Home

Radiojodbehandling forholdsregler

Forholdsregler på isolatet . Når du er isolert, må du holde avstand (helst over 2 meter) til andre personer. Dette er for å hindre at andre skal bli utsatt for radioaktivitet. Det er ikke anbefalt at andre oppholder seg i rommet i lengre perioder (over 1 time). Besøk bør unngås. Radioaktivt jod skilles ut via nyrene og tarmen Radiojodbehandling er en metode som ofte brukes for å behandle hypertyreose (forhøyet stoffskifte). Pasientene får en dose radioaktivt jod (131I), som tas opp i skjoldbruskkjertelen og forårsaker en lokal ødeleggelse av det aktive, hormonproduserende kjertelvevet. Dosen av 131I kan beregnes på grunnlag av kjertelens størrelse og jodomsetning (se også jodopptaksstudier og scintigrafi. Adjuvant radiojodbehandling kan vurderes gitt hos pasienter med intermediær risiko, mens slik behandling er indisert hos høyrisikopasienter. Flere behandlinger kan være aktuelt. Vanlig aktivitet er 1.2 til 3.7 GBq. Radiojodbehandling benyttes ved radiojodkonsentrerende metastaser som responderer på behandlingen Radiojodbehandling går ut på å tilføre kroppen radioaktivt jod. Siden alt jod vil samles i skjoldbruskkjertelen, Der er ingen forholdsregler til hvordan man skal forholde seg til personer som får radiojodbehandling. Omgå slike personer som du omgår alle andre

Formål Høyt stoffskifte (hyperthyreose) kan behandles med radioaktivt jod. Når kroppen får tilført radioaktivt jod samles mye av det i skjoldbruskkjertelen. Der vil den radioaktive strålingen bryte ned en del av kjertelen og dermed nedsette hormonproduksjonen. Høyt stoffskifte har ingen sammenheng med kreft. Slik foregår behandlingen Dosen med radioaktivt jod får du i en oppløsning. I etterkant av behandlingen vil det de første dagene være økt radioaktiv stråling fra kjertelen, da er det en del forholdsregler som må tas. Isotopen har en halveringstid på 8,02 dager og dette gjør at pasienten sender ut en «høy» radioaktivitet den første uken. Pasienten isoleres derfor på enerom de første 2-3 døgnene etter. Forholdsregler. Kvinner må unngå graviditet og menn må unngå farskap de første 6 måneder etter behandlingen. skal reise med fly innen 6 måneder ha med deg en bekreftelse på engelsk fra tyreoideapoliklinikken om at du har fått radiojodbehandling. Kontroll og oppfølging Radiojodbehandling -Forholdsregler mtp stråling Vennligst les informasjonen nedenfor nøye Din restriksjonsperiode er: (fylles ut på behandlingsdagen) Forholdsregler ovenfor personer som ikke vet at du er behandlet med radioaktivt jod Avstand og tid Du skal generelt holde en avstand til andre på min. 2 m

Behandling med radioaktivt jod ved kreft i

Radiojodbehandling av jodkonsentrerende ikke-operable skjelettmetastaser er indisert. Anbefalt aktivitet er 3.7-7.4 GBq, eller beregnet aktivitet utfra dosimetri dersom tumorvolum kan beregnes utfra CT eller MR. Behandlingen kan gjentas hver 6.-12. måned så lenge jodkonsentrerende sykdom foreligger og så lenge behandlingseffekt foreligger 1 Radiojodbehandling af benigne thyreoidealidelser (hyperthyreose), Demens eller andre tilstande, der forhindrer pt. i at forstå eller overholde de strålehygiejniske forholdsregler (se senere) og de risici der er forbundet med radiojodbehandling. Ukontrolleret hyperthyreose Eg var til overlege på Med.pol i går og blei da tatt av Neo-Mercazolen og skal i stadenfor få radioaktiv jodbehandling. Dette er mitt 3.tilbakefall. Fikk diagnosen Høgt Stoffskifte første gang for ca 9 år siden. Diagnosen Graves sykdom fikk eg først i går. Det eg lurer på, er om noen her i forumet veit ka som egentlig skjer når eg får en slik behandling som nå venter meg over nyttår Radiojodbehandling er også aktuelt ved tilbakefall av sykdom. For at radiojodbehandlingen skal være så effektiv som mulig, Du vil få skriftlig informasjon om behandlingen og hvilke forholdsregler du skal ta før og etter at du har fått radioaktivt jod

