Home

Statens landbruksbank

PPT - Presentasjon av: - Stiftelsen Sykkelturisme i Norge

Statens Landbruksbank, tidligere norsk statseid bank opprettet i 1965 som en sammenslutning av Norges Hypotekbank (opprettet 1851), Noregs Småbruk- og Bustadbank (opprettet 1915) og Driftskredittkassen for jordbruket. Banken var virksom fra 1966 og gav lån til erverv og utvidelse av landbrukseiendommer mot pant i eiendommene, til driftsmidler og etter hvert også til investeringer i. Statens Landbruksbank ble opprettet ved lov av 5. februar 1965 ved en sammenslutning av tidligere: Kongeriket Norges Hypotekbank (oppr. ved lov av 18.9.1851), Norges Småbruk- og Bustadbank (oppr. ved lov 23.7.1915), Den Norske Arbeiderbrukbank og Boligbank (oppr. ved lov 9.6.1903), Lånekassen for jordbrukere og fiskere (oppr. ved lov 30.6.1932) og Driftskredittkassen for jordbruket (oppr. Statens Landbruksbank legges ned. Oslo: Statens Landbruksbank blir avviklet som egen virksomhet. Bankens oppgaver skal overføres til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Statens landbruksbank Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser Statens Landbruksbank var ein norsk statleg bank som lånte ut pengar til investeringar i landbruket mot pant i fast eigedom. Den blei oppretta 5. februar 1965, ved ei samanslåing av Norges Hypotekbank, Norges Småbruks- og Bustadsbank og Driftskredittkassen for jordbruket.Oppgåvene til Statens Landbruksbank blei frå 1. januar 2000 overtatt av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond. Landbruksbanken, se Statens Landbruksbank. Artikkelinfo Artikkelen er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon Publisert på nett 14. februar 2009, se all aktivitet begrenset gjenbruk. Sitere eller gjenbruke? Vil du sitere denne artikkelen? Kopier denne.

Vi kan landbruk. Gode betingelser på landbrukslån og finansiering til landbruket. Vi har Norges største fagmiljø innen Landbruksfinansiering. Søk om lån til landbruket i dag Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie

Statens Landbruksbank - Store norske leksiko

Vi fortsetter å levere gode priser på boliglån og spareprodukter til kundene våre. Opprett konto enkelt i nettbanken Hos oss er det raskt og enkelt å få den hjelpen du trenger når du skal søke om lån. Vi har ingen termingebyr - det lønner seg på sikt Statens Landbruksbank var en norsk statlig bank som lånte ut penger til investeringer i landbruket mot pant i fast eiendom. 10 relasjoner: Askeladdprisen (Norges bondelag) , Åse-Marit Dobloug , Hans Faye , Mona Røkke , Nils Kvam , Norges Hypotekbank , Ola Chr. Rygh , Statens nærings- og distriktsutviklingsfond , Thorstein Treholt , Tormod Morset Statens Landbruksbank skal vere eit effektivt forvaltningsorgan i arbeidet for å få til ei samordna bygdeutvikling med utgangspunkt i utnytting av ressursane innafor og i tilknyting til landbruket. Statens Landbruksbank skal arbeide for ei effektiv låneforvaltning med minst mogleg tap Statens fiskarbank var en del av statsforvaltningen som forvaltet ulike tilskudds- og låneordninger i tilknytning til fiskeflåten i Norge.. Historikk. Den norske stats fiskeribank ble opprettet i lov av 1919, og kom i drift i 1921.. Loven av 1919 sa at banken skulle gi lån til: Anskaffelse, ombygning eller hovedreparasjon av fiskefarkoster

