 8 000 fra desember 2016 til desember 2017, og antallet lisenser var 2 038 000 ved utgangen av 2017. Antallet lisenser har aldri vært høyere, men utviklingen er flatere enn tidligere Når man tar hensyn til både økt avgift og økt antall lisensbetalere, har lisensinntektene samlet sett økt med nominelt 1 831 millioner kroner, fra 3 581 millioner kroner i 2006 til 5 412 millioner kroner i 2015. Dette tilsvarer en økning på 51,1 prosent. - NRK har gjennomført flere effektiviserings- og innsparingstiltak de siste årene

NRK brukte flere private feriebilder i en nettsak om en far som var dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten for å ha forgrepet seg på dattera si. Les PFU-uttalelsen her . - Selv om vi sladdet de private bildene vi brukte, ble det til sammen for mange mulig identifiserende opplysninger, i en sak som uansett er veldig belastende for barnet Norsk rikskringkasting (NRK) er en statlig eid norsk allmennkringkaster. NRK er Norges største mediebedrift, med ca 3500 ansatte, fordelt på hovedkontoret Marienlyst i Oslo, og 15 distrikts- og lokalkontorer. Kringkastingssjef siden 2013 er Thor Gjermund Eriksen. NRK ble etablert i 1933 som et radioselskap. I 1960 startet NRK TV-sendinger, og fra 2000 omfattet virksomheten også tilbud på nett Tre av disse stillingene ble tatt fra distriktskontoret i Trøndelag. Dermed har distriktskontoret i Trøndelag noenlunde samme antall ansatte som de andre distriktskontorene i NRK. Nedbemanningen ble løst med sluttpakker, og tre ansatte ble omplassert til andre avdelinger i NRK Trøndelag. Ingen ble sagt opp, sier Verstad. Bytter ut Norge i da I 2017 og 2018 var antallet døgnplasser 310. Ifølge helseforetakene Faktisk.no har kontaktet, har det heller ikke har vært noen økning i 2019. Det pågår altså ikke noen økning i antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien i dag, og det er færre slike plasser enn det var da Høie tiltrådte NRK TV. Forsiden. Søk og kategorier. Søk i NRK TV. Tidligere funn. Utforsk våre kategorier. Dokumentar Drama/serier Barn Kultur Humor Underholdning Familie Livsstil Natur Vitenskap Nyheter Sport Skoletid NRK-arkivet Samisk Tegnspråk Synstolk A- Antall innleggelser går ned for første gang siden utbruddet av koronaviruset

NRK har doblet antallet midlertidige ansatte på tre år

Men når vi må kutte så mye, får det betydning både for innholdsproduksjon og antall ansatte Men det er urovekkende for NRK med tanke på budsjettene i 2016, 2017 og 2018 I august 2017 var antallet midlertidige og vikarer i NRK 316, anslagsvis 20-30 frilansere og 3430 faste ansatte. Det er omtrent på landsgjennomsnittet. Ifølge Fafo, som forsker på arbeidslivet i Norge, var NRK og universitetene blant storforbrukerne av midlertidig ansatte for noen år siden I Politisk kvarter på NRK 26. februar var helseminister Bent Høie (H) til stede for å debattere at en del offentlig ansatte sykehusleger har ekstrajobb utenfor sykehuset. I debatten sa Bent Høie følgende: Hensikten med fritt behandlingsvalg er jo å få ned ventetiden, og det har vi jo og lykkes med. Sånn at det står jo færre folk i helsekø, og flere får raskere hjelp, og det er. Millionbonuser og feite lederlønninger provoserer ansatte i Statoil og DNB. Nå er det bråk; om grådighet, spleiselag -og peanøtter. Direktesendt debattprogram fra Litteraturhuset i Oslo. Programleder er Erik Wold

NRK opplyser videre at behovet for midlertidige ressurser varierer gjennom året. Størst er behovet i forbindelse med sommerferieavviklingen i juli, men også i februar/mars er det et klart behov. I februar 2014 utgjorde antallet midlertidige for disse gruppene totalt 334 årsverk, mot 281 i februar 2017, hvilket utgjør en nedgang på ca. 16 pst Det bor nå i 2017 rundt 5,3 millioner mennesker i Norge. Nesten 17 prosent av oss har innvandret til landet eller har to foreldre som begge har innvandret, ifølge SSB. Det betyr igjen at om lag 23 prosent av innvandrerne i Norge er muslimer Radiosendinger fra NRK Oslo og Akershus. Mer informasjon Tilgjengelig fra: 7. november 2020 kl. 10:03 Tilgjengelig til