Kriterier for gjennomføring av radiojodbehandling Author: annhb-st Last modified by: Langås, Berit Helene Created Date: 11/28/2014 12:37:00 PM Company: Hemit Other titles: Kriterier for gjennomføring av radiojodbehandling Ved innkomst må lege og sykepleier i samråd følge opp at pasienten følger anbefalingene i forkant av radiojodbehandling, Ved utskriving skal pasienten være informert om forholdsregler etter behandling og ha med seg erklæring om gjennomgått behandling til bruk på flyplasser Skrevet av: Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering Forholdsregler . Du vil bli gitt forholdsregler for å beskytte de rundt deg mot stråling (vanligvis ved å begrense kontakt med voksne i flere dager, og ved å begrense kontakt med barn eller gravide kvinner i en uke). I løpet av denne tiden bør du ikke lage mat til andre, og du bør bruke separate kjøkkenutstyr Kriterier for gjennomføring av radiojodbehandling Author: annhb-st Last modified by: Langås, Berit Helene Created Date: 11/28/2014 8:02:00 AM Company: Hemit Other titles: Kriterier for gjennomføring av radiojodbehandling

radiojodbehandling - Store medisinske leksiko

Forløbet ved radiojodbehandling kan du se i tabellen her. Trin 1 Mandag, 1. uge Jodoptagelsesmåling på Endokrinologisk Ambulatorium Tirsdag, 1. uge Du skal derfor tage særlige forholdsregler i nogle dage (afhængig af den dosis, du får, typisk 2-3 dage) efter hver behandling. Forholdsreglerne omhandler nedenstående radiojodbehandling. Forholdsregler efter behandlingen. Toiletforhold: De første 2 dage skal De være særlig påpasselig med Deres urin: • Vandladning må i disse dage kun foregå på toilet med skyl. • Vandladning foregår siddende - også for mænd FORHOLDSREGLER VED TRIN 2 Det meste af stråleeffekten er på skjoldbruskkirtlen, men der sker lidt stråling på omgivelserne, og den ra-dioaktive jod udskilles via urinen. Mængden af strå-ling til omgivelserne vil afhænge af den dosis radioak-tivt jod, du har fået. Du skal derfor tage særlige forholdsregler i nogl

Radiojodbehandling. Skjoldbruskkirtlen er den eneste del af det menneskelige legeme, der absorberer jod. Du er nødt til at tage nogle forholdsregler efter denne type behandling. For eksempel skal du holde sig væk fra andre mennesker for et par dage efter at tage radioaktivt jod Den 20. oktober 1999 blev der gennemført radiojodbehandling på grund af aktiv sygelig forstørrelse af skjoldbruskkirtlen (toksisk multinodøs struma). Behandlingen blev gennemført på <****>, og ifølge journalmaterialet blev <****> ved behandlingen informeret om, at der var en lille risiko for at udvikle for lavt stofskifte (myxødem) Metoden er godt undersøgt, sikker og der er udviklet specifikke forholdsregler. Aldersgrænsen gør det ikke RJT blev også udført for børn på 5 år. Fordele ved RJT. Der er ikke behov for bedøvelse, der er ingen rehabiliteringsperiode, stråling spredes ikke til andre organer, der er ingen dødelighed, ar og ar opstår ikke •Tyroideadestruksjon (radiojodbehandling eller tyreoidektomi) •Jodmangel •Tyreoiditt av annen årsak •Medfødt •Sekundær hypotyreose •Svikt i hypofysen (hypofysesykdom) • Ingen spesielle forholdsregler for prøvetaking av TSH • Flere laboratorier angir at døgnvariasjoner ikke antas å h EFFEKT AF RADIOJODBEHANDLING EFTER PRIMÆR KIRURGISK INTERVENTION EFFEKT AF RADIOJODBEHANDLING FOR METASTASERENDE SYGDOM RADIOFYSIK FARMAKOKINETIK FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED I Jodfattig diæt 26 PRAKTISK GENNEMFØRELSE AF BEHANDLING MED I Graviditet og amning 27 TSH skal være højt! 27 Rekombinant human thyroidea stimulerende hormon (rhtsh) 27 Dosering af Jod Skintigrafi på terapidosis.