Statens landbruksbank - Endringshistorie

 1. Denne siden viser alle enheter som er relatert til denne enheten (i fet skrifttype). (Navn til enhetene er siste registrerte navn.) Vis kun direkte relaterte enheter | Vis alle (
 2. Dokumentet Lov om Statens Landbruksbank. fra 05.feb.1965 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement
 3. Statens Landbruksbank ble opprettet ved lov av 5. februar 1965 og begynte sin virksomhet i januar 1966. Utgangspunktet var en sammenslåing av Kongeriket Norges Hypotekbank (opprettet 1852), Noregs Småbruk- og Bustadbank (opprettet 1915) og Driftskassen for jordbruket (opprettet 1936)
 4. Rådet for Statens Landbruksbank. Denne siden viser opplysninger om utvalget Rådet for Statens Landbruksbank fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004
 5. Statens Landbruksbank legges ned. Oslo: Statens Landbruksbank blir avviklet som egen virksomhet. Bankens oppgaver skal overføres til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) 5. Innovasjon Norge sender melding til låntakar om kva avgjer som er teken og eventuelt kva vilkår som må oppfyllast av søkjer. Kopi til kommunen. 6

2.3 Statens landbruksbank. SLB ble grunnlagt i 1965 og var en sammenslåing og videreføring av Kongeriket Norges Hypotekbank, Noregs Småbruks- og Bustadbank og Driftskreditkassen for Jordbruket. SLB er i dag regulert ved lov av 5. februar 1965, nr. 2 om Statens landbruksbank, med senere endringer Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) ble opprettet 1. januar 1993 gjennom sammenslåing av Distriktenes utbyggingsfond, Industribanken, Industrifondet og Småbedriftsfondet.Etter hvert gikk også Statens lånekasse for aviser, Statens Fiskarbank og Statens Landbruksbank inn i fondet. Fra og med 2004 har det vært en del av Innovasjon Norge Varamedlem Rådet for Statens landbruksbank 1987, leder fra 1991 Medlem Finans- og økonomiutvalget, Hedmark 1987-1991 Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 1987-1993, 1995-1996 Medlem Reiselivsrådet, Hedmark 1988-1998 Formann Hovedstyret i Statens landbruksbank 1991-199 Statens Landbruksbank er et statlig forvaltningsorgan underlagt Landbruksdepartementet. Bankens virksomhet reguleres av lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank, forskrifter og årlige retningslinjer, herunder tildelingsbrevet fastsatt av Landbruksdepartementet Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen. Denne siden viser opplysninger om utvalget Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004

Statens Landbruksbank legges ned - V

Statens Landbruksbank ble opprettet i 1965 gjennom en sammenslutning av tre tidligere statsbanker. Banken har til formål å fremme norsk landbruk, ved å gi lån til landbrukseiendommer og driftsmidler i landbruket Statens landbruksbank. Abonner på Siste evalueringer fra Statens landbruksbank fra Evalueringsportalen . Grupper på . Inkludert hovedsektor og undersektor. Kun hovedsektor. Vis kun faktiske oppdragsgiver. 0 unike evalueringer fordelt på 0 sektorer (inkludert undersektorer). Oversikt. Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Troms. Denne siden viser opplysninger om utvalget Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Troms fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004 Norwegian State Agriculture Bank (Norwegian: Statens Landbruksbank) is a defunct Norwegian government bank that lent money to investments within agriculture with mortgage in real estate.It was created on 5 February 1965 as a merger between Norges Hypotekbank, Norges Småbruks- og Bustadsbank and Driftskredittkassen for jorbruket.From 1 January 2000, its responsibilities were transferred to the. Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen. Denne siden viser opplysninger om utvalget Statens landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004