Nøkkeltall Offentlig sektor - SS

NRK har doblet antallet midlertidige ansatte på tre år - V

NRK er Norges desidert største mediehus og har 2.421 faste ansatte. Av dem er det 89 som hever mer enn én million kroner i lønn. Og det blir stadig flere i konsernet med millionlønn ; Nrk sport ansatte Dette tjente de best betalte NRK-journalistene i 2017 Vi har endret pensjon, og sparer NRK millioner i året Fra 2016 til 2017 ble nesten 6400 ansatte flyttet ut av statsforvaltningen på grunn av omorganisering. Justerer man for dette, økte antall statsansatte med nesten 900 på ett år. 70 prosent av dem som ble flyttet ut av statsforvaltningen, jobber nå i foretak som er heleid av staten. 25 prosent jobber i Den norske kirke, som fortsatt finansieres av staten og kommunene NOU 2017: 7 - Det norske mediemangfoldet NOU | Kulturdepartementet. Utvalget har vurdert mangfoldet i mediesektoren og konstaterer at det finner sted store, strukturelle endringer som følge av den teknologiske utviklingen, økt global konkurranse og mediebrukernes endrede adferd

Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk Presseforbund, logo. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Antallet fysiske butikker har gått ned med 10,6 prosent de ti siste årene. Tallene er hentet fra 2008 til 2017 fra Virke, skriver NRK. stenge fabrikker - og si opp 14.000 ansatte. Elbilsalget gikk ned i juli - Elbilforeningen bekymret. Populært. Mann forsvant for fem år siden. Tar vi også med variable tillegg og eventuelle korrespondenttillegg, var det 100 NRK-journalister som tjente over 800.000 kroner i 2017. NRK presiserer at riktig antall journalister i oversikten er 1710, ikke 2119 som Nettavisen først fikk opplyst Utvikling i antall og sammensetningen av de ansatte Utviklingen i antall ansatte i perioden 2003-2017 følger utviklingen i antall mottak og er preget av store variasjoner. Mottak med privat driftsform har både flest ansatte, og størst variasjon i antall ansatte i perioden. Det var også store relative endringer i antall mottak og ansatte ved. Her er de siste tallene med antall stemmer for alle partier som stilte liste De borgerlige beholder flertallet i Stortinget med 90 av 169 mandater, ifølge Valgdirektoratets landsoversikt. Skei Grande (V) under debatten med partiledere i vandrehallen på Stortinget etter at valgresultatet av Stortingsvalget 2017 er ferdig

Nesten bare NRK øker antall journaliste

Telefonnummer og e-postadresser til ansatte og enheter. Skriv til oss. NAMSOS KOMMUNE Stavarvegen 2, 7856 JØA. Send ditt brev digital NRK lovet å prioritere bedre hørbarhet i sine programmer. Halvering av antall klager til NRK . NRK lovet å prioritere bedre hørbarhet i sine programmer. Nå er antallet klager halvert. Hørbarhetspolicyen Published 03. March 2017. Updated 27 Det er også vanlig å ha flere ansatte per barn for de yngste barna enn for de eldste. Barn under tre år teller derfor som to barn når vi regner barn per ansatt. Ansatt Antall barn per ansatt og ansattes utdanningsbakgrunn beregnes utfra ansatte i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter 31 pasienter med påvist koronavirus var mandag innlagt på norske sykehus. Det er en økning på åtte pasienter fra før helgen, og det høyeste tallet siden juni

Ingen skal dø av overdose i Tromsø – NRK Troms – Lokale

VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Nå er det flere tegn som kan tyde på at NRK nå holder på å løfte lønnsnivået - særlig på mellomleder - og redaktørnivå. Men også på lavere nivå, viser tallene Medier24 har fått innsyn i:. Da NRK i vår ansatte TV 2-profil Yama Wolasmal som journalist og programleder, fikk han en fastlønn på 655.000 kroner. Det er langt over snittet, både for hele bedriften og for ansatte. Vi anbefaler alle å ta en titt på denne skatten fra arkivet til NRK. Programmet viser fram en svunnen tid, og programlederen diskuterer med flere av fakultetets ansatte de temaene som brant mest for snart seksti år siden. God fornøyelse! Her finner dere programmet i NRKs nettspiller

Har klubben ambisjoner om å være en attraktiv klubb, vil Clubsite CMS være en glimrende nettløsning. Men det stopper ikke der! Clubsite er litt mer enn bare det. Systemet er integrert med scangolf.no, noe som betyr at informasjon og nyheter fra nettsidene automatisk formidles gjennom denne portalen Ansatte i Tromsø kommune kan endre egne opplysninger på selvbetjening.tromso.kommune.n