7.2 Radiojodbehandling - Nasjonalt handlingsprogram med ..

 1. Ved alvorlig blødningsforstyrrelse må forholdsregler tas før nødvendig biopsi. Liten populasjon av follikulære celler med kjerneforstørrelse og tydelig nukleol (tidl. radiojodbehandling, medikamentell behandling) og reparative forandringer. Atypisk lymfoid infiltrat, ikke tilstrekkelig for malign diagnose. 5-15 %. Ny.
 2. ación cuando el nombre combinado con un adjetivo indica el orden o la localización
 3. Forholdsregler •Thyreoideahormoner stimulerer oksygenforbruket •For rask opptrapping av levotyroksindosen -Angina pectoris -Hjerteinfarkt -Hjertesvikt •Langvarig overdosering forbundet med -Atrieflimmer -Osteoporose •Eventuell binyrebarksvikt må behandles før hypotyreose •Legemidler som amiodaron, litium, noen anti.
 4. Postoperativ radiojodbehandling Aktivitet. Hos lavrisikopasienter uten mistanke om lymfeknutemetastaser benyttes vanligvis standard aktivitet 3,7 GBq. Hos pasienter med høyere risiko for meatstaser og lokal restsykdom, samt ved jodkonsentrerende metastaser, benyttes høyere aktivitet (4,5-8 GBq). Radiojodbehandling ved metastase
 5. Forholdsregler etter undersøkelsen. I noen tilfeller vil det være nødvendig med observasjonstid etter undersøkelsen. Ved målbar tyroglobulin og/eller andre funn avsluttes tyroksinbehandling, og pasienten behandles med radiojodbehandling og/eller kirurgi
 6. Radiojod: Radiojodbehandling er et alternativ hos pasienter som enten ikke går i remisjon, har bivirkninger Bilde 2. Graves dermopati (bilde fra Wikipedia.org) av tyreostatika eller får.

Personer med tilstande som Downs syndrom eller Turner syndrom eller personer, der tager visse medicin (amiodaron, lithium, thalidomid, interferon, sunitinib og rifampicin) eller behandlinger (strålebehandling til halsen, radiojodbehandling, subtotal thyroidektomi), skal screenes årligt for hypothyreoidisme . [4] [5 Ved å ta tyroksin vil du ikke redusere vekten din, dersom tyroksinnivået ditt er normalt. Ved litt for mye tyroksin i blodet på grunn av for høy dose tyroksin eller for my Befordring af sygdoms- og alders-svækkede passagerer Arbejdshæfte til brug for kurset: Befordring af bevægelseshæmmede TUR December 201 Man kan ændre på insulinets egenskaber ved at substituere specifikke aminosyrer. Et princip omfatter insulin glargin, der pga. aminosyre substitutioner, har dårlig opløselighed ved neutralt pH, hvorfor det udfælder i subcutis og frigives langsomt til blodbanen.Et andet princip omfatter insulin detemir, der er acetyleret med C14 aminosyrer, hvorved det bindes reversibelt til serumalbumin Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening. Ortogeriatri, side 10. Behandling av pleuravæske med permanente dren, side 19. Scintigrafiundersøkelse ved hyperthyreose, side 24. Indremedisin.

Lommelegen - Radioaktivt jo

medicin eller fornyet radiojodbehandling. Forholdsregler efter behandlingen. Toiletforhold: De første 2 dage skal du være særlig påpasselig med din urin: • Drik rigeligt, gerne almindelig postevand. • Vandladning må i disse dage kun foregå på toilet med skyl. • Vandladning foregår siddende - også for mænd 22 Forholdsregler ved transport af ilt 23 Andre sygdomme 23 Sukkersyge 25 Epilepsi 27 Gigt 28 Dialyse 28 Kræft 29 Parkinsons sygdom 51 Radiojodbehandling 52 Fakta om medicin 52 Tabletter 52 Kapsler 53 Brusetabletter 53 Resoribletter 53 Miskturer 53 Salve/creme 53 Øjendråber/salve 54 Astmaspra Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer 2.2 7 en handicappet skal på besøg, således at det er den handicappede og ikke chaufføren, der præsenterer sig, nå

Behandling med radioaktivt jod ved for høyt stoffskift

 1. B 12 i muskulaturen. Til å begynne med gis det innsprøytinger med få dagers mellomrom, i alt. Pernisiøs anemi er en autoimmun sykdom som kjennetegnes ved cellesvinn i magesekken
 2. En forudsætning er, at patienten kan overholde de strålehygiejniske forholdsregler. Laserbehandling: Er et behandlingsalternativ ved den solitære solide toksiske knude, hvis radiojodbehandling ikke ønskes. Behandlingen udføres ambulant og kun på Endokrinologisk Afdeling M, OUH Odense
 3. 1 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 1/2011 Mars 2011 INNHOLD: Informasjon Hormonlaboratoriet består Skanning av rekvisisjoner - forholdsregler Utredning av adrenogenitalt syndrom - presisering Øvre grense for trygt jodinntak Metanefriner i plasma ved alvorlig nyresvikt Kan høy konsentrasjon av 25-OH-Vit. D føre til hyperkalsemi når konsentrasjonen av 1,25-(OH)2-Vit