Statens landbruksbank - Forvaltningsdatabasen - NS

 1. Ullensvang Herad Ullensvang herad 2014-2019 Arkivoversikt - Aktive Arkivseriar i bruk Næring og Utvikling Jordbruk Statens landbruksbank - lån Innovasjon norge
 2. Arkivserie: Statens Landbruksbank ----- 2000: Daglig ansvar: Teknisk sjef: Arkiv: E Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter sideordnet system: Journalførende enhet
 3. Regjeringen legger i meldingen fram årsmelding og regnskap for Statens Landbruksbank for årene 1991 og 1992. Revisjonen har anbefalt regnskapene godkjent, og Landbruksdepartementet har ikke merknader. I vedlegg til meldingen er det tatt med statistisk materiale som viser sentrale forhold ved virksomheten i banken
 4. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) var et norsk statlig fond. Det ble grunnlagt i 1993 ved sammenslåing av Distriktenes Utbyggingsfond, Den Norske Industribank, Industrifondet og Småbedriftsfondet. Siden gikk Statens lånekasse for aviser, Statens Fiskarbank og Statens Landbruksbank inn i SND, som videreførte virksomheten til disse institusjonene
 5. Regionale prioriteringer for landbruket. Innovasjon Norge har hatt rekordstor etterspørsel etter landbruksmidler i år. Dette har ført til at enkelte regioner har brukt opp midlene for 2020

Statens landbruksbank - Relasjoner - Forvaltningsdatabasen

Lenge før Senterpartiet ble stiftet var strømningene der. Ny jord-bevegelsen, som ble startet av Castberg, ble til Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Statens Landbruksbank. Alt for å sikre at. Tidsskrift Meddelelser fra Det Norske Myrselskap. Kontakt oss | Gi tilbakemelding. Personvernerklærin

kostnads- og gevinstelementer som følge av virkemidler i statens personalpolitikk ved omstillinger. I forbindelse med omstillingstypen omgjøring av forvaltningsvirksomheter til heleide AS er det av betydning å vise en rimelig detaljert oversikt over ulike kostnads- og gevinstelementer som inngår i en åpningsbalanse Arkivserie: Statens landbruksbank: Daglig ansvar: Landbrukssjefen: Arkiv: Journalførende enhet: OSK: Innhold: BU-midler: Tilgang for: Arkivansvarlig, landbrukssjefen. Statens Landbruksbank lånte ut penger til investeringer i landbruket mot pant i fast eiendom. Den ble opprettet 1965 som en sammenslutning av Norges Hypotekbank, Norges Småbruks- og Bustadbank og Driftskredittkassen for jordbruket. Dens oppgver ble fra 2000 overtatt av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Statens landbruksforvaltning

Lov om Statens Landbruksbank. Jfr. tidligere lover 9 juni 1903 kap I, 28 juni 1887, 19 juli 1946, 30 okt 1947.. Kap. I. Opprettelse og formål. § 1. Statens Landbruksbank er en sammenslutning av Kongeriget Norges Hypothekbank, Noregs Småbruk- og Bustadbank og Driftskredittkassen for jordbruket Eit bruk har lån i Innovasjon Norge / Statens Landbruksbank. Bruket skal ta opp nytt lån / refinansiere, eller eigar av hytte på festetomt frå bruket skal ta opp lån til hytta. Ny långjevar krevjer at Innovasjon Norge / Statens Landbruksbank viker prioritet med sitt lån for å gje nytt lån til kunden. 2

Statens landbruksbank . Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen Grupper på . Inkludert hovedsektor og undersektor. Kun hovedsektor. Vis kun faktiske oppdragsgiver. Oversikt; Statistikk; Les om usikkerhet i statistikken. Velg graftype Komplett datagrunnlag. Det nye forvaltningsorganet, Statens landbruksforvaltning (SLF), er underlagt Landbruksdepartementet og blei oppretta med verknad frå 1.7.2000, jf. St.prp. nr. 82 (1999-2000). Stortinget vedtok å avvikle Statens landbruksbank og overføre hovuddelen av verksemda til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

Statsbank, bank som staten har opprettet med sikte på å tilgodese spesielle kredittformål. Statsbankene er dermed instrumenter for gjennomføring av statens politikk på bestemte områder. Det er tre statsbanker i Norge: Husbanken, Statens lånekasse for utdanning og Innovasjon Norge. Antall statsbanker i Norge er gradvis redusert gjennom sammenslutninger og liberalisering Statens landbruksbank 1995-1999 Verv Kommunalpolitisk aktivitet. Medlem Ullensvang formannskap 1975-1977, 1977-1979 Offentlige verv. Formann Generalplanutvalget, Ullensvang 1976-1979 Varamedlem Styret for Ullensvang Forsøksgard 1976-1984 Medlem Rådet for. Dokumentet Ot.prp.nr.11 (1999-2000) Om lov om opphevelse av lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank m.m. (Overføring av Landbruksbankens oppgaver til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) (Proposisjoner) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Gå til dokumentet på regjeringen.no. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene.