Tusenvis av klager om tyrkiske menneskerettighetsbruddSterk tilbakegang for NRK

NRK-lisens 2018: Så mye har NRK-lisensen økt de siste ti årene Og slik kan NRK-lisensen bli i fremtiden. Men i 2018 må du betale som før. BETALE NRK-LISENS: Fristen for det første av to forfall, er 31. januar. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke Vis me I 16 prosent av observasjonene i aldersblandede barnegrupper har ansatte ansvar for mer enn 6 barn. - Det er helt riktig at det nå er vedtatt klare normeringer for antallet ansatte og en opptrapping av andelen barnehagelærere. Tallene for antall barnehagelærere viser at de ligger under dagens norm, påpeker Valås

File object in c#Lan Marie Berg må svare for ytterligere 250 lovbrudd

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om NRK Trøndelag, 976390512. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Tillitsvalgte i NRK varsler om frustrasjon og sinne. Reagerer sterkt på doblingen av antallet midlertidige ansatte Av Redaksjonen. , 31. mars 2017 i Diskuter artikler (m24.no

I fjor ble det registrert 25 drapssaker. Det er det nest laveste antallet i løpet av ett år på de ti siste årene, skriver NRK. - Drap generelt er nedadgående, og det er positivt. 1. august i fjor hadde vi 18 registrerte drapssaker, sier leder Vibeke Schei Syversen for voldsseksjonen i Kripos Siden 2015 har Politiets utlendingsenhet (PU) gått fra over 1.000 ansatte til 555. Nå ber enheten om flere oppgaver for å få flere bein å stå på. I april og mai mottok norske myndigheter 72 søknader om asyl, og antallet tvangsreturer har falt fra 8.000 i 2015 til 2.000 så langt i år, hvorav halvparten er blitt avvist på grunn av smittevernreglene, skriver VG Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) har møtt kritikk for å hevde at det ble 5.500 færre ansatte i staten fra 2016 til 2017. I sum økte antall statsansatte med nær 900 årsverk. Nedgangen på 5.500 i statsforvaltningen skyldes omorganiseringer innad i staten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpi Den ansatte har sendt inn en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, melder NRK. I bekymringsmeldingen peker den ansatte på at det tok 16 dager etter at den første syke pasienten. NRK hadde inntekter på nesten seks milliarder kroner i 2018, eller på 5,985 milliarder kroner for å være nøyaktig. Det er en vekst på 65 millioner kroner fra 2017 da NRK også hentet store inntekter fra et eiendomssalg i Bergen. Lisensen utgjør 5,683 milliarder kroner av inntekten. Det er en vekst på 108,4 millioner kroner fra 2017 Sommeren 2017 skrev NRK om lokalbefolkningen i Lofoten, som var bekymret for at øysamfunnet ikke er godt nok rustet for turisteksplosjonen. - Det er stort sett vi som bor her som synes det kan være for mye

 • Migreneanfall synsforstyrrelser.
 • Morocco casablanca.
 • Rusta rengjøring.
 • Egon jessheim meny.
 • Elins frisør sola.
 • Langtidsparkering hamar.
 • Id voks butikk.
 • Bertel o steen drammen lastebil.
 • Jim and mary 1.
 • Eisleben nachrichten polizei.
 • Sogn studentby.
 • Instax mini 8 film kaufen.
 • Menn som blir valgt bort.
 • Nürnberger nachrichten leserbriefe.
 • Holisme eksempel.
 • Petter northug kanal.
 • Osm aviation flyskole.
 • Exit the room berlin glatzer straße.
 • Trykkbølgebehandling vondt.
 • Søstrene storaas hotell.
 • Silvester in halle 2017.
 • Handwerker im mittelalter.
 • Ist skole.
 • Radius statistikk.
 • Neubau eigentumswohnung sprockhövel.
 • Leif kristian haugen gift.
 • Registreringsplikt hagle.
 • Hvor får man kjøpt kakeesker.
 • Svea miss brown hvilken pels.
 • Ostfalia salzgitter stundenplan.
 • Ikea ekne speil.
 • Kreismeisterschaften straubing.
 • Kronisk bihulebetennelse tretthet.
 • First hotel reisen spa.
 • Viaplay.
 • Fortum laddbox.
 • Mose vokser på nordsiden.
 • Columbo todessymphonie staffel.
 • Stiga rebounder flexi trainer 150x150cm.
 • Hakkasan las vegas.
 • Lønn miljøterapeut 2017.