Generel klinisk studieplan Aarhus Universitetshospital Øre, Næse, Hals Afdelingen Ambulatorium og 1-dags afsnit Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modul: 11 Side 1 af 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhol Radiojodbehandling: Pt. skal være euthyroid før behanling med radioaktivt jod. Sædvanligvis gives mellem 200 og 600 MBq Jod-125, og Thycapsol seponeres/aftrappes en måned efter indgiften. Patienten følges initialt hver 4-6. uge, derefter hver 3. måned i et år. Derefter én gang årligt. Der er risiko for myksødem som ovenfor nævnt Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer 1. Udgave 8 fungerende mennesker, men mange handicappede mener, at det til gengæld giver dem mulighed for at leve ander I Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme har vi ca 12.000 konsultationer årligt. Hovedparten af patienterne behandles for diabetes, stofskiftelidelser og osteoporose, men vi diagnosticerer og behandler også patienter med hypofyse- og binyrelidelser, samt patienter med sygdomme i kalkstofskiftet Forhøjet aktivitet i skjoldbruskkirtlen kaldes også tyreotoksikose, hypertyreoidisme eller hypertyreose og betegner en tilstand, hvor skjoldbruskkirtlen (tyroidea) udskiller for store mængder af skjoldbruskkirtelhormon. Dette hormon er med til at regulere kroppens stofskifte, og sygdommen kaldes derfor ofte forhøjet stofskifte i folkemunde

Such knowledge is necessary for understanding bio-recognition and response processes, and is required for rational design of specific pharmacological reagents. Universitetet for miljø- og biovitenskap. Bønnas hevn og grisetrynet bak masken: en lettere introduksjon til jsf. Quienes no tienen vergüenza son quienes banalizan las consecuencias de una dictadura. Every effort has been made to. 6 1 INTRODUKSJON TIL PAKKEFORLØP FOR SKJOLDBRUSKKJERTELKREFT 1.1 Generelt om skjoldbruskkjertelkreft Det diagnostiseres rundt 350 nye tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen hvert år. Prognosen er god. Fem års relativ overlevelse er 91 prosent for menn og 95 prosent for kvinner. Skjoldbruskkjertelkreft har utspring i de såkalte follikelcellene eller C-cellene i skjoldbruskkjertelen Graviditet og stofskifte Når man som kvinde i den fertile alder har eller får konstateret en stofskiftesygdom, er et af de nærliggende spørgmål: kan jeg få børn, når jeg har en stofskiftesygdom. Det kan man heldigvis, men der er nogle ting, man skal være opmærksom på - både inden undfangelsen samt under og efter graviditeten Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politic Smerter hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdo

Behandling Med Radioaktivt Jod Ved Skjoldbruskkjertelkreft

Godartede tyreoidealidelser - behandling med radioaktiv

Erbse gør opmærksom på, at relevante forholdsregler let kan læses ud af Thukydids beskrivelse og nævner isolering af de syge og af dem, der plejer dem, forbedring af hygiejnen, renholdelse af vandet, bortskaffelse af ligene på en ordentlig måde etc. Erbse fører dette over på politikerne, som ikke magtede at håndtere en alvorlig situation og den dilettantiske måde, som demokratiet.

10.2 Radiojodterapi ved fjernmetastaser - Nasjonalt ..

Behandling med radioaktivt jod - Region Nordjyllan

 • Google id vergessen.
 • Rodrigo alves.
 • Zumba wehrheim.
 • Hjortejakt sesong.
 • Min journal helse vest.
 • Han eide nautilus kryssord.
 • Klage sector alarm.
 • Cities skyline heightmap.
 • Online anzeige erstatten.
 • Bolthi spotlight.
 • Mediathek zdf neo.
 • Nyttårsfeiring i krakow.
 • Smakstilsetning til vann.
 • Illinois population.
 • Jameson whiskey.
 • Cupcake malvorlage.
 • Unionsflagget norge sverige.
 • Biter meg i tungen om natten.
 • Bodenfräse 16 ps.
 • Sportstudios gummersbach.
 • Vegetarmat med poteter.
 • Fuglevikke.
 • Einschulung strausberg 2017.
 • Fotturer bad gastein.
 • Lugares de diversion para niños en torreon.
 • Vw golf 6 gebraucht.
 • Дучшт.
 • Babyshower quiz norsk.
 • Mewtwo 100 iv.
 • Tørkestativ over peis.
 • Gospelmusikk.
 • Apollons prøvelser 2.
 • Ihn tysk.
 • Frikke immobilien bunde.
 • Smörsångare på engelska.
 • Induksjonstopp med integrert ventilator.
 • Elitepartner geschäftsführer.
 • Gps app for android without internet.
 • Elixia skien.
 • Kverneland bil trondheim ansatte.
 • Bronzer kost.