Statens Kornforretning er eit tidlegare statleg organ i Noreg. Det vart oppretta ved lov av 22. juni 1928, føremålet var å sørgje for sikker tilgang til korn i Noreg. Det vart nedlagd i 1999. Historie 1920-talet. Kornforretninga voks ut av den sokalla kornsaka, som langt på veg dominerte norsk politikk i ein trettiårsperiode mellom 1890-talet og 1920-talet og truleg var avgjerande i. Juridisk konsulent, Statens Landbruksbank, Juridisk avdeling Autorisert advokatfullmektig for høyesterettsadvokat Wilhelm Schjærve Ansatt advokat hos høyesterettsadvokat Wilhelm Schjærve, samt ansvarlig for gårdsbestyrelse og eiendomsomsetning. Egen advokatpraksis i kontorfellesska

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens Landbruksbank bidrar hver med 1,2 millioner kroner det første året. NORTRA skal bidra med markedsføringen i utlandet,. Dokumentet Lov om endringer i lov av 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank. (Norsk Lovtidend Avd. I) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO Innstilling fra næringskomiteen om lov om opphevelse av lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank m.m. (Overføring av Landbruksbankens oppgaver til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond

452 Statens Landbruksbank (SLB) Generelt om Statens Landbruksbank 452.1 Organisasjon SLB 452.2 Revisjon-SLB 452.3 Forretningsdriften-SLB-Fond som banken administrerer-Gebyrspørsmå.l SLB 452.4 Lånespørsmål-SLB-Rentesatser, rentestøtte-SLB-Spørsmål om pant, prioritet, sikkerhet-SLB-De forskjellige låneformål-Enkeitsaker 452.5. Styret for Statens Landbruksbank og Landbrukets utviklingsfond 1993: Rådet for dyreetikk 1993: Plantesortsnemnda 1993: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Fagrådet for Norsk institutt for jord- og skogkart 1993: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Styret for Statskog SF 199 RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning Henrik Eli Almaas Rapport nr 5/2017 ISSN 1503-2035 Investeringer i landbruket. En evaluering av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlenes effekt og måloppnåels endringene, som også inkluderer avvikling av Statens landbruksbank og over - føring av ressurser og virkemidler til SND, blir nærmere omtalt i tillegg til Landbruksdepartementets St.prp. nr. 1 (1999 -2000), tillegg nr. 3 Om overføring av oppgaver til SND m.m. Arbeidsm arkedsetate

Regjeringens forslag går ut på at Statens Landbruksbank, Konrnforretningen, Omsetningsrådet og Fraktkontoret skal samordnes. I tillegg ønsker den at den nye virskomheten skal deles i to. Statens landbruksbank (SLB), Statens Kornforretning (SKF), Omsetningsrådet (OR), Fraktkontoret for slakt (FKS) og Markedskontoret for poteter (MKP).1. For nærmere beskrivelse av institusjonene vises det til vedlegg 2. Samtidig skal det vurderes om en eller to omorganiserte institusjoner kan utlokaliseres - i trå

Landbruksbanken - Store norske leksiko

 1. Lov om statens embets- og tjenestemenn - Lovdat . Title: Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] - Lovdata Author: Harald Borgerud Created Date: 2/13/2017 7:30:24 A Ny lov om statens tjenestemenn Adgangen til å ansette midlertidig i staten strammes inn med den nye loven om statens ansatte som trådte i kraft 1. juli 2017
 2. Arkivkonsulent - Statens Landbruksbank - SND; Avdelingsbibliotekar - Akershus universitetssykehus. Bibliotekar - Senter for pliktavlevering ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Bibliotekleder - Helse Møre og Romsdal H
 3. Kornskurd, Statens Landbruksbank, Oslo (relieff i kobber 1966) Grotid, Nes rådhus, rådsalen (relieff i mosaikk og metall 1967, avduket 1970) Ugla skole, Trondheim (glassmosaikk 1967) Energi, Idrettsbygget, Røros (stål, kobber og jern 1968) Skulptural Front, Godlia skole, Oslo (skulptur i corteen-stål 1970
 4. Kommentarer til lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland av 9. mai 1997 nr. 26. 2683-2684. I: 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Vis forfatter(e) Vis forfatter(e) 1999. Kommentarer til lov om Statens Landbruksbank av 5. feb. 1965 nr. 2. 843-844. I: 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. Vis.

Småbruk- og Boligbanken/-nemnda: Ble opprettet i 1915 og innlemmet i Statens Landbruksbank i 1966. I disse arkivene finner du søknader om lån i banken. Det kan også finnes tegninger og annen informasjon om den enkelte bolig. Ligningsprotokoller: Kan ha informasjon om bygninger og boligtakster Opp gjennom tiden har det vært mange fastboende på øya, og i perioden 1902-1947 hadde øya egen skole. ^ Håøya på Norgeskart.no fra Statens kartverk WikiMatrix Det er restriksjoner på bruken av Lurefjorden, bl.a. er fiskeoppdrett forbudt innenfor Fosnstraumen. ^ Lurefjorden på Norgeskart.no fra Statens kartverk Kulturmiljø den indre farleia Kulturminneplan Målet med prosjektet har vært å finne frem til hvilke faktorer som hemmer utviklingen innen lokal foredling av melkepro-duk-ter. Arbeidet som er gjennomført ved SFB er et innspill til Koordineringsgruppen som Statens landbruksbank har opprettet for denne næringsgrenen Amund Sæter. Denne siden viser opplysninger om Amund Sæter fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004.Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7 nb Statens Landbruksbank var en norsk statlig bank som lånte ut penger til investeringer i landbruket mot pant i fast eiendom. Viser side 1. Fant 1 setninger matching frasen Norwegian State Agriculture Bank.Funnet i 4 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil

Statens landbruksbank. 1889 - 2001 . 2020-08-11T07:52:05.702Z . Riksarkivet (Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO, Norway) View in original presentation. Scope and content I 1996 var det fem statlige låneinstitutter: Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND), Statens Landbruksbank, Statens Fiskarbank (som gikk inn i SND per 1. januar i henholdsvis 2000 og 1997), Husbanken og Statens lånekasse for utdanning. I 2005 fusjonerte SND blant annet med Eksportrådet og skiftet navn til Innovasjon Norge

Landbrukslån Landkredit

Statens landbruksbank Publisert: Oslo : Statens landbruksbank Omfang: 2 b. ; 30 cm Språk: Norsk (Bokmål) Annen klassifikasjon: 338.476413 Materialtype: Tidsskrift Kilde for metadata: Norsk periodikafortegnelse (norper/00016160). Statens landbruksbank i Forvaltningsdatabasen hos NSD. Resten av virksomheten i Statens . Daglig ansvar: Arkiv: Journalførende enhet: Innhold: Lånepapirer. Tilgang for: Ordning: Periode:. Følgende dokumenter kan være det du ser etter . Dokumentet Lov om endring i lov av 5. I) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Om lov om opphevelse av lov 5 Translate Statens Landbruksbank from Norwegian to English using Glosbe automatic translator that uses newest achievements in neural networks Statens landbruksbank subst. State Bank for Agriculture Norsk-engelsk ordbok. 2013 Innlogging til nettbank, forsikring, fond/VPS, Nettbank Bedrift, eSignering, pensjon og Landkreditt Mastercard

Forside - Landbruksdirektorate

D. Ansatt i Statens D D D D Landbruksbank E. Privat konsulent n n n n F. Representanter for D D D D faglagene G. Kollega som D D D D tidligere har søkt om BU-midler 8. Var det vanskelig å oppfylle kravene til dokumentasjon som ble stilt i søknadspapirene? Sett ett kryss for det som passer best slik du oppfatter de SLB: Statens Landbruksbank SND: Statens Nærings-og Distriktsutviklingsfond 1.5 Rapportens oppbygging I kapittel 2 vil ulike typer evaluering bli trukket fram, samtidig som vi spør om hvilken hensikt evaluering har. Det blir også en gjennomgang av denne undersøkelsens metode

Lavest boliglånsrente over tid Velkommen til oss i dag

fra Statens Landbruksbank, hvor beløpet kreves tilbakebetalt etter de regler som gjelder for tilskottslån. Det er opplyst at Kristoffer Hovde har akseptert tilbakebetalingskravet. Overskjønnsretten har tilkjent ham erstatning for tap ved tilbakebetalingen, idet det etter overskjønnsrettens mening må være avgjørende at det direkte skyldes ekspropriasjonen at han ikke blir sittende med. 1983-2001 Statens landbruksbank - kontorsjef 1982-1983 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag- bygningsjuss 1980-1982 Landbruksdepartementet- jord- og konsesjon Språk. Engelsk. Omtale. Lang og allsidig praksis med landbruks- og forvaltningsjus Den første norske statsbank, Kongeriget Norges Hypothekbank, ble opprettet 1851. Hypothekbanken ble 1966 sammensluttet med noen andre statsbanker til Statens Landbruksbank. 2000 ble den innlemmet i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, som fra 2004 inngår i Innovasjon Norge Fra 2000 ble de bedriftsrettede finansielle tjenestene til landbruk fra Statens Landbruksbank og fylkesmannen overført til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, SND. SND ble sammen med Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere fra 2004 til Innovasjon Norge

NOU 1996: 23 - regjeringen

Boliglån og landbrukslån Landkredit

Damene klarte dessuten å få en halv million kroner i støtte fra Statens Landbruksbank og Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, og syv oprifter ble sendt til prøveproduksjon. Da forsto hun - Analysene av prøveproduksjonen viste at vi lå på linje med og til dels over Nestles standarder i næringsinnhold Landbruksdepartementet - TTVF og Statens Landbruksbank . Prosjektnr.: 362577 . Sammendrag . Det er utført 8 tørkeforsøk med 50 mm osp (Populus tremula) i laboratorietørke ved Norsk Treteknisk Institutt, og 5 forsøk i fullskala i kondensasjonstørke hos Svenneby Sag & Høvleri og Haugestad Sagbruk. Maksimal tørrtemperatur har vær

Statens Landbruksbank - Unionpedi

Statens landbruksbank: 2015-09-08: 2011/15476: Åtte hyllemeter fra perioden 1966-1999. 1088: Vedtaket er stilet til Stiftelsen Asta på vegne av Innovasjon Norge. Oslo kommune: 2015-10-23: 2015/18454: Kassasjon av ulike typer saker inne legat- og lempesaker. 1087: Sørlandet sykehus HF: 2016-01-14: 2015/32035: Kassasjon av det avviklede. subst. State Bank for Agriculture Norsk-engelsk ordbok. 2013.. Statens kornforretning; Statens landbruksforvaltning; Look at other dictionaries: Norwegian State Agriculture Ban 3. Loven om Statens Landbruksbank trer ifølge vedtak i statsråd i kraft fra 1. januar 1966 (se 22. januar). 8. Regjeringens kontaktutvalg holder sitt første møte. 13. Stortinget vedtar ordningen med abon-nementslån til utbygging av telefonnettet. 14. Stortinget vedtar nye regler for rentesatser, av-drags- og bindingstid for Husbanklån. 22

Statens landbruksbank - Universitetet i osl

Sammen med Statens Landbruksbank dominerte den finansieringen av nye boliger fram til 1980-tallet. Til å begynne med var statsbankenes rente på boliglån politisk bestemt. Fra slutten av 1970-tallet ble den gradvis oppjustert og etter hvert mer tilpasset markedsrentene Innovasjon Norge, som fremskaffet viktig kildemateriale fra Statens Landbruksbank tilknyttet 1970 og 80-tallet. Sist takk til Dag Gundersen for korrektur. Oslo, april 2013 Chr. Anton Smedshaug Daglig leder, AgriAnalys Statens Nærings og Distrikts Utviklings Fond (SND), som igjen består av: Statens Landbruksbank (landbruksinteresser) Distriktenes Utbyggings Fond (distriktsutvikling) Den Norske Industribank (lån til industrien) Statens Fiskeribank (tilskudd til fiskerinæringen) Småbedriftsfondet (subsidier til små eksisterende bedrifter Statens landbruksforvaltning er en utøvende og rådgivende virksomhet under Landbruksdepartementet, og en samordning av Statens kornforretning, Omsetningsrådets sekretariat, Fraktkontoret for slakt og deler av Statens landbruksbank. I tillegg er det overført oppgaver fra Landbruksdepartementet. Virksomheten har nærmere 180 årsverk, og.

Minneord om Ole Peter Kulstad - I Sollia - naturligvis

Utdanning 1989: Statens kunstakademi : 1987: Statens kunstakademi : 1970: 1971: Statens lærerskole i forming : 1966: 1970: Statens Håndverks- og Kunstindustriskol eksempel statsbankene Husbanken og Statens Landbruksbank. Disse er organisert ved særlover (i følge Eckhoff Forvaltningsrett 4. utgave, 1992, må disse virksomhetene antagelig anses som stiftelser, til tross for at dette ikke er sagt uttrykkelig i lovene om dem.) På den annen side får diss Det har i 1999 foregått et omfattende arbeid i regi av Statens Landbruksbank/SND for å utvikle en handlingsplan for norsk matkultur. Takket være en betydelig kompetanse om matkultur og matvaner, har SIFO fått anledning til å gi sitt bidrag til kapittel 3 og 4 i handlingsplanen[1] This bank and Statens Landbruksbank (the state agricultural bank) dominated housing finance for new house purchases up to the 1980s. State bank mortgage rates were initially set based on political objectives, but from the end of the 1970s were revised up and gradually brought more into line with market rates statens landbruksbank. Rådmannen i samråd med komiteens leder og nestleder gis fullmakt til påtegning av søknader om lån og tilskott til Statens Landbruksbank. Myndigheten kan delegeres videre internt, se § 7 nedenfor

 • Cezinando østsia.
 • Hvordan by på seg selv.
 • Barbell glute bridge.
 • Hydrafacial norge.
 • Touren im vinschgau.
 • Kwc storkjøkkenbatteri.
 • Adresse gåsbu skistadion.
 • Landstreff lillehammer 2019.
 • Wii u spiele.
 • Street one große größen.
 • Kannibalisme farlig.
 • Atopiskt eksem hårbotten.
 • Macbook pro 13 compari.
 • Leie villa costa del sol.
 • Løsvekt butikk oslo.
 • Boen parkett erfaring.
 • The next three days trailer.
 • Råriven potatis i ugn.
 • Solve differential equation calc.
 • Indisk matkurs oslo.
 • Hvor mye må jeg vinne i lotto.
 • Wimbledon movie.
 • Maroon 5 tour europe.
 • Forbo marmoleum linoleum.
 • Norway a nutshell.
 • Glitter jul.
 • Populære navn 2010.
 • Smartpanel med motiv.
 • Bergen mynthandel.
 • Cake pops oppskrift enkel.
 • Word free.
 • Plankton mikroskop.
 • Ticketmaster kontakt oss.
 • Wilson bethel snapchat.
 • Journal frankfurt app.
 • Birkeland bussreiser.
 • Svenska fotbollsförbundet.
 • Kleine schwarze striche unterm fingernagel.
 • Samtykke til uskiftet bo blanket.
 • U23 vm på ski 2018.
 • Pleonasmus beispiel.